Programma - Hersenwerk

HERSENWERK
MULTIDISCIPLINAIRE WORKSHOP
COGNITIEVE REVALIDATIE
VOOR KINDEREN EN ADOLESCENTEN
Scholing en advies op het gebied van hersenletsel
Postbus 108, 1600 AC Enkhuizen
tel. 06-14175696
www.hersenwerk.nl
Dag 1
10.00 uur
Introductie: Wat doen de hersenen? De anatomie van de hersenen. Wat is
hersenletsel? Wat is cognitie? Wat is cognitieve revalidatie therapie (CRT)?
10.30 uur
Cognitieve revalidatie therapie: Verschillende concepten van CRT. Hoe wordt CRT
succesvol? Welke invloed hebben metacognitie en executieve processen?
11.00 uur
Pauze
11.15 uur
Aandacht: Wat is aandacht? Hoe wordt aandacht beïnvloed door hersenletsel? Hoe
worden aandachtsstoornissen onderzocht? Hoe worden aandachtsstoornissen
behandeld?
12.30 uur
Lunch
13.00 uur
Informatieverwerking: Wat is informatieverwerking? Hoe wordt de informatieverwerking beïnvloed door hersenletsel? Hoe worden informatieverwerkingsstoornissen
onderzocht en behandeld?
14.30 uur
Pauze
14.45 uur
Geheugen: Wat is geheugen? Hoe wordt het geheugen beïnvloed door hersenletsel?
Hoe worden geheugenstoornissen onderzocht en behandeld?
17.00
Einde
Dag 2
10.00 uur
Samenvatting en discussie: Samenvatting van dag 1 van de workshop en
gelegenheid voor vragen of discussie voeren op basis van individuele ervaringen
met cliënten.
11.00 uur
Pauze
11.15 uur
Visuele perceptie; Wat is visuele perceptie? Hoe wordt visuele perceptie beïnvloedt
door hersenletsel? Hoe worden visuele perceptie stoornissen onderzocht en
behandeld?
12.30 uur
Lunch
13.00 uur
Executieve processen: Wat zijn executieve processen? Hoe worden executieve
processen beïnvloed door hersenletsel? Hoe worden executieve processen
onderzocht en behandeld?
14.30 uur
Pauze
14.45 uur
Samenvatting en discussie: Samenvatting van de workshop en gelegenheid voor
vragen of discussie voeren op basis van individuele ervaringen met cliënten.
17.00 uur
Einde
Dag 3
10.00 uur
Samenvatting en discussie: Samenvatting van dag 2 van de workshop en
gelegenheid voor vragen of discussie voeren op basis van individuele ervaringen
met cliënten.
11.00 uur
Pauze
11.15 uur
De ontwikkeling van de hersenen; de verschillende fase van ontwikkeling. Anatomische veranderingen. De cognitieve ontwikkeling.
12.30 uur
Lunch
13.00 uur
De ontwikkeling van het brein; Prenataal, de geboorte, het eerste levensjaar de
peuter en kleutertijd.
14.30 uur
Pauze
14.45 uur
De ontwikkeling van het brein; Schoolleeftijd en adolescentie.
17.00 uur
Einde