INKAART! - CompetentieHuis.nl

INKAART!
Hogere productiviteit, minder verzuim, minder verloop en
meer plezier in het werk.
Met INKAART! kun je precies het juiste doen om het potentieel in je organisatie
beter te benutten en daarmee de organisatie aantoonbaar verder te brengen.
Binnen twee weken heb je deze investering terugverdiend.
Waarom INKAART?
 60% van werkend Nederland werkt onder zijn kunnen;
 75% van het verzuim heeft arbeidsstress als oorzaak;
 30-50% productiviteitsverlies door onconstructieve houding;
 12% meer productiviteit als medewerkers 'lekker in hun vel' zitten;
 40% van werkend Nederland is bereid salaris in te leveren voor leuker werk;
 70% van het werkklimaat wordt beïnvloed door de leidinggevende;
 Teams met drive, passie en teamgeest hebben: 22% meer winst, 21% meer productiviteit en
37% minder verzuim.
Hoeveel ruimte is er nog in jouw organisatie?
Wij zorgen in zeer korte tijd voor maximaal inzicht op de volgende gebieden en onderwerpen, zodat
je doelgericht en met optimaal rendement jouw team kunt ontwikkelen tot het niveau dat je voor
ogen hebt.
Strategie




Wat is de ‘GAP’ tussen benodigde en
aanwezige competenties
Welk leiderschap is nodig voor de
aanwezige en gewenste competenties?
De juiste man op de juiste plek
Koppelen aan de KPI’s
Werving en selectie
Individu



Benut en onbenut potentieel
Stresscompetenties, die vervormen
onder druk
Risicocompetenties, die lastig te
ontwikkelen zijn
Opleiden en begeleiden

ideaaltypische functieprofielen voor meer
 Wat is het leervermogen van elk
garantie voor Duurzaam Succesvol
individu?
Met INKAART! willen wij aantonen dat er veel winst voor werkgever en werknemer te behalen is
Werkgedrag
 Wat moet er ontwikkeld worden?
door het
van en
de wat
organisatie
Dit doen wij door eenmalig INKAART! aan
 potentieel
Wat is in ‘huis’
nog niet?in kaart te brengen.
 Op welke factoren gaan we beoordelen?
te bieden voor minder dan kostprijs. Omdat wij ervan overtuigd
zijnwijze
dat leidinggeven
ons de investering in ons
 Juiste
product zich voor iedere organisatie zeer snel terugverdient. Wij durven te investeren, jij ook?
INKAART!
Duurzaam Succesvol Werkgedrag (DSW®)
Door van je medewerkers te weten wat hun (onbenut) potentieel is en wat hen belemmert, is het
mogelijk ze in de juiste context en rol te plaatsen en ze op de juiste manier te begeleiden. Op die
manier heb je alles INKAART!
Het resultaat: een gericht plan om Duurzaam Succesvol Werkgedrag binnen de organisatie maximaal
te verbeteren en daarmee aantoonbaar bij te dragen aan het organisatieresultaat.
Wij geloven namelijk dat Duurzaam Succesvol Werkgedrag zorgt voor langdurig organisatiesucces en
plezier en passie in het werk. Duurzaam Succesvol Werkgedrag krijg je als mensen hun potentieel ten
volle benutten, maar ook door ze inzicht te geven in wat hen belemmert en onevenredig veel energie
kost.
Wat krijg je? Een unieke combinatie!
Door jarenlange ervaring combineren wij nu de succesvolste methoden tot één geheel. Dit zijn
diagnose-, analyse- en ontwikkelmethoden die hun succes in de praktijk hebben bewezen.
1. De ODC® -profielmeting is een unieke en gevalideerde meting, met een uitgebreide
wetenschappelijke basis. Deze meting is cognitief ‘niet om de tuin te leiden’ en duurt 15
minuten.
2. De '17-vragen' is de beste manier om in zeer korte tijd (15 minuten), de kwaliteit van de
werkomgeving en de kwaliteit van werken te evalueren. Samengesteld door Gallup Organization
die 80.000 succesvolle managers onderzocht in twee grote onderzoeksprojecten. Dit onderzoek
nam ruim een kwart eeuw in beslag.
3. De Business Maturity Scan gebruiken wij als analysemodel voor de resultaten die bij 1 en 2
verkregen zijn. Dit model gaat ervan uit dat elk bedrijf, in elke fase, balans nodig heeft op de
diverse bedrijfsonderdelen. Deze balans zorgt ervoor dat organisaties gemiddeld 30% meer
presteren.
Inventarisatie
ODCprofielmeting
gesprek
De '17vragen'
Diagnosedocument
INKAART!
Wat kost INKAART?
Je kunt maximaal 3 deelnemers de ODC® -competentiemeting laten doen en dan vullen
respectievelijk 6-10 deelnemers de vragenlijst in met de 17-vragen. Jouw investering is 1.025 euro
exclusief btw (in plaats van 2.130 euro)
Hoe snel verdien je het terug?
Binnen 8,5 werkdag verdien je deze investering terug. Daarbij gaan wij uit van:



Een gemiddeld bruto uurloon van 50 euro.
Dat in dit rekenvoorbeeld INKAART! slechts 10% meer productiviteit oplevert.
Andere resultaatgebieden zijn voor dit voorbeeld niet meegenomen maar worden wel altijd
gunstig beïnvloed (denk aan meer verkoop, verhoogde klanttevredenheid, verbeterde
houding en effectiviteit).
Hoe meld je je aan?
Per e-mail: [email protected]
Per telefoon: 06-53 41 88 04
Houd er rekening mee dat wij het aantal INKAART!’s beperken omdat we liever goed werk doen dan
veel werk. Natuurlijk zijn de metingen ook los in te zetten. Wanneer je hierin interesse hebt, lichten
wij je dat graag verder toe in een persoonlijk gesprek.