Krantenwijk in het oude Lombardijen - De Oud

De Oud
Oplage: 122.000 ex.
Dinsdag 15 april 2014 . Jaargang 10, nr. 8
Krantenwijk in het oude Lombardijen
Aangezien de wijk Lombardijen ruim 50 jaar oud is zullen nog maar weinig mensen
weten hoe het was vóór die
tijd. Om het verschil tussen
toen en nu duidelijk te maken
beschrijf ik de krantenwijk
die mijn broers, zuster en ik
hadden toen Lombardijen
nog boerenland was. Gemiddeld hadden wij 54 stuks van
De Rotterdammer en 27 van
Trouw, totaal 81 kranten,
beide van protestants-christelijke huize. In die omgeving
kwam de socialistische krant
Het Vrije Volk nauwelijks voor
en het Rotterdamsch Dagblad
net iets meer dan nauwelijks.
Wij bezorgden de kranten in het
landelijke Lombardijen tussen 1953 en
1960. Uitgiftepunt was een boerderijtje aan de Charloisse Lagedijk,
ongeveer waar nu de halte Paasweide
is van tramlijn 25. Naast die rotonde
staat nog steeds het huis van de
‘bovenmeester’ dat destijds naast een
lagere school stond. Daarnaast zat
bakker Klootwijk, waar mijn vader
zijn eerste schreden zette op weg naar
zijn bakkersimperium.
Ongeletterd
Met onze 81 kranten begonnen wij
bij de boerderij van de familie Kanis. Daar zijn nu de Nietszchestraat
en de Karl Marxstraat. Vervolgens
gingen wij naar een paar huizen aan
het zandpad, dat Bredeweg heette, en
dan rechtsaf de Blindeweg op naar de
Dordtsestraatweg. Dan verder langs
de westkant ervan. Daar woonde boer
Gerrit Zwaal aan de achterkant van
een heel grote stee. Zwaal had heel
veel land. Hij had koeien en teelde
aardbeien, sperciebonen, peen, uien
enzovoort. Op zijn land speelt nu voetbalvereniging DRL en loopt een deel
van de Van Langendonckstraat. Zwaal
zijn vrouw was nog uit een tijd dat
men het niet altijd nodig vond dat een
meisje naar school ging en dus kon
zij lezen noch rekenen. Als we daar
het abonnementsgeld voor een maand
Deze week o.a.:
De strenge
Dominicusschool
Pag. 3
Spelen op de
Taxus mulo
Pag. 9
De Hoek is
100 jaar Rotterdams
Pag.13
Interview
Nelis van
Veelen
Pag. 17
Links het huis van de bovenmeester op de hoek Dordtsestraatweg/Charloisse Lagedijk
moesten ophalen, moest ze eerst haar
man van het land halen.
Een paar huizen verder hadden wij
nog een aparte klant, de familie Nicolaas. Hun krant moesten we in een
blikken bus doen die aan hun schuur
bij de weg hing. Ze woonden zo’n 200
meter van de weg af in een houten
huis zonder vloer. Ze leefden op de
kale klei. Daar lag het vloerkleed op.
Ze hadden geen gas, stromend water
en elektra. De wanden van het huis
en het houten frame stonden gewoon
in de klei. Na verloop van tijd ging
dat hout natuurlijk rotten en dan sloeg
Nicolaas er een rijtje planken voor om
het water tegen te houden.
Baggeren
Wij moesten hier één keer in de
maand langs een lorriespoortje naartoe
om het abonnementsgeld op te halen
ad fl. 2,54. Het was een drama. Tweehonderd meter baggeren door de klei
om dat geld op te halen.
Op zijn land zijn nu de Scottstraat,
Swiftstraat, een deel van de Van Langendonckstraat en Molièreweg. Na
de onteigening is Nicolaas in de Van
Langendonckstraat gaan wonen. Hij
verkaste dus niet eens zo ver.
Het gebouw van de Twee Bruggen
bestond nog niet. Rechts daarvan
was eens de Blindeweg. Een zwart
koolaspad van ongeveer 400 meter.
Dat weggetje leidde naar het huis
van de familie Boonstoppel waar een
Trouw werd bezorgd. Daarna over een
plank de boomgaard in. Aan de andere
kant van die boomgaard hadden we
vijf klanten aan de Kooiwalweg. Eén
daarvan was weer een Boonstoppel en
een andere was de familie Groeneweg.
Feest
Vooral in de zomer en herfst was die
boomgaard een feest. We gingen er
met dunne tassen in en kwamen er met
dikke weer uit. En dan de klapbessen
(kruisbessen) die ze ook hadden; heerlijk! Vervolgens moest die Kooiwalweg helemaal afgefietst worden, een
lange omweg door weilanden heen.
Van de overwegwachters van het oliespoor dat de Dordtsestraatweg kruiste,
hadden we toestemming langs het
spoor te fietsen naar het punt waar de
Kooiwalweg het spoor weer kruiste.
Dat scheelde heel veel. Dan deden
wij de rest van de Kooiwalweg en de
Jacob Vrijstraat en het laatste eind van
de Dordtsestraatweg tot het overwegwachterhuisje. Daar gaven we elke
dag de extra krant die we meekregen
en dronken een bakkie koffie.
Voorbij
Terug langs het spoor, nu oostwaarts.
Daar hadden we twee klanten, de
families Den Otter en Jongenotter. Die
laatste woonde ongeveer ter hoogte
van het begin van de Petrarcastraat.
Terug op de Dordtsestraatweg was de
eerste klant de familie Paardekooper.
Ja juist, van de verpakkingen. Vervolgens brachten wij aan die oostzijde bij
bijna alle huizen een krant. De laatste
De Oud-Rotterdammer wil 27 mei een themanummer uitbrengen, geheel gewijd
aan 1974. Voor menigeen een memorabel jaar; al was het maar door dat fameuze
WK Voetbal in Duitsland, dat voor ons zo beroerd afliep. Nu staan we weer aan de
vooravond van een WK Voetbal, dus dat vonden we een mooie aanleiding. Was
1974 voor u ook een memorabel jaar? En waarom dan wel? Het hoeft niet per
se iets met het WK te maken te hebben. Misschien bent u dat jaar wel getrouwd,
begon u bij een nieuwe werkgever of slaagde u voor uw schoolexamen. Stuur uw
herinneringen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk
aan den IJssel of mail naar [email protected]
BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING
Munten, postzegels, bankbiljetten
en oude ansichtkaarten
Tijdens verzamelbeurs Paasmaandag
dag 21 april, Airporthotel Rotterdam,
Vliegveldweg 59-61 van 10-16 uur met mogelijkheid tot verkoop
of veiling. Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
Info: 030-6063944
G.G. de Goede
[email protected]
1974
GRATIS TAXATIE
Zie pagina 22 & 23
ongeveer tegenover de Twee Bruggen. Voorbij dat laatste huis gingen
we rechtsaf de Blindeweg weer op
naar de Bredeweg naar onze laatste
klant. Daarna fietsten we door koren-,
aardappel- en aardbeienvelden naar
huis terug.
We kwamen Rotterdam weer in via
een bruggetje over een sloot, ergens
tussen de kerk van de Pinkstergemeente en de speeltuin bij de Ogiersingel.
Door nieuwe abonnees of opzeggingen veranderde de route soms, tot
1960. Toen kwam de bebouwing en
verdween deze krantenwijk.
www.mpo.nl
P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-
Dorpsweg 152c,
3083 LK Rotterdam
Tel: (010) 480 34 71 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl