Nieuwsbrief juni 2014 - Nicolaas Maesschool

Nicolaas Maesschool
Nieuwsbrief juni 2014 Theatervoorstelling Wij kijken met een goed gevoel en vol trots op onze theatervoorstelling “Avontuur door de Tijd” in de Meervaart. Het was fantastisch om dit met elkaar te doen en we hopen dat de kinderen hier met veel plezier aan terug zullen denken. De reacties van alle ouders is ook hartverwarmend. Ik wil hierbij nogmaals Magali de Fremery bedanken die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Zij heeft de hele regie in handen gehad. Ook wil ik Frans Gubbels apart bedanken, onze conciërge en leerkracht uit groep 6, die samen met ouders het fantastische decor heeft gemaakt ! En natuurlijk is dit allemaal mede mogelijk gemaakt door de enorme inzet van heel veel ouders. Dank daarvoor! We hopen dat wij één keer in de paar jaar dit weer met elkaar kunnen doen! Wij hebben beide avonden laten filmen door professionele cameramannen. Zij zullen de avonden op dvd zetten. Mocht u graag een dvd willen hebben dan kunt u deze voor €10,-­‐ per stuk kopen. U kunt vooraf 10 euro bij de administratie betalen en dan zorgen wij ervoor dat u de dvd krijgt. Terugkoppeling ouderenquête Vóór de meivakantie is er vanuit het bestuur een mail gestuurd naar alle ouders van de Nicolaas Maes en de Kleine Nicolaas met de vraag om de ouderenquête in te vullen .De informatie van ouders over de school is voor mij heel belangrijk omdat ik alle input van ouders meeneem in het uit te stippelen beleid. Helaas hebben maar weinig ouders de tijd gehad om de vragenlijst in te vullen. De uitkomst is dus ook niet representatief voor alle ouders. Wel zijn er een paar belangrijke punten genoemd die ik meeneem ter overweging in het schooljaar 2014-­‐2015 ; Tips: -­‐ Eerder beginnen met Engelse les. -­‐ Minder wisselingen van docenten tijdens een jaar. -­‐ Betere communicatie/voorlichting/ouders meer betrekken. -­‐ Betere controle/leiding tijdens de overblijf. -­‐ Kleinere klassen. -­‐ Meer duidelijkheid over “te laat” zijn en wanneer ouders moeten vertrekken uit de klas. Iedere leerkracht doet dit anders. -­‐ Voorschoolse opvang. -­‐ Schoolplein minder chaotisch bij in-­‐ en uitgaan van de school, vrij van fietsen. -­‐ Meer extra lessen voor kinderen die onderpresteren. Tops: -­‐ Fijne sfeer, openheid van directie en leerkrachten, enorme betrokkenheid. -­‐ Goede mix tussen cognitie en creativiteit. Er wordt veel extra georganiseerd, op cultuurgebied, op maatschappelijk gebied en op sportgebied. -­‐ Hardwerkend team. -­‐ Heldere communicatie. -­‐ Goed verzorgde school. -­‐ Mooi dat er extra curriculum bij is gekomen (duurzaamheid, voedselbank). Nicolaas Maesstraat 124-126 1071 RH Amsterdam tel. 020-8201124
e-mail: [email protected] website: www.nicolaasmaes.nl
Nicolaas Maesschool
-­‐ School die met zijn tijd meegaat. In een latere nieuwsbrief zal ik dieper ingaan op de genoemde punten en aangeven welke ik zal opnemen in het schooljaarplan. Het gebruik van tablets op de Nicolaas Maes De afgelopen jaar zijn wij de pilotschool binnen ons bestuur geweest voor het werken met tablets in het onderwijs. Wij zijn gestart in de groepen 4 t/m 6 en hebben gekozen voor Snappet. Snappet levert tegen betaling van € 150 euro borg een tablet voor elke leerling. De tablet bevat alle oefenstof die ook in de methode voorkomt. Wij hebben afgelopen week het gebruik van deze tablets geëvalueerd: - Verhoogde motivatie bij de leerlingen. We zien dat kinderen een verhoogde motivatie en concentratie hebben om de lesstof te verwerken op de tablets. Kinderen krijgen meteen feedback op de gemaakte opgaven en werken op hun eigen individuele aangepaste niveau. -­‐ Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen leerdoelen te werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op ieder moment zichtbaar voor de leraren. Dat helpt zowel direct in de klas, als bij de evaluatie en planning. - Minder werkdruk. Snappet geeft rust in de klas omdat alle kinderen tegelijk op geschikt niveau aan het werk zijn. Tabletonderwijs creëert meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse. Volgend jaar willen wij ook van start gaan met de groepen 7. Op dit moment hebben we hiervoor aan aanvraag ingediend bij het bestuur omdat wij de borg niet kunnen financieren als school. We hopen van harte dat deze toegekend gaat worden…….Spannend ! Bezoek van Stichting Kwaliteits Ondersteuning Primair Onderwijs (KPO) Maandag 2 juni en dinsdag 3 juni zullen er drie onderwijsexperts vanuit het KPO onderzoek doen bij ons op school. De schoolbesturen in Amsterdam hebben de wens de kwaliteit van het primair onderwijs doorlopend te blijven verbeteren. Daarom hebben zij in samenwerking met de gemeente Amsterdam de Stichting Kwaliteitsondersteuning Primair Onderwijs opgericht (Stichting KPO). De stichting zal als onafhankelijke partij de komende vier jaar scholen ondersteunen bij kwaliteitsontwikkeling. De stichting doet dit door jaarlijks met onafhankelijke onderwijsexperts 50 scholen te bezoeken en een participerend kwaliteitsonderzoek uit te voeren. Het is de bedoeling dat de komende vier jaar circa 200 Amsterdamse basisscholen worden bezocht, De onderwijsexperts treden op als ‘critical friend’ van de school. Vanuit een onafhankelijke expertrol geven zij in nauwe samenwerking met het schoolteam onderbouwd aan wat goed is en wat beter kan met betrekking tot de gewenste kwaliteit van het onderwijs . De Nicolaas Maes zal als pilotschool fungeren voor het KPO. Alle leerkrachten worden geobserveerd, er komen verschillende gesprekken en er zal gekeken worden naar beleid en zorg. Aan de hand van deze scan zullen er aanbevelingen komen waar wij verder aan kunnen werken. Over de uitkomst van dit onderzoek zal ik u te zijner tijd informeren. Nicolaas Maesstraat 124-126 1071 RH Amsterdam tel. 020-8201124
e-mail: [email protected] website: www.nicolaasmaes.nl
Nicolaas Maesschool
MR zoekt nieuwe leden. Eveline Hamers gaat na jaren de MR verlaten. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuw MR-­‐
lid. Als u geïnteresseerd bent dan kunt u mailen naar [email protected] Bij meerdere geïnteresseerden zullen er verkiezingen komen. Laatste weken Nog een paar weken voor de zomervakantie en wat kunt u allemaal nog verwachten ? De verkoop van broodjes voor Malawi zijn ook dit jaar weer een succes. Dit jaar zal de opbrengst gaan naar naaimachines en naaicursussen voor de kinderen in het weeshuis. Margeriet Sacranie , de oprichtster van het weeshuis in Malawi zal komende weken een bezoek brengen aan school en kinderen wat meer vertellen over het weeshuis. Wij kunnen haar dan persoonlijk onze opbrengst overhandigen. De groepen 4 ,6 en 8 gaan nog kamp. De rapportgesprekken zullen plaatsvinden van maandag 23 juni t/m donderdag 26 juni. Op dinsdag 24 juni is er voorrang voor ouders die meerdere kinderen op school hebben. De Olympische Sportdag in het Olympisch Stadion komt er weer aan. Na het enorme succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer met de hele school sporten in het Olympisch Stadion. We hebben hiervoor de hulp van heel veel ouders nodig! Meld u aan bij [email protected] . Bij te weinig ouderhulp kan deze leuke dag niet doorgaan. Vrije dagen Maandag 9 juni : alle kinderen vrij (2de Pinksterdag) Vrijdag 13 juni : groepen 1-­‐2 vrijdag Maandag 23 juni : alle kinderen om 12.15 vrij ! Vrijdag 4 juli : laatste schooldag : iedereen om 12.15 vrij! Weer naar school op maandag 18 augustus Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u mij bereiken op [email protected] voor het maken van een afspraak. Met vriendelijke groeten, Francesca Hand Nicolaas Maesstraat 124-126 1071 RH Amsterdam tel. 020-8201124
e-mail: [email protected] website: www.nicolaasmaes.nl
Nicolaas Maesschool
Nicolaas Maesstraat 124-126 1071 RH Amsterdam tel. 020-8201124
e-mail: [email protected] website: www.nicolaasmaes.nl