nieuwsbrief oktober 2014

Nicolaas Maesschool
Nieuwsbrief oktober
Dank
Alle leerkrachten zijn enorm verwend door de kinderen op de Dag van de Leerkracht. Alle
leerkrachten waren erg blij met deze verrassing! Dank hiervoor.
De dag van de Duurzaamheid
Vrijdag 10 oktober is de dag van de Duurzaamheid. De leerlingen van de werkgroep
“Duurzaamheid op de Nicolaas Maes” hebben een leuke activiteit bedacht om onze school
verder te verduurzamen. De actie heet De Nicolaas Maesschool zorgt voor een schone buurt.
Het is de bedoeling dat alle klassen een steentje bijdragen om onze buurt zwerfafval vrij te
krijgen. Elke klas krijgt een deel van een straat om onze school heen. De gemeente
Amsterdam heeft enthousiast gereageerd op ons plan en zorgt ervoor dat wij worden
voorzien van prikstokken en handschoenen. Kijk even bij
http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/activiteit.php?ID=2101 en lees hoe onze
school bijdraagt aan duurzaamheid !
De leden van de werkgroep zullen ook in alle klassen nog een korte presentatie houden over
hoe wij als school duurzaam willen zijn.
Voorstellen Yepuh Schoones
Even voorstellen….
De laatste tijd heb ik een aantal malen in de ochtend bij de deur van de
school gestaan en zag zo nu en dan verbaasde blikken van ouders, “Hé,
wie is die nieuwe meester?”
Mijn naam is Yepuh (spreek uit Jeppe) Schoones en ik ben sinds 1
augustus 2014 de nieuwe adjunct-directeur op de Nicolaas Maas.
Omdat ik ook locatieleider van de Kleine Nicolaas ben en dus mijn
aandacht moet verdelen ziet u mij over het algemeen niet in de
ochtend op de Nicolaas Maes. Dan sta ik namelijk bij de deur van de Kleine Nicolaas.
De afgelopen jaren heb ik, met veel plezier, eerst als leerkracht en later als adjunctdirecteur op een andere basisschool in Amsterdam gewerkt. Hoewel ik het daar goed naar
mijn zin had heb ik, toen ik de vacature van de Nicolaas Maes zag, niet lang geaarzeld. Nu ik
hier een aantal weken werk ben ik blij met mijn keuze. De prachtige school, de klassieke
dependance, een team met een goede spirit en enthousiaste, leergierige kinderen hebben
mij een hele positieve eerste indruk gegeven. Ik werk graag samen met het team, de ouders
en de kinderen aan een school waar de cognitieve ontwikkeling en de sociaal emotionele
component belangrijke pijlers zijn. De komende jaren zijn er interessante ontwikkelingen
binnen het basisonderwijs, zoals passend onderwijs, handelingsgericht werken en de
kinderen leren te leren. Als adjunct-directeur wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen
en meehelpen om de Nicolaas Maes en de Kleine Nicolaas tot de beste en fijnste scholen
van Amsterdam te laten zijn, waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich thuis
zullen voelen.
Wanneer u vragen of opmerkingen voor mij heeft dan kunt u mij bereiken via mijn email:
[email protected]
Nicolaas Maesstraat 124, 1071 RH Amsterdam tel. 020-8201124
e-mail: [email protected] website: www.nicolaasmaes.nl
Nicolaas Maesschool
KIES trainingen
Ook voor het komende schooljaar bieden wij weer de KIES-trainingen aan voor kinderen van
gescheiden ouders. Wij hebben zeer goede ervaringen met deze trainingen en zijn ook blij
dit jaar dit weer te kunnen aanbieden
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders, deze scheiding overkomt hen.
Kinderen reageren op hun eigen manier op de bijkomende veranderingen. Wat kinderen
echter delen is het verdriet van het verlies van het gezin van ‘toen we nog samen waren’.
Voor velen is het lastig om toe te geven dat zij het moeilijk (mogen) hebben met de nieuwe
situatie en de vele aanpassingen die daarbij horen.
Bij PIPPA’s KIES training biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie (6-18 jaar) de kans om in
een veilige omgeving te vertellen over wat zij meemaken. Zonder rekening te hoeven
houden met de gevoelens van hun ouders. Doordat alle groepsgenoten hetzelfde
meemaken, merken kinderen dat zij niet de enigen zijn in een scheidingssituatie.
Wat doet KIES?
Kort of lang geleden gescheiden? Het maakt niet uit, KIES is een preventieve en
laagdrempelige training voor alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt
hebben of op dit moment meemaken. Middels verhaal, (rollen-)spel, tekenen en andere
creatieve werkvormen gaan wij met uw kind(eren) in gesprek. Kinderen reiken elkaar vaak
zeer nuttige tips en adviezen aan.
Na KIES
Voelen kinderen zich vaak opgelucht en gehoord
Ook kunnen zij makkelijker hun eigen plek vinden binnen de nieuwe situatie
Of praten kinderen opener over hun eigen vragen en wensen, wat zij nodig hebben
Soms kunnen zelfs de prestaties op school verbeteren
Voor informatie en aanmelding
Bij PIPPA’s KIES training bestaat uit 7 aaneengesloten bijeenkomsten, met uitzondering van
de Kerstvakantie. KIES is er voor kinderen van groep 3 t/m groep 8.
De training wordt na afloop geëvalueerd met de ouders in een persoonlijk gesprek. De
training start op donderdag 13 november van 15u - 16.15u, op de Nicolaas Maesschool.
Inschrijven kan tot maandag 3 november. U kunt uw kind(eren) aanmelden middels het
deelname formulier. Op te vragen bij Intern Begeleidster mevr M. Landweer of bij de
leerkracht van uw kind. Indien u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met
[email protected] Saskia Klein en/of Drs Imke van Thiel zullen uw vragen beantwoorden.
Meer informatie is te lezen op bijpippa.nl.
Met dank aan de leerlingenraad!
Zoals u heeft kunnen zien hebben wij op het schoolplein nu duidelijke witte lijnen
aangebracht waardoor er weer loopruimte is ontstaan voor de kinderen. De leerlingenraad
heeft dit punt ingebracht en we hebben hier meteen actie op ondernomen. De
leerlingenraad heeft nog een aantal punten die zij willen agenderen:
- Dat alle meesters en juffen 1 dag ruilen van klas
- Dat de jonge kinderen een maatje krijgen uit groep 8
- Dat er in de zomer een groot watergevecht wordt gehouden op het schoolplein.
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van deze plannen.
Nicolaas Maesstraat 124, 1071 RH Amsterdam tel. 020-8201124
e-mail: [email protected] website: www.nicolaasmaes.nl
Nicolaas Maesschool
Mad Science
Na het enorme succes van vorig jaar zullen vanaf november weer technieklessen na school
worden gegeven door Mad Science. Op maandag 20 oktober zal Mad Science de kinderen
van groep 3 t/m 8 informeren en de kinderen flyers meegeven over dit naschoolse aanbod.
Het zal gaan om 6 lessen op de donderdagmiddag voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 .
In de flyer zal u hier meer informatie over vinden.
Sloop Banstraat
In de herfstvakantie zal er begonnen worden met de sloop aan de Banstraat. Na de sloop zal
hier een appartementencomplex worden gebouwd. Dat betekent dat wij gedurende langere
tijd gevolgen zullen ondervinden van de sloop en de bouw. Om het schoolplein kindveilig te
maken zal er in de vakantie een hek worden geplaatst op het schoolplein (aan de
kleuterkant) waardoor wij ruimte moeten inleveren.
Belangrijke data
Woensdag 8 oktober
informatieavonden voor de groepen 1-2
Donderdag 9 oktober
Talentenshow op school voor de kinderen en door de
kinderen: Nicolaas Maes got Talent. Afsluiting
Kinderenboekenweek met wat lekkers in de klas.
Vrijdag 10 oktober
Alle kinderen om 12.15 uur vrij
Dag van de Duurzaamheid
Zaterdag 11 oktober t/m zondag 19 oktober Herfstvakantie
Maandag 27 oktober
Alle kinderen vrij (ivm studiedag team)
Maandag 3 november t/m donderdag 6 november 10 minutengesprekken
Vrijdag 7 november
groepen 1-2 vrij
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail dan kunt u mij mailen op
[email protected]
Met vriendelijke groeten,
Francesca Hand
Nicolaas Maesstraat 124, 1071 RH Amsterdam tel. 020-8201124
e-mail: [email protected] website: www.nicolaasmaes.nl