Aanvullende verzekering Plus

VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 01-01-2015
aanvullende verzekering CZ Plus Fincover (modelnummer: 8013204)
versie 1
Hieronder vindt u het Vergoedingen Overzicht van de aanvullende verzekering CZ Plus Fincover.
De vergoedingspercentages (%) in dit overzicht berekenen wij over de wettelijke tarieven of de
redelijke marktprijs. Zie hiervoor artikel A.20. van de Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen
en Aanvullende Verzekeringen.
Lees ook de Toelichting Vergoedingen Overzicht voor meer algemene informatie.
Wat krijgt u vergoed
Alternatieve zorg en psychosociale zorg
Alternatieve zorg en psychosociale zorg:
- Alternatieve behandelingen en/of
psychosociale behandelingen
- Alternatieve geneesmiddelen
Beweegprogramma's
Beweegprogramma's voor bepaalde
aandoeningen
Buitenland spoedeisende zorg
Tarief voor zorg vanuit basisverzekering en
aanvullende verzekering:
Binnen EU/EER, Zwitserland en Verdragslanden
Buiten EU/EER, Zwitserland en Verdragslanden
- Tandheelkundige behandeling
- Repatriëring van zieke verzekerde
Dieetadvisering
Dieetadvisering
Ergotherapie
Ergotherapie voor verzekerden tot 18 jaar
Instructie en begeleiding voor mantelzorgers
van verzekerden die ergotherapie ondergaan
Fysiotherapie en/of oefentherapie Cesar/
Mensendieck
Fysiotherapie en/of oefentherapie (samen)
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Inloophuizen
Herstel & Balans
Geneesmiddelen
Anticonceptiemiddelen voor verzekerden vanaf
21 jaar
Huidtherapieën
Acnebehandeling
Camouflagetherapie
Ontharing
UV-B lichtapparatuur
Hulpmiddelenzorg
Hoeveel krijgt u vergoed
Voorwaarden
D.7.
maximaal € 500,- per jaar voor
onderstaande zorg samen
maximaal € 40,- per behandeldag
100%
maximaal € 350,- per 3 jaar
D.7.1.a./b.
D.7.2.
D.22.
D.22.2.
D.14.
D.14.1.
100% van het gedeclareerde tarief
maximaal 200% van de redelijke
marktprijs in Nederland
maximaal € 275,- per jaar
100%
maximaal € 120,- per jaar
maximaal 2 uur per jaar bovenop de
vergoeding uit de basisverzekering
maximaal 2 uur per jaar
D.14.1.a.
D.14.1.a.
D.14.1.b.
D.14.1.c.
D.18.
D.18.
D.17.
D.17.1.
D.17.2.
D.16.
maximaal € 750,- per jaar
maximaal € 460,- per jaar
maximaal € 900,- per
behandelprogramma
maximaal € 200,- per jaar
maximaal € 230,- per jaar
maximaal € 200,- in de gehele
periode dat u bij ons verzekerd bent
maximaal € 570,- in de gehele
periode dat u bij ons verzekerd bent
maximaal € 1.365,- per jaar
1
D.16.
D.6.
D.6.3.
D.6.1.
D.3.
D.3.5.
D.10.
D.10.3.
D.10.4.
D.10.2.
D.10.1.
D.1. en
D.4.
VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 01-01-2015
Wat krijgt u vergoed
Hoeveel krijgt u vergoed
ADL-hulpmiddelen
Anticonceptie hulpmiddelen
Epilepsie alarmering
Gezichtshulpmiddelen (contactlenzen,
brillenglazen en eventueel montuur) of
gezichtsscherptebehandelingen (ooglaseren)
Hoortoestellen
maximaal € 70,- per jaar
zie onder "Geneesmiddelen"
100%
maximaal € 100,- per 2 jaar
D.4.11.
maximaal € 200,- per hoortoestel
van het bedrag dat u volgens de
basisverzekering zelf moet betalen
koop (100%) of huur (maximaal 4
maanden in de gehele periode dat u
bij ons verzekerd bent)
maximaal € 75,- per jaar
100%
100%
maximaal € 75,- per jaar
D.4.5.
Plaswekker
Pruik of andere hoofdbedekking
Redressiehelm
Steunpessarium
Steunzolen en/of hulpmiddelen voetzorg
Teststrips voor diabetespatiënten
Thuisbewakingsmonitor
Thuisverzorgingsartikelen
Kuurbehandeling
Kuurbehandeling
Medisch specialistische zorg
Besnijdenis medisch noodzakelijk
Correctie van bovenoogleden bij ernstige
gezichtsveldbeperking (tenminste 50% van de
pupil is bedekt)
Correctie van de oorstand (flaporen) voor
verzekerden tot 18 jaar
Gezichtsscherptebehandelingen (ooglaseren)
Sterilisatie
Mondzorg
Mondzorg bij ongevallen
Preventie
Consulten voor vrouwen
Gezondheidscursussen
Medische screening bij adoptie
Preventief onderzoek
Preventie voor reizen naar het buitenland:
- Inenting tegen DTP, BMR, hepatitis-A,-B,-A/B,
gele koorts, tyfus en bloedonderzoek ivm
hepatitis B
- Tabletten tegen malaria en tyfus
Sportmedisch advies
Valpreventie
maximaal € 40,- per jaar
maximaal 12 maanden bruikleen (+
eventueel verlenging van maximaal
12 maanden) in de gehele periode
dat u bij ons verzekerd bent
50%
80% tot maximaal € 1.000,- per jaar
100%
100% alleen bij zorgverlener met
zorgovereenkomst voor bovenooglidcorrecties
100%, maximaal één ingreep in de
gehele periode dat u bij ons
verzekerd bent
zie onder "Hulpmiddelenzorg"
man: maximaal € 400,vrouw: maximaal € 1.250,maximaal € 10.000,- per ongeval
maximaal € 200,- per jaar
maximaal € 100,- per jaar
100%
maximaal € 100,- per jaar
50%
50%
maximaal € 115,- per jaar
maximaal € 50,- in de gehele
periode dat u bij ons verzekerd bent
2
Voorwaarden
D.4.20.
D.4.7.a/b/c
of D.1.4.
D.4.6.
D.4.4.a./b.
D.4.21.
D.4.14.
D.4.8./
D.4.9.
D.4.15.
D.4.10.
D.4.12.
D.9.
D.9.
D.1.
D.1.5.a.
D.1.6.1.
D.1.3.
D.1.1.
D.8.
D.8.6.
D.2.
D.2.5.a. t/
m e.
D.2.8.
D.2.4.
D.2.2.a.
D.2.3.
D.2.3.b.
D.2.3.a.
D.2.6.
D.2.10.
VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 01-01-2015
Wat krijgt u vergoed
Hoeveel krijgt u vergoed
Voedingsadvies
Zelfmanagement (cursus) bij chronische
aandoening
Stottertherapie
Stottertherapie:
- Therapiekosten
maximaal € 75,- per jaar
maximaal € 100,- in de gehele
periode dat u bij ons verzekerd bent
- Pensionkosten
Verblijf
Eigen bijdrage hospice
Logeerkosten
Therapeutisch kamp
Voetzorg
Algemene voetzorg
Voetzorg bij ernstige bloedvatproblemen in de
benen en/of bij reumatoïde artritis
Zorg voor de bevalling
Gezondheidscursussen rondom de bevalling
Prenatale screening (medisch niet noodzakelijk)
Zorg tijdens de bevalling
Eigen bijdrage poliklinische bevalling
Zorg na de bevalling
Couveuse nazorg
Extra kraamzorg
Kraamzorg na ziekenhuisopname
Lactatiekundige zorg
maximaal € 685,- in de gehele
periode dat u bij ons verzekerd bent
maximaal € 15,- per therapiedag
maximaal € 30,- per dag
maximaal € 200,- per jaar
maximaal € 200,- per jaar
maximaal € 115,- per jaar
maximaal € 230,- per jaar
maximaal € 100,- per jaar
100%
100% vergoeding van het bedrag
dat u volgens de basisverzekering
zelf moet betalen
maximaal 12 uur
het afgesproken aantal uren over
maximaal 4 dagen bovenop de
vergoeding uit de basisverzekering
maximaal 6 uur
maximaal € 200,- per jaar
3
Voorwaarden
D.2.7.
D.2.11.
D.5.
D.5.
D.5.a.
D.5.b.
D.13.
D.13.7.
D.13.2.a./
b.
D.13.1.
D.15.
D.15.1.
D.15.2./
D.15.3.
D.19.
D.19.2.
D.19.1.
D.20.
D.20.1.
D.21.
D.21.5.
D.21.4.
D.21.6.
D.21.1.