Premietabel Beter voor Nu Evean 2015

Nr Contract:
209019217
Naam Contract:
EVEAN ZORG LEDEN
Beter Voor Nu - voor 50-plussers (met optioneel een aanvullende tandartsverzekering naar keuze)
(met basisverzekering Select Zorg Plan of Keuze Zorg Plan en incl. aanvullende verzekering Beter voor Nu)
Vrijwillig eigen risico
Beter voor Nu
Beter voor Nu
met Select Zorg Plan*
met Keuze Zorg Plan*
€
0
€
126,99
€
131,08
€
100
€
122,82
€
126,92
€
200
€
118,66
€
122,75
€
300
€
114,49
€
118,58
€
400
€
110,32
€
114,42
€
500
€
106,16
€
110,25
* De premiebedragen Beter voor Nu zijn incl. 9,0% korting op de basisverzekering en incl. 12,0% korting op de aanvullende verzekering
.........................................................................................................................................................................................................................................
Aanvullende tandartsverzekeringen
(collectiviteitskorting)
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
T Start
T Extra
T Royaal
T Excellent
€
€
€
€
14,08
18,30
27,85
35,20
4914D-12-11
.........................................................................................................................................................................................................................................
Algemene Toelichting
De premiebedragen zijn inclusief collectiviteitskorting.
De premie is gebaseerd op de leeftijd per de 1e van de maand.
De premiebedragen zijn onder voorbehoud van afrondingsverschillen.