scm-dgo

scm-dgo
Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek
www.apb.be
+32 (0)2 285 42 51
+32 (0)2 285 42 84
[email protected]
Stevinstraat 137
1000 Brussel
België
Dringende intrekking 10/07/2014
Voor niet-conformiteit
Geneesmiddelen
Op aanvraag van de D.G.O. of het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Naam van het product
Galenische vorm
Registratiehouder
Lotnummer(s)
Reden
MORPHINE HCl 10 mg/ml
CNK 0670 828
1 x 10 ampullen
STEROP
140142
enkele verpak­kingen
bevatten PETHIDINE
100 mg/2ml
OPGELET
MORPHINE HCl 10 mg/ml STEROP® valt onder de verdovingsmiddelenwetgeving (code 061206).
De verpakkingen mogen niet naar de D.G.O. teruggestuurd worden.
De verpakkingen dienen rechtstreeks naar de verdeler gestuurd te worden naar:
Sterop laboratoria n.v.
Scheutlaan 46-50
1070 Brussel
België
Na ontvangst van beide bons dient de apotheker de gele bon te bewaren en de witte bon terug
te sturen naar:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten
Eurostation II
Dienst voor Verdovende Middelen
Victor Hortaplein 40 Bus 40
1060 Brussel
België
S. SARRE, Dr. Farm. Wet.
Directeur van de D.G.O.