STA (PDF, 11.34 Kb)

AANVRAGEN VOOR NATIONAAL WETENSCHAPELIJK-TECHNISCH ADVIES (WTA)
Retributies
Legale basis: Artikel 5 van het koninklijk besluit van 31 maart 2009 tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op
de geneesmiddelen van 25 maart 1964
Bedragen toepasbaar vanaf 01/01/2015
Dossier Type
WTA type I
1.007,72 €
WTA type II
6.046,35 €
WTA type III
8.061,80 €
Deze bedragen moeten gestort worden op de rekening van het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten met nummer 679-0021942-20
IBAN CODE : BE28 6790 0219 4220
BIC/ Swift code : PCHQBEBB