GM tegen maagklachten?

FARMACEUTISCHE ANAMNESE
Naam patiënt:
Geboortedatum ….../….../…... (……jaar)
Dienst/kamernr.:
Navraag thuismedicatie door:
Datum:
Opnamedatum:
Herkomst: thuis/RVT/ander ZH/andere dienst
Reden van opname:
Heropname? JA – NEEN
Vorige opname gevolgd? JA - NEE
Informatiebron (omcirkel)
1. patiënt
2. familie/centrale zorgverlener (tel/brief)
3. huisarts/specialist (tel/brief)
4. tel apotheker
5. rusthuis (tel/brief)
6. thuisverpleegkundige/familiehulp
7. spoed
8. medicatiefiche
9. vorige opnames/consultaties
10. voorlopige ontslagbrief
Bijkomende bevraging
bloedverdunner?
GM tegen maagklachten?
pijnstillers?
GM tegen constipatie?
slaapmiddelen?
antibiotica?
vitamines/voedingssuppl/homeopathie
oog-/oordruppels?
spuitjes?
zalven (magistraal?)?
pleisters?
puffers? cortisone?
insuline?
GM 1x/week?
GM 1x/maand?
hormonale preparaten?
Geneesmiddelgebonden problemen

Allergie/bijwerkingen geneesmiddelen? Welke reactie en wanneer?

Wijkt u soms af van uw medicatieschema? Niet innemen, ander tijdstip, ander
geneesmiddel,…

Hebt u praktische problemen om uw medicatie in te nemen? Openen, slikken,
inhalatie,…

Herhaal en vat samen: hoeveel geneesmiddelen ‘smorgens-’s middags-‘s avonds
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Geneesmiddel
dosis
Vorm
frequentie
tijdstip
Laatste inname
gm bij?
formularium
opmerkingen