clubblad 2014-w25

39e jaargang, nummer 22
16 juni 2014
Clubblad
clubblad
Teamindeling
Veld najaar 2014
21 juni
Midzomerbingo
Laatste clubblad
Seizoen 2013-2014
Puzzelhoek
Verslag van het pinksterkamp
Prettige vakantie!!
- 2-
Inhoudsopgave
Huishoudelijk .............................................................................................................................................. 3
Verjaardagen & Actueel: redactioneel, kaartavonden ............................................................................... 4
Verslag pinksterkamp 2014 ........................................................................................................................ 5
Midzomerbingo ........................................................................................................................................ 13
Competitie en training, verslagen en uitslagen ........................................................................................ 14
Basis spelregels korfbal............................................................................................................................. 16
Puzzelhoek ................................................................................................................................................ 17
Contributie en lidmaatschap .................................................................................................................... 22
Huishoudelijk
Adressen en contactgegevens
Clubhuis
Ledenadministratie
Clubblad redactie
Azelosestraat 120a
7621 BC Borne
Tel: (074) 266 51 02
Anne Schopman
Bornerbroeksestraat 43
[email protected]
Arno van Dam, [email protected]
Verspreiding:
Henriëtte Deppe, (074) 266 26 92
Het bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningm.
Voorz. TC
Voorz. CC
Voorz. LC
Voorz. AC*
Ramon Nieuwenhuizen
Kor Kooiker
Vacture
Sander Roemers
Vacature
Robert Gielians
Bart Benjamins
06-489 21 711
074-266 32 16
074-242 57 38
06-105 79 044
06-486 36 664
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
* niet deelnemend aan bestuur
Wie kunt u waarvoor bellen / e-mailen?
Vragen over vergaderingen, bestuursbesluiten en verenigingscorrespondentie
Kor
Vragen over financiële zaken
Paulien
Vragen over trainers/coaches, ploegindelingen, materialen en scheidsrechters
Sander
Vragen over sponsoring en communicatie (o.a. website en clubblad)
Ramon
Vragen over ledenwerving
Robert
Vragen over activiteiten voor jong en oud
Bart
Vragen die niet onder één van de andere bestuursleden vallen
Ramon
Ledeninformatie
Achter in dit clubblad is informatie opgenomen over het uitproberen van korfbal, lidmaatschap en
contributie.
Aanmelding en afmelding kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie:
Anne Schopman, Bornerbroeksestraat 43, 7621 AD, Borne, [email protected]
- 3-
Verjaardagen
16 jun Remko Wigger
17 jun Mireille Gielians
19 jun Sander Vondeling
22 jun Thomas Marchal
25 jun Femy Löbker
4 jul Popke ten Hoor
13 jul Roël Nijhuis
19 jul Jan Gielians
24 jul Albert Schopman
27 jul Vincent Weghs
29 jul Rienk Kooiker
GEFELICITEERD!!!
29 jul Bastian Lievers
12 aug Arno van Dam
12 aug Evelien van Eeuwijk
13 aug Linda Spekschate
18 aug Ben Engbersen
Actueel
Redactioneel
Met het 22e clubblad van dit seizoen gaan we de zomervakantie in. Ik ben er trots op dat wij, in
tegenstelling tot veel andere verenigingen, nog steeds een tweewekelijks een clubblad op papier weten
te verspreiden (en via internet). Mijn dank gaat dan ook uit aan iedereen die kopij heeft aangeleverd,
de drukker, de opper clubblad verspreider en de clubblad bezorgers èn niet te vergeten de sponsoren
die het mogelijk maken dat wij nog steeds een clubblad op papier kùnnen verspreiden. Dank, dank,
dank.
Het pinksterkamp is helaas weer voorbij, maar iedereen kan het (her)beleven met het uitgebreide
verslag.
De teamindeling voor het volgend seizoen is opgenomen.
Voor ouders die nog wat moeite met de basisregels van korfbal hebben (het is echt niet zo moeilijk als
het lijkt) en voor de jongste jeugd die wellicht ook nog niet alle basisregels kent is een samenvatting
van de korfbalregels opgenomen. Naast de “bouquetjes” en Dolfje Weerwolfje boeken dus ook het
clubblad mee op vakantie. Dan kun je ook nog even bezig met de puzzels in de puzzelhoek.
Het volgende clubblad staat gepland voor 18 augustus.
Veel leesplezier.
Alle stukjes voor het volgende clubblad uiterlijk (maar liever eerder) zondag 17 augustus 19:00 uur.
Tip van de week: Geniet van je vakantie!
Prettige vakantie!
Arno van Dam, [email protected]
Data kaartavonden jokeren / klaverjassen 2014
Jokeren:
Aanvang 20:00 uur.
25 juni
Klaverjassen:
Entree 20:00, aanvang 20:15
26 september
- 4-
Beschikbaar
Verslag pinksterkamp 2014
Vrijdag
Het is vrijdag ochtend 10 uur en we staan met een aantal leiding bij de supermarkt, het is zo ver,
pinksterkamp 2014 is voor ons begonnen. Na het doen van alle boodschappen nog snel even de shirtjes
ophalen, de spullen klaarzetten bij het clubhuis en nog snel even wat eten. Het is alweer 18.00 en over
een half uurtje komen de eerste pinksterkampgangers al. We zijn er klaar voor.
Om 19.00 geeft voorzitten Ramon Nieuwenhuizen
het startschot voor pinksterkamp 2014. Er werd een
korte inleiding over het thema gegeven. Het thema
was Monutopia. Dit houd in dat we een nieuwe
samenlevingen gingen bouwen. Om dit te doen
moest er natuurlijk geld komen. Bij ieder spel kon er
geld verdiend worden.
Middels een spel op het veld werd nog even getest
of iedereen wel voldeed aan de eisen om deel te
nemen aan Monutopia. En dat bleek het geval.
- 5-
Na de uitleg en de test mochten de kinderen hun stok en
theedoek pakken om daarvan een knapzak te maken. Hier
mochten de kinderen 5 voorwerpen in doen die ze dachten
nodig te hebben (blijkbaar vonden de pinksterkampgangers
snoep de eerste levensbehoefte). De leiding zou de rest van
hun spullen opslaan totdat ze weer terug waren in Borne.
Tijd voor vertrek, de E-tjes vertrokken met de auto’s en de Atjes begonnen aan de fietstocht naar Buurse.
Eenmaal in Buurse is het tijd voor het eerste spel, het “social media game” stond op het programma.
Tijdens dit spel konden er likes verdiend worden en spelletjes gespeeld worden. Diegene met de
meeste likes had het spel gewonnen.
Na dit spel was het voor de E-tjes tijd om lekker in bed te kruipen, een verhaaltje aan te horen en lekker
te gaan slapen.
Of ze dat ook werkelijk deden houden we maar even in het midden.
De A maakte zich intussen klaar voor een soort droppingpuzzelachtige tocht, en werd - toen het bijna
zaterdag was - weggebracht naar het startpunt. Voor de zekerheid liepen er toch maar even 2 leiders
mee, want je weet immers maar nooit. Google maps hadden ze niet tot hun beschikking, maar gelukkig
hadden deze 2 leiders wel wat kaarten bij zich, waar op vreemde wijze een aantal cruciale plekken
waren weggevaagd.
Een heeeeeele tijd later kwamen ze dan toch terug en was het tijd voor de A-tjes om te gaan slapen, de
leiding kon daarna nog even terugkijken op een zeer geslaagde 1e dag.
Zaterdag
Na een korte nacht was het alweer vroeg tijd voor de reveille (voor de nieuwelingen onder ons: de
reveille is een soort ochtendgymnastiek waar de kinderen altijd ontzettend naar uitkijken).
Intussen had de overige leiding het ontbijt klaar gezet en was het om 08.00 tijd voor ontbijt.
Vlak voor het ontbijt mochten we de pinksterkampgangers van de F-jes ontvangen. Deze kinderen
bleven tot zondagavond zodat ze bijna het hele kamp mee zouden maken. Met het ontvangen van de F
jeugd, mochten de leiders ook 2 extra collega’s (Remko en Arno vD) ontvangen waardoor ook hun team
compleet was.
Na het ontbijt kon het eerste spel van de dag beginnen: “BosKwartet”.
Dit houd in dat de pinksterkampgangers bij elkaar in de post spullen moeten roven om zelf een kwartet
in hun post te krijgen, ze moesten bijvoorbeeld 4 korven, 4 ballen, 4 hoepels of 4 pilonnen verzamelen.
Elke post had ook 2 tikkers om de rovers af te stoppen.
Omdat er dit jaar een groot leeftijdsverschil zat tussen de groepen heeft de leiding op sommige plekken
in het programma 2 verschillende spellen gepland, zodat er voor iedereen wat uitdagends in zat.
- 6-
De A-tjes hebben het spinnenweb spel gedaan, de
leiding had met touwen een spinnenweb gespannen
tussen 2 korven en de A-tjes moesten 1 voor 1 door
deze gaten en een gat mocht niet 2 keer gebruikt
worden. Ook mochten de touwen van het
spinnenweb niet geraakt worden. Dit hebben ze op
creatieve wijze uitgevoerd en dit was erg leuk.
Filmpjes hiervan zullen later te vinden zijn op
facebook.
Terwijl de A zich door het web wurmde, hebben de Etjes en F-jes de nummerrace gedaan. Er waren 15
pilonnen met daar de nummers 1 t/m 12 (elk
voorzien van een 4-cijferige code) en 3 “helaas”
kaartjes onder. Een speler moest zoeken naar het
juiste nummer en dan de 4-cijferige code doorgeven
aan de teamleider. Als het goed was kon de volgende
van de groep op zoek naar het volgende cijfer. Het
verkeerde cijfer of de code niet goed onthouden, dan
moest de volgende opnieuw op zoek.
Als je een cijfer vond dat je pas later nodig had, dan
zou het handig zijn om die plek goed te onthouden,
maar dat bleek in de praktijk moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk heeft elke groep natuurlijk wel alle
nummers gevonden en was er nog tijd voor een waterspel; bittere noodzaak gezien de hitte.
Met een plastic bord moest water over een slalomparcour naar een emmer worden gebracht. Het
fanatisme zorgde ervoor dat de overgebrachte hoeveelheden water heel dicht bij elkaar lagen.
Om 12.30 was het lunchtijd
Na de lunch hebben we een spel/tocht gedaan met GPS. De pinksterkampgangers kregen met hun
groep een gps apparaat en moesten aan de hand van coördinaten pakketjes opzoeken die verstopt
waren in het bos. In deze pakketjes zaten 2 verschillende dingen: 1) het coördinaat voor het volgende
pakketje, 2) 4 briefjes met een nummer waaruit ze er 1 mee mochten nemen (dit was het nummer van
de prijs).
Terug van de tocht had de leiding een lekker vuurtje opgestookt (dit was ook wel nodig want het was in
de zon slechts een graad of 30) en voor de E-tjes en F-jes stond broodjes bakken op het programma.
Een broodje met wat jam of een knakworstje gaat er immers altijd wel in. Enthousiast werden de
broodjes boven het vuur gehouden, er werden zelfs broodjes verkocht aan de leiding.
Het is wel gebleken dat de leiding veel van de pinksterkampgangers gedaan konden krijgen door geld
(zelf geprinte papiertjes) te bieden voor klusjes!
Voor de A-tjes stond eigenlijk “Robin Hood” op het programma, wat inhoud dat ze in het bos d.m.v. een
blaaspijp en met papier gedraaide pijltjes ballonnen kapot moesten schieten die ze in hun post hadden
- 7-
opgehangen, maar de leiding heeft hier een iets andere wending aan gegeven omdat de meeste A-tjes
het chillen in de zon ook erg lekker vonden, dus hebben we lekker op het grasveld gelegen, wat pijltjes
gedraaid, en deze later in een klein wedstrijdje naar ballonnen geschoten die we in de vlaggenmast
hebben gehangen.
Voordeel hiervan is dat de A-tjes volgend jaar hun eigen pijltjes kunnen draaien. Dit was wel even
frustrerend voor ze en koste aardig wat oefening. (lastig voor de jeugd want hier bestaat natuurlijk
geen app voor).
De keuken crew stond ondertussen het avondeten te maken. Heerlijke rijst op authentieke wijze
bereid, wat wil zeggen dat je ook deze rijst prima met stokjes kon eten.
Satetje er bij, en smullen maar. Oja, en de kloeploek was bij één van de F-jes ook erg geliefd.
Na het eten werd de intelligentie van de pinksterkampgangers op de proef gesteld, we gingen levend
cluedo spelen. De kinderen moesten uitzoeken wie de moord had gepleegd, waar, waarom en met welk
wapen. De verdachte personen waren:
Tamara -> Tomata
Jolien -> Smurf
Sander -> Sandler19
Remko -> Big air
Rienk -> Chucky
Bart -> Mad Cow
Arno vD -> Big papa
Stephanie -> Dwerg
Arno V -> dr Jeckyl
Voor de jongsten was het daarna tijd voor het grote douche spel! Oftewel.. allemaal lekker even
opfrissen door een douche! Daarna nog even wat kleine spelletjes en gezellig wat kletsen, de kinderen
die al moe waren mochten natuurlijk ook gaan slapen.
De A-tjes konden zich opmaken voor het late bos spel:
“Individuele teamspel”. Even een korte uitleg: 2 groepen
van 5 werden met de polsen aan elkaar gebonden. De
buitenste personen werden met hun losse arm aan hun
eigen been gebonden zodat de reikwijdte net zover was
als de rest.
Ze kregen allemaal een emmer mee met een opdracht en
een groepsopdracht, in elke emmer moest wat komen
zodat de groepsopdracht zou slagen. Als de
groepsopdracht niet zou slagen zouden de individuele
opdrachten ook niet tellen. Maarrr… 1 persoon had
stiekem de individuele opdracht gekregen van de leiding die luidde “laat de groepsopdracht
mislukken”.
Een kleine kanttekening.. ze mochten niet praten tijdens dit spel.
Erg leuk! En de 2 saboteurs hebben uiteindelijk gewonnen.
Hierna was het tijd voor de A en de leiding om nog even de dag door te nemen en na te praten. Lekker
gezellig met elkaar wat drinken, een spelletje of lekker slapen.
- 8-
Zondag
De zondag begint voor de leiding altijd opperbest, lekker uitslapen tot jawel.. 8 uur, heerlijk!
Het ontbijt stond geplant om 08.30 en na het ontbijt was het eerste spel een tocht.
De tocht moest gelopen worden zonder enige routebeschrijving, maar op ieder kruispunt hing een
meerkeuzevraag met achter ieder antwoord een richting, wat betekent dat als de vraag goed werd
beantwoord de juiste richting werd op gegaan.
Onderweg hingen ook enkele raadsels waarbij het goede antwoord tijdvermindering opleverde.
Na ± 2 uur lopen waren alle groepen weer terug bij de blokhut.
Omdat de tocht iets uitliep zijn we eerst gaan eten.
Bij de lunch hebben we een lekker soepje geserveerd, en kon gekozen worden uit tomatensoep of
minestronesoep.
Na de lunch stond mijnenveger op het programma wat erg enthousiast gespeeld werd, regelmatig
hoorden we een aantal kreten zoals “Bom” of “Superbom” over het veld geschreeuwd.
Er was een raster uitgezet op het grasveld, en ieder team kreeg een tekening van dit raster en mocht
stiekem 4 bommen (of zelfs 8 in de 2e ronde) en 1 superbom plaatsen. De teams moesten van de ene
naar de andere kant over het raster lopen zonder een bom tegen te komen, maar kwam je op een
vakje waar een ander team een bom had geplaatst moest je opnieuw beginnen, net zolang totdat
iedereen aan de overkant was. Iedere geraakte bom betekende punten voor de tegenstander en aftrek
van eigen punten. Een bom was 1 en een superbom 5.
4.
5.
6.
Tijdens het mijnenvegen hebben andere leiders
het zeskamp klaar gezet. Omdat het mooi weer
was had de leiding waterspelletjes bedacht.
De volgende spelletjes stonden op het
programma:
1. Verkleed estaffette. (ieder teamlid moest een
kledingstuk halen, uiteindelijk had de laatste alle
kledingstukken aan)
2. Waterballonnen stoelendans. (stoelendans
maar dan met een waterballon op de stoel)
3. Waterballonnen estaffette. (met een
waterballon moest een bepaald parcours
worden afgelegd)
Ober race. (zoveel mogelijk dienblad met plastic bekers met water naar de overkant brengen)
Waterplassen. (met een fles tussen de benen zoveel mogelijk water van de ene naar de andere
emmer brengen, waarbij de handen niet gebruikt mochten worden)
Wet T-shirt competition. (met een t-shirt zo veel mogelijk water van de ene naar de andere emmer
brengen)
Omdat het erg mooi weer was en we nog even tijd hadden, hebben we ook nog een buikschuif baan
gemaakt. Hier werd goed gebruik van de gemaakt en het was erg leuk.
Na het buikschuiven allemaal snel douchen en toen stond het eten alweer op tafel. De keukencrew had
vanavond een heerlijke macaroni bereid, geserveerd met een op authentieke wijze ambachtelijke
handgesneden reepjes malse rijp smakende, kaas. Oftwel.. geraspte kaas uit een zakje …. van de Aldi.
Hier werd echt van gesmuld en deze pan was zo goed als leeg.
Het toetje vandaag was vla of yoghurt, of vla en yoghurt, of yoghurt en vla.
- 9-
Na het eten zat het kamp er voor de F-jes al weer op, we hebben afscheid genomen van de kleinsten en
van Remko en Arno vD.
Omdat het heel mooi weer was hebben we daarna even rustig aan gedaan met z’n allen en wat vrije
tijd ingelast.
De bonte avond mag natuurlijk niet ontbreken op het programma. We hebben de bonte avond
gespeeld in een soort spel waarbij er verschillende opdrachten over het terrein verdeeld lagen en de
groepjes moesten deze voor de leiding uitvoeren waarbij ze punten konden verdienen.
Na de bonte avond gingen de jongsten naar bed, om te... ja sommigen slapen en sommigen nog niet.
De A-tjes hadden nog 1 laatste spel op het programma staan, naja spel… We noemen het een spocht.
Ze moesten eerst een tocht door het dichte bos afleggen doormiddel van de reflectie op eerder
opgehangen zilverfolie te volgen.
Eenmaal aangekomen bij het eindpunt kon het spel beginnen.
In het bos was een gebied (vliegveld) waar veel drugs word verhandeld, maar waar zich ook een
museum bevond, in dit museum hingen 5 schilderijen. Dit vliegveld had vanavond 4 bewakers.
De opdracht voor de A-tjes was: Steel een bepaald schilderij en verstop zoveel mogelijk drugs.
De opdracht voor de leiding was: Bewaak de schilderijen en zorg dat er geen drugs word verstopt.
Helaas stopt dit spel voortijdig door gedonder in de lucht. We kunnen wel concluderen dat de leiding
dit spel heeft gewonnen.
Na de spocht met de leiding en atjes nog wat gedronken en hints gespeeld. Naja.. de leiding heeft de Atjes een hints-les gegeven, die bakten er echt niks van.
Maandag
Na een korte nacht moesten we weer vroeg opstaan. Om half 8 stond de reveille gepland, en om half 9
het ontbijt. Tijdens het ontbijt hebben we met z’n allen ook een lunchpakket gemaakt zodat we ‘s
middags niet meer in de eetzaal hoefden.
De slaapzalen moesten nog worden opgeruimd, en de tassen worden ingepakt. Toen dit eenmaal klaar
was kon het volgende spel beginnen.
Het handel-smokkelspel stond op het programma. Tijdens dit spel moeten de pinksterkampgangers
verschillende goederen in- en verkopen bij posten die verspreid over het terrein zitten. Er liep ook
politie rond die de handelaren kon tikken, als dit gebeurde waren ze alle handel kwijt.
Er werd goed geld verdiend en lekker onderhandeld, er kon zelfs worden onderhandeld met de politie.
Na het handelen was het tijd om iets te zoeken in het bos. Dit spel heet letterlijk “zoek iets”. Wat
betekent dat de leiding meerdere malen “iets” had verstopt in het bos.
In het begin kwamen de pinksterkampgangers met van alles bij de leiding aan.. maar helaas, dat was
niet “iets”.
Even later kwamen de pinksterkampgangers er achter dat er letters in het bos verstopt lagen, en u raad
het waarschijnlijk al (de kinderen toen nog steeds niet) het waren de letters I, E, T, S.
Uiteindelijk viel het kwartje en kwamen de kinderen met steeds meer “iets” bij de leiding.
- 10 -
Hierna lekker geluncht op het grasveld met een lekker ijsje als toetje. Na de lunch moest de fietsgroep
vertrekken omdat er een dreigende lucht aan kwam. Helaas bleef dit onderweg niet bij dreigen en
kreeg de groep de volle laag. Gelukkig was het wel warm.
De kleinsten hebben nog wat kleine spelletjes gedaan waarna ook zij konden vertrekken.
Eenmaal terug bij het clubhuis werden we ontvangen door ouders en werden alle spullen bij elkaar
gezocht en sloot de leiding het kamp af.
Wij willen graag iedereen die geholpen heeft en mee zijn geweest ontzettend bedanken voor 4
fantastische dagen kamp! Wij hebben er echt van genoten!
Bedankt!! En tot volgend jaar!
De pinksterkampleiding.
Arno V, Arno vD, Rienk, Sander, Remko, Tamara, Stephanie, Jolien en Bart.
Groen Zwart bordsponsors
Onze korfbalvereniging wordt mede mogelijk gemaakt door onze bordsponsoren.
Ontzettend bedankt voor de steun in de afgelopen jaren en hopelijk volgende jaren!
Bedank onze sponsoren door aan ze te denken!
Borne
Grand Café De Steeg
074-266 79 53
Het gezelligste bruin eetcafé
Grotestraat 181
Borne
KREATOS KAPPERS
Voor haarverzorging, kappen en knippen
Grotestraat 141
- 11 -
074-266 74 64
Borne
De Boer Wonen
074-266 11 80
meubelen - vloeren - raambekleding
stationsstraat 44 - www.deboerwonen.nl
Borne
Zuivelhoeve Borne
074-266 88 18
Onmeunig lekker!
Nieuwe Markt 13 - @zuivelhoevebor
[email protected]
Borne
Boonk
074-266 57 89
Juwelier — Horloger
Bakkerssteeg 4 — www.boonkjuwelier.nl
Borne
HORSTMAN VLOERAFWERKING
074-267 17 44
Coating-, Giet-, Siergrind- en Vloeistofdichte vloeren
www.horstmanvloeren.nl
Borne
ESROTECH
074-267 38 68
Specialist in roosters en treden
www.esrotech.nl
Hengelo (ov)
Tijhuis Totaalinrichting bv
074-820 03 10
www.tijhuistotaalinrichting.nl
Almelo
Inkada
0546-455 655
Inkoop & Advies - Facilitair Makelaars
www.inkada.nl
Borne
Dusseldorp
074-2653355
De oplossing dichtbij.
www.dusseldorp.nl
Borne
Drive-in Top Frequency
De juiste sfeer voor uw feest
www.tfborne.nl - [email protected]
- 12 -
06-51123606
Midzomerbingo zaterdag 21 juni
- 13 -
Competitie en training
Wedstrijdprogramma
Geen wedstrijden voor de komende 2 weken.
Teamindeling veld najaar 2014
Beste Groen Zwarters,
Hierbij de voorlopige indeling van de trainingsgroepen. Mocht je hierover vragen of opmerkingen
hebben dan kun je contact opnemen van Sander Roemers.
Seizoen 2014-2015
Start van de training van de selectie, de A groep en de D is dinsdagavond 12 augustus. De overige teams
starten op dinsdag 19 augustus met de trainingen. Zaterdag 30 augustus start de veldcompetitie deze
duurt tot zondag 19 oktober.
21 oktober starten de zaaltrainingen en vanaf 8 november start de zaalcompetitie deze duurt tot 8
maart ‘15.
Dan staren we op 17 maart ’15 weer met de veldtrainingen vanaf 28 maart ’15 start de veldcompetitie
tot 17 mei ‘15, daarna is er tot 31 mei ’15 wel een inhaalprogramma.
selectie
Laura
Tamara
Chantal
Jiska
Paulien
Stephanie
Hilderink
Hartkamp
Kolner
in het Veld
Engbersen-van Dalen
Peters
overige senioren
Evelien
Roeloffzen
Lisan
Roeloffzen
Gerrie
Wemekamp
Hanni
Wiedemeijer
Wilma
Hakkenbroek
A
Evelien
Merel
Jiska
Marieke
Jolien
van Eeuwijk
Plazier
Smies
Peters
Schopman
Erik
Bart
Rienk
Erwin
Ramon
Sander
Arno
ten Cate
Benjamins
Kooiker
Oude Vrielink
Nieuwenhuizen
Vondeling
Vije
Arno
Mattijs
Elmer
Jan
Maarten
Willy
Robert
Sander
Remko
van Dam
op den Dries
Smies
Wiedemeijer
van de Zwaart
Boenink
Gielians
Roemers
Wigger
Elwyn
Kjeld
Imko
Wouter
Bas
Hams
Land
Smies
Wessel
Hegteler
- 14 -
D
Luna
Ilse
Sterre
Nina
Lynn
Luna
Noa
Linda
Buist
Wanschers
Eekel
Pals
Zonder
Pals
Slagers
Spekschate
Kylian
Marwyn
Luc
van Dam
van Dam
Pals
E
Meike
Tinselboer
Tore
Roël
Mik
Thomas
Wigger
Nijhuis
Dekker
Marchal
Kylan
Jurre
Wigger
Tinselboer
Kangoeroes
Dani
Jaspers
Training (veld)
Selectie
2e, MW en overige liefhebbers
A1
E1
F1
Instroomgroep
Kangoeroe Klup
Dinsdag
donderdag
Dinsdag
Dinsdag
donderdag
Dinsdag
donderdag
Dinsdag
Dinsdag
zaterdag
20:00 – 21:30 uur
20:00 – 21:30 uur
20:30 – 21:30 uur
20:00 – 21:30 uur
20:00 – 21:30 uur
18:00 – 19:15 uur
18:15 – 19:00 uur*
18:00 – 19:00 uur
18:00 – 18:45 uur
9:30 – 10: 15 uur
Vanaf 27 mei mza
Vanaf 27 mei mza
Vanaf 27 mei mza
Vanaf 27 mei mza
Vanaf 27 mei mza
LET OP: dit seizoen
nog 1x: 21 juni
* niet verplicht
mza = midzomeravond
Tot eind juni is er op dinsdagavond de Midzomeravond.
Vanaf 20:00 uur is de kantine open en vanaf 20:15 uur is er de mogelijkheid om onder begeleiding een
uurtje de schotzuiverheid te onderhouden.
Competitieschema weekoverzicht
Geen wedstrijden voor de komende 2 weken.
Uitslagen
Geen wedstrijden gespeeld, dus geen uitslagen.
- 15 -
Basis spelregels Korfbal
Voor ouders, opa’s, oma’s en andere bekenden die graag naar korfbal komen kijken, maar de regels
een beetje moeilijk vinden, deze keer een korte lijst met de belangrijkste regels van korfbal.
Algemeen
Korfbal wordt gespeeld door 4 jongens en 4 meisjes per team (8 spelers per team). Het veld is verdeeld
in twee vakken. In het ene vak probeert het ene team te scoren, in het andere vak het andere team. In
elk vak spelen van elk team 2 jongens en 2 meisjes.
Bij de E en de F is het veld NIET verdeeld in 2 vakken en wordt 4 tegen 4 gespeeld, 2 jongens en 2 meisjes
per team.
Niet schieten in verdedigde positie
Je mag niet schieten als de verdediger tussen jou en de korf staat; de verdediger je borstkas zou kunnen
aanraken; de verdediger daadwerkelijk probeert de bal te blokkeren en de verdediger zijn gezicht naar
jou heeft gekeerd.
Met ingang van het seizoen 2014-2015 geldt deze regel NIET meer voor de F; daar is nooit sprake van
“verdedigd”.
Niet overgeven van de bal
De bal moet altijd los door de lucht zijn gegaan voordat een ander hem vangt. De bal aan een
medespeler ‘geven’ zonder dat deze los is geweest, mag niet.
Niet lopen of dribbelen met de bal
Als je de bal vast hebt, mag je niet lopen of gaan dribbelen (de bal voor je uit stuiteren). Je moet
samenspelen door de bal over te gooien naar je medespelers.
Niet de bal uit handen slaan of pakken
Als je tegenstander de bal vast heeft mag je niet je hand op de bal leggen of de bal uit de handen
pakken, slaan of lopen.
Niet voetballen
Bij korfbal mag je niet voetballen. Je voetbalt als de bal je knie, je onderbeen of je voet raakt. Als de bal
je bovenbeen raakt is er niets aan de hand.
Niet te zwaar hinderen
Je mag voor je tegenstander gaan staan met je handen omhoog, maar je mag je tegenstander niet
aanraken of over je tegenstander heen gaan hangen.
Niet stompen van de bal
Je mag de bal alleen met je vlakke hand wegtikken of slaan. Een vuist maken en de bal dan
wegstompen mag dus niet.
Na 2 doelpunten vak- en functiewisseling
Als er twee doelpunten zijn gemaakt, wisselen alle spelers van functie; aanvallers worden verdedigers
en verdedigers worden aanvallers. Dit wordt bereikt door iedereen van vak te laten wisselen. Bij de
jongste jeugd wordt er niet gewisseld na twee doelpunten maar na een bepaalde speeltijd (afhankelijk
van categorie).
- 16 -
Een jongen mag geen meisje hinderen of verdedigen of andersom
Een jongen mag een meisje niet verdedigen of bij het gooien van de bal hinderen. Wel mag een jongen
de andere jongen die aanvalt verdedigen (‘overnemen’) of hinderen en evenzo mogen de meisjes dat.
Met ingang van het seizoen 2014-2015 geldt deze regel NIET meer voor de F: jongens mogen meisjes
hinderen en omgekeerd.
Niet de bal ‘gevallen’ pakken
Je mag niet de bal vastpakken, vangen of wegtikken terwijl een ander deel van je lichaam, dan je
voeten, de grond raakt. Val je nadat je de bal hebt gevangen dan mag je eerst opstaan en daarna de bal
gooien. Op de bal duiken mag dus niet!
Puzzelhoek
Om de verveling in de vakantie tegen te gaan deze keer enkele puzzels.
Doolhof
Ga van de ruit naar het vierkantje.
- 17 -
Iets moeilijker, maar je moet nog steeds van het ruitje naar het vierkantje…
En nog iets groter. Ook nu van het ruitje naar het vierkantje.
- 18 -
Woordzoeker
Alle 38 (!) woorden zijn te verstopt in deze puzzel. Ze kunnen van links naar rechts en omgekeerd, van
boven naar beneden en omgekeerd en schuin omlaag en omhoog staan. De woorden “niet lopen” en
“vrije bal” staan als “nietlopen” en “vrijebal” verstopt.
U N R W A N R U Z C B C I K G N F F D O
C I E A L S A F S T A N D S C H O T S G
N E T E I H C S C G G K P M J C C A B C
J T H W C O A C H T N S S A T T R O P S
I L C Z I M G O O I E N V N J I L J I Z
L O E A P J F R E K E A U D W T P E K Z
R P R S O K K E N G J P M H H A U O C S
E E S D I A N B N N L A B E J I R V B K
T N D H K R D O A E J T I U L F L K S G
H N I A I L J R O L M F R N B A K G F P
C S E D L R E D R E O V N A A K I L S P
A L H P O S T E G S D G L P I H E R B I
D D C U P D M I D D E L L I J N O E I V
A S S T D O L Z N K L W D A I M E M D F
L K A N T I N E L L A V N A A A S R Z H
B L D N U I G H V V R M E I S J E S L R
B I P C O N D E R S C H E P P E N F K W
U J K K A H O K R D A S T R A F W O R P
L A U V L A B P O O L R O O D I B N I I
C C M W W V E R D E D I G E N V G U O S
AANVALLEN
AANVOERDER
ACHTERLIJN
AFSTANDSCHOT
CLUBBLAD
COACH
DOELPUNT
DOORLOOPBAL
FLUITJE
GOOIEN
GRASVELD
JONGENS
KANTINE
KLEEDKAMER
KORFBAL
MAND
MEISJES
MIDDELLIJN
NIET LOPEN
NOPPEN
ONDERSCHEPPEN
PAAL
RANJA
SCHEIDSRECHTER
SCHIETEN
SCHOEN
- 19 -
SCOREBORD
SHIRT
SOKKEN
SPORTTAS
STRAFWORP
TEAM
TRAINER
UITWIJKBAL
VANGEN
VERDEDIGEN
VRIJE BAL
ZIJLIJN
Oplossing woordzoeker
Kangoeroe Klup
De Kangoeroe Klup: leuke spelletjes
voor kinderen van 3 t/m 6
Elke zaterdag 9:30 – 10:15 uur op het veld
Zegt het voort
en nodig alle kinderen van 3 t/m 6 uit!
Op 21 juni is de laatste Kangoeroe Klup voor dit seizoen. Na de zomervakantie gaan we weer verder.
- 20 -
(Ruimte voor uw advertentie)
Denk aan de kledingcontainer bij het clubhuis:
de kast leeg
èn
geld voor de vereniging
Visschedijk Facilitair
Tel. : 0541 - 288 650
visschedijk.nl
- 21 -
Contributie en lidmaatschap
Contributie regeling (bedragen per 1 april 2014)
Senioren
(19 jaar en ouder)
Junioren
(16 tot 19 jaar)
Aspiranten
(12 tot 16 jaar)
Pupillen
(6 tot 12 jaar)
Welpen
(tot 6 jaar)
Niet spelende leden/recreanten
Donateurs met weekblaadje
Nieuwe donateurs zonder blaadje
Inschrijfgeld
€56,25
€45,45
€38,55
€30,90
€26,25
€17,70
min. €12,00
min. €37,00
€10,00
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per jaar
€2,25
€4,50
per kwartaal
per kwartaal
M.i.v. 1-1-2009 wordt de contributie jaarlijks geïndexeerd.
Reductie 3e gezinslid
Reductie 4e en volgende gezinsleden
De contributie dient voor de 10e van de eerste maand van het kwartaal te worden betaald. De
contributie van nieuwe leden zal middels een machtiging automatisch geïnd worden.
Door invulling van de machtigingskaart wordt de contributie rond de eerste week van het nieuwe
kwartaal afgeschreven. Bij het mislukken van een contributie incasso wordt €3,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Bankgegevens
RaboBank rekeningnummer NL20 RABO 0309 4314 41 ten name van de penningmeester Groen Zwart
Kennismaken
Zij die eens kennis willen maken met de korfbalsport kunnen 4x meetrainen zonder dat contributie
verschuldigd is. Daarna dient men te besluiten of men lid wil worden.
Contributie is verschuldigd m.i.v. de maand volgend op die van inschrijving.
Opzeggen
Opzegging dient ten minste 4 weken voor 1 juli schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Het
lidmaatschap eindigt dan op 30 juni. Een opzegging in strijd met de bepaalde termijn doet het
lidmaatschap met de daaraan verbonden rechten en verplichtingen pas eindigen met ingang de
volgende mogelijkheid volgend op dat waarvoor was opgezegd. De jaarlijkse contributie blijft
verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.
Aanmelden / afmelden
Aanmelding en afmelding kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie:
Anne Schopman, Bornerbroeksestraat 43, 7621 AD, Borne, [email protected]
Colofon
Het clubblad wordt elke twee weken opgesteld door Arno van Dam ([email protected]).
Wedstrijdverslagen graag aanleveren vóór zondagavond 19:00 uur, overige stukjes graag eerder.
- 22 -
(Ruimte voor uw advertentie)
Denk aan de kledingcontainer bij het clubhuis:
de kast leeg
èn
geld voor de vereniging
- 23 -
De Kangoeroe Klup:
leuke spelletjes voor
kinderen van 3 t/m 6
Elke zaterdag
9:30 – 10:15 uur op het veld
Zegt het voort en nodig alle
kinderen van 3 t/m 6 uit!
- 24 -