2014 Zaalhockey de verschillen.pages

Veld versus zaalhockey
Veld
Zaal
!
!
!
Zijlijnen.
Zijbalken.
Bal mag van de grond.
Bal moet langs de grond verplaatst
worden, behalve bij push op de goal. Bij
stoppen mag bal max. 10 cm
opspringen.
Slaan, pushen, flatsen en scoopen.
Alleen pushen.
Met minimaal 8 beginnen en maximaal
Met minimaal 4 beginnen en maximaal
11. Een team heeft maximaal 16 spelers. 6. Een team heeft maximaal 12 spelers.
Bij een spelhervatting houdt
tegenstander 5 meter afstand.
Bij een spelhervatting houdt
tegenstander 3 meter afstand.
In aanvallend 23 meter gebied bal op
minimaal vijf meter van de cirkel nemen.
Bal mag pas de cirkel in nadat de bal vijf
meter is verplaatst of aangeraakt is door
een tweede speler (die op vijf meter
afstand staat).
Op helft van de tegenstander mag de bal
bij een vrije slag niet in 1x de cirkel in.
De bal mag de cirkel in bij 3 meter
balverplaatsing of tussenkomst van
medespeler of balk. De balk geldt in dit
geval als medespeler.
Liggend spelen is niet verboden.
Liggende spelen is verboden.
De bal van dichtbij hard in de stick van
een laagverdedigende speler (block)
spelen mag niet.
Inslaan als bal over de zijlijn is gegaan.
!
Bal onopzettelijk door verdediger over
de achterlijn: lange corner.
Inpush als bal over de zijbalk is gegaan,
op max. 1 meter binnen de balk.
Bal via verdediger onopzettelijk over
achterlijn: uitpush verdediger.
Veld
Zaal
Strafcorner max. 5 incl. keeper achter
achterlijn.
Max. 6 incl. keeper achter achterlijn.
Keeper verplicht in de goal, spelers aan
de andere zijde van het doel dan waar
strafcorner wordt genomen.
Vliegende keep: zonder helm over het
hele veld.
Vliegende keep: zonder helm over het
hele veld.
2 x 35 minuten.
Minimaal 2 x 15 minuten. In praktijk komt
dit vaak neer op 1x 30 minuten met een
wissel van de scheidsrechters na 15
minuten.
!
Benodigdheden zaalhockey
• zaalhockeystick
• bitje
• scheenbeschermers
• stevige zaalschoenen met witte zolen
!
Sterk aangeraden
• zaalhockeyhandschoen (met gesloten vingers en duim; zie afbeelding)