Lange termijn spooragenda

BEDRIJFSVERTROUWELIJK
CONCEPT
Lange termijn spooragenda
VHS bijeenkomst
25 februari 2014
1
Aanleiding Masterplan NS en ProRail
03-02-2012 : nieuwe, zware winterdag op het spoor
16-02-2012 : Commissie Kuiken presenteert haar rapport, aanleiding LTSA
Juni 2012 : Winterevaluatie NS & ProRail
25-10-2012 : Rapport “optimaliseren van de samenwerking tussen NS-ProRail”
13-02-2013 : Staatssecretaris Mansveld publiceert eerste deel van Lange Termijn
Spoor Agenda (visie, ambities en doelen)
2013: NS en ProRail werken in Masterplan aan 5 projecten (inclusief
Spoorfilosofie en Redesign van de be/bijsturing)
Eind 2013: NS-ProRail rapporteren uitkomsten Masterplan als operationele
uitwerking LTSA, inclusief een verbeteraanpak
Q1 2014: Ministerie IenM consulteert stakeholders
21 maart 2014: LTSA II in de Ministerraad en naar de Tweede Kamer
2
De reiziger wenst snelle, frequente en rechtstreekse verbindingen
met een hoge betrouwbaarheid
Klantwensen
Belang in de klantwaardering in
deur-tot-deur reis, 2011
Thuis
5%
Prioriteit klantwensen dienstregeling trein per reismotief
Sociaal
recreatief
6
1
2
3
voldoende capaciteit
1
4
rechtstreeks
7
Trein
45%
snel
punctueel
2
3
Station
25%
Forenzen en
studenten
frequent
5
Overige OV en
modaliteiten
25%
Klantwens
dienstregeling
4
5
korte overstaptijden
6
cross-platform overstappen
7
• Snelle, frequente en rechtstreekse verbindingen
• Betrouwbaar systeem met voldoende capaciteit
3
De trein is gemiddeld genomen zeer betrouwbaar maar in de spits
en op specifieke locaties is punctualiteit nog onvoldoende
Prestatie reizigersvervoer per spoor
Maar in de spits en op locaties is
reizigerspunctualiteit onvoldoende
Nederland presteert gemiddeld goed
100%
Punctualiteit [5 minuten]
1
• Er is een lagere reizigerspunctualiteit
op specifieke locaties
95%
"KOPGROEP"
• Met name in de drukke ochtendspits
zijn prestaties slechter
90%
85%
• In de randstad en in de spits is de
reizigerspunctualiteit het laagste
80%
GEMIDDELDE SPOORPRESTATIE
75% "ACHTERBLIJVERS"
10.000 20.000 30.000
40.000
50.000
60.000
Verkeersintensiteit [trein km/route km]
• Er komen zwarte/rode dagen voor
waarin de uitval groot is of
punctualiteit overall heel laag is
Algemeen klantoordeel 75% voor NS in 20131)
1) Aandeel klanten dat een 7 of hoger geeft
Bron: NS jaarverslag 2012; NS Kenniscentrum; ProRail Prestatie Analyse Bureau
4
De ontwikkeling van de vervoersvraag tussen nu en 2030 kan het
spoor verder belasten – tot ~35% groei in de spits in de Randstad
Reizigersvolume per spoor
Vraag groeit met 0,4-1,9% p.j.
Spits blijft
Groei vooral in randstad
Treinmobiliteit Nederland [mld rkm]
Spits/dal verhouding ochtendspits
op gemiddelde werkdag [%] 2)
Aantal reizen ochtendspits op
gemiddelde werkdag ['000] 2)
GE-5% RC-35%
30
23,6%
372
27%
-6%
293
106
10%
-25%
96
72
37%
-17%
194
35%
11%
~22%
+1,9% per jaar
25
76,4%
~78%
20
15
53
# reizigers over de daq
+0,4% per jaar
144
10
2000
2010
2020
2030
2011
2030
2011
2030
Global economy, student OV -5%
Ochtendspits2)
Landsdelen
Regional communities, student OV -35%
Rest van de dag
Tussen Randstad/Landsdeel
Gerealiseerde volumes
Randstad
5
NS en ProRail hebben een gezamenlijk beeld ontwikkeld om de
reiziger op lange termijn zo goed mogelijk te bedienen
Definitie van een spoorconcept1)
Lijnvoering/
Dienstregeling
Klantproduct en
kwaliteit
• Reissnelheid
Resources/
technologie
• Betrouwbaarheid
•
•
•
•
Frequentie
Verknoping en vervlechting
Rijsnelheid
Speling en buffer
•
•
•
•
Infrastructuur
Materieel
Personeel
Technologie
•
•
• Rechtstreeksheid
Be-/ bijsturing
3 kV, ERTMS
Trein-op-Lijn, Aftellers
• Uitgangspunten voor been bijsturing
6
Verschillende spoorconcepten geven invulling aan de ambitie voor
frequentieverhoging met de benodigde betrouwbaarheid
Vervlochten, 6x per uur
Vervlochten, 8x per uur
Consistente en compleet
uitgewerkte spoorconcepten
die elk realistisch zijn, ter
ondersteuning van de
besluitvorming op
hoofdlijnen
Ontvlochten, 6x per uur
Ontvlochten, 8x per uur
7
Gezamenlijk willen NS en ProRail zich inzetten voor een betere
ervaring voor de deur tot deur reis van de reiziger
Ambitie
dan meer
… daarna kan hogere frequentie met
rechtstreekse verbindingen worden
ingevoerd op de drukke trajecten zodat
meer klanten snel, rechtstreeks en
betrouwbaar reizen
eerst beter
We bewijzen dat de
uitvoeringsbetrouwbaarheid op
lastige plekken en tijdstippen
structureel verbetert
• Structureel
betrouwbaarder product
• Op drukke routes hogere
frequenties
• Met voor zo veel mogelijk
reizigers rechtstreekse
verbindingen
• Aantrekkelijke
stationsomgeving
• Betere aansluiting met
overige vervoerders en
andere modaliteiten
Terwijl de systeemveiligheid is geborgd
8
De invoering van frequentieverhoging verloopt gefaseerd
Ingroeipad frequentieverhoging
Indien betrouwbaar
genoeg
Keuze minstens
6x/u
Beslismoment
Vanaf 2017
Beslismoment
Richting 2025
Eindbeeld
(richting 2035)
HRN
Hoogfrequent
4x IC per uur
2x IC per uur
Alleen 4x SPR per uur
Alleen 2x SPR per uur
Overige lijnen
Internationale verbindingen
Decentrale lijnen
9
ProRail en NS willen op stations de propositie aan de reiziger,
concessieverleners en vervoerders verbeteren
Onafhankelijke
klachtencommissie
Een servicepunt
voor vragen over
het station
Aanbod aan
DO's en
vervoerders
transparant
online
Verbetering
mogelijkheden
voor commerciële
exploitatie en
BDV's
Communicatie
van invloed
op beheer
en (ver-)
nieuwbouw
Herkenbaarheid van alle vervoerders
die een station aandoen
Meer capaciteit en verbetering
fietsenstalling
Betere
reizigerinformatie
voor- en natransport
10