Folder Wat is er vanderd in recyclagepark De Breker

[ recyclagepark ]
Rondleiding
vernieuwd
recyclagepark
1. De inrit bevindt zich nog
op dezelfde plaats. Aanmelden gebeurt verplicht door
de identiteitskaart in de
terminal te steken. Alleen
Schotenaren hebben immers
toegang. In dat geval, gaat
de slagboom open.
Het gemeentelijk recyclagepark De Breker ging op 4 februari 2014 een nieuw
tijdperk in. Het afleveren van bepaalde
fracties kan ook in Schoten niet langer
kosteloos, maar geen paniek: er hoeft
slechts voor een beperkt aantal fracties
betaald te worden. Het gaat om het zgn.
grof vuil, steenpuin, grond, gemengd
bouw- en sloopafval en hout. Ook voor
het afleveren van gazonmaaisel, tuin- en
groenafval moet voortaan een belasting
betaald worden bij het verlaten van De
Breker. Alle andere fracties zoals plastiek,
piepschuim, papier, karton, glas, KGA,
asbestplaten, frituurolie en metaal blijven
dan weer gratis.
2. De parkwachter merkt
dat u betalende afvalstoffen bij heeft en verwijst u
eerst door naar het betalend
gedeelte, rechts na de inrit.
Je houdt daar dus best rekening mee bij het inladen van
uw (aanhang)wagen: zie dat
je bv. die oude zetel, houten
planken of andere fracties
waarvoor betaald moet worden, bovenaan hebt liggen.
De gemeenteraad legde de tarieven vast
voor de betalende fracties en baseerde zich
hiervoor op de al langer geldende tarieven
in omliggende gemeenten:
• 0,2 euro per kg voor grof vuil, gemengd
bouw- en sloopafval en grond.
• 0,03 euro per kg voor zuiver steenpuin,
hout en groenafval.
3. Eerst moet u volgeladen
op de weegbrug plaatsnemen. Wanneer u de ‘betalende’ spullen gelost hebt,
moet u opnieuw langs die
weegbrug passeren en wordt
automatisch berekend hoeveel u dient te betalen.
Om u een idee te geven: het achterlaten
van een oud bankstel, dat pakweg 50 kg
weegt, zal u 10 euro kosten.
Op verkenning!
Om een en ander zo praktisch mogelijk te
houden, heeft de gemeente met de hulp
van de intercommunale Igean het recyclagepark heringericht. We geven u op deze
pagina’s een virtuele rondleiding.
4. Eerst moeten de duurste fracties ‘gelost’ worden,
vervolgens de eventuele
andere.
infoschotenmaart
10
6 6
6
[ recyclagepark ]
Mobiele app
met ophaaldata
en sorteertips
5. Dat betalen gebeurt aan
de nieuwe groene betaalzuil
en kan zowel met munten als
met de bankkaart.
Bebat, Fost Plus en Recupel hebben met
Recycle! een mobiele applicatie voor
smartphone en tablet gelanceerd. In deze
app vind je alle ophaaldata en sorteertips.
6. Vervolgens kan u rechtdoor langs de oude gebouwen van de breekinstallatie,
naar achteren toe.
Ondanks het feit dat België bij de best scorende landen ter wereld inzake selectieve
inzameling en recyclage behoort, twijfelen
we soms nog over de sorteerregels, over
wat de correcte manier is om bepaalde
afvalfracties af te danken, of we vergeten
eenvoudigweg ons afval tijdig buiten te
zetten. Om deze problemen aan te pakken,
slaan Bebat, Fost Plus en Recupel nu de handen in elkaar met de lancering van Recycle!
Recycle!
De applicatie helpt op een eenvoudige
manier met het sorteren van de verschillende fracties en toont de weg naar de
dichtstbijzijnde inzamelpunten. De afvalkalender Schoten is volledig geïntegreerd
in de app. Meldingen zorgen er voor dat je
nooit meer vergeet je afval tijdig buiten te
zetten. De app werd ontwikkeld voor iOS
en android smartphones en tablets en is
gratis verkrijgbaar in de AppStore(iOS) en
de Google Playstore (android).
7. Hier staan nu de containers voor de meeste fracties,
die waarvoor dus ook nu nog
steeds niet betaald hoeft te
worden. Wie alleen maar
‘gratis’ materiaal bij heeft,
zal uiteraard meteen naar
dit gedeelte worden geleid.
Openingstijden De Breker
Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon- en feestdagen: gesloten!
9.00 - 15.30 u
9.00 - 15.30 u
9.00 - 18.30 u
9.00 - 15.30 u
9.00 - 15.30 u
gesloten
8. Het verlaten van De Breker gebeurt via een nieuw
aangelegde uitrit om de verkeersopstoppingen uit het
verleden in de Sluizenstraat
op te lossen.
11
6 6
6
Gemeentelijk recyclagepark De Breker, Sluizenstraat 123.
Info over de nieuwe huisvuilregels: 0800/94 039, [email protected]
infoschotenmaart