St.Jansklok 2014 nr. 5 - Sint Marcellinus parochie

JAARGANG 52
2
4
6
7
10
13
14
16 e.v.
18
21 e.v.
24
nr. 5
voorwoord
liturgische agenda
weekend-vieringen in andere locaties
mis- en gebedsintenties
lief en leed
de klok wordt geluid voor …
mededelingen van de locatieraad
PRIKBORD
Byzantijnse Liturgie
EN VERDER
uit het historisch archief
Kijk ook eens op www.sintmarcellinus.nl bij WIERDEN.
Bij downloads links onder in het menu of bij nieuws rechtsboven
staat ook nuttige informatie.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 1
mei 2014
VOORWOORD
Beste mensen …….
Pastoraal ondernemerschap, iets nieuws…………….
Na Pasen gaan we weer een beetje de zomer tegemoet.
Eerst staan we stil bij wat in het verleden mis is gegaan en
gedenken we de vele slachtoffers op 4 mei.
Op 5 mei proberen we de vrijheid waarin we leven te vieren en
te waarderen.
Het geeft aan, dat de tijd snel gaat. En er verandert nogal wat.
In onze geloofsgemeenschap wordt hard gewerkt aan versterking
van onze taak om kerk in deze tijd te kunnen zijn. Er hangt veel van
af, of voldoende vrijwilligers de schouders eronder zetten binnen
het geldende beleidsplan. En of er aanzetten komen om nieuwe
mensen bij geloven en kerk zijn te betrekken. (Want kan onze kerk
nog lang open blijven?).
De pastores zijn uitgedaagd om nieuwe accenten, naast het vele al
bestaande, te leggen in hun werk. (Daarin worden ze bv. bijgestaan
door Woco-vrijwilligers en uitvaartvrijwilligers.)
Voor deze nieuwe accenten is een nieuw woord gekozen door het
bisdom, te weten “pastoraal ondernemerschap”.
Met pastoraal ondernemerschap bedoelen we die activiteiten, die
tot doel hebben gemeenschapsvormend te zijn, de parochie te
vernieuwen, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de
tijdsgeest en de maatschappelijke betekenis. Deze - in principe
projectmatige - verkenningen of experimenten kunnen uitlopen in
een project of een vaste activiteit van de parochie. (Hetzij in de lijn
van de kerntaken, hetzij in de lijn van de zorg voor nabijheid).
In deze lijn van pastoraal ondernemerschap kunnen pastores en
lokale gemeenschappen actief zijn, al dan niet in samenwerking
met bondgenoten uit andere kerken, de zorg of de gemeente enz.
Het volgende geeft u een indruk van waar we aan werken.
Er worden een aantal avonden rond onze nieuwe icoon van
Marcellinus gehouden.
Daarbij kun je mediterend stil staan en zo meer gelovige diepgang
vinden.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 2
mei 2014
Ook komt er de mogelijkheid deel te nemen aan een cursus
icoonschilderen.
Er zal een wandeling binnen de parochie gehouden worden met
allerlei bijzondere haltes.
Als uzelf goede nieuwe ideeën heeft voor meer binding in de
geloofsgemeenschap, of manieren om samen geloven te
verdiepen, laat het weten aan de pastoraatsgroep via uw
parochiesecretariaat tel. locatie 0546-571217 of e-mailadres:
[email protected]
of aan een van de pastores.
“ Kunnen we ons geloven delen met
onze kinderen en kleinkinderen
en zo Jezus ideaal levend houden?”
“ Wil ik er (opnieuw) voor gaan?”
Uw geloofsgemeenschap, de parochie, gaat ervoor !
Pastor Jan Goselink
Bezoek ons ook op Facebook en Twitter!!!!!!!
https://www.facebook.com/stjandedoper
https://twitter.com/stjanwierden
Op Hemelvaartsdag 29 mei is het locatiesecretariaat gesloten
Mis- en Gebedsintenties, die in de volgende St. Jansklok
van 31 mei t/m 4 juli 2014 geplaatst moeten worden:
Inleveren voor vrijdag 16 mei 2014 vóór 12.00 uur.
Op zaterdagavond 3 mei 2014 zal vanuit de viering van 18.30 uur
aan degenen die erom gevraagd hebben de Communie worden
thuisgebracht, tenzij u dit anders hebt afgesproken
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 3
mei 2014
LITURGISCHE AGENDA
Zaterdag 3 mei
18.30 uur:
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Oude Vrielink
Koor: herenkoor
Zondag 4 mei
18.30 uur:
Oecumenische viering (zie blz. 17)
Dodenherdenking
Voorgangers: pastor Koopman en Ds. Oosterhof
m.m.v. Harmonie St. Jan
Uitzending Regio FM
Dinsdag 6 mei
19.00 uur:
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Oude Vrielink
Misdienaars/ Acolieten
Zaterdag 18.30 uur: Jacob Smolka en Hannah van Kooten
Collecte
Voor het werk van de Caritas
____________________________________________________
Zondag 11 mei
10.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorgangers: leden van de werkgroep
Koor: Spirit
Er is kindercrèche
Donderdag 15 mei
9.00 uur:
Woord- en Communieviering in de pastorie
Voorganger: pastor Koopman
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken
Collecte
Jrg. 52 / Nr. 5
Fonds Priesteropleidingen in het Aartsbisdom
i.v.m. Roepingenzondag.
pag. 4
mei 2014
Zaterdag 17 mei
18.30 uur:
Woord- en Communieviering (zie blz. 17)
Voorganger: pastor Eidhof, diaken
Koor: Do-Ré-Mi
Zondag 18 mei
11.00 uur:
Doopviering. Koor: doopkoor
Voorganger: pastor Eidhof, diaken
Dinsdag 20 mei
19.00 uur:
Marialof. Koor: dameskoor
Voorganger: pastoor Scheve
Misdienaars/ Acolieten
Zaterdag 18.30 uur: Bent en Naut Schuurman
Dinsdag 19.00 uur: Sebastiaan van Kooten en Ralph Becking
Collecte
Voor onze eigen geloofsgemeenschap
_____________________________________________________
Zaterdag 24 mei
10.30 uur:
Byzantijnse viering (zie blz. 18)
18.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorgangers: leden van de werkgroep
Koor: herenkoor
Zondag 25 mei
9.00 uur:
Eucharistieviering, 1e H. Communie: Het Galjoen
11.00 uur:
Eucharistieviering, 1e H. Communie: Mariaschool
Voorgangers: pastores Oude Vrielink en Goselink
Zang door Communicantjes. Er is kindercrèche
Donderdag 29 mei (Hemelvaart)
9.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor Koopman
Koor: herenkoor
Misdienaars/ Acolieten
Donderdag (Hemelvaart) 9.30 uur: Sarah en Hannah van Kooten
Collecte
Jrg. 52 / Nr. 5
Voor onze eigen geloofsgemeenschap
pag. 5
mei 2014
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 6
mei 2014
Mis- en Gebedsintenties 2 mei t/m 30 mei 2014
Zaterdag 3 mei 18.30 u.:
Voor het goede verloop van een ziekte, voor het herstel van een
ziek kleinkind, tot zekere intentie, uit dankbaarheid.
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Riek Feldman en echtgenoten, overl. familie Tijhuis,
Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink, Regien SchartmanNijstad, overl. ouders Grooten-Vlaskamp, Marie Kamerink-Pleizier,
overl. familie Becking, overl. huisgenoot, Theo Winkels,
overl. echtpaar Stamsnijder-Overbeek, overl. ouders WoolderinkStamsnijder, overl. ouders Spekreijse-Peeze, Wilhelmus Kruders,
Kien Knot-ter Reegen, overl. ouders Meijer-Reimink, Bennie Meijer,
overl. ouders van Riele-Dorrensteijn, overl. ouders VeldhuisWinkels, overl. ouders Henning-Ellenbroek, Nardie en Bennie
Reinerink-Jannink, Liny Bruggeman-Kamp, Jeroen Rouweler,
jgd. Herman Schulte, overl. echtpaar Asbroek-Rensen,
jgd. Annie Nales, overl. ouders Uit ’t Broek-Bovenmars,
overl. ouders Paul Timmerman en Diny ter Beke, Hetty BeekveldtHuysmans, Mien Lubbers, Willem List, Gerard Legtenberg,
Bernard Legtenberg, Mario Rietman-Krone, Johan Jannink.
Dinsdag 6 mei 19.00 uur: Johan Meulman.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 7
mei 2014
Zondag 11 mei 10.30 uur:
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Riek Feldman en echtgenoten, overl. familie Tijhuis,
Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink, Regien SchartmanNijstad, overl. ouders Grooten-Vlaskamp, Marie Kamerink-Pleizier,
Aloysius Johannes Hulsink, overl. ouders Meulman-Stam,
overl. familie van den Berg, overl. ouders Roeloffzen-Peeze,
Theo ter Beke, Ans Bekke-Hulshof, Liny Bruggeman-Kamp,
overl. ouders Kuipers-Hamer, Herman en Leo Filart, Trudy Goverster Haar, Willem List, Mario Rietman-Krone, Johan Jannink.
Donderdag 15 mei 9.00 uur:
Wout Wijnen, overl. familie Hobert-Siemerink.
_____________________________________________________
Zaterdag 17 mei 18.30 uur:
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Riek Feldman en echtgenoten, overl. familie Tijhuis,
Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink, Regien SchartmanNijstad, overl. ouders Grooten-Vlaskamp, Marie Kamerink-Pleizier,
overl. ouders Paul Timmerman en Diny ter Beke, Hetty BeekveldtHuijsmans, Mien Lubbers, jgd. Gerda Nijstad-Vloedbeld,
Jan en Lies Runneboom-Teunissen, overl. ouders Vehof,
Ferdie Marsman, overl. familie van Lith, Willem List, jgd.
Truus Marsch-Tijman, Mario Rietman-Krone, Johan Jannink.
Dinsdag 20 mei 19.00 uur: Johan Meulman.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 8
mei 2014
Zaterdag 24 mei 18.30 uur:
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Riek Feldman en echtgenoten, overl. familie Tijhuis,
Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, overl. ouders Grooten-Vlaskamp,
Marie Kamerink-Pleizier, overl. ouders Uit ’t Broek-Bovenmars,
Johan Hegeman, Willem List, jgd. Ben Woolderink,
Mario Rietman-Krone, Johan Jannink.
Zondag 25 mei 9.00 uur:
Ria Spikker-Roetert, opa en oma Dijkstra, opa en oma Prinsen.
Willem List.
11.00 uur: Willem List.
Donderdag 29 mei (Hemelvaart) 9.30 uur:
Overl. echtpaar Stamsnijder-Overbeek, overl. echtpaar Veldhuis en
Ria Veldhuis, overl. ouders Gunneman-Veltmaat,
overl. ouders Oonk-Braamhaar, overl. ouders WoolderinkStamsnijder, Jan en Lies Runneboom-Teunissen,
overl. ouders Roeloffzen-Peeze, Wout Wijnen, Willem List,
Bernard en Annie Pouwels-Rekers, Johan Meulman,
Mario Rietman-Krone, Johan Jannink.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 9
mei 2014
LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
Geboren
17-03-2014
10-04-2014
Hanne, dochter van Richard en Jorieke
Vollenbroek-Keizers, zusje van Marel en Fien,
Kloosterhoeksweg 11 a
Jisse, dochter van Joost en Marieke Verver
zusje van Dex, Korianderhof 38
Gedoopt
Olivier, zoon van Michel Hopster
en Karlijn Berns, Kamillelaan 21
Wout, zoon van Niek en Daphe
Marsman-Tenten, Stationsstraat 28 a
Denice, dochter van Hans Klein Nagelvoort
en Nicole Jansen, Watergang 17
Roos, dochter van Armin Obdeijn
en Cindy van Moerkerk, Schering 44
Van harte gefeliciteerd en welkom in onze parochie.
Zieken
Weet dat het zeer gewaardeerd wordt als u hen een kaartje stuurt
of op een andere manier laat weten dat u meeleeft.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 10
mei 2014
Overleden
Liny Bruggeman-Kamp
Hengelo
25-9-1929
Almelo
31-3-2014
Liny was de oudste van drie zussen en had een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Op 21 juli 1956 trouwt ze met haar jeugdliefde Bertus Bruggeman.
Samen krijgen ze twee kinderen. Ze mag oma worden van vier
kleinkinderen en één achterkleinkind en daar heeft ze erg van
genoten.
Samen met haar man heeft ze vele reizen gemaakt.
Liny was een handige vrouw en zo heeft ze vele uren achter de
naaimachine doorgebracht, maar ook bloemschikken en glasgraveren waren haar hobby’s.
Waar ze vooral erg van genoot, was samen fietsen en genieten van
de omgeving.
Helaas nam haar gezondheid af en moest er verhuisd worden naar
de Castelloflat. Hier was ze blij met alle voordelen die deze woning
haar bood. Helaas moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis
en daarna in het verpleeghuis waar ze vredig is ingeslapen.
Na de uitvaartviering hebben we haar begeleid naar het
crematorium in Almelo.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 11
mei 2014
Willem List
Wierden
11-8-1922
Almelo
11-4-2014
Willem komt uit een gezin van vier kinderen. Hij heeft de oorlog
heel bewust meegemaakt en die tijd heeft een diepe indruk bij hem
achtergelaten.
Op 8 mei 1956 trouwde hij met Manni Splinter. Samen kregen ze
zeven kinderen, waarvan één kind bij de geboorte is overleden.
Willem nam als oudste zoon de boerderij van zijn ouders over.
Dit werk was zijn lust en zijn leven. Het werken in de moestuin was
een passie van hem.
In 2011 vierde hij samen met zijn vrouw, kinderen en zes
kleinkinderen zijn 55- jarig huwelijksfeest.
Ook moest hij in dat jaar afscheid nemen van zijn vrouw.
Dat verlies heeft hij nooit kunnen verwerken.
Op 14 januari brak hij zijn heup en moest hij voor revalidatie
opgenomen worden in Krönnenzommer. Hij wilde graag weer naar
huis en op 27 maart kwam hij weer terug op zijn oude vertrouwde
plek. Helaas moest hij opnieuw opgenomen worden in het
ziekenhuis.
Daar is hij toch nog onverwacht overleden.
Na de uitvaartviering hebben we hem begeleid naar zijn laatste
rustplaats bij zijn vrouw.
_____________________
Op 2 april is door de familie, tijdens een korte plechtigheid op het
R.K. Kerkhof, de as verstrooid van Jan Pol.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 12
mei 2014
DE KLOK WORDT GELUID
voor….……Wanda Marsman
Wanda Reinders, geboren en getogen in Wierden, is getrouwd met
Aschwin Marsman en moeder van Quinten en Ingmar.
Woont aan de Twijnspil te Wierden. Begonnen in de
Communiewerkgroep, omdat hun zoon 1e H. Communie deed.
Voelde zich erg betrokken bij de kerk en de gezinsliturgie.
De kindercrèche, eerst in het St. Jansgebouw, op dit moment in de
pastorie, was ook haar ding.
Het kinderkoor nam een speciale plek in haar leven in.
Gezinsliturgie en kinderkoor horen bij elkaar en kunnen niet los van
elkaar gezien worden. Door wisselingen van dirigenten en andere
ontwikkelingen is ze bij het kinderkoor blijven `hangen`. Ze heeft dit
werk met heel veel plezier jaren gedaan.
Gestopt per 01-01-2014, wat niet wil zeggen, dat ze zich niet meer
betrokken voelt. Graag wil ze als het nodig is met raad en daad
bijstaan. Ze is duidelijk verrast met de bloemenhulde, die ze
ontvangen heeft tijdens de kerkdienst. Op dit moment is ze geen lid
meer van een werkgroep om meer tijd te hebben voor haar gezin
met opgroeiende kinderen. De St. Jansklok wordt nog steeds
rondgebracht en er zal heus wel weer iets op haar pad komen.
Op dit moment is ze werkzaam als vrijwilligster bij de
peuterspeelzaal. Ze hoopt op meer betrokkenheid en spontane
aanmeldingen van ouders met opgroeiende kinderen, de doelgroep
voor kinderkoor en gezinsliturgie, om mee te denken en mee te
werken.
Voor ouders is het belangrijk te weten, dat ze mee kunnen denken
met de gezinsliturgie zonder dat de kinderen lid moeten zijn van het
kinderkoor. Buiten de doop -, communie - en vormselvieringen zijn
er 1x per maand gezinsvieringen in het weekend. Wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst.
Wanda, bedankt voor je inbreng en inzet voor de kindercrèche,
gezinsliturgie en kinderkoor.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 13
mei 2014
MEDEDELINGEN VAN DE LOCATIERAAD
Als geloofsgemeenschap kunnen we weer terugkijken op een
mooie Goede Week. De kruisweg-viering op Goede Vrijdag blijft
indruk maken, ook vanwege de mooie teksten die een verbinding
leggen met het leven van vandaag.
Een woord van dank is op zijn plaats voor alle mensen die druk in
de weer zijn geweest om alles weer vlekkeloos te laten verlopen.
De oplettende kerkganger zal gezien hebben dat de verlichting in
de kerk weer bij de tijd is.
Dankzij een royale “sponsorbijdrage” konden we dat realiseren.
De kroonluchters die in de bogen hingen liggen nu op zolder,
want ze hebben geen functie meer.
De reacties zijn positief. Er zijn mensen die het niet eens hebben
opgemerkt…… Een teken dat het goed is.
Op het kerkhof zijn bordjes geplaatst bij die graven waarvan geen
nabestaanden gereageerd hebben op ons voornemen om die
graven te ruimen en van nabestaanden die daarvoor toestemming
hebben gegeven. Dat zal gebeuren vanaf mei 2015.
Wat betreft het verhaal van veiligheid kunnen we melden dat het
ontruimingsplan is ingediend bij de gemeente.
Ook het vermelden waard: op zaterdag 24 mei viert het koor
Wladimir, dat de Byzantijnse vieringen in onze kerk opluistert, zijn
25-jarig bestaan met een viering in onze kerk.
Tijdens die viering zal pastoor Scheve worden bevestigd als
priester voor de Byzantijnse kerk, waarvoor hij een aantal uren per
week vrijgesteld is. De viering begint om 10.30 uur. U bent allen
welkom.
Tot slot: op woensdag 21 mei is er de jaarlijkse bijeenkomst met
alle aanvoerders van de werkgroepen. We wisselen van gedachten
over allerlei zaken en we kijken waar dingen beter of anders
moeten.
Gerrit Veldhuis, voorz. Locatieraad
WOENSDAG 21 MEI 19.30 UUR BIJEENKOMST IN HET
ST. JANSGEBOUW VAN DE AANVOERDERS VAN DE
WERKGROEPEN.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 14
mei 2014
Taxi-aanbod
Dankzij een aantal vrijwilligers is het mogelijk u de service van een
kerktaxi aan te bieden. Voor wie is deze kerktaxi bestemd?
Wanneer u niet in staat bent om een viering bij te wonen, omdat u
niet (meer) mobiel bent, dan kunt u hiervan gebruik maken.
Wanneer u geen familie of kennissen heeft die dit voor u kunnen
doen, kunt u ons eigen secretariaat bellen tijdens de openingsuren.
Zij zorgen dan dat u teruggebeld wordt door de vrijwilliger, die u
van huis ophaalt en naar de kerk brengt en na afloop weer thuis.
Kerkradio
De kerkradio biedt u de mogelijkheid om alle vieringen van onze
kerk thuis te ontvangen. De kosten zijn € 6,- per maand.
Ook voor degenen die tijdelijk, door bepaalde omstandigheden, niet
naar de kerk kunnen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken
van de kerkradio. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met: Roy Verver tel. 578082
Uitzendingen kerkdiensten door Regio FM.
Zondag
04 mei Herv kapel Wierden 9.00-11.00uur
Zondag
04 mei Dodenherdenking
18.00-21.00uur
Zondag
11 mei Geref kerk Enter
9.00-11.00uur
Zondag
18 mei Herv kerk
Enter
9.00-11.00uur
Zondag
25 mei Geref kerk Wierden 9.00-11.00uur
Donderdag 29 mei Dorpskerk
Wierden 19.00-21.00uur
Uitzendingen door Regio FM.
Deze periode geen uitzending RK kerk.
De ontvangst is mogelijk via het radiokanaal van Regio FM
Ether Analoog Fm 93.9 Mhz.
Cogas/Ziggo Kabel Analoog Fm 104.1 Mhz.
Ziggo Digitaal kanaal 785 KPN Digitaal kanaal 352
Ook is de ontvangst mogelijk via het tv kanaal van Regio FM
(geluid achter de kabelkrant)
Cogas/Ziggo Kabel Analoog kanaal 7
Ziggo Kabel Digitaal kanaal 45 KPN Digitaal kanaal 602
Online beluisteren kan via www.regiofm.nl
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 15
mei 2014
PRIKBORD
Urnenplaatsing of asverstrooiing.
Na een crematie kan de urn met de as van de overledene
in een urnenkluis op het kerkhof geplaatst worden.
Ook is er op het kerkhof een strooiveld waar de as
uitgestrooid kan worden. Nabestaanden die hier gebruik van
willen maken, of vragen hierover hebben, kunnen contact
opnemen met Bert Evers tel. 572651.
Opbrengst collectes en plaatsengeld
Zaterdag 15 maart
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Plaatsengeld (15 en 16 maart)
Zondag 22 maart
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Plaatsengeld
Zaterdag 29 maart
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Plaatsengeld
Zaterdag/zondag 5/6 april
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Plaatsengeld
€
€
456,69
288,72
€
€
122,06
75,70
€
€
217,61
125,55
€
€
206,07
71,60
St. Jan de Doperfeest
Op zondag 22 juni aanstaande zullen we het
St. Jan de Doperfeest vieren.
Om 10.00 uur beginnen we met een Eucharistieviering.
Aansluitend is er voor jong en oud een feestelijke samenkomst.
Men kan dan deelnemen aan leuke activiteiten, lekkere
pannenkoeken nuttigen en bovenal de grote VERLOTING
meemaken. De voorverkoop van de loten vindt zowel vóór als na
de vieringen van zaterdag 24 mei, zaterdag 31 mei,
zaterdag 7 juni en zondag 8 juni (Pinksteren) plaats.
In de volgende Sint Jansklok wordt u uitgebreid geïnformeerd
over dit feest.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 16
mei 2014
Oecumenische samenkomst op zondag 4 mei 2014
(Dodenherdenking)
Op zondag 4 mei is er om 18.30 uur een
Oecumenische samenkomst in de
R.K. St. Jan de Doper kerk te Wierden.
De leiding van deze samenkomst is in
handen van pastor J. Koopman en
ds. W. Oosterhof.
Deze samenkomst gaat vooraf aan een
stille tocht en dodenherdenking. Muzikale
medewerking wordt verleend door de
Saxofoongroep van de Harmonie St. Jan.
De werkgroep Oecumenische diensten namens de Hervormde
Kapel, Moluks Evangelische kerk, RK kerk, Hervormde gemeente
en de Gereformeerde kerk nodigt iedereen, jong en oud, van harte
uit deze samenkomst bij te wonen.
Uitnodiging voor de Gezinsviering op
17 mei 2014 om 18.30 uur
Kinderkoor Do-Re-Mi zal zingen
tijdens de Woord- en Communieviering op zaterdagavond 17 mei
2014.
We gaan het die avond hebben over: “Jezus is de weg”
Dus, kom zaterdagavond 17 mei om 18.30 uur naar de kerk van
St.Jan de Doper om met elkaar te zingen, te bidden en te
luisteren naar het Woord van God.
Werkgroep Gezinsliturgie
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 17
mei 2014
BYZANTIJNSE LITURGIE
Het is al weer vijf en twintig jaar geleden dat in Twente een aantal
mannen begonnen zijn met het zingen van Byzantijnse gezangen.
Dit is gepaard gegaan met een enorme liefde voor de Byzantijnse
liturgie. Het is dan ook tien jaar geleden, dat rond dit koor een
geloofsgemeenschap is opgericht genoemd naar de patroon
H. Wladimir (de eerste christelijke koning van Rusland). Eigenlijk een
dubbel feest. Op 24 mei zal dit op een feestelijke wijze gevierd worden
in de St. Jan de Doper te Wierden, waar Wladimir al weer een jaar
haar ‘thuis’ heeft gevonden. In die viering zal Archiman-driet vader
Johan Meijer twee leden wijden tot lector en acoliet.
Enkele medepriesters zullen mee voorgaan in deze plechtigheid.
Vanaf deze viering zal ik de priesterlijke taken overnemen van vader
Harry Sterenberg, die telkens uit het Limburgse naar Twente kwam.
Nu zullen velen zeggen (en het is al menig keer gefluisterd): is onze
pastoor nu Orthodox geworden? Dan moet ik zeggen: nee! Ik blijf
Rooms Katholiek priester, want de orthodoxe liturgie is ook een
onderdeel van de rijke liturgische traditie die onze Rooms Katholieke
kerk kent. Onze paus Franciscus heeft ook een Byzantijns verleden.
Het is namelijk zo, dat de Rooms Katholieke naast de westerse ritus
ook verscheidene oosterse ritussen kent. Nu doe je dit niet zomaar.
Ik ben ten eerste gevraagd door het bisdom om deze taak op mij te
nemen. Enkele jaren heb ik mij hierop intens voorbereid. Vele vrije
dagen heb ik hier aan opgeofferd. En, met steun van velen in de
parochie en privé, heb ik mij sterk gevoeld om door te zetten.
Op 13 december 2013 heb ik mijn volmacht gekregen vanuit het
Vaticaan om ook voor te gaan in de Byzantijnse Ritus. Op 7 februari
2014 heeft onze aartsbisschop mij benoemd als Byzantijns priester in
dienst van Pokrof, de Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse
ritus binnen de Rooms Katholieke Kerkprovincie Nederland.
Ja, je krijgt er een taak bij. Kan dit naast je werk als pastoor van
de St. Marcellinusparochie? In goed overleg met bisdom, Pokrof en
Parochiebestuur, zal ik ongeveer anderhalve dag per maand werken
voor de gemeenschap van Wladimir. Op 14 september 2014 zal het
dan de eerste keer zijn dat ik als celebrant mag voorgaan in de
Goddelijke Liturgie van de H. Chrysostomus, zoals de Eucharistie in
de Byzantijnse traditie wordt genoemd. Ik hoop dat er dan velen van u
aanwezig zijn om dit met mij en Wladimir te vieren.
Pastoor Harry Scheve
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 18
mei 2014
De tuinploeg van het kerkhof
gaat binnenkort weer aan de slag
Eén van de klussen, die op het programma staan, is het groot
onderhoud van de urnentuin.
De rechthebbende van de kluisjes zijn, voor zover mogelijk, op de
hoogte gebracht per brief.
Wat wil de tuinploeg gaan doen?



Urnenkluisjes schoonmaken.
Urnenkluisjes, die verzakt zijn, recht zetten.
Het grind onkruidvrij maken.
Om deze klus te kunnen klaren, is gevraagd alle planten,
bloemstukken etc, die naast de kluisjes geplaatst zijn voor
1 mei 2014 te verwijderen.
Omdat de naast de kluisjes geplaatste bloemen en planten het
werk van de tuinploeg bijna onmogelijk maken, heeft de locatieraad
besloten, dat er geen planten, bloemen etc. meer naast de kluisjes
geplaatst mogen worden.
Er mogen dus wel bloemen etc. op de kluisjes geplaatst worden.
Planten, die niet mee naar huis genomen worden, kunnen bij het
schuurtje neergezet worden.
De tuinploeg zoekt er dan een plek voor: op het kerkhof of in de
pastorietuin.
Planten etc., die na de opknapbeurt naast de kluisjes worden
gezet, zullen worden verwijderd.
De locatieraad hoopt, dat u begrip heeft voor deze regeling en dat
het urnenveld er in de toekomst mooi uit zal zien.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 19
mei 2014
Kinderkamp “In het begin”
In het begin: met deze woorden begint het scheppingsverhaal.
Hoe zat het ook alweer? Dag en nacht, hemel en aarde, de zee,
de bomen, sterren, zonen maan, dieren en natuurlijk JIJ.
Wil jij ook in zes dagen iets moois (mee)maken?!
Ga dan mee op kinderkamp naar Ermelo.
Tijdens dit kamp ontdekken we wat er met het scheppingsverhaal bedoeld
wordt. Ook gaan we leuke activiteiten doen, spelletjes spelen, knutselen,
slapen, keten, lekker eten en nog veel meer.
Er is weer een fantastisch kamp op komst, maar zonder jullie is het kamp
niet af! Dus meld je snel aan! Wanneer: 27 juli t/m 1 augustus 2014
Waar: Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo
Voor wie: meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar (je zit op de basisschool
tijdens het aanmelden). Aantal deelnemers: maximaal 50.
Hoofdleiding: Marit Schouten en Michiel van den Ham
Hoeveel kost het: € 115 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin
meegaan, is er een speciaal tarief van € 60 per extra kind.
(voorbeeld: twee kinderen = € 175 i.p.v. € 230).
Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl
Meer info: tel.: 030 2361576 of e-mail: [email protected]
Tienerkampen “DARE!”
De deelnemers aan de twee tienerkampenkamperen in het noorden
vanLuxemburg aan de oevers van het riviertje Wiltz.
Ophet programma staan veel sport en spel, zelf koken,een hindernisbaan,
vieringen in de kerk of op kamp, een trektochtvan twee dagen door de
spannende natuurover smalle paadjes,langs steile rotsen en door
stromende beken, klimmen in een steengroeve, kanoën… eigenlijk
hebben we gewoon heel veel plezier. Durf je nog?
Het is wel ontzettend gaaf! Het is voor tieners van 12 (je zit al op de
middelbareschool) t/m 16 jaar. Je hoeft echt geen sportman of -vrouw
te zijn, maar lef en doorzettingsvermogen helpen wel!
De leiding is in handen van pastoor Gerben Zweers en zijn begeleiders
en leidsters. We komen aan het begin van het kamp op een centraal
punt in Culemborg samen en gaan dan met busjes naar Wiltz.
Wanneer: 20-26 juli en 27 juli-2 augustus 2014.
Voor wie: tieners van 12 t/m 16 jaar (je zit op de middelbare school
tijdens het aanmelden) Hoofdleiding: pastoor Gerben Zweers
Hoeveel kost het: € 200 Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl
Meer info: [email protected]
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 20
mei 2014
EN VERDER
Oud papier Mariaschool
Op maandag 12 mei 2014
houdt de oudervereniging
van de Mariaschool haar maandelijkse actie voor oud papier.
De opbrengst van de oud papier actie wordt gebruikt voor het
organiseren van het sinterklaasfeest, de kerstvieringen en het
schoolreisje en komt volledig ten goede aan de kinderen.
U kunt uw oud papier deponeren in de container op de parkeerplaats aan de Bongerd. Van 18.30 uur tot 19.30 uur is hulp
aanwezig. U kunt uw oud papier kwijt en wij zijn er blij mee.
Bij voorbaat onze dank.
De Oudervereniging
Oud papieractie basisschool “het Galjoen”
Op maandag 19 mei 2014 wordt er weer
oud papier ingezameld t.b.v. de kinderen van
basisschool “het Galjoen”.
Op de parkeerplaats bij Apotheek Wierden staan weer grote
containers klaar die gevuld moeten worden, dus breng uw papier
en dat van anderen! Vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur zijn daar onze
mensen om een en ander van u in ontvangst te nemen.
Zij begroeten u graag!
Alvast bedankt………
De Ouderraad / Oud papiercommissie
Op Stap
Op zondag 25 mei gaan we fietsen en uit eten.
De fietstocht gaat richting Vriezenveen en Vroomshoop.
Vertrek om 13.30 uur vanaf de kerk.
Opgave voor 18 mei bij Riet van Bussel tel. 574282 of bij
Ben Bruins tel. 574427.Bij slecht weer gaan we alleen uit eten dan
vertrek om 15.45 uur. Degene die niet kan fietsen kan zich voor het
etentje opgeven. We hopen op een grote opkomst, tot dan!
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 21
mei 2014
Lourdeswerk afdeling Wierden
Wat het Lourdeswerk in de parochie doet is u bekend.
Door de opbrengst van de collecte gaan er, naast de pelgrims die
zich hebben opgegeven, een aantal parochianen met een korting
mee op de reis.
Dit is mogelijk gemaakt door uw bijdrage in de collecte van 2013.
Deze reis is van 07 / 12 mei 2014.
Het wordt wel steeds moeilijker om dit vol te houden door gebrek
aan collectanten.
We hebben nog 3 mogelijkheden om ons te steunen.
* automatische incasso
* storting op rekeningnr.: NL51 RABO 0345 8605 42 t.n.v.
VNB Wierden
* opgeven als collectant 1x per jaar
We kunnen dit niet realiseren zonder uw hulp.
Met de collecte en bijdrages uit 2014 zijn we in staat in 2015 een
aantal pelgrims mee te laten gaan naar Lourdes.
Ook dit jaar is er een busreis naar Lourdes
van 31-08 / 08-09 2014 bij voldoende deelname vanuit de
Marcellinusparochie (30 personen).
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar er is nog plaats.
We gaan met de VNB –Lance, dit is een aangepaste bus waar het
mogelijk is, om als u meer hulp nodig heeft mee te reizen.
Zorg op maat. (lift aanwezig, invalidentoilet)
Maar ook pelgrims, die geen zorg nodig hebben en meer van
Frankrijk willen zien onderweg, is dit een uitstekende gelegenheid.
We bezoeken onderweg Liseux (heenweg) en Nevers (terugweg).
Voor al uw vragen omtrent Lourdeswerk en/of inlichtingen reizen:
Henny Wermers tel 0546-575689 of
Joke Welling tel. 0546- 571064.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 22
mei 2014
Zij aan Zij
20 mei 2014
Onze jaarlijkse fietstocht.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf
het St. Jansgebouw.
Er is een mooie route uitgezocht
Wilt je mee fietsen geef je dan even op bij:
Agnes Woolderink, tel.: 571222, Marian Maathuis, tel.: 574320 of
Ans te Lintelo, tel.: 572961
Ga je, om welke reden dan ook, liever niet mee fietsen maar je wilt
wel aansluiten bij de koffie en het eten geef je dan ook even op bij
één van eerder genoemde dames.
Denken jullie nog even aan het jaarlijkse reisje op 17 juni a.s.?
Opgeven kan nog, bij één van de bestuursleden.
De kosten voor het reisje kunnen voor 5 juni worden overgemaakt
op rekeningnummer /IBAN: NL93 RABO 0156403994 t.n.v.
Vrouwenvereniging
Zij aan Zij Wierden, o.v.v. je naam en adres.
Het secretariaat wil zo veel mogelijk de e-mailadressen van de
leden om bijv. een herinnering of ingelaste activiteiten door te
geven. Van een aantal leden is geen of een fout e-mailadres
bekend. Mocht je een e-mailadres hebben zou je dit dan door
willen geven aan Willeke Veltkamp, [email protected]
Alvast bedankt!
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 23
mei 2014
Uit het historisch archief van onze geloofsgemeenschap
Diverse Twentse parochies vroegen begin 1774 officieel
toestemming aan de provinciale regering (Ridderschap en Steden)
voor het bouwen, vergroten of verplaatsen van kerkschuren.
De Ridderschap en Steden hadden in die tijd een commissie, die al
die verzoeken te verwerken kreeg.
De katholieken van Enter wendden zich in maart 1786 tot de
Ridderschap en Steden en tot de Landdrost van Twente om een
eigen schuilkerk te mogen bouwen en het waarnemen van de
dienst door een priester.
De ondertekenaars waren A. Borgerink en Fr. J. Lokamp.
Op 6 april 1786 kwam het antwoord: men moest maar eens
overleggen met de pastoor te Rijssen.
Op 8 juni 1786 schreven Theodorus Ensman pastoor van Rijssen,
(samen met Hermannus van Boxel en Jannes Tusveld) aan
Ridderschap en Steden dat er in Enter geen kerkhuis behoorde
gebouwd te
worden.
Hij dacht: als Enter een kerkhuis kreeg dan zouden die van
Wierden misschien ook komen met een voorstel voor een
afzonderlijk kerkhuis. Het overgebleven deel van mijn parochianen
kan mij dan niet meer onderhouden. Daarnaast liep hij de kans hier
en daar goede parochianen te verliezen. Deze schoven de pastoor
nog wel eens wat toe, of kwamen de huishoudster en pastoor
verwennen met het beste vlees van de slacht, melk en het koren.
Deze brief was ondertekend door de Pastoor, kerkmeesters van
Boxel, Tusveld voornoemd en door de overige kerkmeesters,
Hermannus Geerlink, Jan Willem Koedijk en Jan Hendrik
Slaghekke, Kerkmeesters te Rijssen.
Werkgroep Archief
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 24
mei 2014
Caritas: hulp voor mensen in nood
Bij de werkgroep caritas kunnen medeparochianen terecht voor
financiële en immateriële hulp. Als u daar zelf gebruik van wilt maken,
of als u in uw familie of kennissenkring mensen kent die daarvoor in
aanmerking zouden kunnen komen, laat het ons dan weten.
Elke aanvraag wordt met de grootst mogelijke discretie behandeld.
U kunt ons bereiken door het antwoordstrookje op de omslag van
deze St. Jansklok in te vullen en in een gesloten envelop in de
brievenbus van de pastorie te bezorgen. Als u het woord ‘Caritas’
op de envelop zet, kunt u ervan verzekerd zijn, dat die alleen door
iemand van de caritaswerkgroep geopend wordt.
Financiële begeleiding door budgetmaatjes
In deze tijd van economische crisis, forse bezuinigingen en
toenemende werkloosheid raken steeds meer mensen in ernstige
financiële problemen. Ze hebben moeite om de eindjes aan elkaar te
knopen en staan er vaak alleen voor. Als ze dan ook nog in de
schuldsanering terecht komen, wordt het leven er niet gemakkelijker
op. Vaak moeten ze dan jarenlang van een inkomen zien rond te
komen dat ver onder het sociaal minimum ligt.
De gezamenlijke kerkgenootschappen in Enter en Wierden hebben in
2010 het initiatief genomen om de stichting BOWIE op te richten. De
letters staan voor: Budget Ordenen Wierden/Enter. Het doel van de
stichting is het begeleiden en ondersteunen van mensen die in de
financiële problemen zitten. Daarvoor zijn zo’n 20 vrijwilligers tot
budgetmaatjes opgeleid. Zij staan de mensen belangeloos en
kosteloos met raad en daad bij om deze moeilijke periode door te
komen. Jaap Krikke, coördinator van BOWIE, is telefonisch
bereikbaar onder nummer 06-10043380. De stichting is ook per e-mail
te bereiken via de website www.bowie.nu.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 25
mei 2014
Opleiding tot budgetmaatje
Budgetmaatjes zijn vrijwilligers die elke week geheel belangeloos een
deel van hun vrije tijd beschikbaar stellen om mensen met financiële
problemen te helpen. Er zijn nu een kleine 20 maatjes in Wierden en
Enter werkzaam. Maar dat zijn er niet genoeg. Daarom wil de stichting
BOWIE in het komende jaar weer enkele vrijwilligers tot budgetmaatje
opleiden. Heeft u belangstelling om budgetmaatje te worden, laat het
dan weten via het secretariaat in de pastorie of reageer via
www.bowie.nu.
Wilt u de het werk van de caritas steunen?
Dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekening nr: 3548.11.754
IBAN nr. NL67 RABO 0354 8117 54
t.n.v. P.C.I. Sint Marcellinus inzake Wierden
Zorgloket gemeentehuis Wierden
Heeft u informatie of advies nodig over wonen, welzijn, zorg en
sociale uitkeringen, dan kunt u terecht bij het Zorgloket Wierden, tel.
0546-580990. Het is ook elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur voor het
publiek geopend.

Aanvraag om ondersteuning
Naam:
Adres of telefoonnummer:
Aard van de gewenste hulp:
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 26
mei 2014
Algemene informatie
Locatiesecretariaat/redactieadres:
Stationsstraat 20 7641 BW Wierden

0546-571217

[email protected]
www.sintmarcellinus.nl
Rekeningnummers:
1579.00.525St.Jan de Doper inzake Locatieraad
IBAN nr: NL76 RABO 0157900525
1579.01.904
St.-Jan de Doper inzake gezinsbijdragen
IBAN nr: NL91 RABO 0157901904
Openingstijden secretariaat:
Dinsdag, woensdag, vrijdag
9.30 u - 11.30 u
Donderdag
19.00 u - 20.00 u
Bereikbaarheid pastores:
Voor dringende pastorale hulp:
06- 57 42 90 99
Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de pastores:
Pastoor Harry Scheve:
Tel. 06- 53 21 40 17
[email protected]
Pastor Jan Goselink:
Tel. 06- 44 81 67 93
[email protected]
Pastor Wilhelmien Wichers Schreur:
Tel. 06- 83 22 95 37
[email protected]
Pastor Jeannette Koopman:
Tel. 06- 12 57 34 82
[email protected]
Pastoraatgroep
Johan Marsman, Annie Jansen, Riky Wissink, Ilse Lesscher en
Frank Veltkamp.
Zij zijn bereikbaar via het secretariaat.
Regelen van een uitvaart: 06-5378980 (24 uur bereikbaar)
Mariakapel: De Mariakapel is dagelijks open van 10 - 17 uur m.u.v. zonen feestdagen.
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 27
mei 2014
Voorzitter parochiebestuur
St. Marcellinusparochie Pastoor J.G.M. Scheve
06-53214017
[email protected]
Locatieraad
Voorzitter
G.J.J. Veldhuis
Tichelgaarde 16 7641 CR Wierden
0546-632533
Secretaris
Mevr. drs. L.J.M. Nahuis-Hümmels
Akeleistraat 14 7641 CS Wierden.
0546-574698
Postadres: Stationsstraat 20
7641 BW Wierden
Penningmeester
C.P.F. Kremer
Europa-ring 36 7641 DA Wierden
0546-572749
Bezorging St. Jansklok
Indien u klachten over de bezorging van de St. Jansklok heeft, kunt u
contact opnemen met ons secretariaat.
De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor artikelen te
verzorgen op een door haar gewenste wijze en kan derhalve in
voorkomende gevallen een artikel weigeren, indien één en ander niet
overeenkomt met de doelstelling van dit blad.
Inleveren mis- en gebedsintenties en copy
De mis- en gebedsintenties en mededelingen voor de liturgische agenda
kunnen ingeleverd worden bij het secretariaat vóór onderstaande datum.
Verder nieuws en inzendingen voor de vaste rubrieken kunt u bij het
secretariaat inleveren of in de brievenbus deponeren. Graag duidelijk. Of
bij voorkeur per e-mail, als bijlage in Word bestand. De redactie kan
alleen reageren op ingezonden brieven als de afzender bekend is.
Uiterste inleverdatum voor de volgende editie van de St. Jansklok:
vrijdag 16 mei voor 12.00 uur voor de periode van
31 mei. t/m 04 juli 2014
Jrg. 52 / Nr. 5
pag. 28
mei 2014