Klik hier om het trommeltje te lezen

HET TROMMELTJE
MEDEDELINGENBLAD VLIERDEN
NO. 45
24 december 2014
Kopij voor het volgende nummer vóór dinsdag 6 januari 18.00 uur naar Schooteindseweg 7A of
per e-mail sturen naar: [email protected] Meer info: www.parochievlierden.nl
WOESDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND
17.00 uur Kinderviering
19.30 uur Gezinsviering door Pastoor Schellens mmv kinderkoor
22.00 uur Nachtmis door Pastoor Schellens mmv dames/herenkoor
DONDERDAG 25 DECEMBER 1e KERSTDAG
10.30 Eucharistieviering door Pastoor Schellens mmv TO ENJOY
Intenties bij alle kerstvieringen:
Nolda Beijers
Marinus en Egidia Huijbers-Renders
Zr.Ewalda Beijers namens neven en nichten
Nellie Weemen-Meulendijks
Sien vd Beek-Strijbosch en overl. fam.
Wim Berkers
Ties en Martha Vinken-van Rooij
Marinus vd Broek vanw de buurt
Tonny Swinkels-Isbouts namens de buurt
Marinus en Martha Kusters-van Tilburg,
Janus Driessen
zoon Wim en Marjan van Tilburg
Cor Driessen en overl fam Driessen-van
Ronnie Weemen
Heugten
Karel Koolen en dochter Lenie
Piet en Anneke Kersten-van Dooren
Frans en Hannie Hermkens-ten Haaf
Annie Jacobs-Loomans
Piet en Mien Tielemans Keijzers.
Overl fam Driessen-Keijzer
Overl. fam. Vermeulen-van Deurssen
Luuk v.d. Steen
Wim van der Heijden
Jan en Mien van Ooy-van Heyster
Ouders Kanters vd Broek en overl. Kinderen
Nel van Ooy
voor een ernstig zieke.
Harrie en Drika van Dijk-Koolen en zoon Jos
Op 1e kerstdag is de kerk open tot 12.00 voor een bezoek aan de kerststal.
ZONDAG 28 DECEMBER 09.30 UUR
Woord en Communieviering (herenkoor)
MAANDAG 29 DECEMBER
10.30 uur Uitvaart en begrafenis Johanna Vinken-Verschure
DONDERDAG 1 JANUARI
10.30 uur Woord en Communieviering (dameskoor).
Intenties: Jan en Hanneke Jacobs - v.d. Wittenboer,
hun zonen Jan en Tinus, schoondochter Ans en kleinzoon Martijn,
Voor het welzijn van alle parochianen.
Na de viering is er op de pastorie een Nieuwjaarsreceptie.
Ook pastoor Schellens zal daar aanwezig zijn.
Iedereen is van harte welkom om elkaar de goede wensen over te brengen.
ZONDAG 4 JANUARI
09.30 uur Eucharistieviering-Driekoningen
Voorganger: pastoor Schellens m.m.v. herenkoor
intenties: Leo en Tonia Teuwen - Beijers,
Miet Beijers,
Tonny Swinkels - Isbouts namens de buurt,
Marinus van den Broek namens de buurt.
IN MEMORIAM
Op maandag 22 december is op 84-jarige leeftijd Johanna Vinken-Verschure,
Belgerenseweg 35 overleden. Uitvaart en begrafenis a.s. Maandag 29 december 10.30 uur.
Dat zij moge rusten in vrede.
EEN RUSTIGE START
Uiteraard willen we aandacht besteden aan het historische moment van de fusie van de
parochies van Groot-Deurne. In de loop van 2015 zullen we daarvoor een aantal activiteiten
organiseren, met een rustige start op 1 januari 2015. In de vijf oude parochies zal er dan om
10.30 uur een viering zijn waarin Gods zegen wordt gevraagd over het samenwerkingsproces
dat nu bekrachtigd wordt.
Voorafgaand zal pastoor Paul Janssen om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk a/d Markt te
Deurne een delegatie van elke parochie ontvangen. Voor elke kerk wordt een kaars gezegend.
Die wordt naar de verschillende kerken meegegeven om daar in de gemeenschappen te
branden.
Tijden de vieringen van 10.30 uur in Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden zal wat zand uit
die plaatsen gezegend worden. Dit zand wordt op zondag 4 januari in de viering van 11.00 uur in
de St. Willibrorduskerk a/d Markt aangeboden en toegevoegd aan het zand dat sinds 2008, bij
de fusie van de vijf Deurnese parochies, in de herdersstaf van de parochie wordt bewaard. Die
herdersstaf zal dan weer een rol spelen bij de installatie van pastoor Paul Janssen als pastoor
van de nieuwe parochie op een nog nader te bepalen tijdstip.
U bent van harte uitgenodigd op donderdag 1 januari 2015 om 10.30 in de St.
Willibrorduskerk Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant of Vlierden en op zondag 4
januari 2015 om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk in Deurne.
RANGALA BABYHOME
Afgelopen jaar konden we dankzij een aantal persoonlijke giften, giften bij jubilea, de opbrengst
van het Driekoningen-zingen en de solidariteitsmaaltijd het weeshuis in Kenia weer financieel
ondersteunen. Zr. Esther bedankt per e-mail alle Vlierdense mensen:
Merry Christmas! Thank you for love and support, God bless you!
Rangala Baby Home
STICHTING VLIERDEN HELPT
De naam MOV Vlierden, vroeger missiecomité, missiethuisfront is gewijzigd.
We heten vanaf nu: Stichting Vlierden Helpt.
Ons nieuwe bankrekeningnummer is: NL75RABO0300688423.
DRIEKONINGEN-ZINGEN
Alle kinderen van de basisschool hebben via de mail al een bericht ontvangen.
Weeshuis Rangala in Kenia, waar tussen de 40 en 50 kinderen worden opgevangen en
verzorgd, is opgericht met medewerking van de Mill Hill paters uit Nederland. De kindjes
verblijven tot hun 4e jaar in dit tehuis, waarna geprobeerd wordt ze bij familie of kennissen onder
te brengen. De Vlierdense parochiegemeenschap ondersteunt dit weeshuis al vele jaren. Het
geld, dat we geven wordt via de paters van Mill Hill overgemaakt, waardoor we zeker weten dat
elke euro ten goede komt aan het weeshuis.
Om ook de komende jaren deze steun aan Rangala Babyhome te kunnen blijven geven, komen
op zaterdag 3 januari de 3 koningen tussen 14.00 en 16.00 uur weer langs de deuren om te
zingen en geld op te halen. De opbrengst is zoals gebruikelijk voor ons weeshuis in Kenia. Wij,
als nieuwe Stichting Vlierden Helpt, danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. We maken de
opbrengst bekend tijdens de zondagsviering en in Het Trommeltje.
We willen kinderen van groep 3 t/m 8 van harte uitnodigen om mee te komen zingen. Vanaf
13.00 uur komen we samen in de pastorie om te verkleden (de koningskleren liggen klaar).
Rond 14.00 gaan we zingend langs de deuren. We hopen dat veel kinderen zich voor dit goede
doel zullen inzetten. Vanwege de verdeling van de routes is het heel handig te weten op hoeveel
kinderen we kunnen rekenen. Om die reden graag een mailtje of berichtje aan
[email protected] wanneer uw kind meedoet. Namens de kinderen in Kenia, BEDANKT!
HERRINNERING KBO
De Nieuwjaarsreceptie voor leden van de KBO vindt plaats op vrijdag 2 januari om 10.00 uur in
’t huis.
RESTAURANTMIDDAG KBO
Vanaf 2015 vinden de Restaurantmiddagen plaats op de eerste woensdagen van de
maand.
De eerste restaurantmiddag, vindt plaats in ’t huis op woensdag 7 januari.
Deze middag is van 17.00 uur tot 19.00 uur, de zaal is open vanaf 16.30 uur.
Indien opgegeven en verhinderd, graag afmelden, tot uiterlijk zondag 4 januari 2015 bij Martha
van Otterdijk tel. 316249.
Martha kan dan nog andere KBO leden die graag hieraan deel willen nemen tijdig benaderen,
zodat er weer een dertigtal personen kan genieten van een heerlijke/gezellige maaltijd.
BILJARTCLUB ONS VERMAAK
Team-1 speelde 4-4 tegen OVU. Twee patijen gingen verloren met slechts 1 carambole verschil.
Team-2 won met 6-2 van Nooitgedacht. Omdat runner-up TBV met 8-0 won is de voorsprong
nog 4 pnt.
KORFBALVERENIGING DOT
Programma
Zaterdag 3 januari
DOT F1 - Klimop
9:30 u.
Aanw. 8:45 u.
Vlierden
VOEBALVERENIGING SPV
Zaalvoetbaltoernooi 2014.
Ook dit jaar is er weer een zaalvoetbaltoernooi in sporthal “de Peelhorst”.
Deze bevindt zich aan de Sint-Jozefstraat 70 te Deurne.
Dit zal zijn op zaterdag 27 december 2014
Aanvangstijden zijn als volgt:
Mini`s - F1 - E2
E1 - D1
C1 - B1 en Leiders
Aanwezig: 10:15 uur
Aanwezig: 11:35 uur
Aanwezig: 14:05 uur
Eerste wedstrijd: 10:30 uur.
Eerste wedstrijd: 11:50 uur.
Eerste wedstrijd: 14:20 uur.
Vanaf 17.00 uur zaalvoetbal voor senioren teams.
Iedereen moet zelf voor vervoer heen en terug zorgen.
Wij verzoeken de trainers en leiders om zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de tijden dat
hun team is ingedeeld. Dit voor de goede voortgang en begeleiding van de jongens en meisjes
tijdens het toernooi.
Ook willen we de leiders vragen om als scheidrechter te fungeren tijdens de tijden dat hun
teams spelen.
WIJ WENSEN JULLIE VEEL SUCCES!
TEVENS WENSEN WIJ JULLIE ALVAST EEN SPORTIEF EN VOORSPOEDIG 2015.
HET JEUGDBESTUUR.
TOT 27 DECEMBER.
Op 31 december komt er geen Trommeltje. Het eerstvolgende komt weer op 7 januari
De redactie wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar.