2014 nr. 6 - Sint Marcellinus parochie

JAARGANG 52
2
4
7
8
11
15
16
17
18
19 e.v.
22 e.v.
24
27
nr. 6
voorwoord
liturgische agenda
vieringen andere locaties
mis- en gebedsintenties
lief en leed
de klok wordt geluid door …
mededelingen van de locatieraad
gezinsviering
St. Jansfeest
PRIKBORD
EN VERDER
uit het historisch archief
oproep BOWIE
Kijk ook eens op www.sintmarcellinus.nl bij WIERDEN.
Bij downloads links onder in het menu of bij nieuws rechtsboven
staat ook nuttige informatie.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 1
juni 2014
VOORWOORD
Ga op weg, wees niet bang
en wees dienstbaar aan je medemens.
‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen…….’. Dat zeggen we
wel over iets dat nooit zal kunnen gebeuren. We vieren Pinksteren
immers zeven weken na Pasen, op de vijftigste dag. Toch horen
we met Pinksteren het verhaal van de evangelist Johannes, waarin
Pasen en Pinksteren wel tegelijk vallen. Want op de dag van de
verrijzenis al worden de leerlingen de wereld in gestuurd met een
boodschap van vrede, geïnspireerd door de heilige Geest:
Ga, wees niet bang en dien elkaar. De bemoediging van Jezus
klinkt met Pinksteren, ook voor ons: ‘Vrede voor jullie, vrees niet!’
‘Ga, wees niet bang zo zei ook paus Franciscus tijdens de
Wereldjongerendagen.
Twee miljoen mensen troffen elkaar op het strand in Brazilië om
ervan te getuigen, dat er nog hoop is. Hoop op een wereld die,
vrede zal kennen en niet discrimineert. Een wereld waarin niemand
om zijn geloof, zijn geaardheid of overtuiging wordt vervolgd of
gevangen zit.
Zo’n wereld komt er niet vanzelf. Zoveel mensen zijn er die een
uitweg zoeken uit de crisis, uit de armoede, of uit de ontrouw en
verscheurde familieverhoudingen. Is het wel realistisch, nog enige
hoop te koesteren, als we overal om ons heen revoluties zien en
regeringen die met geweld omver worden geworpen en mensen die
vluchten over de grens, in wankele bootjes over de zee?
Ga er maar aan staan om daar iets aan te doen.
We zijn misschien wel net als die angstige apostelen, in verwarring,
met de deuren op slot. We kunnen er zo weinig aan doen, denken
we. Het is een druppel op de gloeiende plaat, er blijft zoveel aan de
strijkstok hangen.
Of zijn we toch als die apostelen, die niet bij de pakken neerzitten
nadat ze de Heilige Geest van Jezus hadden ontvangen?
Ga op weg, wees niet bang en wees dienstbaar aan je medemens,
heb ik boven aan mijn verhaal gezet.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 2
juni 2014
Zo mag het ook voor ons zijn, niet alleen met Pinksteren, maar ook
daarna. Laten we ons net als de apostelen niet laten tegenhouden,
niet door onze machteloosheid, onze angst, onze teleurstelling,
door geboden en verboden.
Laten we getuigen van de hoop op vrede, in wat we doen en zijn.
‘Vrede’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, ‘en vergeef elkaars
fouten.’ Zo kan ieder van ons de wereld tegemoet treden.
Zo maakt ieder van ons ruimte.
Dat is de taal van de liefde, de taal van de Geest die iedereen
verstaat.
Ik wens u allen inspirerende Pinksterendagen!!!!
Met vriendelijke groet,
Pastor Jeannette Koopman
Het parochiesecretariaat is in de vakantieperiode
van 5 juli t/m 17 augustus 2014
alleen op dinsdag- en vrijdagmorgen geopend
van half 10 tot half 12
Bezoek ons ook op Facebook en Twitter!!!!!!!
https://www.facebook.com/stjandedoper
https://twitter.com/stjanwierden
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 3
juni 2014
LITURGISCHE AGENDA
Zaterdag 31 mei
18.30 uur:
Eucharistieviering Koor: dameskoor
Voorganger: pastoor Scheve Uitz. Regio FM
Donderdag 5 juni
9.00 uur:
Woord- en Communieviering in de pastorie
Voorganger: Johan Marsman
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken
Misdienaars/ Acolieten
Zaterdag 18.30 uur: Ralph Becking en Sebastiaan van Kooten
Collecte
Voor onze eigen geloofsgemeenschap
___________________________________________________
Zaterdag 7 juni (Pinksteren)
18.30 uur:
Eucharistieviering Koor: herenkoor
Voorganger: pastoor Scheve
Zondag 8 juni ( 1e Pinksterdag)
10.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorgangers: leden van de werkgroep
Koor: Spirit Er is kindercrèche
Dinsdag 10 juni
19.00 uur:
Woord- en Communieviering.
Voorganger: pastor Goselink
Donderdag 12 juni
13.00 uur:
Huwelijksviering Chris Woolderink-Tabitha Muriuki
Voorganger: pastor Legtenberg Koor: St. Janskoor
Misdienaars/ Acolieten
Zaterdag
7 juni 18.30 uur: Sarah en Hannah-Ruth van Kooten
Donderdag 12 juni 13.00 uur: Jacob Smolka en Bent Schuurman
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 4
juni 2014
Collecte
Voor de Nederlandse missionarissen
Zaterdag 14 juni
18.30 uur:
Woord- en Communieviering
Gezinsviering (zie blz.17)
Voorganger: pastor Koopman
Koor: Do-Ré-Mi
Zondag 15 juni
11.00 uur:
Doopviering.
Voorganger: pastor Goselink
Koor: doopkoor
Donderdag 19 juni
9.00 uur:
Woord- en Communieviering in de pastorie
Voorganger: pastor Koopman
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken
Misdienaars/ Acolieten
Zaterdag 18.30 uur: Bent en Naut Schuurman
Collecte
Voor onze eigen geloofsgemeenschap
Deurcollecte Voor kinderkoor Do-Ré-Mi
_____________________________________________________
Zondag 22 juni (St. Jansfeest)
10.00 uur:
Eucharistieviering, (zie blz.18)
Voorgangers: pastoor Scheve en
pastor Eidhof, diaken
Koor: alle koren
Er is kinderkerk en kindercrèche
Uitzending Regio FM
Dinsdag 24 juni
19.00 uur:
Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor Goselink
Misdienaars/ Acolieten
Zondag 10.00 uur: Jacob Smolka en Hannah-Ruth van Kooten
Collecte
Jrg. 52 / Nr. 6
Voor onze eigen geloofsgemeenschap
pag. 5
juni 2014
Zaterdag 28 juni
18.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorgangers: leden van de werkgroep
Koor: herenkoor
Donderdag 3 juli
9.00 uur:
Woord- en Communieviering in de pastorie
Voorganger: Johan Marsman
Na de viering gezamenlijk koffiedrinken
Collecte
Voor onze eigen geloofsgemeenschap
Lotenverkoop na de vieringen van 24 en 31 mei en 7 en 8 juni
Bij het verlaten van de kerk kan iedereen loten kopen voor de
VERLOTING
tijdens het Sint Jan de Doperfeest op 22 juni aanstaande.
Ook dit jaar zijn er mooie prijzen met als hoofdprijs de Paaskaars.
Elk lot kost één euro.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 6
juni 2014
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 7
juni 2014
Mis- en Gebedsintenties 31 mei t/m 4 juli 2014
Zaterdag 31 mei 18.30 uur:
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Marie Kamerink-Pleizier,
jgd. Geertruida Schulte-Braakhuis, Marie Mulder-Lubbers,
jgd. Petronella Hendrika Hegeman-ten Cate, Hetty BeekveldtHuysmans, Mien Lubbers, Marlies Bramer-ter Horst,
Gerharda Gerritdina ter Horst-Tijman, Jan en Brigitte Westerink,
overl. ouders van Dijk-Lammertink, Henny Evers,
overl. ouders Jannink-Wolbers en Marleentje Jannink,
Johan Hobert, Johan Jannink, Jan Holterman, Riet KamphuisHannink, jgd. Albertus Bruggink, Bennie Bruggink,
overl. fam. leden Welling-Hobert, jgd. Henricus Antonius Hobert.
Donderdag 5 juni 9.00 uur: Wout Wijnen
_____________________________________________________
Zaterdag 7 juni (Pinksteren)18.30 uur:
Voor het goede verloop van een ziekte,
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Marie Kamerink-Pleizier,
overl. familie Becking, overl. huisgenoot, Theo Winkels,
overl. echtpaar Stamsnijder-Overbeek, overl. ouders WoolderinkStamsnijder, Wilhelmus Kruders, Kien Knot-ter Reegen,
overl. ouders Meijer-Reimink, Bennie Meijer,
overl. ouders van Riele-Dorrensteijn, overl. ouders VeldhuisWinkels, Marlies Bramer-ter Horst, Jan Zellen, overl. fam. van Lith,
Herman en Leo Filart, Riet Kamphuis-Hannink, overl. leden
Lourdeswerk.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 8
juni 2014
Zondag 8 juni (1e Pinksterdag) 10.30 uur:
Voor het goede verloop van een ziekte,
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Marie Kamerink-Pleizier,
overl. familie Becking, overl. huisgenoot, Theo Winkels,
overl. echtpaar Stamsnijder-Overbeek, overl. ouders WoolderinkStamsnijder, Wilhelmus Kruders, Kien Knot-ter Reegen,
overl. ouders Meijer-Reimink, Bennie Meijer,
overl. ouders van Riele-Dorrensteijn, overl. ouders VeldhuisWinkels, Bertha Bovenmars, overl. ouders Uit ’t Broek-Bovenmars,
Bennie Logtenberg, overl. ouders Henning-Ellenbroek,
Jan en Lies Runneboom-Teunissen, overl. ouders Roeloffzenten Berge, overl. ouders Oude Reimer-Platvoet,
Bennie Oude Reimer, overl. ouders Kuipers-Hamer, Wim Hoek,
Bernard en Annie Pouwels-Rekers, Gerard Legtenberg,
Riet Kamphuis-Hannink, Gerhardus Hermanus Veltkamp.
Dinsdag 10 juni 19.00 uur: Overleden parochianen.
Zaterdag 14 juni 18.30 uur: Overl. ouders Westerink-Vlaskamp
en Alfons Westerink, Jo en Grada Telgenkamp, Evelien KrakeHupjé, overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Marie Kamerink-Pleizier,
overl. ouders Meulman-Stam, overl. familie van de Berg,
Jan en Lies Runneboom-Teunissen, overl. ouders Maria en
Stanislaw, overl.ouders Kuipers-Hamer, Hetty BeekveldtHuysmans Mien Lubbers, jgd. Gerhardus Hermanus Huisman,
Gerhardus Hermanus Veltkamp, Riet Kamphuis-Hannink,
Benny en Marietje Hofhuis-Hobert.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 9
juni 2014
Donderdag 19 juni 9.00 uur: Wout Wijnen.
Zondag 22 juni 10.00 uur: Uit dankbaarheid.
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Marie Kamerink-Pleizier, Jan Grooten,
overl. familie Wissink-Woolderink, Henk en Diny Meijer,
Marlies Bramer-ter Horst, Jan en Lies Runneboom-Teunissen,
Pastoor Wagemans, Anny Nales, Jan en Brigitte Westerink,
overl. ouders van Dijk-Lammertink, Joop van Oosterwijk,
Riet Kamphuis-Hannink, jgd. overl. ouders Jannink-Harink.
Dinsdag 24 juni 19.00 uur: Jgd. Jan Velner.
Zaterdag 28 juni 18.30 uur:
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Marie Kamerink-Pleizier,
Fredericus Hermannes Kenkhuis, overl. ouders Kuipers-Hamer,
Hetty Beekveldt-Huysmans, Mien Lubbers.
Donderdag 3 juli 9.00 uur: Wout Wijnen.
Mis- en Gebedsintenties, die in de volgende St. Jansklok
van 5 juli t/m 29 aug. 2014 geplaatst moeten worden:
Inleveren voor vrijdag 20 juni 2014 vóór 12.00 uur.
LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 10
juni 2014
Geboren
17-04-2014
03-05-2014
Isabel, dochter van Remco en Daniëlle Spekenbrink
zusje van Luuk, Almelosestraat 5
Fenne, dochter van Roy en Marlous Otten,
Dahliastraat 53
Ouders, van harte gefeliciteerd! Veel geluk en gezondheid!
Gedoopt
Mats, zoon van Huub Reterink en Linda Spoolder,
Irisstraat 7
Hidde, zoon van Radboud en Monique
Wildemors-Timmerhuis, Kruissteenweg 135
Van harte gefeliciteerd en welkom in onze parochie.
Binnenkort gaan trouwen
Chris Woolderink en Tabitha Muriuki
Zieken
Weet dat het zeer gewaardeerd wordt als u hen een kaartje stuurt
of op een andere manier laat weten dat u meeleeft.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 11
juni 2014
Overleden
Mario Rietman-Krone
Almelo
20-03-1957
Deventer
15-4-2014
Mario groeide op als jongste van de vijf kinderen van de familie
Krone. Tijdens de voorbereiding van het gezamenlijke eindfeest
van de St. Monica en de St. Paul ontmoette ze Addy Rietman
die ook in de feestcommissie zat. Ze wisten al snel, dat ze voor
elkaar de ware liefde waren en in 1976 trouwden ze.
Hun eerste huis stond in Nijverdal en ruim 30 jaar geleden kwamen
ze naar Wierden, waar ze zich al snel thuis voelden.
Samen kregen ze Ellemarie, Bob en Lidewij. Mario was gelukkig
met haar gezin. Toen de kinderen nog klein waren, was ze thuis,
stond ze klaar voor de school van de kinderen, wanneer er iets
gedaan moest worden. Ook onze parochie deed niet vergeefs een
beroep op haar en Addy.
Toen de kinderen groter werden, zocht ze weer een baan.
Een baan in de zorg, want contact met mensen vond ze fijn.
Bij Medlon had ze dat en veel cliënten vonden het fijn door haar
geholpen te worden.
Mario genoot van de dingen die de kinderen deden en stimuleerde
hen ook daarin.
Ze was sportief. Wandelde graag en liep een paar keer de
4-daagse van Nijmegen.
Tennissen was haar grootste hobby en tijdens het beoefenen van
deze sport sloeg het noodlot toe.
Heel onverwacht moest zij afscheid nemen van het leven en haar
meest dierbaren in groot verdriet achterlaten.
Na de uitvaartviering hebben we haar begeleid naar het
crematorium in Almelo.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 12
juni 2014
Johan Jannink
Johannes Hendrikus
Wierden
15-10-1931
Almelo
19-4-2014
Johan is geboren als vierde in een gezin met acht kinderen.
Hij heeft ruim 82 jaar in zijn ouderlijk huis gewoond.
Tijdens een dansavond in Tubbergen leert hij Riek Rekers kennen.
Zij wordt de liefde van zijn leven en op 7 november 1959 trouwt
hij met haar.
Samen krijgen ze vier kinderen: Lidy, Annemie, Ivonne en Marco.
Na de diensttijd is Johan bij zijn vader: “de Pannenmaker” in het
bedrijf gaan werken. Als zoon Marco 17 jaar is, betrekt hij hem ook
bij het bedrijf. Samen bouwen ze het bedrijf op tot wat het nu is.
Tot aan zijn dood heeft Johan zich betrokken gevoeld bij het bedrijf.
Johan mag opa worden van twaalf kleinkinderen. Hij is een trotse
opa. Zijn oudste kleinzoon laat hij al jong kennis maken met het
bedrijf. Ook gaat hij graag met hen erop uit met de fiets, want
Johan hield van de natuur.
Wanneer hij in 1999 de werkzaamheden in het bedrijf meer en
meer overlaat aan Marco, besteedt hij zijn tijd aan het onderzoek
naar de stamboom van de familie Jannink.
Elke maandagavond zingt hij met veel plezier bij het Algemeen
Wierdens Mannenkoor.
In 2003 krijgt hij hartproblemen en wordt geopereerd.
Hij herstelt goed. De laatste tijd nam zijn gezondheid af en moest
hij opgenomen worden in het ziekenhuis waar hij overlijdt.
Na de uitvaartviering hebben we hem te ruste gelegd op de
Gemeentelijke Begraafplaats.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 13
juni 2014
Jan Holterman
Johannes Gerhardus
Dalfsen
8-10-1924
Wierden
26-4-2014
Jan was de oudste uit een gezin van acht kinderen.
Hij was nog jong toen het gezin naar Wierden verhuisde.
Op 2 mei 1953 trouwt hij met Gerarda Lubbers.
Samen krijgen ze Gerard.
Helaas sterft Gerarda een dag na de geboorte van haar zoon.
Dit verdriet heeft Jan zijn hele leven meegedragen.
Gelukkig ontmoet hij Janny Scholten en hij trouwt met haar op
21 november 1957.
Uit dit huwelijk worden Gerrie en Henry geboren.
Jan heeft altijd hard voor zijn gezin gewerkt. Ze mochten niets te
kort komen. In het begin werkte hij bij een veetransportbedrijf en
was lange dagen van huis. Om meer tijd met zijn gezin te kunnen
doorbrengen, zocht hij ander werk. Hij vond dit in het slachthuis in
Almelo. Nog weer later ging hij werken bij de Almelose
Sportstichting waar hij verantwoordelijk was voor het onderhoud
van de sportvelden. Toen hij met de VUT kon, kreeg hij tijd voor
zijn hobby’s: fietsen opknappen en verkopen, hobby boeren en niet
te vergeten tuinieren bij de kinderen.
Samen met Janny stond hij graag op rommelmarkten, maar ze
gingen er ook gewoon graag naar toe.
Hij heeft met volle teugen genoten van zijn kleinkinderen.
Bij het ouder worden liet de gezondheid meer en meer te wensen
over. Janny ging in ‘t Meulenbelt wonen en Jan in ‘t Wedervoort.
Het laatste jaar hebben ze beiden in De Botterhof gewoond.
Dat was fijn, want nu konden ze elke dag bij elkaar op bezoek.
Jan is daar rustig ingeslapen.
Na de uitvaartviering hebben we hem begeleid naar het
crematorium in Almelo.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 14
juni 2014
DE KLOK WORDT GELUID
Wij vonden het fijn om op zondag 25 mei
ons Communiefeest te vieren
Iris Alferink Loes Alferink
Niek Bergboer Yara Boddeman
Annefleur Borggreve Leon Borst
Fleur ten Brinke Alex ten Cate Ivar Denkers
Sam Dijkstra Jelle Guikema
Charèl van Haarst Thijs Henning
Liz Hens Lauris Hilverink Mirthe Hoek
Jesse Jannink
Luuk Jannink
Stijn Jannink
Charèll Kamp
Jort Kazimier
Britt Kenkhuis
Daphne Lammersen Sem Lammertink
Koen Meijer Marit Mengerink Anna Meyer
Bob Muller
Lieke Opdeijn
Rafaél Ogink Marlou Paauwe
Marit von Pickartz Mariam Qurajan
Stijn Roelofs
Bram Schutte
Daphne Sleumer Juliette Sonder
Karen Spee Mart Spijker
Karniq Tüken
Thijmen Veltkamp Kobe Wassink
Lotte Wolf
Anne van der Zwan
Allemaal van Harte Gefeliciteerd!!!!
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 15
juni 2014
MEDEDELINGEN VAN DE LOCATIERAAD
Als u dit stukje leest hebben we de jaarlijkse bijeenkomst met
de “aanvoerders” van de werkgroepen al weer achter de rug.
Ik denk dat het goed is om nog eens stil te staan bij het werk,
dat al die vrijwilligers in de werkgroepen doen voor onze
geloofsgemeenschap.
Zo nu en dan hoor je wel eens (ook van mensen van buiten onze
St. Jan de Doper) de opmerking: Jullie hebben het toch maar prima
voor elkaar.
Dat stemt tot trots, maar tegelijkertijd denk ik wel eens:
Je moest eens weten….
Bij de voorbereiding van die jaarlijkse bijeenkomst lopen we nog
wat dingen door, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligers-reglement en
de vrijwilligerslijst.
En dan wordt nog weer eens helder hoeveel mannen en vrouwen
klaarstaan om met inzet van tijd en gedrevenheid taken te vervullen
in het belang van onze gemeenschap.
We onderscheiden vijf werkvelden: Bestuur en beheer, Catechese,
Liturgie, Diaconie en Gemeenschaps-opbouw.
Daarbinnen zijn zo’n 40 werkgroepen actief.
Een willekeurige greep: tuinonderhoud, drukkerij, doopgesprekken,
gezinsviering, avondwake, welkomstgroep, MOV, zorgnetwerk
Wierden, St. Jansklok bezorgen, administratie, archief, kerkradio,
kosters, koren.
Gelovige vrijwilligers zijn wezenlijk voor kerk en wereld, vandaag
en morgen. Zij maken gemeenschap zichtbaar en tastbaar en ze
zijn in toenemende mate de dragende krachten in onze
gemeenschap.
Als we straks ons St. Jansfeest vieren is het goed om ook daar
even aan te denken.
Sommige dingen gaan niet vanzelf……
Gerrit Veldhuis, voorz. Locatieraad.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 16
juni 2014
Gezinsviering 14 juni 2014
Drie maal een is een
123
Komen jullie samen met je vader, moeder, opa, oma,
broertje of zusje
naar de Woord- en Communieviering
op zaterdag 14 juni 2014
om 18.30 uur
in de kerk van St. Jan de Doper?
We luisteren naar liedjes van kinderkoor Do-Re-Mi
en naar verhalen over de drie-eenheid:
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
We vinden het leuk als jullie er allemaal bij zijn!
Werkgroep Gezinsliturgie
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 17
juni 2014
UITNODIGING
Bij deze nodigen wij jong en oud uit voor het
ST.JAN DE DOPERFEEST
op zondag 22 juni a.s.
Als geloofsgemeenschap willen we vieren
dat we bij elkaar en bij God horen!
Programma

10:00 uur Feestelijke Eucharistieviering
m.m.v. Do-re-mi, Spirit, Dames- en Herenkoor
voorgangers: Pastoor Scheve
en diaken Harrie Eidhof
Thema: Elkaar nabij
Er is kinderkerk en crêche voor kinderen van 0 jaar tot
en met groep 3 van de basisschool in de pastorie

11:15 uur Feest in de pastorietuin (bij slecht weer binnen)
MET:
- ontvangst met koffie / thee /fris
- verloting met mooie prijzen,
- waaronder de paaskaars van 2013
- tevens gelegenheid eerst nog loten te kopen
- pannenkoeken bakken
- gezellige muziek
- oude en nieuwe spelletjes, springkussen
- andere leuke activiteiten
Kom allemaal! ------ Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 18
juni 2014
PRIKBORD
Urnenplaatsing of asverstrooiing.
Na een crematie kan de urn met de as van de overledene
in een urnenkluis op het kerkhof geplaatst worden.
Ook is er op het kerkhof een strooiveld waar de as
uitgestrooid kan worden. Nabestaanden die hier gebruik van
willen maken, of vragen hierover hebben, kunnen contact
opnemen met Bert Evers tel. 572651.
Opbrengst collectes en plaatsengeld
Weekend 12/13 april
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Plaatsengeld
Witte Donderdag
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Goede Vrijdag
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Weekend 19/20 april Pasen
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Plaatsengeld
Zaterdag 26 april
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Plaatsengeld
€
€
252,89
145,16
€
148,88
€
159,14
€
€
752,80
339,30
€
€
73,92
38,--
Taxi-aanbod
Dankzij een aantal vrijwilligers is het mogelijk u de service
van een kerktaxi aan te bieden. Voor wie is deze kerktaxi bestemd?
Wanneer u niet in staat bent om een viering bij te wonen,
omdat u niet (meer) mobiel bent, dan kunt u hiervan gebruik
maken.
Wanneer u geen familie of kennissen heeft die dit voor u kunnen
doen,
kunt u ons eigen secretariaat bellen tijdens de openingsuren.
Zij zorgen dan dat u teruggebeld wordt door de vrijwilliger,
die u van huis ophaalt en naar de kerk brengt en na afloop weer
thuis.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 19
juni 2014
Kerkradio
De kerkradio biedt u de mogelijkheid om alle vieringen van onze
kerk thuis te ontvangen. De kosten zijn € 6,- per maand.
Ook voor degenen die tijdelijk, door bepaalde omstandigheden, niet
naar de kerk kunnen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken
van de kerkradio. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met: Roy Verver tel. 578082
Uitzendingen kerkdiensten door Regio FM.
Zondag 01 juni
R.K. Kerk Wierden 10.00-12.00 uur
Zondag 08 juni
Herv. Kapel Wierden 9.00-11.00 uur
Maandag 09 juni
SOW Enter
9.00-11.00 uur
Zondag 15 juni
Dorpskerk Wierden
9.00-11.00 uur
Zondag 22 juni
R.K. Kerk Wierden 10.00-12.00 uur
Zondag 29 juni
Geref. Kerk Wierden 9.00-11.00 uur
Uitzendingen door Regio FM.
Op zondag 01 juni wordt de Eucharistieviering van zaterdag
31 mei uitgezonden, Dianne Bergman zal de uitzending verzorgen.
Op zondag 22 juni wordt de Eucharistieviering uitgezonden ter
gelegenheid van het St Jansfeest mmv van alle koren.
De presentatie wordt gedaan door Elfriede van Baaren.
De ontvangst is mogelijk via het radiokanaal van RegioFM
Ether Analoog Fm 93.9 Mhz.
Cogas/Ziggo Kabel Analoog Fm 104.1 Mhz.
Ziggo Digitaal kanaal 785
KPN Digitaal kanaal 352
Ook is de ontvangst mogelijk via het tv kanaal van RegioFM (geluid
achter de kabelkrant)
Cogas/Ziggo Kabel Analoog kanaal 7
Ziggo Kabel Digitaal kanaal 45
KPN Digitaal kanaal 602
Online beluisteren kan via www.regiofm.nl
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 20
juni 2014
Wanneer je als zieke een pastor wilt spreken……
In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en
aandacht kunnen zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in
onze geloofsgemeenschap actief.
Voor ons als pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil
spreken. In ons grote werkgebied weten we dat niet meer zomaar.
Daarom het verzoek dat u zelf of uw familie / kennissen
doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is.
Dit kan zijn omdat iemand in het ziekenhuis is of thuis ziek is.
U kunt dit doorgeven aan ons eigen secretariaat
(zie openingstijden enz. voorin dit blad). Zij nemen dan contact op
met de pastores. Wilt u ook doorgeven als iemand weer uit het
ziekenhuis is en waar hij / zij dan verblijft?
Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te
gaan voor bezoek. Wij doen ons best u te bezoeken, maar wilt u
ons dan op de hoogte (laten) stellen?
Namens het team van pastores, pastor J. Goselink, diaconie.
Ook bestaat de mogelijkheid om thuis de Communie te ontvangen.
Na opgave wordt er door een communie-brenger contact met u
opgenomen, over hoe en wanneer dit plaats kan vinden.
Als u prijs op stelt op ziekenbezoek en/of Communie thuis, kunt u ons
dat laten weten via ons eigen secretariaat tel. nr. 571217.
Op zaterdagavond 7 juni 2014 zal vanuit de viering van 18.30 uur
aan degenen die erom gevraagd hebben de Communie worden
thuisgebracht, tenzij u dit anders hebt afgesproken
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 21
juni 2014
EN VERDER
Oud papier Mariaschool
Op maandag 2 juni en 23 juni 2014
houdt de oudervereniging
van de Mariaschool haar maandelijkse actie voor oud papier.
De opbrengst van de oud papier actie wordt gebruikt voor het
organiseren van het sinterklaasfeest, de kerstvieringen en het
schoolreisje en komt volledig ten goede aan de kinderen.
U kunt uw oud papier deponeren in de container op de parkeerplaats aan de Bongerd. Van 18.30 uur tot 19.30 uur is hulp
aanwezig. U kunt uw oud papier kwijt en wij zijn er blij mee.
Bij voorbaat onze dank.
De Oudervereniging
Oud papieractie basisschool “het Galjoen”
Op maandag 23 juni 2014 wordt er weer
oud papier ingezameld t.b.v. de kinderen van
basisschool “het Galjoen”.
Op de parkeerplaats bij Apotheek Wierden staan weer grote
containers klaar die gevuld moeten worden, dus breng uw papier
en dat van anderen! Vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur zijn daar onze
mensen om een en ander van u in ontvangst te nemen.
Zij begroeten u graag!
Alvast bedankt………
De Ouderraad / Oud papiercommissie
Nieuws van de MOV
De vastenactie is weer afgelopen.
Zij heeft in totaal een som van € 11.800,-- opgebracht.
De kinderen in Matamba, Tanzania zijn u zeer dankbaar voor dit
prachtige bedrag.
Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de voortgang van
het project.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 22
juni 2014
Lourdeswerk afdeling Wierden
Wat het Lourdeswerk in de parochie doet is u bekend.
Door de opbrengst van de collecte gaan er, naast de pelgrims die
zich hebben opgegeven, een aantal parochianen met een korting
mee op de reis.
Dit is mogelijk gemaakt door uw bijdrage in de collecte van 2013.
Het wordt wel steeds moeilijker om dit vol te houden door gebrek
aan collectanten.
We hebben nog 3 mogelijkheden om ons te steunen.
* automatische incasso
* storting op rekeningnr.: NL51 RABO 0345 8605 42 t.n.v.
VNB Wierden
* opgeven als collectant 1x per jaar
We kunnen dit niet realiseren zonder uw hulp.
Met de collecte en bijdrages uit 2014 zijn we in staat in 2015 een
aantal pelgrims mee te laten gaan naar Lourdes.
Ook dit jaar is er een busreis naar Lourdes
van 31-08 / 08-09 2014 bij voldoende deelname vanuit de
Marcellinusparochie (30 personen).
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar er is nog plaats.
We gaan met de VNB –Lance, dit is een aangepaste bus waar het
mogelijk is, om als u meer hulp nodig heeft mee te reizen.
Zorg op maat. (lift aanwezig, invalidentoilet)
Maar ook pelgrims, die geen zorg nodig hebben en meer van
Frankrijk willen zien onderweg, is dit een uitstekende gelegenheid.
We bezoeken onderweg Liseux (heenweg) en Nevers (terugweg).
Voor al uw vragen omtrent Lourdeswerk en/of inlichtingen reizen:
Henny Wermers tel 0546-575689 of
Joke Welling tel. 0546- 571064.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 23
juni 2014
Uit het historisch archief van onze geloofsgemeenschap
Op 8 december 1786 besloot Ridderschap en Steden in een brief dat
er in Enter geen kerkhuis gebouwd mocht worden. Vermoedelijk onder
grote druk van de Entenaren werd vier maanden later op
12 april 1787 toegestemd om een kerkhuis op een convenabele
(aangename) plaats te mogen bouwen. Zo begint de geschiedenis van
de Rooms katholieke kerk in Enter dus in 1787.
Men kon een eigen kerk bouwen, een houten schuurkerk met een dak
van stro. Waar de kerk moest staan: zie de brieven uit de kerk-kist
van Enter. Zo ziet men dus, dat rond 1786 het met de onderdrukking
van de katholieken soms meevalt, maar dat juist de pastoor van
Rijssen de stichting van een kerk in Enter en Wierden tegenhoudt.
Zonder succes overigens. Om vooral Enter maar ook Wierden
tevreden, te stellen gaf hij toe dat één van zijn kapelaans in het jaar
1788, op de derde zondag in de vasten, een dienst ging houden voor
de bewoners van Enter en Wierden. Op het “Erve Keppeling”aan de
Kloosterhoekweg 12 in Rectum. Hier hebben vroeger ook drie
gezusters Keppelink als klopjes gewoond.
Klopjes waren vrome ongehuwde vrouwen, die bij de katholieken
aanklopten, wanneer priesters ergens de Heilige Mis gingen lezen. Ze
werden daarom klopjes genoemd. Tijdens het pastoraat van pastoor
Ensman komen in 1795 de Fransen in ons land. In die tijd waren er
vele Franse priesters die gevlucht waren. Ze kregen het steeds beter,
zodat velen van hen bleven. Voor de katholieken betekende dat
vrijheid van godsdienst. Koning Lodewijk Napoleon werd koning van
Holland. Een sterke persoonlijkheid was hij niet, maar hij meende het
goed met de Nederlanders. In 1809 bracht hij een bezoek aan Twente.
Hij sprak er een Salomonsoordeel uit. Waar de katholieken in de
meerderheid waren, schonk hij de kerk weer terug aan de katholieken.
Zoals o.a.in Oldenzaal, Tubbergen, Denekamp en Ootmarsum is
gebeurd. Waar de protestanten in meerderheid waren, mochten die de
kerk houden, zoals o.a. Delden, Weerselo, in Wierden de dorpskerk
en in Rijssen de schildkerk. Waar de katholieken of de protestanten in
de minder-heid waren, gaf hij subsidie om een nieuwe kerk te kunnen
gaan bouwen. Zo kwamen de katholieken in Rijssen in aanmerking
voor subsidie van het gouvernement van het ministerie van
Rijkswaterstaat van 6000 gulden. Deze kerk kwam klaar in november
1819 op de plaats waar het kleine kerkje heeft gestaan.
De werkgroep archief
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 24
juni 2014
Caritas: hulp voor mensen in nood
Bij de werkgroep caritas kunnen medeparochianen terecht voor
financiële en immateriële hulp. Als u daar zelf gebruik van wilt maken,
of als u in uw familie of kennissenkring mensen kent die daarvoor in
aanmerking zouden kunnen komen, laat het ons dan weten.
Elke aanvraag wordt met de grootst mogelijke discretie behandeld.
U kunt ons bereiken door het antwoordstrookje op de omslag van
deze St. Jansklok in te vullen en in een gesloten envelop in de
brievenbus van de pastorie te bezorgen. Als u het woord ‘Caritas’
op de envelop zet, kunt u ervan verzekerd zijn, dat die alleen door
iemand van de caritaswerkgroep geopend wordt.
Financiële begeleiding door budgetmaatjes
In deze tijd van economische crisis, forse bezuinigingen en
toenemende werkloosheid raken steeds meer mensen in ernstige
financiële problemen. Ze hebben moeite om de eindjes aan elkaar te
knopen en staan er vaak alleen voor. Als ze dan ook nog in de
schuldsanering terecht komen, wordt het leven er niet gemakkelijker
op. Vaak moeten ze dan jarenlang van een inkomen zien rond te
komen dat ver onder het sociaal minimum ligt.
De gezamenlijke kerkgenootschappen in Enter en Wierden hebben in
2010 het initiatief genomen om de stichting BOWIE op te richten. De
letters staan voor: Budget Ordenen Wierden/Enter. Het doel van de
stichting is het begeleiden en ondersteunen van mensen die in de
financiële problemen zitten. Daarvoor zijn zo’n 20 vrijwilligers tot
budgetmaatjes opgeleid. Zij staan de mensen belangeloos en
kosteloos met raad en daad bij om deze moeilijke periode door te
komen. Jaap Krikke, coördinator van BOWIE, is telefonisch
bereikbaar onder nummer 06-10043380. De stichting is ook per e-mail
te bereiken via de website www.bowie.nu.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 25
juni 2014
Opleiding tot budgetmaatje
Budgetmaatjes zijn vrijwilligers die elke week geheel belangeloos een
deel van hun vrije tijd beschikbaar stellen om mensen met financiële
problemen te helpen. Er zijn nu een kleine 20 maatjes in Wierden en
Enter werkzaam. Maar dat zijn er niet genoeg. Daarom wil de stichting
BOWIE in het komende jaar weer enkele vrijwilligers tot budgetmaatje
opleiden. Heeft u belangstelling om budgetmaatje te worden, laat het
dan weten via het secretariaat in de pastorie of reageer via
www.bowie.nu.
Wilt u de het werk van de caritas steunen?
Dan kunt u uw bijdrage storten op bankrekening nr: 3548.11.754
IBAN nr. NL67 RABO 0354 8117 54
t.n.v. P.C.I. Sint Marcellinus inzake Wierden
Zorgloket gemeentehuis Wierden
Heeft u informatie of advies nodig over wonen, welzijn, zorg en
sociale uitkeringen, dan kunt u terecht bij het Zorgloket Wierden, tel.
0546-580990. Het is ook elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur voor het
publiek geopend.

Aanvraag om ondersteuning
Naam:
Adres of telefoonnummer:
Aard van de gewenste hulp:
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 26
juni 2014
Wierden/Enter, mei 2014
Aan de gelovigen van alle kerken in Wierden en Enter,
Graag willen wij een beroep op u doen. Een noodzakelijk beroep.
De Stichting Bowie bezorgt bij gezinnen die van een inkomen (ver) onder het sociaal minimum moeten
leven elke twee weken een basispakket met levensmiddelen, de zogenaamde boodschappenmand. Om
hiervoor in aanmerking te komen moeten deze gezinnen aan strenge financiële criteria voldoen: dezelfde
criteria die de landelijke voedselbanken hanteren. De gevolgen van de crisis zijn voor deze gezinnen heel
ingrijpend. Veelal hebben ze te maken met een plotselinge en grote terugval in inkomen. Daardoor komen
ze in ernstige financiële problemen en kunnen ze niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Gezinnen die
financieel vast dreigen te lopen doen ook steeds vaker een beroep op de Schuldhulpmaatjes van de
Stichting Bowie, van wie ze begeleiding en ondersteuning krijgen bij het beheren van hun financiële zaken.
Ze komen er alleen niet meer uit in deze ingewikkelde maatschappij.
Deze gezinnen hebben onze hulp erg hard nodig. Om een voorbeeld te noemen: begin 2013 waren er nog
maar acht gezinnen in de gemeente Wierden die een beroep op hulp van de boodschappenmand deden.
Dat aantal is nu al opgelopen tot zo’n kleine veertig gezinnen. Om deze hulp te kunnen blijven bieden is
veel geld nodig en daarom doen wij een beroep op u. Want is het helpen van mensen die het moeilijk
hebben geen mooie diaconale opdracht voor ons allemaal? Help de gezinnen in Wierden en Enter die het
zonder hulp niet redden. Help ons om ons mooie werk vol te kunnen houden.
Word donateur of draag eenmalig iets bij. Vul het antwoordformulier in en maak gebruik van de
bijgeleverde envelop om het antwoordformulier of uw donatie bij ons af te geven.
Alvast hartelijk bedankt,
namens de Stichting Bowie, de Caritaswerkgroep van St.-Jan de Doper te Wierden.
P.S.
Het antwoordformulier, dat u kunt vinden bij DOWNLOADS wordt in de week van 9 juni a.s. (de
week na Pinksteren) weer bij u aan huis opgehaald.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 27
juni 2014
Algemene informatie
Locatiesecretariaat/redactieadres:
Stationsstraat 20 7641 BW Wierden

0546-571217

[email protected]
www.sintmarcellinus.nl
Rekeningnummers:
1579.00.525St.Jan de Doper inzake Locatieraad
IBAN nr: NL76 RABO 0157900525
1579.01.904
St.-Jan de Doper inzake gezinsbijdragen
IBAN nr: NL91 RABO 0157901904
Openingstijden secretariaat:
Dinsdag, woensdag, vrijdag
9.30 u - 11.30 u
Donderdag
19.00 u - 20.00 u
Bereikbaarheid pastores:
Voor dringende pastorale hulp:
06- 57 42 90 99
Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de pastores:
Pastoor Harry Scheve:
Tel. 06- 53 21 40 17
[email protected]
Pastor Jan Goselink:
Tel. 06- 44 81 67 93
[email protected]
Pastor Wilhelmien Wichers Schreur:
Tel. 06- 83 22 95 37
[email protected]
Pastor Jeannette Koopman:
Tel. 06- 12 57 34 82
[email protected]
Pastoraatgroep
Johan Marsman, Annie Jansen, Riky Wissink, Ilse Lesscher en
Frank Veltkamp.
Zij zijn bereikbaar via het secretariaat.
Regelen van een uitvaart: 06-5378980 (24 uur bereikbaar)
Mariakapel: De Mariakapel is dagelijks open van 10 - 17 uur m.u.v. zonen feestdagen.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 28
juni 2014
Voorzitter parochiebestuur
St. Marcellinusparochie Pastoor J.G.M. Scheve
06-53214017
[email protected]
Locatieraad
Voorzitter
G.J.J. Veldhuis
Tichelgaarde 16 7641 CR Wierden
0546-632533
Secretaris
Mevr. drs. L.J.M. Nahuis-Hümmels
Akeleistraat 14 7641 CS Wierden.
0546-574698
Postadres: Stationsstraat 20
7641 BW Wierden
Penningmeester
C.P.F. Kremer
Europa-ring 36 7641 DA Wierden
0546-572749
Bezorging St. Jansklok
Indien u klachten over de bezorging van de St. Jansklok heeft, kunt u
contact opnemen met ons secretariaat.
De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor artikelen te
verzorgen op een door haar gewenste wijze en kan derhalve in
voorkomende gevallen een artikel weigeren, indien één en ander niet
overeenkomt met de doelstelling van dit blad.
Inleveren mis- en gebedsintenties en copy
De mis- en gebedsintenties en mededelingen voor de liturgische agenda
kunnen ingeleverd worden bij het secretariaat vóór onderstaande datum.
Verder nieuws en inzendingen voor de vaste rubrieken kunt u bij het
secretariaat inleveren of in de brievenbus deponeren. Graag duidelijk. Of
bij voorkeur per e-mail, als bijlage in Word bestand. De redactie kan
alleen reageren op ingezonden brieven als de afzender bekend is.
Uiterste inleverdatum voor de volgende editie van de St. Jansklok:
20 juni 2014 voor 12.00 uur voor de periode van
5 juli t/m 29 aug.
Jrg. 52 / Nr. 6
pag. 29
juni 2014