2014 nr. 11 Kerstnummer - Sint Marcellinus parochie

JAARGANG 52
nr. 11
2
voorwoord
3
liturgische agenda
6
weekend-vieringen in andere locaties
7
mis- en gebedsintenties
11
lief en leed
14
de klok wordt geluid door …
15
mededelingen van de Locatieraad
20 e.v. PRIKBORD
21
Jong Sint Jan
22
Adventsactie Caritas
26
Vastenactie 2015
30 e.v. EN VERDER
31
uit het historisch archief
Kijk ook eens op www.sintmarcellinus.nl bij WIERDEN.
Bij downloads links onder in het menu of bij nieuws rechtsboven
staat ook nuttige informatie.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 1
Kerst 2014
VOORWOORD
“ Een groot Licht omstraalde hen………………”
In een wereld vol geweld werd toen in Bethlehem een kind
geboren. Nu een heel omstreden gebied.
In een wereld vol geweld en onrust worden nu kinderen geboren.
Is er veel veranderd?
We weten dat Kerstmis, nu 25 december, ooit verbonden is met
lichtfeesten in onze gebieden en Rome. Daar heeft men bij
aangehaakt, want het licht van de zon komt langzaam weer terug
na de langste nacht.
Jezus Christus werd als het grote Licht gezien. En dat was een
mooie combinatie.
Wat kan Kerstmis voor je betekenen? Het antwoord hangt sterk
van jezelf af.
Een beetje warmte, een beetje liefde…..in een vaak koude, harde
wereld? Dat is al heel wat als je dat kunt beleven.
Maar vertelt het kerstverhaal van Lucas ons daar ook over?
Een beetje warmte ,een beetje liefde?
In het kerstverhaal komt in de donkere nacht, symbool voor
triestheid, verslagenheid, geen weg meer zien, het kleine Kind.
Er was geen plaats voor zijn ouders en voor Hem in de stad,
in de herberg.
Maar juist van dit Kind ging echte vrede, innerlijk geluk uit en zo
hebben mensen, eerst herders en wijzen God mogen herkennen.
De herders werden omstraald door een groot licht en wijzen
volgden een ster. Ze werden geraakt door een geweldige ervaring.
Hun duisternis in het leven en hun zoektocht werden doorbroken
en beloond.
Dit mogen we ieder jaar in welke omstandigheden we ook zelf zijn
opnieuw tot ons door laten dringen. Belangrijk daarbij is, denk ik,
dat ieder, die in staat is God een handje te helpen in het doorbreken van duisternis, dat ook probeert.
Mag het zo voor u, voor jou, een persoonlijk en goed kerstfeest zijn
om met Licht weer verder te kunnen in het leven.
Ieder een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2015 gewenst,
mede namens mijn collega’s.
Pastor Jan Goselink
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 2
Kerst 2014
LITURGISCHE AGENDA
Zondag 7 dec. (2e advent)
10.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor Eidhof, diaken
Koor: Spirit Er is kindercrèche
12.15 uur:
Doopviering Koor: doopkoor
Voorganger: pastor Eidhof, diaken
Dinsdag 9 dec.
19.00 uur:
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Scheve
Misdienaars/ Acolieten
Zondag 10.30 uur: Ralph Becking en Bastiaan van Kooten
Collecte: Voor de Bisschoppelijke Adventsaktie
___________________________________________________
Zaterdag 13 dec. (3e advent)
18.30 uur:
Woord- en Communieviering (Gezinsviering)
Voorgangers: leden van de werkgroep
Koor: Do-Ré-Mi (zie blz.17)
Geen doordeweekse viering
Collecte Voor onze eigen geloofsgemeenschap
Zaterdag 20 dec. (4e advent)
14.00 uur:
Eucharistie- + Boeteviering (zie blz.17)
Voorgangers: pastoor Scheve/pastor Eidhof,diaken
Koor: herenkoor
Zondag 21 dec.
10.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor Goselink
Koor: dameskoor
Uitz. via Regio FM
16.00 uur:
Lessons en Carols (zie blz. 24)
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 3
Kerst 2014
Geen doordeweekse viering
Misdienaars/ Acolieten
Zaterdag 14.00 uur: Jacob Smolka en Hannah van Kooten
Zondag 10.30 uur: Cas Elzinga en Stijn Jannink
Collecte
Voor de Bischoppelijke Adventsaktie
Na de vieringen is er kaarsenverkoop door Amnesty
in het portaal van de kerk. (zie blz.20)
Woensdag 24 dec.(Kerstavond)
18.30 uur:
Woord- en Communie-gezinsviering (zie blz. 18)
Voorganger: pastor Eidhof, diaken
Koor: Do-Ré-Mi
21.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor Goselink
Koor: Spirit
Donderdag 25 dec. (1e Kerstdag)
8.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorgangers: leden van de werkgroep
m.m.v. Harmonie St. Jan
10.30 uur:
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Weldam
Koor: dames- en herenkoor
15.00 uur:
Kerststal kijken (zie blz.19)
Vrijdag 26 dec. (2e Kerstdag) geen viering
Misdienaars/ Acolieten
Kerstavond 18.30 uur: Naut en Bent Schuurman
21.30 uur: Sebastiaan en Hannah van Kooten
e
1 Kerstdag 10.30 uur: Ralph Becking en Jacob Smolka
Collecte
Voor onze eigen geloofsgemeenschap
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 4
Kerst 2014
Zaterdag 27 dec.
18.30 uur:
Woord- en Communieviering
Voorganger: pastor Wichers Schreur
Koor: dameskoor
Woensdag 31 dec. (Oudjaar)
19.00 uur: Woord- en Communieviering
Voorgangers: leden van de werkgroep
Koor: Spirit
Misdienaars/ Acolieten
Zaterdag 18.30 uur: Cas Elzinga en Stijn Jannink
Collecte
Voor onze eigen geloofsgemeenschap
Donderdag 1 jan. 2015 (Nieuwjaar)
9.30 uur:
Centrale Eucharistieviering in Rijssen
Voorganger: pastoor Scheve
_____________________________________________________
Zondag 4 jan. 2015
10.30 uur: Woord- en Communie-gezinsviering (zie blz. 19)
Voorganger: pastor Goselink
Koor: Do-Ré-Mi
Er is kindercréche.
Dinsdag 6 jan. 2015
19.00 uur:
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Scheve
Misdienaars/ Acolieten
Zondag 10.30 uur: Naut en Bent Schuurman
Collecte
Voor onze eigen geloofsgemeenschap
Op zaterdag 13 december zal vanuit de viering van 18.30 uur
aan degenen die erom gevraagd hebben de Communie worden
thuisgebracht, tenzij u dit anders hebt afgesproken.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 5
Kerst 2014
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 6
Kerst 2014
Mis- en Gebedsintenties 6 dec. 2014 t/m 9 jan. 2015
Zondag 7 dec. 10.30 uur: Voor het goede verloop van een ziekte.
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Frans Kruders, overl. fam. Becking,
overl. huisgenoot, Theo Winkels, overl. echtp.StamsnijderOverbeek, overl. ouders Woolderink-Stamsnijder,
Wilhelmus Kruders, Kien Knot-ter Reegen, overl. ouders MeijerReimink, Bennie Meijer, overl. ouders van Riele-Dorrensteijn,
overl. ouders Veldhuis-Winkels, Jan en Lies RunneboomTeunissen, jgd. Henk Kenkhuis, overl. ouders Perik-Welling,
Harry Tusveld.
Dinsdag 9 dec. 19.00 uur:
Jgd. Johan Meulman, Gerardus Hermanus Veltkamp.
_____________________________________________________
Zaterdag 13 dec. 18.30 uur:
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Frans Kruders, jgd. Riek FeldmanTijhuis, Hetty Beekveld-Huijsmans, Mien Lubbers,
Jan en Lies Runneboom-Teunissen, Jan Ruiter,
overl. ouders Ruiter-Cents, jgd. Annie Rouweler-Meulenkamp.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 7
Kerst 2014
Zaterdag 20 dec. 14.00 uur:
Jan en Lies Runneboom-Teunissen,
overl. fam. Woolderink-ten Hove, overl. fam. Lookamp-Nijstad.
Zondag 21 dec. 10.30 uur:
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Frans Kruders, Johanna KenkhuisAltena, Marlies Bramer-ter Horst, Wim Hoek,
jgd. Johannes Gerhardus Wolters.
Woensdag 24 dec. (Kerstavond) 18.30 uur:
Jan en Lies Runneboom-Teunissen, Gerard Remmers,
Johan Meulman, overl. ouders Meulman-Weerink, Johan Jannink,
overl. ouders Marsch en Meulman, Ronald Wenting, Dinie Joosten,
Benny Meenhuis, overl. ouders Westerink-Timmerman,
Marinus Meussen, overl. fam. Oude Hendrikman,
overl. fam. Woolderink, overl. ouders Veltkamp-Groothuis,
overl. ouders Morsink-Wolters, Gerardus Hermanus Veltkamp,
Sien Krloeze-Arends.
21.30 uur:
Overl. ouders Meulman-Stam, overl. fam. van den Berg,
overl. ouders Vehof, overl. fam. van Lith, overl. ouders KuipersHamer, overl. ouders Henning-Ellenbroek, Jan Zellen,
overl. ouders Bekke-Westerink, Gerard, Fien en Dinand Bekke,
Diny Keurentjes-Mekenkamp, Joop Keurentjes, Jan Bekhuis,
Joop van Oosterwijk, overl. ouders van Dijk-Lammertink,
Antoon Geels, overl. fam. Seinen-Marsman, Hans Seinen,
Herman en Giny Spikker, Raymond Kenkhuis,
overl. ouders Annie en Bernard Pouwels-Rekers, Mark Kleinjan,
Herman Obdeijn, Jessica Obdeijn-Slag, overl. ouders WoltersHoman, overl. ouders Kock-Busscher, Gerardus Hermanus
Veltkamp, Willem Hegeman, Gerrit Hoppen.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 8
Kerst 2014
Donderdag 25 dec. 1e Kerstdag 8.30 uur:
Overl. fam. Meulman-Lammertink, Marinus Meulman.
10.30 uur: Voor een ernstig zieke.
Overl. echtpaar Stamsnijder-Overbeek, overl. ouders GunnemanVeltmaat, Jgd.Gerardus Johannes Rouweler,
overl. echtpaar Hegeman-ten Cate, Bertha Bovenmars,
overl. ouders Paul Timmerman en Diny ter Beke,
overl. ouders Uit ’t Broek-Bovenmars, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Oonk-Braamhaar, overl. ouders WoolderinkStamsnijder, Bennie Logtenberg, Marie Kamerink-Pleizier,
overl. ouders van Riele-Dorrensteijn, Henk Lohuis,
overl. ouders Roeloffzen-ten Berge, overl. ouders Oude ReimerPlatvoet, Bennie Oude Reimer, overl. ouders Kenkhuis-Altena,
Henk Kenkhuis, overl. ouders Henning-Ellenbroek,
Jan en Brigitte Westerink, overl. ouders van Dijk-Lammertink,
Johan Woolderink, Henk Klaassen, Herman en Leo Filart,
overl. ouders Homan-Slaghekke, overl. ouders Hilderink-Tuchter,
Henny Evers, overl. ouders Roeloffzen-Peeze, Wim Kruders Jr.,
Gerrit Otten, Antoon en Anny Geelen-Goorden, Jan Fruijtier,
overl. fam. ter Beke-Besten, Ronald Wenting, overl. fam. WentingBourgonje, overl. fam. ter Borg, overl. ouders Schasfoort-Oonk,
Willem Verver, overl. fam. Verver-van Dam, Ben Woolderink,
overl. fam. van Oosterwijk-Hek, Jeroen Rouweler, Annie RouwelerMeulenkamp, Herman Obdeijn, Jessica Obdeijn-Slag,
Harry ten Voorde, Jessica Obdeijn-Slag, overl. ouders Slag-Bekke,
Rita Oonk-Huiskes, jgd. Johannes en Hermina Huiskes-Rensen.
Zaterdag 27 dec. 18.30 uur:
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Frans Kruders, Marlies Bramerter Horst, overl. ouders Winkels-Jannink, overl. ouders ScholtenWennink, overl. ouders Tijhuis-Scholten, Bernard Mulder,
Hetty Beekveldt-Huijsmans, Mien Lubbers.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 9
Kerst 2014
Woensdag 31 dec. (Oudjaar) 19.00 uur:
Overl. echtpaar Hegeman-ten Cate, overl. ouders Paul Timmerman
en Diny ter Beke, Jan en Lies Runneboom-Teunissen,
overl. ouders Marsman-Meenhuis, Johan Woolderink,
overl. ouders Homan-Slaghekke, overl. ouders Hilderink-Tuchter,
overl. fam. Woolderink-ten Hove, Joop van Oosterwijk,
overl. ouders Roeloffzen-Peeze, jgd. Annie Pouwels-Rekers,
overl. ouders Annie en Bernard Pouwels-Rekers.
_____________________________________________________
Zondag 4 januari 2015 10.30 uur:
Voor het goede verloop van een ziekte.
Overl. ouders Westerink-Vlaskamp en Alfons Westerink,
Jo en Grada Telgenkamp, Evelien Krake-Hupjé,
overl. ouders Gunneman-Veltmaat, Georg Reijtenbagh,
Hannie Reijtenbagh, overl. echtpaar Hegeman-ten Cate,
overl. echtpaar Oonk-Braamhaar, Piet en Willemien Huiskes,
Willem en Manni List-Splinter, Annie Arends-Bartelink,
Regien Schartman-Nijstad, Frans Kruders, overl. fam. Becking,
overl. huisgenoot, Theo Winkels, overl. echtpaar StamsnijderOverbeek, overl. ouders Woolderink-Stamsnijder,
Wilhelmus Kruders, Kien Knot-ter Reegen, overl. ouders MeijerReimink, Bennie Meijer, overl. ouders van Riele-Dorrensteijn,
overl. ouders Veldhuis-Winkels, Jan en Lies RunneboomTeunissen, overl. ouders Kuipers-Hamer,
jgd. Johanna Maria Wolters-Homan.
Dinsdag 6 januari 2015 19.00 uur:
Overleden parochianen
Mis- en Gebedsintenties,
die in de volgende St. Jansklok van 10 jan. t/m 7 febr. 2015
(4 weken) geplaatst moeten worden:
Inleveren voor woensdag 24 dec. 2014 vóór 12.00 uur.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 10
Kerst 2014
LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE
Geboren
21-10-2014
24-10-2014
Ot Jan zoon van Leo en Erna Beernink,
broertje van Fenne, De Aa 63
Jasmijn Sara, dochter van Michel Hopster
en Karlijn Berns, zusje van Thomas en Olivier,
Kamillelaan 21
Van harte gefeliciteerd! Veel geluk en gezondheid.
Gedoopt
Jisse dochter van Joost en Marieke
Verver-de Vries, Korianderhof 38
Lune, dochter van Frank en Sabine
Maathuis-Slot, 1e Esweg 82
Isa, dochter van Wouter en Marieke
Grunder-Kienhuis, Geerdinksweg 62, Hengelo
Van harte gefeliciteerd en welkom in onze parochie.
Zieken
Weet dat het zeer gewaardeerd wordt als u hen een kaartje stuurt
of op een andere manier laat weten dat u meeleeft.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 11
Kerst 2014
Overleden
Gerard Weerink
Almelo
5-10-1930
Wierden
16-10-2014
Gerard was een rustige man van weinig woorden al had hij wel
duidelijke regels.
Hij was 56 jaar getrouwd met Gerda Oude Booijnk. Samen kregen
ze vier kinderen en vormden een gelukkig en warm gezin.
De zorg voor zijn gezin was zichtbaar in de zorg voor de moestuin,
want van de opbrengst aten ze het grootste deel van het jaar.
Nadat de kinderen uitgevlogen waren, stond hij voor hen klaar
om te helpen bij het klussen of de zorg voor hun tuinen.
Hij mocht opa worden van acht kleinkinderen.
Van hen heeft hij genoten en zij waren ook gek op opa.
Vanwege afnemende gezondheid moest het huis in Almelo
verkocht worden en kwam hij, samen met zijn vrouw, in Wierden
wonen. Hij heeft zich hier direct thuis gevoeld.
Gerard was een gelovig man. Toen hij niet meer zelf naar de kerk
kon gaan, was er gelukkig de Eucharistieviering op de tv.
Een korte tijd heeft hij in het Meulenbelt gewoond. Daar heeft hij
zijn 84e verjaardag nog gevierd met al zijn dierbaren.
Gelukkig kon hij weer naar huis.
Een paar dagen was hij nog samen met zijn vrouw toen hij in haar
bijzijn toch nog onverwacht stierf.
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de afscheidsviering.
De dag erna hebben we hem begeleid naar het crematorium in
Almelo.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 12
Kerst 2014
Harrie Tusveld
Rijssen
19-12-1929
Wierden
26-10-2014
Hij werd geboren in de strenge winter van 1929 en had het niet
gemakkelijk na zijn geboorte. Misschien is dat ook wel de reden,
dat hij altijd een vechter gebleven is.
Voetbal was belangrijk in zijn leven. Zelfs zo belangrijk, dat hij zijn
wens onderwijzer te worden opgaf, omdat hij geen lid was van een
RK voetbalclub.
Met passie heeft hij gespeeld voor zijn club Heracles.
De liefde voor die club is levenslang gebleven.
Ook is hij actief geweest bij andere clubs.
Toch was het niet alleen voetbal dat de klok sloeg.
Zijn gezin was ook belangrijk. Samen met Tonnie, zijn vrouw, kreeg
hij vier kinderen.
Zijn zorg voor hen was groot. Heel belangrijk vond hij dat ze
studeerden en daarin stimuleerde hij ze ook. Hij was trots op wat
ze bereikt hebben.
Hij heeft genoten van de vakanties met zijn gezin, al was er wel
altijd een tv om geen voetbalwedstrijd te hoeven missen.
Toen de kinderen uitgevlogen waren, genoot hij met zijn vrouw van
de vakanties met de caravan.
Harrie was ook een verzamelaar. Niets werd er weggegooid en
alles werd goed gedocumenteerd opgeruimd.
Ook stond hij altijd klaar voor de kinderen wanneer er een klus
geklaard moest worden.
Van de kleinkinderen heeft hij genoten en had alle aandacht voor
hen.
De laatste jaren van zijn leven liet zijn gezondheid hem meer en
meer in de steek. Door de goede zorg van zijn vrouw hoefde hij niet
naar een verzorgingshuis.
Na de uitvaartviering hebben we hem begeleid naar het
crematorium in Almelo.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 13
Kerst 2014
DE KLOK WORDT GELUID
Jij mag er zijn
Je bent wie je bent
In wat je ook doet
In waar je ook gaat
In wie je ontmoet
Wat jou is gegeven
Is voor jou bedoeld
Je mag het uitdelen
Je ziet en je voelt
Jouw hart dat klopt
Jouw hart dat vertelt
Wat waardevol is
En wat er echt telt
Deuren staan open
Doe ze niet dicht
Jij kreeg de sleutel
Naar liefde en licht
Naar Jezus geboren
Hij wijst jou waarheen
Hij zegt: Zie en luister
Jij gaat niet alleen
Jij mag samen delen
Zo groots in het klein
Om zo van het Kerstkind
Een lichtstraal te zijn
Nelly
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 14
Kerst 2014
MEDEDELINGEN VAN DE LOCATIERAAD
Op woensdag 19 november vergaderde de Locatieraad samen met de
Pastoraatgroep. Hierbij werd o.m. gesproken over het lopende plan van
aanpak voor de verschillende beleidsterreinen.
Al met al liggen we aardig op koers. Wat er uitspringt is de enthousiaste
start van JSJ (Jong St. Jan) als opvolger van Lighthouse.
De belangstelling voor de maandelijkse bijeenkomst is zo groot dat we er
nog wel wat begeleiders bij kunnen gebruiken!
In januari wordt het Plan van Aanpak opnieuw geëvalueerd.
Ook in januari vindt de jaarlijkse “monitor” plaats.
Het parochiebestuur van St. Marcellinus komt op bezoek om met
vertegenwoordigers van Locatieraad en Pastoraatgroep te praten over het
wel en wee van alle werkgroepen. Het gaat met name over de vitaliteit
van de groepen. Zijn we klaar voor de toekomst ?
Dan nog iets over de actie Kerkbalans:
In de periode van 18 t/m 31 januari 2015 wordt de jaarlijkse actie
“KERKBALANS” gehouden. In de volgende klok leest u daar meer over.
Langs deze weg willen we de mensen die voor 2014 wel een bijdrage
toegezegd hebben, maar deze nog niet hebben voldaan, vragen dat
alsnog te doen. Opgeteld gaat het toch om zo’n € 6000. Geld dat we hard
nodig hebben. Ook in het bijna voorbije jaar is er weer veel werk verzet.
En dat ging niet allemaal gratis! Kijkt u uw administratie er even op na?
Dat bespaart uzelf een herinnering en ons het nodige werk dat daarbij
hoort. U kunt uw bijdrage storten op Rabobank rek.nr. NL 91 RABO 0157
9019 04 onder vermelding van “Kerkbijdrage 2014 St. Jan de Doper”.
Is uw bijdrage lager dan € 25,00 dan zien we ons helaas genoodzaakt uw
abonnement op de St. Jansklok te beëindigen, want dan zijn de kosten
hoger dan uw bijdrage. We hopen dat u daar begrip voor hebt.
Als we u hierdoor in de problemen brengen kunt u contact opnemen met
het secretariaat.
En dan nog even dit:
Vanaf januari zult u een andere schrijver van de “mededelingen”
aantreffen.
Mijn periode als voorzitter van de Locatieraad zit erop. Ik kijk er met veel
plezier op terug. Ik dank de leden van de LR voor de fijne samenwerking
en het onderlinge vertrouwen.
De locatieraad wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een gezond 2015
Gerrit Veldhuis, vz. locatieraad.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 15
Kerst 2014
Advent 2014
Advent is de tijd van wachten en verwachten…
Uitzien naar Kerstmis, het feest van het Licht.
Dit jaargetijde - met meer wind en buien, met koude en korte
dagen - verlangen we naar warmte en licht.
In dagen van zorgen, angst, verdriet, niet-weten,
hopen we dat er licht komt om ons op weg te helpen.
De duisternis in de wereld en om ons heen, maar misschien
meer nog de donkerte in onszelf brengt ons bij de vraag
wie we zijn en wat onze weg is.
In de vier weken voor Kerst willen we stil worden…
ons niet laten afleiden door zoveel zaken om ons heen…
We richten ons samen op het licht.
RICHT JE OP HET LICHT!
Van week tot week in alle vieringen
de volgende thema’s:
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
“Richt je op het licht?”
“We zijn soms blind in het donker...
Letten we wel op? Zijn we waakzaam?
“Richt je op het licht:”
We zijn ons vaak niet bewust van veel dingen...
Zijn we op de goede weg? Of moeten we ons
omkeren? Andere wegen gaan?
“Richt je op het licht!”
Zodat ook anderen jou kunnen zien!
Kom in beweging en wees elkaar nabij!
“Op het licht gericht.”
God wil bij mensen wonen.
Wordt zelf mens!
Het licht komt heel dichtbij!
Vieringen met onze verschillende koren en ook een Kinderkerk!
Dit staat vermeld in het liturgisch rooster voorin de St. Jansklok.
We wensen iedereen een goede en zinvolle Advent toe.
Voorbereidingsgroep advent
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 16
Kerst 2014
GEZINSVIERING ZATERDAG 13 DECEMBER
Hallo allemaal,
Ben jij ook wel eens bang in het donker en moeten de
lichten dan aan....
Kom dan zaterdag 13 december a.s. om 18.30 naar de Sint
Jan de Doperkerk om naar het verhaal van Jos te luisteren
die ook wel eens bang is in het donker.
Do Re Mi zal tijdens deze viering zingen.
Ook steken wij dan de derde adventskaars aan
Kom je ook?
Werkgroep gezinsliturgie
Boeteviering en gezellig samenzijn
Op zaterdag 20 december is er in onze kerk om 14.00 uur een
Eucharistie- met boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis.
Na de boeteviering is er, speciaal voor de doelgroep ouderen en
zieken, een gezellig samenzijn in het St. Jansgebouw, onder het
genot van een kopje koffie, een drankje, een hapje en wat
ontspanning.
De middag zal duren tot ongeveer 16.30 uur.
Voor mensen die geen vervoer hebben, zullen er vrijwilligers van
de kerktaxi worden ingeschakeld. Dit kan via het secretariaat
worden aangevraagd.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 17
Kerst 2014
Het licht is geboren!
Graag nodigen wij jullie uit voor de Kerstviering op
kerstavond 24 december 2014 om 18.30 uur
in de kerk van St. Jan de Doper.
Tijdens deze gezinsviering luisteren we naar het verhaal
van de geboorte van Jezus. Kinderkoor Do-Re-Mi zingt
samen met de nieuwe communicantjes van 2015 mooie
kerstliedjes. Kortom, alles is aanwezig voor een mooie
viering.
Kom allemaal en doe met ons mee!
Werkgroepen EHC en Gezinsliturgie
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 18
Kerst 2014
Op 1e Kerstdag is de kerk extra open
Op 1e Kerstdag is de kerk open van 15.00 tot 16.00 uur.
Het is een gezellig samenzijn met drinken en wat lekkers.
Kom om de Kerststal te bekijken, een kerstverhaal te zien en te
luisteren. Het wordt vast heel gezellig als je met papa, mama,
broertjes en zusjes, opa of oma komt.
De kerk is groot genoeg voor heel veel mensen.
We hopen dat je erbij bent.
Gezinsviering 4 januari 2015
Het is de zondag van Driekoningen. Kom jij ook luisteren naar
dit verhaal?
Je bent samen met je ouders, broers, zussen en opa’s en oma’s
van harte welkom op zondag 4 januari 2015 om 10.30.
Er is kindercrèche voor de allerkleinsten.
Werkgroep Gezinsliturgie en kinderkoor DoReMi
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 19
Kerst 2014
PRIKBORD
Urnenplaatsing of asverstrooiing
Na een crematie kan de urn met de as van de overledene
in een urnenkluis op het kerkhof geplaatst worden.
Ook is er op het kerkhof een strooiveld waar de as
uitgestrooid kan worden. Nabestaanden die hier gebruik van
willen maken, of vragen hierover hebben, kunnen contact
opnemen met Bert Evers tel. 572651.
Opbrengst collectes en plaatsengeld
Zondag 12 okt.
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Plaatsengeld
Zaterdag 18 okt.
Collecte (wereldmissiedag)
Plaatsengeld
Zaterdag 26 okt. Collecte (caritas)
Plaatsengeld
Zaterdag 1 nov.Collecte (Radboudstg.)
Plaatsengeld
Zondag 2 nov.
Collecte (eigen geloofsgemeenschap)
Zondag 9 nov.
Collecte (Willibrordzondag collecte)
Plaatsengeld
Zaterdag 15 nov. Coll. (eigen geloofsgem.)
Plaatsengeld
€
€
123,70
67,55
€
€
€
€
€
€
118,47
37,80
151,07
97,75
138,40
63,40
€
296,46
€
€
€
€
127,49
75,60
101,04
55,00
Amnesty Wierden brengt licht in donkere decembermaand
Traditiegetrouw verkoopt de Amnesty werkgroep Wierden
bijzondere Amnesty kaarsen en – kaarten. Op 20 dec.14:00 u en
op 21 december 10:30 u in de R.K. Kerk St. Jan de Doper.
Mensen die een kaars kopen steunen het werk van Amnesty
en onderschrijven zo de boodschap voor een eerlijke en
rechtvaardige wereld. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Gerrit Spijkerboer, [email protected],
tel. 0546- 577636.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 20
Kerst 2014
JONG SINT JAN
voor jongens en meisjes
van groep 5 t/m 8
Kom jij ook weer?
Op 12 december vindt alweer de
3e avond van Jong Sint Jan plaats!
De vorige twee avonden waren erg
gezellig en we hopen dat we weer op zoveel aanmeldingen mogen
rekenen. Wat we gaan doen? Dat is nog een verrassing… Dus:
KOM VRIJDAG 12 DECEMBER A.S. NAAR JONG ST. JAN
Waar:
Tijd:
Wat:
Kosten:
kelder Sint Jansgebouw
van 18:30u - 20:00u groep 5 en 6
van 18:30u - 20:30u groep 7 en 8
blijft nog even een verrassing..
geen
OPGEVEN
vóór maandag 3 december a.s.
per email: [email protected]
(mondeling of per tel.: Secr. St. Jan de Doper
0546-571217 openingstijden in de St. Jansklok)
Geplande data voor de volgende groepsavonden:
30 jan/ 27 febr/ 27 mrt/24 apr/ 29 mei
De leiding heeft er weer zin in !!! Jij ook?
Neem je vriend of vriendin mee!
WELKOM BIJ JONG SINT JAN !!!
Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit voor Jong Sint Jan?
Laat het ons weten, en misschien gaan we jouw idee uitvoeren!
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 21
Kerst 2014
Adventsactie Caritas
Evenals voorgaande jaren houdt de Caritaswerkgroep in de
komende adventstijd weer een actie om levensmiddelen in te
zamelen voor mensen die het financieel erg moeilijk hebben.
We vragen u een klein deel van uw boodschappen voor deze
mensen beschikbaar te stellen.
Er zijn verschillende manieren waarop u aan de actie deel kunt
nemen:
 U kun de levensmiddelen meebrengen als u naar de
kerk gaat. In het voorportaal van de kerk staat een mand
waarin u ze kunt deponeren;
 U kun de levensmiddelen tijdens de openingsuren van
het secretariaat in de pastorie afgeven.
We vragen u alleen levensmiddelen mee te brengen die in het
volgende lijstje voorkomen
 basisproducten: koffie, filterzakjes, koffiemelk, suiker,
houdbare melk, boter, margarine, braadvet, groente in
pot of blik, appelmoes, ingeblikt vlees of vis, ragout, rijst,
bami, macaroni, spaghetti, kruidenmix, aardappelpuree
soep, zilveruitjes, augurken, beschuit, pannenkoekmix,
ontbijtkoek, jam, chocopasta, appelstroop en hagelslag;
 luxe producten: koekjes, snoep, chocola, chips, ranja,
frisdrank, vruchtensap, fruitcocktail, mayonaise, curry,
ketchup, instant pudding.
De actie begint in het weekend waarin de eerste zondag van de
advent valt. Dat is dus het weekend van 29/30 november a.s.
Anders dan voorheen is de opbrengst van deze actie geheel
bestemd voor de Stichting BOWIE, die momenteel al bij zo’n
40 gezinnen in Wierden elke veertien dagen een
boodschappen-mand bezorgt. De Stichting BOWIE heeft
daarvoor zorgvuldige criteria opgesteld, dezelfde die de
Voedselbanken hanteren.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 22
Kerst 2014
Mensen komen voor een boodschappenmand in aanmerking
als van hun inkomen, na aftrek van de vaste lasten, voor
voeding en kleding per maand minder overblijft dan:
 voor één volwassene: € 180
 voor elke volwassen meer: € 60
 voor elk kind onder de 18 jaar: € 50
Voor een gezin bestaande uit man, vrouw en twee kinderen is
dat dus € 340 per maand.
Als u zelf voor een boodschappenmand in aanmerking wilt
komen of als u andere mensen kent die volgens u aan deze
criteria voldoen, laat het dan weten via het antwoordstrookje dat
u elders in deze St.-Jansklok aantreft. Elke aanmelding wordt
met de grootst mogelijke discretie behandeld. U kunt natuurlijk
ook rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van de
Stichting BOWIE. Het telefoonnummer is: 06-43695400.
Vieringen tijdens en rond de feestdagen
Kerstavond
24 dec. 18.30 uur:
WOCO-Gezinsviering (Do-Ré-Mi)
21.30 uur:
WOCO-viering (Spirit)
1e Kerstdag
25 dec. 8.30 uur:
WOCO-viering(Harmonie St.Jan)
10.30 uur:
Eucharistieviering (D+Herenkoor)
15.00 uur:
Kerststal kijken
2e Kerstdag
Geen viering
Oudejaarsdag
19.00 uur:
WOCO-viering (Spirit)
Nieuwjaar
9.30 uur:
Centrale Eucharistieviering in
Rijssen
Plaatsreservering tijdens Kerstvieringen
Er bestaat een mogelijkheid voor minder-validen
(met indien nodig één begeleider) om tijdens de vieringen op
Kerstavond en op 1e Kerstdag een plaats te reserveren.
Dit kunt u doorgeven tijdens openingstijden op het secretariaat.
Locatiesecretariaat
Tijdens de feestdagen is het secretariaat gesloten van:
Donderdag 25 december 2014 t/m donderdag 1 januari 2015
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 23
Kerst 2014
“A Festival of Lessons and Carols”
21 december in de RK kerk Wierden
Aanvang: 16.00 uur
Vocal Devotion uit Hellendoorn, begint de
jaarlijkse traditie van het Festival of
Lessons and Carols met de hymne “Once in Royal Davids city”.
De koorleden komen in de donkere kerk met brandende kaarsen
naar voren, de vrouwen zetten het eerste couplet in, de mannen
voegen zich daarbij en het lied eindigt met het meezingen door de
aanwezigen van de laatste coupletten.
Negen korte lezingen, in het Nederlands, uit het Oude- en Nieuwe
Testament worden verzorgd door lezers van verschillende
leeftijden. Eén schriftlezing zal in het dialect gelezen worden.
De lezingen worden afgewisseld met carols, hymnes en
koorwerken, waarbij een aantal keren door de aanwezigen
meegezongen kan worden.
Het eerste Festival of Lessons and Carols werd bijna 100 jaar
geleden voor het eerst gezongen in Cambridge. Daarmee werd een
traditie geboren: vanuit Cambridge verspreidde het Festival of
Lessons and Carols zich over heel Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten. Nog elk jaar zingt in Cambridge het beroemde
Choir of King’s College de Carols op kerstavond.
De muzikale leiding is in handen van Jeanet Bosch.
Henk Linker bespeelt het orgel.
De dienst begint om 16.00 uur.
U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom.
De toegang is gratis doch er zal een deurcollecte worden
gehouden voor de gemaakte onkosten.
Deze traditionele dienst zal dit jaar eveneens worden gehouden op
2e kerstdag in de protestantse kerk Oale Griezen in Hellendoorn.
De aanvang van die dienst is om 10.30 uur
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 24
Kerst 2014
Taxi-aanbod
Dankzij een aantal vrijwilligers is het mogelijk u de service van een
kerktaxi aan te bieden. Voor wie is deze kerktaxi bestemd?
Wanneer u niet in staat bent om een viering bij te wonen, omdat u
niet (meer) mobiel bent, dan kunt u hiervan gebruik maken.
Wanneer u geen familie of kennissen heeft die dit voor u kunnen
doen kunt u ons eigen secretariaat bellen tijdens de openingsuren.
Zij zorgen dan dat u teruggebeld wordt door de vrijwilliger, die u
van huis ophaalt en naar de kerk brengt en na afloop weer thuis.
Kerkradio
De kerkradio biedt u de mogelijkheid om alle vieringen van onze
kerk thuis te ontvangen. De kosten zijn € 6,- per maand.
Ook voor degenen die tijdelijk, door bepaalde omstandigheden, niet
naar de kerk kunnen, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken
van de kerkradio. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met: Roy Verver tel. 578082
Uitzendingen kerkdiensten door Regio FM
Zondag
7 dec. Dorpskerk
Wierden
9.00-11.00 uur
Zondag
14 dec. Herv. kerk
Enter
9.00-11.00 uur
Zondag
21 dec. RK kerk
Wierden
10.00-12.00 uur
Woensdag 24 dec. Geref. kerk Wierden
21.30-23.30 uur
Donderdag 25 dec. Herv. kapel Wierden
9.00-11-00 uur
Vrijdag
26 dec. Dorpskerk
Wierden
9.00-11.00 uur
Zondag
28 dec. Geref. kerk Enter
9.00-11.00 uur
Woensdag 31 dec. Herv. kapel Wierden
18.30-20.30 uur
Zondag
4 jan.
Herv. kerk
Enter
9.00-11.00 uur
Uitzendingen door Regio FM.
Op zondag 21 december wordt de Woord- en Communieviering
uitgezonden. Dianne Bergman zal deze uitzending presenteren.
De ontvangst is mogelijk via het radiokanaal van RegioFM
Ether Analoog Fm 93.9 Mhz. Cogas/Ziggo Kabel Analoog Fm
104.1 Mhz. Ziggo Digitaal kanaal 785 KPN Digitaal kanaal 352
Ook is de ontvangst mogelijk via het tv kanaal van RegioFM (geluid
achter de kabelkrant) Cogas/Ziggo Kabel Analoog kanaal 7
Ziggo Kabel Digitaal kanaal 45 KPN Digitaal kanaal 602
Online beluisteren kan via www.regiofm.nl
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 25
Kerst 2014
Het doel van de vastenactie 2015:Stg. Knowledge for Childeren
In oktober j.l. kregen we bericht dat de opbrengst van de vastenactie
2015 bestemd is voor de Wierdense Stichting Knowledge for Children
(KforC). We zijn enorm blij hiermee en we zullen u de komende
maanden dan ook informeren over onze Stichting. KforC is in 2005 in
Kameroen begonnen door een ontmoeting tussen de Wierdenaar
Arnold Roozenbeek en de Kameroener Maimo Jacob Shiynyuy. Arnold
werkte destijds als vrijwilliger en ontdekte dat de basisscholen op de
plattelandsgebieden in het noordwesten van Kameroen geen boeken
hadden om uit te leren. Hij vroeg ouders en bekenden om geld in te
zamelen zodat hij boeken kon kopen om aan de scholen te geven en
maakte Maimo enthousiast voor zijn plannen. Samen brachten ze dat
eerste jaar boeken naar 5 scholen met de auto van Maimo. Deze
eenmalige actie is nu na bijna 10 jaar uitgegroeid tot een volledige
ontwikkelingsorganisatie met 8 medewerkers en diverse vrijwilligers in
Kameroen en sinds 2013 ook in Oeganda. Tot en met 2013 zijn er in
Kameroen op 132 scholen in totaal ruim 60.000 schoolboeken
uitgereikt en heeft zo al voor meer dan 100.000 kinderen beter
onderwijs bereikbaar kunnen maken. In Oeganda waar de Stichting
sinds 2013 een start met haar activiteiten heeft gemaakt, zijn inmiddels
op 19 scholen ruim 8000 boeken aan meer dan 5000 kinderen
verstrekt.
Het unieke concept van
KforC is dat de scholen
zelf
een
ieder
jaar
oplopend percentage van
de
waarde
van
de
ontvangen schoolboeken
bij
elkaar
brengen.
Hiermee
kunnen
de
scholen ook zelf weer
boeken kopen. Zo worden
de scholen na 5 jaar
zelfredzaam en kunnen ze zelf in hun boekenbehoefte voorzien. Op
deze manier scheppen de scholen zelf de voorwaarden voor een
betere toekomst voor hun kinderen. Het is fijn om hierin een bijdrage te
mogen leveren. Meer informatie: Riek en Geert Roozenbeek,
Tel. 0546-576909 of 06- 49 72 60 16.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 26
Kerst 2014
Lourdesnieuws
In parochieverband gaan we in 2015 van 13-18 mei per vliegtuig
naar Lourdes. Met deze reis kunnen we een aantal parochianen
meenemen met een bijdrage. Dit wordt betaald uit de opbrengst
van de collecte in 2014. DOOR VOOR PAROCHIANEN……
LOURDES DOET JE WAT... Deze reis wordt medisch begeleid.
Als u medische of verzorgende hulp nodig heeft of als u geheel of
gedeeltelijk afhankelijk bent van een rolstoel hoeft dit geen
belemmering te zijn om mee te gaan.
Ook andere parochianen zijn van harte welkom om mee te reizen.
Voor inlichtingen over ons Lourdeswerk en de reizen kunt u bellen
met: Hennie Wermers tel. 575689 of Joke Welling tel. 571064
Bedevaart naar Lourdes met het Bisdom
Van 1 t/m 9 mei 2015 organiseert het Aartsbisdom Utrecht
opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes.
Er zijn verschillende reisopties, waaronder de VNB-Lance.
De VNB-Lance is een bus die, naast gezonde pelgrims, ook plaats
biedt aan pelgrims die zorg nodig hebben.
Wanneer u zich wilt laten informeren over deze reis of zich wilt
opgeven kunt u contact opnemen met diaken Gerard Legtenberg.
Tel: 0548-654044 of per mail: [email protected]
Volkskerstzang
Iedereen is van harte uitgenodigd!!!.
Dinsdag 16 december a.s. zal opnieuw de Volkskerstzang
plaatsvinden in sporthal ’n Dikken aan de Dikkensweg te Wierden.
Naast samenzang van bekende kerstliederen – dit staat centraal –
zullen optreden I.K Jongerenkoor Power, Zanggroep El Shaddai ,
I.K. Lechajim en kinderkoor “Zingen maakt blij” De midwinterhoorn
groep “De Stouweblaozers” verwelkomt u bij binnenkomst.
Burgermeester H. Robben leest een gedeelte van het
kerstevangelie en Harmonie St. Jan zal de samenzang begeleiden.
Zij spelen natuurlijk ook solo.
Van de Wierdense Winkeliersver. ontvangt u een attentie.
De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is vrij. Wel is er een
collecte voor gemaakte kosten!! Weet u welkom!!
Info 0546- 573110.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 27
Kerst 2014
Kerstbijeenkomst voor jongeren
Alle jongeren in het bisdom Utrecht (tussen de 15 en 30 jaar)
worden uitgenodigd om op zondag 21 december samen kerst te
vieren. Dit zal plaatsvinden in de Martinuskerk aan de Steenstraat
7 in Arnhem. De dag begint om 11.30 met een Eucharistieviering,
waarbij je al vanaf 11.00 uur welkom bent. Het middagprogramma
bestaat uit indoorskiën, klimmen of Duik in de Youcat (en het
maken van een kerststukje). Mgr. Woorts zal een inleiding geven
over advent en kerst in de kunst.
Tijdens deze kerstbijeenkomst is er ruimte voor ontmoeting,
gezelligheid, actie, creativiteit, verdieping, gebed en de
mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en
verzoening. Het feest wordt afgesloten met een kerstdiner.
Aanmelding kan tot zondag 14 december bij jongerenwerker Hao
Tran: [email protected]<mailto:[email protected]
De kosten voor deze kerstbijeenkomst bedragen slechts € 5,- p.p.
inclusief kerstdiner! Je dient wel je eigen lunch mee te nemen.
Hieronder vinden jullie het programma van de dag:
11.00 Inloop
11.30 Eucharistieviering in de Martinuskerk aan de Steenstraat
12.45 Kennismaking en lunch in parochiezaal (eigen lunch mee)
13.30 Naar sportcentrum in Arnhem
14.00 Skiën, klimmen (sportcentrum) en workshop over de Youcat
en kerststukje maken in parochiezaal
15.30 Terug naar parochiezaal
16.00 Pauze
16.30 Inleiding in parochiezaal
17.15 Einde inleiding
17.30 Aanbidding met biechtgelegenheid
18.30 Kerstdiner in parochiezaal
19.30 Einde
http://aartsbisdom.nl/aartsbisdomutrecht/Pages/default.aspx>
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht
tel.: 06-16842077
e-mail: [email protected]<mailto:[email protected]>
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 28
Kerst 2014
Wereldlichtjesdag
Sinds 1997 wordt elk jaar op de tweede zondag in december
Wereldlichtjesdag gehouden. ’s Avonds om 19.00 uur plaatselijke
tijd worden wereldwijd kaarsen aangestoken ter nagedachtenis aan
alle overleden kinderen. Zo gaat er die dag een krans van lichtjes
rond de aarde. Dit jaar is dat op 14 december. Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Vriezenveenseweg in Wierden
(toegang via de achteringang aan de Weusteweg) wordt die avond
om 19.00 uur een korte herdenking bij het gedenkteken “Voor het
ongekende, maar niet vergeten kind” gehouden. Van harte nodig ik
u uit hierbij aanwezig te zijn of op die avond om 19.00 uur een
kaars aan te steken…….“opdat hun licht mag blijven stralen”
Herdenking gemeentelijke begraafplaats Wierden
Op dinsdag 30 december om 19.00 uur organiseert Janny Rusch,
spreker en ritueelbegeleider bij uitvaarten, weer een herdenking op
de gemeentelijke begraafplaats aan de Vriezenveenseweg te
Wierden.
Deze bijeenkomst is voor iedereen die iemand verloren heeft.
Dat kan heel kort geleden zijn, maar ook iets langer of misschien
al heel lang. Voor de een zal de dierbare op die begraafplaats in
Wierden liggen, voor een ander is de gedenkplek elders.
Maar het gevoel van verlies delen de aanwezigen die avond met
elkaar. Vooral in de donk’re dagen van december is het voor velen
belangrijk te ervaren dat ze niet alleen zijn in hun verdriet.
Met muziek, woorden en rituelen van licht worden overleden
dierbaren herdacht.
Alle bezoekers krijgen aan het begin een kaars aangereikt.
Aan het eind van de plechtigheid kan men die naar het graf van
een dierbare, de urnenmuur of de gedenkplek “voor het
ongekende, maar niet vergeten kind” brengen, waar het kaarsje tot
in het nieuwe jaar brandt.
Uiteraard is het ook mogelijk het lichtje mee te nemen naar een
eigen gedenkplek. Zo vieren we samen wie ze waren
en wat ze te vertellen hebben……………….
S.v.p. uw auto parkeren bij Tuincentrum Wierden, schuin tegenover
de begraafplaats. Ter bestrijding van de onkosten staat er een bus
bij de uitgang.
www.jannyrusch.nl
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 29
Kerst 2014
EN VERDER
Oud papieractie KBS ‘het Galjoen’
Op de maandagen 8 december en 5 januari wordt er weer oud
papier ingezameld t.b.v. de leerlingen van basisschool ‘het Galjoen’.
Op de parkeerplaats bij de Apotheek Wierden staat dan de container
klaar om gevuld te worden. Vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur zijn er
mensen aanwezig om het papier van u in ontvangst te nemen. Het
is vanzelfsprekend geen enkel probleem om het papier buiten de
genoemde tijden te brengen.
Namens onze kinderen alvast hartelijk bedankt!
De Ouderraad-Oud papiercommissie van KBS ‘het Galjoen’
Oud Papier Mariaschool
Op de maandagen 8 december en 5 januari
houdt de oudervereniging van de Mariaschool
haar maandelijkse actie voor oud papier.
De opbrengst van de oud papier actie wordt
gebruikt voor het organiseren van het sinterklaasfeest, de
kerstvieringen en het schoolreisje en komt volledig ten goede aan
de kinderen. U kunt uw oud papier deponeren in de container op de
parkeerplaats aan de Bongerd. Van 18.30 uur tot 19.30 uur is hulp
aanwezig.
U kunt uw oud papier kwijt en wij zijn er blij mee.
Bij voorbaat onze dank.
De oudervereniging
Op Eigen Wieken
Woensdag 17 december 2014.
Op deze avond hebben we weer het kerstdiner
Het begint om half zeven in restaurant De Marke.
Het wordt weer een gezellig samenzijn.
De kersttijd blijft altijd bijzonder... Bestuur van op Eigen Wieken
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 30
Kerst 2014
Uit het historisch archief van onze geloofsgemeenschap
Op woensdag 15 oktober 2014 gingen Theo Welling (chauffeur),
Harrie Huiskes, Henk Sonder en Johan Marsman samen op weg
naar Hoofddorp bij Amsterdam. Doel van deze reis (met aanhangwagen) was het terug halen van een stukje oude parochie –
geschiedenis. Museum Catharijneconvent heeft in het kader van
een ontzamelproject van daar aanwezige voorwerpen gezocht naar
een nieuwe bestemming voor verschillende voorwerpen uit haar
collectie kerkelijk meubilair.
Daaronder ook het 18de eeuwse draaitabernakel uit ongeveer 1750.
Een kunstzinnig object in Lodewijk XV stijl met expositie-troon,
versierd met schelp en bloemmotief. Wit en goud geschilderd hout
met delen in marmer-imitatie.Dit alles in de zogeheten Rococo stijl.
Het draaitabernakel bestaat meestal uit drie componenten: een
deel waar de cibories met hosties worden bewaard, het tweede
deel waar de monstrans in staat en het derde deel bevat de
gekruisigde Christus. Dit prachtige kunstwerk is hiermee opnieuw
in ons bezit gekomen. Dit na enige voorafgaande mails,
correspondentie en communicatie met het museum
Catharijneconvent te Utrecht, voorheen Aartsbisschoppelijk
Museum te Utrecht.
Als werkgroep archief gaan we ervan uit dat dit prachtige object in
1818 werd aangekocht door de kerkmannen ( kerkbestuur ) voor
gebruik in het allereerste kerkgebouwtje ná de reformatie.
In ons archief vonden wij dat het oorspronkelijk afkomstig is uit het
klooster Marienwolde te Frenswegen bij Nordhorn. Dit klooster
raakte in de Franse tijd in verval. In de 70er jaren van de vorige
eeuw is het klooster gerestaureerd. Het is nu een oecumenisch
opleidings- en ontmoetingscentrum geworden.
In de periode 1818 – 1922 doet het draaitabernakel als zodanig
dienst op het altaar in het eerste kerkje van 1818 – 1848. Dit kerkje
stond ongeveer links op de hoek van de Kerkhofstraat, nabij de
voormalige kosterswoning van Willem Niehuis, ( thans bewoond
door de familie van Kooten). Vervolgens in het Waterstaatskerkje
van 1848 – 1922. Deze kerk stond in de tuin van de pastorie naast
onze huidige kerk. Op een in onze pastorie aanwezige archieffoto
zien we het interieur van de in 1848 gebouwde Waterstaatskerk
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 31
Kerst 2014
waar het draai-tabernakel staat afgebeeld op een altaar versierd
met rocailles.
In 1922 wordt het voormalige Waterstaatskerkje afgebroken voor
de bouw van onze huidige St. Johannes de Doper kerk.
Het draai-tabernakel werd op initiatief van pastoor Meijerink door
het kerkbestuur aan het Aartsbisschoppelijk museum geschonken.
Met de terugkeer van het draaitabernakel sluit oude geschiedenis
zo weer prachtig aan bij de hedendaagse tijd. Geschonken staat
het nu – opgeknapt en schoongemaakt door Henk Sonder prachtig uitgestald in de grote kamer van de pastorie, waar om de
week de vieringen zijn. Tussen twee communiebank-fragmenten uit
het Waterstaatskerkje, voorstellend, De Pelikaan en het Lam Gods.
Alhoewel enkele eeuwen oud verkeert het nog in redelijke conditie
na alle omzwervingen. Zonder verleden géén heden en zonder
heden geen toekomst. We horen graag van u wat er aan
uiteenlopende gedachten bij u naar voren komt.
De archiefgroep
Zij aan Zij
16 december 2014. Jaarlijkse kerstavond.
We blijven deze avond in Wierden er wordt ons een 3-gangen
diner geserveerd bij Gasterij de Oale Marckt in Wierden.
Opgeven kan nog t/m 9 december a.s. Verdere informatie
krijgen jullie persoonlijk via onze jaarlijkse kerstkaart. Voor
informatie of opgeven mag je contact opnemen met Willeke
Veltkamp, 697622 of [email protected]
13 januari 2015
Onze eerste ledenavond van 2015 staat gepland voor
dinsdag 13 januari om 20.00 uur in het St. Jansgebouw.
Deze avond wordt verzorgd door de Rabobank. Mensen van
de Rabobank zullen ons informeren over veilig bankieren en
wat we zoal tegen kunnen komen en wat we kunnen doen
tegen het zgn. "phishing". "Phishing" is een vorm van
internetfraude waarmee fraudeurs via e-mail achter uw
bankgegevens proberen te komen.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 32
Kerst 2014
Caritas: hulp voor mensen in nood
Bij de caritas kunnen medeparochianen terecht voor financiële en
immateriële hulp.
Wilt u hier zelf gebruik van maken of kent u iemand in uw omgeving die deze
hulp goed kan gebruiken, laat het dan aan ons weten.
Alle aanvragen worden discreet behandeld.
U kunt ons bereiken door onderstaand antwoordstrookje in te vullen en in
een gesloten envelop bij het secretariaat in te leveren of in de brievenbus
van de pastorie te deponeren. Als u het woord ‘Caritas’
op de envelop zet, kunt u er verzekerd van zijn, dat deze alleen door iemand
van de caritaswerkgroep geopend wordt.
--------------------------------------------------------------------------------------Aanvraag om ondersteuning
Naam: …………………………………………………………………….
Adres of telefoonnummer:………………………………………………
Aard van de gewenste hulp:……………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------Wilt u de het werk van de caritas steunen?
Stort dan uw bijdrage op bankrekening NL67 RABO 0354 8117 54
t.n.v. PCI Sint-Marcellinus, onder vermelding van Caritas Wierden.
Financiële begeleiding door budgetmaatjes
In deze tijden van economische crisis komen steeds meer mensen in
financiële nood. Als ze in de schuldsanering terecht komen, moeten ze vaak
jarenlang van een inkomen leven dat ver onder het sociaal minimum ligt. De
gezamenlijke kerkgenootschappen in Enter en Wierden hebben in 2010 de
stichting BOWIE opgericht met als doel het begeleiden en ondersteunen van
mensen die het financieel zwaar hebben. Hier zijn zo’n 20 vrijwilligers tot
budgetmaatjes voor opgeleid. Zij staan de mensen belangeloos en kosteloos
met raad en daad bij om deze moeilijke periode door te komen. Jaap Krikke,
coördinator, is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-10043380. De
stichting is ook per e-mail te bereiken via de website www.bowie.nu.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 33
Kerst 2014
Algemene informatie
Locatiesecretariaat/redactieadres:
Stationsstraat 20 7641 BW Wierden

0546-571217

[email protected]
www.sintmarcellinus.nl
Rekeningnummers:
1579.00.525St.Jan de Doper inzake Locatieraad
IBAN nr: NL76 RABO 0157900525
1579.01.904
St.-Jan de Doper inzake gezinsbijdragen
IBAN nr: NL91 RABO 0157901904
Openingstijden secretariaat:
Dinsdag, woensdag, vrijdag
9.30 u - 11.30 u
Donderdag
19.00 u - 20.00 u
Bereikbaarheid pastores:
Voor dringende pastorale hulp:
06- 57 42 90 99
Voor alle overige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de pastores:
Pastoor Harry Scheve:
Tel. 06- 53 21 40 17
[email protected]
Pastor Jan Goselink:
Tel. 06- 44 81 67 93
[email protected]
Pastor Wilhelmien Wichers Schreur:
Tel. 06- 83 22 95 37
[email protected]
Pastor Jeannette Koopman:
Tel. 06- 12 57 34 82
[email protected]
Pastoraatgroep
Johan Marsman, Annie Jansen, Riky Wissink, Ilse Lesscher en
Frank Veltkamp.
Zij zijn bereikbaar via het secretariaat.
Regelen van een uitvaart: 06-5378980 (24 uur bereikbaar)
Mariakapel: De Mariakapel is dagelijks open van 10 - 17 uur m.u.v. zonen feestdagen.
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 34
Kerst 2014
Voorzitter parochiebestuur
St. Marcellinusparochie Pastoor J.G.M. Scheve
06-53214017
[email protected]
Locatieraad
Voorzitter
G.J.J. Veldhuis
Tichelgaarde 16 7641 CR Wierden
0546-632533
Secretaris
Mevr. drs. L.J.M. Nahuis-Hümmels
Akeleistraat 14 7641 CS Wierden.
0546-574698
Postadres: Stationsstraat 20
7641 BW Wierden
Penningmeester
C.P.F. Kremer
Europa-ring 36 7641 DA Wierden
0546-572749
Bezorging St. Jansklok
Indien u klachten over de bezorging van de St. Jansklok heeft, kunt u
contact opnemen met ons secretariaat.
Inleveren mis- en gebedsintenties en copy
De mis- en gebedsintenties en mededelingen voor de liturgische agenda
kunnen ingeleverd worden bij het secretariaat vóór onderstaande datum.
Verder nieuws en inzendingen voor de vaste rubrieken kunt u bij het
secretariaat inleveren of in de brievenbus deponeren. Graag duidelijk. Of
bij voorkeur per e-mail, als bijlage in Word bestand.
De redactie kan alleen reageren op ingezonden brieven als de afzender
bekend is. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor artikelen
te verzorgen op een door haar gewenste wijze en kan derhalve in
voorkomende gevallen een artikel weigeren, indien één en ander niet
overeenkomt met de doelstelling van dit blad.
Uiterste inleverdatum voor de volgende editie van de St. Jansklok:
Woensdag 24 dec. 2014 voor 12.00 uur voor de periode van
10 jan. t/m 07 febr. 2015
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 35
Kerst 2014
Het beheersteam
wil iedereen bedanken die op een of andere wijze gebruik
hebben gemaakt van het gebouw.
Wij wensen U
een goed en gezond 2015
Ook in 2015 staan wij graag voor U klaar.
De info / menukaart 2015
kunt U persoonlijk, telefonisch of per e-mail aanvragen.
Kerkstraat 1, 7641 BS Wierden
● Telefoon: 0546-571535 E-mail: [email protected]
Uitgebreide informatie vindt U op:
● www .sintjansgebouw.nl
Jrg. 52 / Nr 11
pag. 36
Kerst 2014