Programma

OPLEIDING MILIEU – NIVEAU C
Gevaarlijke stoffen en Seveso III-richtlijn
Waar?
Agoria, AA-Tower, Technologiepark 19, 9052 Gent-Zwijnaarde
Wanneer?
Woensdag 22 oktober 2014, 14.00 - 17.00 h
Programma:
Ontvangst en inschrijving vanaf 13.45 h
14.00 h:
De CLP-verordening
De CLP-verordening voert het Globally Harmonised System (GHS) in de Europese Unie in. CLP
staat voor classification, labelling en packaging of, het indelen, etiketteren en verpakken van
gevaarlijke stoffen. De CLP-verordening zal tegen juni 2015 de bestaande gevaarlijke
stoffenrichtlijn en de preparatenrichtlijn volledig vervangen. Hoe gebeurt de nieuwe indeling
van gevaarlijke stoffen? Hoe zien de nieuwe etiketten eruit? Wat verandert er op de
werkvloer?
15.00 h:
Koffiepauze
15.20 h:
Gevaarlijke stoffen in Vlarem
De milieuregelgeving rond gevaarlijke stoffen is in Vlaanderen opgenomen in het Vlarem. De
huidige indeling in Vlarem is nog gebaseerd op de gevaarlijke stoffen- en preparatenrichtlijn.
Vanaf 1 juni 2015 worden deze richtlijnen integraal vervangen door de CLP-verordening die
door middel van de Vlarem-trein 2013 in het Vlarem wordt geïntegreerd. Hoe zal de nieuwe
indeling gebeuren? Wat met mijn lopende milieuvergunning? Wat houden de sectorale
voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke stoffen in?
16.15 h:
De Seveso III-richtlijn
De Europese Seveso-richtlijn heeft tot doel zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in
ondernemingen te voorkomen. De derde versie van deze richtlijn, de Seveso III-richtlijn, maakt
de overgang naar de nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening.
Wat is de scope van deze richtlijn? Hoe toetsen of mijn bedrijf onder deze richtlijn valt? Welke
gevolgen heeft dit op mijn bedrijfsvoering?
16.45 h:
Vraag en antwoord
Einde rond 17.00