ADN-app - Beurtvaartadres

Regelgeving transport van
gevaarlijke stoffen over weg
en binnenwater lastig?
Maak gebruik van onze digitale oplossingen
ADN-app
Voor het transport van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
De regelgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen is complex.
Beurtvaartadres maakt complexe regelgeving toegankelijk. Zo ook het ADN
voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. En het
ADR voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Hiervoor heeft u
nu twee handige apps tot uw beschikking.
ADN-app
Per 1 januari 2015 vindt u ook de ADN-app in de stores. Deze nieuwe app
is in nauwe samenwerking met het CBRB ontwikkeld. De inhoud is volledig
afgestemd op de officiële publicaties van UNECE en de vertalingen van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ADN-app is zowel in het
Nederlands als in het Engels beschikbaar. De ‘naam en beschrijving’ en
‘de tekst voor op het vervoersdocument’ kunt u ook in het Frans en
Duits raadplegen.
Tabel A en C volledig en helder in beeld!
Ontwikkeld door Beurtvaartadres in samenwerking met het CBRB.
Extra functionaliteit ADN-app
Los verkrijgbaar
In de gratis versie van de ADN-app heeft u toegang tot:
• een overzicht van de gevaren
• UN-nummers
• naam en beschrijving van de stoffen
• verplichte uitrusting
• nieuws uit de branche
Meer detailinformatie kunt u aanschaffen voor € 0,89.
Denkt u aan de verpakkingsgroep, de klasse, de vervoerscategorie en
het tankvoertuig.
De bijzondere bepalingen voor het vervoer zijn verkrijgbaar voor € 0,89.
Niet alleen de codes zoals in tabel A en C weergegeven, maar ook de
betekenis. Met deze functionaliteit heeft u dus de volledige instructie of
bijzondere bepaling makkelijk en snel in beeld.
ADN2015-DATA
€ 7,99
ALLE ADN
functionaliteiten
+ € 7,99
LQ, EQ, vervoer toegelaten
Wilt u weten of uw lading losgestort, in tanks en/of colli vervoerd mag
worden? En bent u benieuwd of u rekening kunt houden met gelimiteerde
of vrijgestelde hoeveelheden?
U kunt deze functionaliteit aanschaffen voor € 1,79.
Ook de bijzondere bepalingen zijn beschikbaar voor € 1,79.
Voor de verpakkingsinstructies en bijzondere bepalingen tanks verwijst het
ADN naar het ADR. Deze gegevens vindt u dus ook in de ADR-app.
Tekst op het vervoersdocument ADN-app
Het omschrijven van gevaarlijke stoffen op het vervoersdocument is
onderworpen aan strenge regels en kan daardoor lastig zijn. Aanvullende
bepalingen hebben invloed op de tekst. Denkt u aan stabilisatie van een stof,
temperatuursbeheersing of milieugevaar.
De ADN-app stelt u hierover enkele eenvoudige vragen. Op basis van uw
antwoorden ontvangt u de benodigde regel voor op uw vervoersdocument.
U hoeft dus niet meer na te denken over een bijzonder lastige tekst.
Deze functionaliteit kunt u aanschaffen voor € 3,59.
Brandbaar
Transportlijst met drie checks
De verschillende gevaarlijke stoffen plaatst u binnen de app op een transportlijst. Heeft u de lijst eenmaal samengesteld, dan kunt u drie checks
uitvoeren.
Check 1: samenladingsverboden
Deze check geeft simpel antwoord op de vraag of bepaalde stoffen
gezamenlijk geladen mogen worden. U krijgt helder uiteengezet aan welke
voorwaarden u in bepaalde omstandigheden moet voldoen. Denk hierbij aan
de verplichte afstand tussen sommige stoffen.
Check 2: seinvoering
Bij iedere stof staat het aantal te vervoeren kegels vermeld. Staan er
verschillende stoffen op uw transportlijst, dan dient u rekening te houden
met diverse voorschriften. Met deze check ziet u snel hoeveel kegels u
moet voeren bij uw samengestelde lading.
Check 3: beperking van vervoerde hoeveelheden
Afhankelijk van de constructie van het schip, de classificatiecode, bijkomende
gevaren en soms ook de verpakkingsgroep zijn er beperkingen aan de
maximaal te vervoeren hoeveelheid. Check de beperkingen.
Een transportlijst aanleggen en de drie checks uitvoeren doet u voor een
eenmalige aanschaf van € 4,49.
Schadelijk voor de gezondheid
Ontplofbaar
Postbus 24023
2490 AA Den Haag
E [email protected]
I www.beurtvaartadres.nl
T 088 55 22 152
F 088 55 22 103