Certified Professional Program (CPP) STRATEGISCHE

Certified Professional Program (CPP)
Strategische loopbaanontwikkeling: Organisatie & Management
De arbeidsmarkt is complex en arbeidsrelaties worden steeds flexibeler. Arbeidsorganisaties en hun management staan voor de voortdurende uitdaging specifiek talent
te herkennen, aan te trekken en te behouden, terwijl zij daar nauwelijks nog zekerheden
als vaste contracten, verzekeringen en pensioenregelingen tegenover kunnen (en willen)
stellen. Tegelijkertijd stellen zij wel steeds hogere eisen aan hun medewerkers.
Voor moderne organisaties is de (loopbaan- en talent-)ontwikkeling van medewerkers
niet langer primair een individuele kwestie, maar één die een visie op strategisch niveau
behoeft en die in de steeds flexibeler arbeidsmarkt om een duurzaam karakter vraagt.
Om op strategisch niveau de juiste keuzes te kunnen maken op het terrein van talenten loopbaanontwikkeling hebben veel arbeidsorganisaties behoefte aan deskundige
gesprekspartners. Gedeeltelijk kunnen zij hiertoe terecht bij de eigen HRM-afdelingen,
waar deze thema’s onderdeel van de portefeuille (kunnen) zijn. Meer nog vraagt dit om
verbindingen met strategisch opererende loopbaanprofessionals met hoogwaardige,
up-to-date kennis van vigerende loopbaantheorieën, arbeidsmarktontwikkelingen en
arbeidsrelaties. Met loopbaanprofessionals die het management vanuit metaperspectief
kunnen adviseren.
Beroepsvereniging Noloc signaleert zowel onder haar leden als bij afnemende
organisaties een groeiende behoefte aan begeleiding op strategisch niveau, met een
wetenschappelijk fundament. De Open Universiteit heeft daarom in samenwerking met
het Noloc het Certified Professional Program (CPP) Strategische loopbaanontwikkeling:
Organisatie & Management ontwikkeld. Naast de OU en het Noloc zijn ook Fontys en
Saxion Hogescholen actief bij de opleiding betrokken, alsook een wisselend aantal
externe experts uit relevante vakgebieden.
Het CPP kan los worden gevolgd, maar maakt ook deel uit van het MBA Loopbaanmanagement. Dit MBA bestaat naast het CPP Strategische loopbaanontwikkeling:
Organisatie & Management uit het CPP Strategische Loopbaanontwikkeling:
Dynamiek & Context en een afsluitende MBA-thesis.
Opbouw van het programma
Het CPP ‘Strategische Loopbaanontwikkeling: Organisatie & Management’ kent een
omvang van 400 studie-uren en een doorlooptijd van effectief 10 maanden. Zij bestaat
uit een Kennislijn (300 studie-uren) en een Innovatielijn (100 studie-uren). De Kennislijn
bestaat naast een introducerende bijeenkomst over ‘loopbanen in organisaties’ uit vier
inhoudelijke modules op universitair masterniveau:
certified professional program
www.ou.nl/cpp
1.Innovaties in loopbaantheorie; deze module
verkent de recentste ontwikkelingen in de theorie
rondom loopbanen en zoekt de grenzen van
beschikbare (onderbouwde) kennis.
2.Duurzame inzetbaarheid; gaat over actuele
kennis en inzichten rondom verklaringsmodellen
en interventies voor dit thema. Ook gaat de
module in op de vraag hoe je relevante informatie
kunt verzamelen over het onderwerp voor een
specifieke organisatie.
3.Dilemma’s in arbeidsparticipatie; deze module
richt zich op de ontwikkelingen richting een
inclusieve arbeidsmarkt en hoe organisaties
hiermee om kunnen gaan.
4.Strategische loopbaanadvisering; in de
afsluitende module integreert de student de
verworven kennis en inzichten in een groepje
tot een onderbouwd en praktijkrelevant advies
voor een organisatie, te presenteren tijdens een
afsluitende interactieve bijeenkomst met alle
betrokkenen.
In de Kennislijn verwerft u kennis en leert u reflecteren
op deze kennis door middel van literatuur, artikelen en
het uitvoeren van opdrachten. De theorie wordt u voor
een belangrijk deel via afstandsonderwijs aangereikt,
hetgeen u in staat stelt om op tijden en plaatsen
waar het ú uitkomt te studeren. Per onderwerp vindt
daarnaast een inhoudelijke bijeenkomst plaats in het
studiecentrum van de Open Universiteit in Utrecht.
Tijdens de Innovatielijn exploreert u met een kleine
groep medestudenten een relevant en vernieuwend
thema uit het vakgebied, op academisch onderbouwde
wijze. Dit geschiedt onder medebegeleiding van een
(top)expert op het betreffende thema. De exploratie
mondt uit in een schriftelijke rapportage en presentatie
tijdens een openbaar colloquium.
“Ik ben met deze bagage een serieuze gesprekspartner
voor organisaties. Vanwege het metaperspectief dat
de opleiding aanreikt, kan ik beter op strategisch
niveau meedenken met loopbaan- en mobiliteitsbeleid
en vervolgens mogelijkheden aanreiken om dat beleid
concreet te vertalen naar de uitvoeringspraktijk.”
(Deelnemer 1e groep)
Voor wie?
Voor loopbaanprofessionals en anderen die
werkzaam zijn op het brede terrein van mens en werk
(outplacement, jobcoaching, werving & selectie, HRM,
re-integratie, etc.), die het beste uit zichzelf willen
halen en een hoog professioneel uitvoeringsniveau
nastreven. Een Hbo werk- en denkniveau en enkele
jaren relevante werkervaring zijn een vereiste.
“De Innovatielijn bracht me veel: ik kon me
echt vastbijten in een interessant onderwerp.
Het gegeven dat we er een openbare en interactieve
bijeenkomst over moesten organiseren, maakte dat
we op scherp stonden. Zo is dat natuurlijk ook als
je je als professional of adviseur bij een organisatie
presenteert.”
(Deelnemer 1e groep)
Diplomering
Na succesvolle afronding ontvangt u het diploma CPP
‘Strategische Loopbaanontwikkeling: Organisatie
& Management’. Dit kunt u inbrengen in de MBA
Loopbaanmanagement. Afhankelijk van uw vooropleiding
kan een succesvol afgerond CPP tevens worden ingebracht
in de MSc in Management van de Open Universiteit.
Start, locatie en inschrijven
Unieke opleiding
Het CPP ‘Strategische Loopbaanontwikkeling:
Organisatie & Management’ verschilt van beroepsopleidingen vanwege het metaperspectief, de
academische aanpak en de aandacht voor theorie,
organisatie en arbeidsmarkt. Hierdoor stijgt u boven
de dagelijkse beroepspraktijk uit en leert u om op
strategisch niveau te kunnen acteren en adviseren.
Startdata, roosters, locatie, inschrijfformulier en
actuele informatie treft u aan op www.noloc.nl.
De eerstvolgende groep start voorjaar 2015 in het
studiecentrum van de Open Universiteit te Utrecht.
Kosten
Deelname aan het CPP ‘Strategische Loopbaanontwikkeling: Organisatie & Management’ betekent een
investering van € 4.495,-. Noloc-leden betalen € 4.195,-.
Groepsgrootte
20-30 personen. Bij minder dan 20 deelnemers
behouden Open Universiteit en Noloc zich het recht
voor het programma af te gelasten of uit te stellen.
Noloc
Vereniging voor loopbaanprofessionals
Vragen?
Voor praktische informatie kunt u contact opnemen
met Angelic Bloemberg: [email protected], voor
inhoudelijke informatie met Frank van der Mijn:
06 - 1228 2352 of [email protected]
T +31 (0)6 26 30 06 37
E [email protected]
www.noloc.nl
Wijzigingen in prijs en aanbod voorbehouden.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
6214343 - augustus 2014
Faculteit Management, Science & Technology
Managementwetenschappen