Bijlage 1: Begeleidende brief bij folder

Retouradres Postbus 90151, RC Eindhoven
«Naam»
«Straat» «Huisnummer»
«Postcode» «Woonplaats»
Gemeente Eindhoven
Inkomensondersteuning
Telefoon 14 040
Ons kenmerk IO2015/«Cliëntnummer»
28 november 2014
Rondkomen van een laag inkomen in 2015
Geachte heer, mevrouw,
Nu het einde van 2014 nadert, is het goed om stil te staan bij uw financiële situatie in het
nieuwe jaar. Er verandert namelijk veel als het gaat om zorg, werk en inkomen. Dit geldt
zeker voor inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen. Daarom bieden wij u
een folder aan met informatie over de regelingen waarmee de gemeente u ook in 2015
financieel ondersteunt. De belangrijkste wijzigingen op een rij.
Hoge zorgkosten? Verzeker uw eigen risico!
Volgend jaar kunnen meer mensen meedoen aan de Collectieve zorgverzekering van de
gemeente. Kwamen dit jaar inwoners met een inkomen tot 120 procent van de
bijstandsnorm hiervoor in aanmerking, in 2015 is de inkomensgrens 130 procent.
Bovendien bieden VGZ, CZ en Menzis nu extra uitgebreide pakketten die interessant zijn
voor mensen met hoge zorgkosten, omdat ze een chronische aandoening hebben
bijvoorbeeld. In deze verzekeringen is namelijk ook het wettelijke eigen risico van € 375,opgenomen.
Overstappen? Doe het op tijd!
Wilt u ook deelnemen aan de zorgverzekering via de gemeente en bent u op dit moment
elders verzekerd, dan moet u eerst overstappen naar VGZ, CZ of Menzis. Wanneer
moet u wat doen?
■
■
■
Vóór 1 januari 2015 zegt u de verzekering bij uw huidige zorgverzekeraar op.
Vóór 31 januari 2015 meldt u zich aan bij VGZ, CZ of Menzis.
Vóór 31 januari 2015 dient u een aanvraag in om mee te doen met de
Collectieve zorgverzekering.
Let op: nieuw bezoekadres
Smalle Haven 109
5611 EH Eindhoven
Elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur
www.eindhoven.nl
Postadres Postbus 90151
5600 RC Eindhoven
[email protected]
Telefoon 14 040
Ons kenmerk IO2015/<<Cliëntnummer>>
Bent u al verzekerd bij VGZ, CZ of Menzis en wilt u overstappen naar het pakket met
dekking van uw eigen risico, geeft u dit dan zelf vóór 1 januar1 2015 door aan uw
zorgverzekeraar. VGZ-verzekerden bellen 0900-0750. Voor CZ-verzekerden is het
telefoonnummer 0900-0949. Menzis-verzekerden bellen 088-222 40 80. Na 1 januari
kunt u uw zorgverzekering voor dat jaar niet meer wijzigen.
Inkomenstoeslag: individueel bekeken
De Langdurigheidstoeslag maakt in 2015 plaats voor de Individuele inkomenstoeslag.
Net als voor de Langdurigheidstoeslag komen mensen die al lange tijd op
bijstandsniveau leven hiervoor in aanmerking. Deze toeslag geldt eveneens voor
Eindhovenaren van 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij een aanvraag voor de
Individuele inkomenstoeslag kijkt de gemeente voortaan ook naar uw kansen op de
arbeidsmarkt. En wat u hebt gedaan om uw inkomenssituatie te verbeteren.
Regelingen opnieuw aanvragen
Inkomensregelingen moet u elk jaar opnieuw aanvragen. Aanvraagformulieren en
uitgebreide informatie vindt u via eindhoven.nl/inkomensondersteuning2015. Daar
vindt u in de loop van de komende maand ook overzichten van de inkomens- en
vermogensgrenzen in 2015. Hebt u momenteel een inkomen op bijstandsniveau, dan
krijgt u voor de Individuele inkomenstoeslag in december van dit jaar automatisch een
aanvraagformulier thuisgestuurd. Ook voor de Meedoenbijdrage valt dan in januari van
het volgend jaar vanzelf een aanvraagformulier bij u in de bus.
Vragen? Stel ze gerust!
Hebt u nog vragen over deze brief, neemt u dan gerust contact op met de afdeling
Inkomensondersteuning via telefoonnummer 14 040. Op werkdagen van 8.30 tot 17.00
uur staan onze medewerkers u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
Jan van der Leck,
afdelingshoofd.
Bijlage:
Folder ‘Rondkomen van een laag inkomen - Alles over inkomensondersteuning in 2015’.
2