brief - Generalenbuurt

Datum: september 2014
Betreft: looprondes van buurtpreventieteam Generalenbuurt
Beste bewoner,
Afgelopen april is er in La Place (WC-Woensel) een informatieavond georganiseerd naar
aanleiding van het aantal inbraken in de Generalenbuurt Noord. Deze avond heeft onder
andere geleid tot de opzet van een buurtpreventieteam dat rondes loopt in uw wijk. In deze
brief informeren wij u hierover.
Een aantal vrijwilligers uit uw buurt gaat op wisselende dagen en tijden de straat op. U herkent
ze aan gele hesjes. Het buurtpreventieteam houdt zich vooral bezig met observeren,
signaleren en doorgeven van signalen. Het gaat dus niet om het opsporen van strafbare
feiten. Wel staan ze in nauw contact met de politie. In een training leren de vrijwilligers waar
ze op moeten letten tijdens een rondgang door de wijk en wat de bevoegdheden van een
buurtpreventieteam zijn.
Meedoen?
Ook voor buurtpreventie geldt dat vele handen licht werk maken. Nieuwe deelnemers zijn dus
van harte welkom. Als vrijwilliger bij het buurtpreventieteam levert u niet alleen een bijdrage
aan een veiligere wijk, u leert ook meer buurtbewoners kennen. Het is dus niet alleen nuttig,
maar ook gezellig. Heeft u belangstelling om mee te doen, neem dan contact op via e-mail
[email protected] of spreek iemand van het team aan op straat.
Ben alert!
Het blijft van belang dat elke bewoner oplettend is. Let op vreemde figuren in de wijk,
verdachte voertuigen die niet in de buurt thuishoren en noteer kentekens. Als u vermoedt dat
er een inbraak plaatsvindt, schroom dan niet 112 te bellen. Voor niet-spoedeisende informatie
kunt u het algemene nummer van de politie bellen: 0900-8844.
Tips hoe u het de inbreker lastig kunt maken leest u op www.politiekeurmerk.nl/bewoners
Alleen samen kunnen we woninginbraak terugdringen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Leontien van Agt
Projectleider inbraakpreventie
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
[email protected]
www.eindhoven.nl
telefoon 14 040