Beveren - Ik Doe Ook Mee

beveren.s-p-a.be
sp.a-afdeling Beveren
najaar
2014
foto: reporters
Rusthuisbewoners betalen
meer voor minder service
Tony Vyt
CD&V- en
N-VA-bestuur
verhoogt de
belastingen
PAGINA
03
Het huidige bestuur
bespaart vooral op
sociale uitgaven, de
Beverse gezinnen zijn
hiervan de dupe.
Bejaarden durven
zich niet inschrijven
voor een plaats
in een rusthuis
uit schrik voor de
financiële gevolgen.
Regering zet
clubs op
droog zaad
PAGINA
04
Het hart van de
nieuwe regeringen
zit niet bij de gezinnen of onze verenigingen, wel bij de
grote vermogens.
En u betaalt de
factuur.
PAGINA
07
Beverse
rusthuizen
te duur
02
Edito
In dit nummer
Het zijn barre tijden voor
werknemers en voor de
middenklasse in België.
De nieuwe rechtse
regeringen op Vlaams en
federaal niveau hebben
heel wat maatregelen genomen die
bij het gemiddelde gezin hard zullen
aankomen: een indexsprong, de
verhoging van de pensioenleeftijd
naar 67 jaar, besparingen in de
gezondheidszorg.
In Beveren zitten twee van die
regeringspartijen ook in het bestuur,
namelijk CD&V en N-VA. En ook
in Beveren hanteren zij de harde
lijn van het extra belasten van de
gezinnen, het terugschroeven van de
dienstverlening en het beknibbelen op
sociale uitgaven.
In de vorige spots hadden we het
reeds uitgebreid over de manier
waarop het gemeentebestuur de
voorbije legislaturen het geld de
ramen uitgooide. Maar ook het nieuwe
gemeentebestuur zet meer in op
bakstenen dan op mensen. Het nieuwe
administratief centrum waarin ook het
nieuwe gemeentehuis zal huizen, zal
de komende jaren een grote hap uit
het budget nemen.
Daartegenover staan prijsverhogingen in de rusthuizen, het
afschaffen van sociale premies en een
lineaire besparing in alle diensten.
Maar vooral de verhoging van de
gemeentebelastingen en prijzen voor
diensten zoals de huisvuilophaling
is wraakroepend voor een gemeente
die zeer grote inkomsten kent. Beide
bestuurs-partijen, CD&V en N-VA,
beloofden vóór de verkiezingen dat
ze belastingen niet zouden verhogen.
Maar blijkbaar was de put uit het
verleden zo diep en de drang naar een
nieuw administratief centrum zo groot
dat beide partijen hun beloften niet
meer konden nakomen.
Issam Benali
Voorzitter & Gemeenteraadslid sp.a
Beveren
Beverse gezinnen zijn de dupe
CD&V- en N-VA-bestuur verhoogt de belastingen en
bespaart vooral op sociale uitgaven.
PAGINA
03
Regering zet clubs op droog zaad
Het hart van de nieuwe regeringen zit niet bij de
gezinnen of onze verenigingen, wel bij de grote
vermogens. En u betaalt de factuur.
PAGINA
04
Jong talent
Joris Vandenbroucke ruilt de provincieraad voor het
Vlaams Parlement. Freija Dhondt is de nieuwe sp.afractieleidster. Een korte voorstelling. PAGINA
06
Aanzienlijke prijsverhoging
Beverse rusthuizen
PAGINA
07
De financiële impact blijft niet beperkt tot de
rusthuisbewoners, maar treft in bepaalde gevallen ook hun kinderen.
De besparingen gebeuren op uw kap
Terwijl het onderwijs duurder wordt en de
pensioenleeftijd omhoog gaat, sturen de nieuwe
regeringen de factuur door naar de gezinnen.
PAGINA 09
En u betaalt de factuur.
Oprichting “Huis van het Kind”
Groen-sp.a vraagt consequent Bevers beleid voor kinderen
en gezinnen.
PAGINA
11
Samen aankopen werkt!
Samen Sterker Oost-Vlaanderen organiseert op
4 november een samenaankoop gas en groene
stroom. Schrijf je zeker in want je bespaart
makkelijk tussen de 100 en 240 euro. PAGINA
12
v.u. Alfons de Geest - Speldenstraat 1 - 9000 Gent
foto’s - reporters - sp.a
CD&V- en N-VA-bestuur verhoogt de belastingen en
bespaart vooral op sociale uitgaven
03
foto: reporters
Beverse gezinnen zijn de dupe
Bij het aantreden van het bestuur van CD&V en N-VA bleek de
gemeente Beveren met een put te zitten van ettelijke miljoenen
euro’s. Om die te dichten verhoogde ze de personenbelastingen en
bespaarde ze vooral op sociale uitgaven.
Het afschaffen van sociale premies,
het optrekken van ligdagprijzen in
rusthuizen, het terugschroeven van
de werkingsgelden van de scholen.
Het gemeentebestuur heeft zich de
gedurende de voorbije twee jaren
niet van zijn meest sociale kant
laten zien. Wat erger is, is dat het
bestuur doet alsof ze op sociaal
vlak dezelfde besparing van 15%
doorvoert als op andere domeinen.
Maar in realiteit heeft ze op sociale
zaken veel meer bespaard. We
illustreren dit aan de hand van de
sociale premies.
Eind 2013 sneuvelden heel
wat sociale premies, zoals
bijvoorbeeld de geboortepremie.
De overblijvende sociale
premies zouden allemaal
worden opgenomen in nieuwe
‘zorgpremies’ en een ‘kindcheque’.
Maar in juni van dit jaar bleek op de
gemeenteraad dat de zorgpremies
een flauw afkooksel werden van de
vroegere premies
De zorgpremie kinderen (316
euro) moet bijvoorbeeld de premie
vervangen voor wie een zwaar
gehandicapt kind ten laste heeft
(372 euro). Maar daar bovenop
wordt ook nog eens bespaard
door het uitsluiten van een
aantal gebruikers. Men moet
moet vervangen, maar dat er
slechts de helft van het vroegere
budget voor wordt uitgetrokken.
De afschaffing van een aantal
premies (besparing van 100%),
de halvering van de kindcheque
(-50%) en de besparingen van 15%
op andere premies vormen samen
een besparing van veel meer dan
15%. Dit werd op een commissie
ook bevestigd door de schepen van
sociale zaken.
Het bestuur bespaart vooral op
sociale uitgaven
nu bijvoorbeeld een grotere
zorgbehoefte kunnen aantonen.
Van de kindcheque weten we enkel
dat ze de vroegere ‘gezinspremie’
Issam Benali
Gemeenteraadslid Groen-sp.a
[email protected]
www.issam.be
04
PAGINA
Vlaamse
regering zet
sportclubs
op droog
zaad
Met het succes van de Rode Duivels dromen alsmaar
meer jonge sportertjes ervan om in de voetsporen
van Vincent Kompany te treden. Dat merkt Patrick
Nulens, voorzitter van K Zonhoven VV, maar al te
goed aan het aantal nieuwe inschrijvingen. Toch
ziet hij de toekomst somber in. Oorzaak? De blinde
besparingswoede van de Vlaamse regering.
Voor het nieuwe seizoen meldden zich bij K Zonhoven VV heel wat nieuwe jonge voetballers aan.
“Onze club telt 21 ploegen. Momenteel zijn 280
voetballers aangesloten, onder wie 250 jongeren”, zegt voorzitter Patrick Nulens.
Lidgeld
verhogen?
Velen kunnen
het nu al
niet betalen
“Dat komt natuurlijk door het succes van de Rode Duivels,
maar ook doordat we na een externe doorlichting een
tweesterrenlabel behaald hebben. Dat geeft aan dat we geen
knoeiers zijn en onze ploegen kwaliteit aanbieden. Daardoor
sluiten zich niet alleen jonge spelers van Zonhoven zich bij
ons aan, maar ook spelers uit Hasselt en Genk.”
Kwaliteit zit onder andere in de opleiding van de trainers,
vernemen we van Bart Claes, trainer van de U13 (12- tot
13-jarigen), Pim Wouters, trainer van de U15 (14 tot 15), en
Jordy Hermans, trainer van de U17 (16 tot 17). Pim heeft zijn
eerste trainerscursus achter de rug, Bart en Jordy zijn er
nog mee bezig. “Een goede voetballer is niet automatisch
Foto Jan Locus
Staand van links naar rechts: Bart Claes, Jordy Hermans, Patrick Nulens
Zittend Pim Wouters
“Bij de U13 draait het nog hoofdzakelijk om spelvreugde en het
aanleren van basistechnieken als
balbeheersing, maar vanaf de U15
kan je ook al noties over spelinzicht
en tactiek meegeven. En net als in
het onderwijs werken wij een soort
leerplan af, die een degelijke opleiding verzekert”, legt Bart uit.
als de gemeente minder krijgt,
weet ik wat me te wachten staat.”
Nulens breekt zich dan ook het
hoofd over nieuwe inkomsten of
besparingen. “Onze ploeg draait
uitsluitend op vrijwilligers, hoofdzakelijk ouders van jonge spelers
die een groot deel van hun vrije
tijd opofferen voor de hobby van
hun kind. Daarop kunnen we niet
besparen. Aan de inkomstenkant is
er de kantine, maar door de crisis
wordt ook daar minder uitgegeven.
“Voetbal is een
volkssport die
voor iedereen
toegankelijk is.
Dat wil ik graag
zo houden”
Diezelfde crisis maakt ook dat
sponsors minder happig zijn
om met geld over de brug te
komen. En sinds het arrestBosman is geld verdienen
aan transfers ook onmogelijk,
al komen er hier wel veel
talentscouts kijken. Als dan
weer eens een jonge speler
opgepikt wordt door een
grote club als Racing Genk,
dan beschouw ik dat als
een overwinning voor onze
ploeg.”
Ondanks de verhoogde aantrekkingskracht en kwaliteit van zijn
ploegen ziet voorzitter Patrick
Nulens de toekomst somber in.
“De nieuwe Vlaamse regering
lijdt aan een blinde besparingswoede: ze snoeit om te bloeden.
Voor ons betekent dit onder meer
dat het lang niet meer zeker is of
we de trainerscursussen kunnen
terugbetalen. Vroeger kregen de
gemeenten daar automatisch geld
voor. Straks krijgen ze echter een
pak minder. Bovendien willen ook
andere organisaties, die ook zwaar
moeten besparen, daar een deel
van. Onze burgemeester zegt: als
wij evenveel geld krijgen, zullen jullie ook evenveel geld krijgen. Maar
De enige manier die de
voorzitter ziet om het hoofd
boven water te houden, is het
optrekken van de lidgelden. “Nu
betalen jonge voetballers 250 euro
per jaar. Daarvoor krijgen ze een
uitrusting, een bal, een verzekering
en een opleiding. Nu al merk ik dat
die 250 euro voor sommige ouders
veel geld is. Velen betalen dat bedrag dan ook in schijven. Als ik het
lidgeld nog moet verhogen, vrees
ik dat velen afhaken. Dat zou heel
spijtig zijn, want het is niet omdat je
rijke ouders hebt dat je een betere
voetballer bent. Voetbal is voorlopig
nog een volkssport die voor iedereen toegankelijk is en voor weinig
geld een gezonde ontspanning
biedt aan duizenden jongeren. Dat
wil ik graag zo houden.” Ÿ
05
foto Sander De Wilde
een goede trainer”, legt Pim uit.
“Als jeugdtrainer moet je ook weten
hoe je omgaat met jongeren en hoe
je hen kan motiveren en in groep
leren werken.”
Ook in de
culturele sector
komen de
besparingen
hard aan
Freya Van den Bossche
“Niet alleen voetbalploegen zullen
de broeksriem moeten aanhalen,
ook in de culturele sector komen
de besparingen hard aan”, zegt
Vlaams Parlementslid Freya Van
den Bossche. “Zo krijgen musea 4 procent minder en moeten
organisaties die middelen krijgen
via het kunstendecreet, zoals
theatergezelschappen, 7,5 procent besparen. Dat is veel voor
bijvoorbeeld Trefpunt vzw, dat de
Gentse Feesten mee organiseert.
Werkelijk elke culturele organisatie, van concertclub Democrazy tot
de sociaal-artistieke werkplaats
Victoria Deluxe, zal voorstellingen
en evenementen moeten schrappen of personeel moeten ontslaan.
En dat is heel jammer. Mensen
hebben recht op een betaalbaar en
breed aanbod aan sport en cultuur.
Ontspannen is een recht van elke
mens. Helaas lijkt deze regering
het daar niet mee eens.”
Nieuws uit de provincie
Joris naar het
Vlaams Parlement,
Freija fractieleider
in de provincieraad
Gentenaar Joris
Vandenbroucke, tot voor
kort sp.a-fractieleider in
de provincieraad, legde
op 17 juni de eed af in
het Vlaams parlement.
Hij zal zich in het parlement vooral
toeleggen op mobiliteit en wonen.
PAGINA
6
PROVINCIERAADSLEDEN
Joris Vandenbroucke: “Ik sta klaar
voor stevig oppositiewerk. Want de
Vlaamse regering maakt wonen en
mobiliteit duurder.
De verlaagde woonbonus treft
jonge mensen die op zoek zijn naar
een eigen woning, de bouw van
nieuwe sociale woningen wordt
vertraagd en door besparingen bij
De Lijn zal men ons meer laten
betalen voor minder openbaar
Jong talent in de
provincieraad en
in het Vlaams
parlement
vervoer. Keuzes die hard aankomen
bij de gezinnen. De factuur wordt
volledig naar hen doorgeschoven
en dat is onrechtvaardig.”
Inmiddels heeft de sp.a-fractie in
de provincieraad de 26-jarige Freija
Dhondt uit Deinze verkozen als
nieuwe fractieleider. “De Vlaamse
regering mag dan wel van plan
zijn om de provinciebesturen te
kortwieken,” aldus Freija, “de
sp.a-fractie zal zich blijven inzetten
voor dossiers die belangrijk zijn
voor Oost-Vlaanderen. Denk
maar aan het stimuleren van
groene energieproductie en de
duurzame ontwikkeling van onze
havengebieden.”
Peter Hertog (gedeputeerde)
Goedele De Cock
Greet De Troyer
 09/267 82 36
 [email protected]
 0473/70 79 96
 [email protected]
 0475/49 49 91
 [email protected]
Dursun Alici
Dirk De Meerleer
Freija Dhondt
 0496/22 40 25
 [email protected]
 0475/47 56 65
 [email protected]
 0494/89 26 39
 [email protected]
Dominique Buysse
Sara De Potter
Laurenz Peleman
 0477/29 51 63
 [email protected]
 0498/36 46 05
 [email protected]
 0471/29 11 60
 [email protected]
Rusthuisbewoners betalen meer voor minder service
07
foto: reporters
Aanzienlijke prijsverhoging
Beverse rusthuizen
In de OCMW-raad heeft de meerderheid van CD&V en N-VA beslist
om een aanzienlijke verhoging van de dagprijzen in de OCMWrusthuizen aan te vragen bij het Ministerie van Economie. Bovendien
plannen ze verschillende zaken die nu in de dagprijzen inbegrepen
zijn, afzonderlijk te laten betalen.
De meerderheid van CD&V
en N-VA wil de dagprijs met 3
euro verhogen voor wie in een
eenpersoonskamer verblijft,
koppels wil ze 5 euro meer
aanrekenen. Jaarlijks zal een
alleenstaande dus ongeveer
19.350 euro moeten neertellen,
wat neerkomt op een gemiddeld
maandbedrag van om en bij
de 1216 euro. Voor een koppel
betekent dit zelfs iets meer dan
28.960 Euro of gemiddeld 2414
euro per maand. Slechts weinig
bejaarden hebben een pensioen
dat dit kan bekostigen.
Hierbij komen dan ook nog
andere kosten die vroeger
wel, maar nu niet meer in de
dagprijs vervat zijn, zoals het
wassen van het persoonlijke
linnengoed, het kappersbezoek, de
mutualiteitsbijdrage, maar ook alle
andere persoonlijke kosten van de
bewoners.
“Bejaarden durven
zich niet inschrijven
voor een plaats in een
rusthuis uit schrik voor
de financiële gevolgen
voor zichzelf en hun
kinderen.”
De financiële impact blijft niet
beperkt tot de rusthuisbewoners,
maar treft in bepaalde gevallen
ook hun kinderen. Ouderen die
de factuur niet meer kunnen
betalen, lopen nu het risico dat
hun kinderen zullen worden
aangesproken om het tekort te
betalen.
Wij vragen al vele jaren om de
onderhoudsplicht voor kinderen
van rusthuisbewoners af te
schaffen, net zoals dit al in vele
gemeenten het geval is. Willen we
de richting uitgaan van een sociale
gemeente waar niemand in de kou
blijft staan, of blijven we de andere
richting opgaan? Nu reeds durven
bejaarden zich niet inschrijven
voor een plaats in een rusthuis
uit schrik voor de financiële
gevolgen voor zichzelf en hun
kinderen. Dit is één van de meest
onrechtvaardige beslissingen die
ik heb meegemaakt sinds ik in de
OCMW-raad zit. Helaas heeft mijn
tegenstem niet kunnen opwegen
tegen de meerderheid.
Meer info:
Tony Vyt
[email protected]
0475/55.03.50
PAGINA
De gemeente Beveren is niet van plan
om opnieuw een premie in te voeren voor
inbraakpreventie. Gemeenteraadslid Issam
Benali had daarom gevraagd naar aanleiding van
een verhoging van de inbraakcijfers.
08
foto: reporters
Bestuur wil
inbraakpreventie niet
stimuleren
Kritiek op
topsportsubsidies
Inbrekers hebben het verhoudingsgewijs
moeilijker om effectief een woning binnen
te dringen als er aan inbraakpreventie
wordt gedaan. Het is dan ook jammer dat
een premie voor inbraakpreventie afgeschaft werd
in 2013.
De gemeente Beveren kende 225.000 euro
topsportsubsidies toe aan enkele Beverse sportclubs.
Gezien de belastingverhogingen en de besparingen
op sociaal vlak, vindt groen-sp.a dit niet verantwoord.
Dat geld kan op een veel betere manier besteed
worden.
Volgens de burgemeester werd de premie
misbruikt voor zaken die de veiligheid niet
noodzakelijk ten goede kwamen. Maar dat is
uiteraard geen reden om de premie zomaar af
te schaffen. Groen-sp.a stelde voor om ze te
hervormen zodat ze enkel gebruikt kan worden
voor echte preventieve aanpassingen. Maar ook
daar wou het gemeentebestuur niet op ingaan.
Zeven sportverenigingen kregen een deel van de
subsidies toegekend. Als fractie vinden wij het ook
goed dat geld besteed wordt aan sport.
Maar topsport heeft, veel meer dan de amateursport,
de mogelijkheid om op eigen kracht aan geld te
geraken. In deze moeilijke tijden zijn er dan urgentere
problemen om aan te pakken en geld aan te besteden.
Daarom stemde groen-sp.a tegen dit punt op de
gemeenteraad.
Issam Benali
MEER INFO?
foto: reporters
gemeenteraadslid groen-sp.a
[email protected]
www.issam.be
foto sp.a
foto’s reporters
De besparingen
gebeuren op uw kap
De nieuwe regeringen schuiven de factuur voor alle besparingen
door naar de gezinnen. Bovendien maken ze verder studeren een pak
duurder en trekken ze de pensioenleeftijd op tot 67 jaar. “Ongehoord”,
zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback.
Het leven wordt de komende jaren
duurder en onaangenamer en dat
heeft alles te maken met de nieuwe
regeringen. Zo wordt de zorgverzekering dubbel zo duur, krijgen ouders
minder kindergeld en moeten
ze meer betalen voor kinderopvang. Ook bus- en treinreizen
worden duurder, net als energie
en water.
“Bovendien snoeit de Vlaamse
regering 100 miljoen per jaar in
hoger onderwijs”, zegt Bruno
Tobback. “Universiteiten en
hogescholen kunnen daarom niet
anders dan hun inschrijvingsgeld
serieus verhogen én knippen in hun
werking. Daardoor stijgt het inschrijvingsgeld met 400 euro, kunnen minder mensen gaan studeren en daalt
de kwaliteit van het onderwijs voor de
toekomstige generaties.”
09
PAGINA
Bruno Tobback
Voorzitter sp.a
want inkomen mag geen rol spelen
bij de vraag of een jongere verder
studeert.”
De omgekeerde herverdeling
Volgens Tobback is besparen op onderwijs altijd een foute keuze. “Elke
euro die we investeren in ons onderwijs, verdienen we later dubbel en
dik terug. Maar de Vlaamse regering
Niet alleen jongeren worden het
slachtoffer van de nieuwe regering, ook de ouderen moeten eraan geloven. Ondanks alle beloften
moet straks iedereen - of je nu aan
de band staat of professor bent werken tot 67 jaar.
Rekening wordt
keihard in goal van
gezinnen getrapt
Bruno Tobback: “Wie het vroegst
aan de slag gaat, wordt de dupe. Wie
op zijn 18de gaat werken, heeft een
loopbaan van liefst 49 jaar voor zich.
Terwijl mensen die op die leeftijd
beginnen werken vaak een lager
inkomen hebben, wordt net van hen
het meeste gevraagd. Dat is omgekeerde herverdeling. Het is vooral niet
rechtvaardig.”
kijkt niet verder dan haar neus lang is.
Terwijl het recht op kennis ons meest
kostbare goed is. Helaas varen we
naar een tweestromenland, met één
deel van de bevolking dat de facturen
zonder probleem kan betalen en een
ander voor wie diezelfde facturen onoverkomelijk zijn. Dat is een schande,
Voor Tobback is het duidelijk: “De dag
dat sp.a terug in de federale regering
stapt, is die 67 jaar de eerste maatregel die we terugschroeven.”
10 Terwijl files toenemen, wordt openbaar vervoer duurder
Minder maar duurdere
bussen en treinen
De nieuwe regering zet de wereld op zijn
kop: ze maakt het openbaar vervoer fors
duurder en jaagt senioren de bus uit. En
dat terwijl onze wegen alsmaar meer
dichtslibben en er 4,1 miljard naar de
aftrek van bedrijfswagens gaat.
Joris
Vandenbroucke
Senioren die nog eens een koffie willen gaan
sp.a
drinken of op familiebezoek willen met de
Vlaams Parlementslid
bus, moeten straks stevig in de geldbuidel
tasten. “Een van de eerste beslissingen van
de nieuwe regering is de afschaffing van
het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers”, zegt sp.a Vlaams Parlementslid Joris
Vandenbroucke.
“Dat is slechts het topje van de ijsberg, want
David Geerts
de bus en de tram worden duurder voor
sp.a-Kamerlid
iedereen. Alweer een extra factuur voor
de gezinnen. Dit is niet alleen een domme
beslissing, het is ook asociaal, want mobiliteit zet mensen
in beweging en schept kansen. Daar bespaar je niet op,
daar moet je net in investeren.”
foto reporters
De regering maakt niet alleen de bussen veel duurder,
ze veegt ook het principe van de basismobiliteit van tafel.
Daardoor kon iedereen dicht in de buurt een bus nemen.
Ook het nacht- en avondvervoer wordt een pak
duurder. Dikke pech dus voor wie niet in de stad
woont en voor wie buiten de kantooruren moet
werken of al eens een film of concert wil meepikken. “Terwijl de files langer worden, laat men
de mensen meer betalen voor minder openbaar
vervoer. Onvoorstelbaar is dat.”
Niet alleen bij de bussen gaan de prijzen omhoog. Ook de trein nemen wordt een pak duurder. “Ook hier mogen de gewone gezinnen weer
betalen”, zegt sp.a-Kamerlid David Geerts. “De
kwaliteit van de dienstverlening en de stiptheid
van de treinen rechtvaardigen niet dat we die
prijzen nog eens verhogen. Onze treinen zijn
niet stipt genoeg, de stellen zijn vaak verouderd
en in veel gevallen moeten mensen rechtstaan.
Dit is echt een verkeerd signaal.”
Op mobiliteit
bespaar je niet, daar
investeer je net in
agenda
>NATIONALE SP.A
NIEUWJAARSRECEPTIE
Huis van het Kind: Groen-sp.a vraagt
consequent Bevers beleid voor
kinderen en gezinnen.
foto: reporters
18 januari 2015 in de Jubileumzaal
KULeuven
Het gemeentebestuur van Beveren kondigde onlangs aan dat
het een “Huis van het Kind” wil oprichten. Daarin worden alle
organisaties ondergebracht die kinderen en gezinnen ondersteunen.
Maar aan de oprichting van dit nieuwe initiatief zit een zeer ironisch
kantje.
Uiteraard kan Groen-sp.a zich vinden in een bundeling van krachten
in een lokaal netwerk. Door het
aanbod van al deze verenigingen
en dat van de gemeente en het
OCMW samen te brengen, krijgen
gezinnen een beter overzicht van de
ondersteuning die in onze gemeente voor handen is.
Het getuigt echter van ironie vanwege het gemeentebestuur om dit
project te lanceren in hetzelfde jaar
waarin zij grote besparingen heeft
doorgevoerd ten nadele van gezinnen en kinderen. Een bloemlezing
van de pijnlijke maatregelen: de
geboortepremie (75 euro per kind)
werd afgeschaft. De gezinstoelage,
waarbij grote gezinnen of gezinnen
met kinderen met een handicap
een tussenkomst kregen van 200
tot 347 euro is tevens afgeschaft
en zou in de toekomst vervangen
worden door een ‚kindcheque’
waarvoor maximaal de helft van
het oorspronkelijke budget wordt
uitgetrokken. Ten slotte is de
premie voor wie een gehandicapt
kind ten laste heeft (372 euro per
jaar) vervangen door een lagere
‚zorgpremie kinderen’ (316 euro
per jaar).
Ook de Beverse scholen krijgen
15% minder werkingsmiddelen als
gevolg van de lineaire besparing
die het gemeentebestuur invoerde.
Het gemeentebestuur van CD&V
en N-VA heeft met andere woorden
haar aanbod naar gezinnen en
kinderen sterk afgebouwd en
probeert nu op ironische wijze haar
verminderde aanbod met dat van
andere organisaties te groeperen.
Gemeenteraadslid Issam Benali
vraagt namens Groen-sp.a aan
het gemeentebestuur om eerlijk
en consequent te zijn. Indien zij
de dienstverlening naar gezinnen
en kinderen ter harte wil nemen,
dat ze dan begint met haar eigen
aanbod in ere te herstellen.
Issam Benali
Gemeenteraadslid Groen-sp.a
[email protected]
www.issam.be
werkten mee aan dit nummer
- Tony Vyt
- Issam Benali
- Pol Staut
- Roland Gansbeke
11
SAMENAANKOOP
GAS & GROENE STROOM
De hoge energiefacturen beu? Doe
mee met de groepsaankoop gas en
groene stroom en bespaar makkelijk
120 euro tot 240 euro!
Inschrijven kan tot en met 4 november
2014. De veiling (= de groepsaankoop) zelf
vindt plaats op 5 november. Nadien krijgt
u een vrijblijvend én gepersonaliseerd
voorstel. U hebt dan een maand
bedenktijd om uw voorstel al dan niet te
accepteren.
foto: reporters
sp.a organiseert deze groepsaankoop
in samenwerking met de coöperatie
SAMEN STERKER Oost-Vlaanderen.
Hoe neem ik deel?
U kan zich voor deze actie inschrijven op twee manieren:
•
schrijf je in via onze website “www.samensterker.be/oost-vlaanderen” en vul de gevraagde gegevens in
(hou uw laatste jaarafrekening bij de hand)
•
of stuur een kopie van uw laatste jaarafrekening gas en elektriciteit naar Samen Sterker Oost-Vlaanderen,
tav Wim Van Damme, p/a Speldenstraat 1 te 9000 Gent (vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden,
alsook uw e-mailadres als u een e-mailadres hebt)
Deelnemers met een e-mailadres, krijgen hun persoonlijk voorstel via de mail. Deelnemers die geen mailadres
hebben, krijgen hun persoonlijk voorstel via de post
Meer info:
•
•
•
www.samensterker.be
[email protected]
bel naar 09 267 85 51