Agenda Inloopspreekuur CJZ Jarigen: Bijbelrooster

Laat maar zien wie je bent!
12
C.b.s De Spiegel
Brethouwerstraat 4
7721 XN Dalfsen
0529-432341
[email protected]
www.cbsdespiegel-dalfsen.nl
Agenda
Maart
16
Gezinsdienst
Grote kerk 10.00 uur
17 - 21 Techniekweek
21
Lentemarkt
Inloopspreekuur CJZ
02-04-2014: 08.45-09.15 uur
21-05-2014: 08.45-09.15 uur
02-07-2014: 08.45-09.15 uur
Bijbelrooster:
Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9:1
De verheerlijking op de berg, Marcus 9:2-13
De jongen die in de war was, Marcus 9:14-29
Een wonderlijke weg
Jezus vertelt zijn leerlingen over de weg die voor hem ligt. Het is een
wonderlijke weg, heel anders dan je zou denken. Het is een weg die uitkomt
bij Pasen.
Techniekweek:
De komende week staat het onderwerp Techniek in het middelpunt van de
belangstelling, dit in het kader van de Techniekweek.
We zijn erg blij dat we de komende week veel gastdocenten in de groepen
mogen verwelkomen en daarbij komen een scala van onderwerpen aan de
orde, zoals nierdialyse; proces bouw van een woning;
levensmiddelentechnologie; het meten van tijd; het maken van (micro)
chips, computers demonteren en monteren; wegenbouw; elektrotechniek;
het maken van Apps; het werk van een orthopedisch instrumentenmaker;
het maken van een fotolijst enz. enz.
Zoals u ziet kunnen de kinderen van de Spiegel zich vergapen aan veel
interessante onderwerpen. Bovendien worden er excursies gemaakt zoals
bezoeken aan Schippers Bouwcenter.
We wensen de kinderen en de gastdocenten veel plezier tijdens de lessen.
Uitnodiging Gezinsdienst 16 maart:
Jarigen:
12-03
12 Jaike van de Wege
8b
13-03
5 Luuk Besten
1a
13-03
12 Michel Kuterman
7b
15-03
6 Quincy Stabij
2a
16-03
5 Thijn Rorije
1c
19-03
7 Luuk Lindeboom
3a
20-03
8 Ruben Kouwen
4b
21-03
9 Dewi Bosch
4a
22-03
12 Koen Hilgenkamp
7c
23-03
7 Marjolein Nederveen 3a
* aanvang: 10.00 uur
* locatie: Grote Kerk, Kerkplein
* thema: "Je hoeft niet groot te zijn".
* voorganger: ds. Henk Jansen
* organist/pianist: Gerrit Hoving
* fotoverhaal 'Door het smalle poortje'
* liedjes op school geleerd
* werkstukken door de leerlingen
* m.m.v. - Bovenbouwkoor o.l.v. juf Corien (groep 7/8)
- Onderbouwkoor o.l.v. juf Sietske en Jan Kramer (groep 1 t/m 6)
- Leerlingen van De Spiegel
* collecte voor Stichting Kinderhulp Beregszasz (Oekraïne)
* oppas voor kinderen t/m 3 jaar in Kerkelijk Centrum De Overkant vanaf
9.45 uur
* koffie, thee en limonade na de dienst
* Iedereen is welkom!
Papiercontainer:
Collecte gezinsdienst:
De container staat bij
De Welkoop,
De Vesting 15.
ma-do: 9.00-18.00
vrijdag: 9.00- 21.00
zaterdag: 9.00-17.00.
Hallo allemaal,
Aanstaande zondag 16 maart zal er tijdens de gezinsdienst gecollecteerd
worden voor de stichting SKB. (Stichting Kinderhulp Beregszasz.). Al ruim 10
jaar zet SKB zich in om kansarme kinderen uit Oekraïne een onvergetelijke
en zorgeloze vakantie te geven hier bij ons in Overijssel!
Europa Kinderhulp begeleidt de reis en SKB zorgt voor het financiële plaatje.
In de gezinsdienst willen wij graag iets vertellen over onze gastkinderen uit
Oekraïne. ☺
Wij hopen dat jullie de SKB willen steunen zodat wij ook deze zomer de
kinderen weer mogen begroeten.
Groetjes Mirte en Gea Pekkeriet.
Lentemarkt.
Op school is deze week aandacht besteed aan het werk van de
Voedselbank.
Vandaag hebben alle kinderen een boodschappenlijst meegekregen van
producten die vaak niet voor de Voedselbank beschikbaar komen.
De vraag is of u uw kind(eren) wat wilt meegeven van die boodschappenlijst.
Dit kan dan worden ingeleverd op school.
Zoals u wellicht weet wordt de helft van de opbrengst van de lentemarkt
ook besteed aan de Voedselbank. We willen daar graag ook de kinderen bij
betrekken door hun producten te laten meenemen van huis.
Iets voor de
nieuwsbrief?
[email protected]
(digitaal bestand aanleveren
vóór woensdag 12.00 uur)