aden verlaten Bubble Post: ecologisch alternatief

YTG171_p01-21_business_nl_flash_business 22/05/14 15:06 Page19
Bubble Post:
ecologisch alternatief
De last mile kan van 13 tot 75 %
van de totale leveringskost
uitmaken, afhankelijk van het
aantal drops. Inmiddels is Bubble
Post actief in Gent en zijn er
projecten waarbij regional managers
in hun eigen stad de zaken aan het
voorbereiden zijn om in augustus te
starten in Antwerpen, Brussel,
Kortrijk en Sint-Niklaas.
et idee om cargofietsen te
gaan inzetten voor het verdelen en ophalen van pakjes in de stad is gegroeid uit een
studie omtrent fietstaxi’s van de
huidige CCO en CEO van Bubble
Post, Michel De Waele en Benjamin
Rieder: “Onze thesis ging over personenvervoer, maar al snel bleek
dat lokale handelaars ons ook vroegen om pakjes mee te nemen. We
gingen verder met dat idee en ontwikkelden eerst een fiets met een
laadvolume van 1 m3. Omdat het
idee aansloeg zijn we met het initiatief Bubble Post gestart in Gent
in 2013.”
H
Met cargofietsen zorgt Bubble Post voor
de last mile leveringen in Gent.
Cargofietsen
De oorspronkelijke cargofietsen
voldeden niet helemaal en daarom
ontwikkelden we een nieuw type
en lieten dat bouwen. De huidige
cargofiets is een driewieler met een
laadvolume van 2,5 m3 en een laadvermogen van 300 kg. Om de
bestuurder te ontlasten is er ondersteuning door een elektrische
motor met voldoende energie voor
vijf tot zes uur werk. “De cargofiets
wordt als een fiets beschouwd en
wordt dus ook toegelaten in de
voetgangerszones.”, benadrukt
Michel De Waele.
“We hebben voor de levering een
eigen software ontwikkeld voor
City Logistics in samenwerking met
de klanten. We beschikken over
een depot aan de rand van de stad
(nu nog de Gasmeterlaan, maar er
wordt een verhuis gepland naar de
andere kant van de stad). Vanuit
het depot worden alle pakjes uitgeleverd à rato van zo’n 300 per
dag. Er wordt zowel afgeleverd als
opgehaald. In Gent beperken de
trajecten zich tot maximaal 5 kilometer. We hebben in Gent nu drie
koeriers in loondienst, plus twee
VOOR HANDELAARS EN TRANSPORTBEDRIJVEN
Bubble Post biedt dus de first en last mile transporten aan in de stad. De dienstverlening richt zich tot de lokale handelaars, maar ook tot transportbedrijven, e-commerce
en stedelijke diensten. “Transporteurs kunnen hun goederen voor de stad in ons depot
afzetten, waarna wij voor de verdeling zorgen. Dat geldt vooral voor occasionele leveringen. Ongeveer 45 % van alle leveringen in de stad zijn occasioneel en zorgen
bovendien voor 80 % van alle leveringstrajecten in de steden. Daar kunnen we dus
ecologisch heel wat betekenen. Van onze ladingen zijn er 75 % pakjes, 9 % pallets en
16 % andere ladingen Naast de cargofietsen hebben we tevens een elektrische Ford
Transit Connect (4,3 m3 laadvolume) voor de levering van grotere pakketten en een
Mercedes-Benz Sprinter (18,5 m3) voor pallets.
als invallers, naast vijf mensen voor
de administratie, IT, Sales en marketing en de opslag/overslag. Het
is een puur privé initiatief, we worden dus niet gesubsidieerd. Maar
het project slaat aan, vandaar de
plannen voor uitbreiding naar
andere steden.”
Hendrik De Spiegelaere
Truck&Business - Speciaal CITY - 19