Ruimtebeslag Collectiegebouw

Bijlage bij beantwoording toezegging Collectiegebouw FIB-14006 (kenmerk SO: BS14/00192)
Ruimtebeslag Collectiegebouw
1
Overzicht van de m2 verdeling per hoofdfunctie op basis van het Programma van Eisen
Collectiegebouw. De verdeling is in percentages. De percentages zijn een indicatie en kunnen
gedurende het ontwerpproces nog wijzigen.
Ruimtes
%
Wat/waarvoor
Bedrijfsentree,
10%
Behorende bij depotruimtes. Bijvoorbeeld laden en lossen van kunstwerken,
kunsthandling en
acclimatisering en registratie en nummering, berging.
opslag
Depot Boijmans Van
35%
Beuningen
Expertisecentrum,
Basisdepot voor verschillende kunstobjecten en materialen. Deels
toegankelijk voor publiek.
7%
kantoor en fotografie
Behorende bij depotruimtes. Kantoorruimte, vergaderkamer. Registreren,
fotograferen, restaureren en conserveren van objecten. Deels toegankelijk
voor publiek.
Totaal depotfunctie 53%
Boijmans
Depots
18%
Particulier depot
4%
Particulier depot
verzamelaars/particuli
eren
Depot DVB
Totaal depotfunctie 75%
Publieksentree,
3%
Publiek
10%
Publiek
11%
Publiek (verwachting)
25%
Exclusief toegankelijkheid depots en expertisecentrum!
restaurant
Galeries en
educatieve ruimte
Algemene Ruimte
DVB
Totaal
Publieksruimte
Verkeers- en
Gangen, niet bruikbare ruimtes, muren, e.d.
installatieoppervlak
100%
2