Minor PMT

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE (PMT)
PMT = BOP = BODY AND MOVEMENT ORIENTED (PSYCHO) THERAPY
De minor PMT biedt:
1. Wetenschappelijke kennis op het gebied van bewegen en hulverlening aan
mensen met psychische problemen
2. Praktisch-methodische vaardigheden om psychomotorische therapie te kunnen
gaan aanbieden
Erkenning door Nederlandse vereniging voor Psychomotorische therapie
ONDERDELEN MINOR PMT
periode
Onderdeel
Onderwijsvorm en toetsing
EC’
s
Sep-okt
2014
Psychopathologie
en klinische
psychologie
Hoor- en werkcolleges
Tentamen open vragen
6
Nov-dec
2014
Theoretische
achtergronden
PMT
Hoor- en werkcolleges
Tentamen open vragen
6
Praktica 3 dagen/week
Vaardigheid en verslag
6
Jan 2015 Klinische
vaardigheden
Feb
Praktijkstage PMT 3 maanden fulltime of een equivalent
2015 e.v.
daarvan in parttime
Vaardigheid en verslag
12
VERDIEPING EN COMBINATIES
Verdieping PMT
•
BOP – bachelor onderzoeksproject over PMT onderwerp
•
Bachelorscriptie over PMT onderwerp
•
Bijvakken bij psychologie/pedagogiek
•
Aanvullende cursussen Windesheim
Verbreding PMT
•
Onderdelen gezondheid: grensgebied revalidatie
•
Onderdelen sport : grensgebied sportpsychologie
VOOR WIE?
Studenten die zich herkennen in onderstaande punten:
1. geinteresseerd zijn in psychische processen en problematieken
en hoe deze te beinvloeden zijn
2. geinteresseerd zijn in werkingsmechanismen en effecten
van bewegingsactiviteiten en lichamelijke ervaringen op de psyche
3. overwegen om in de toekomst als psychomotorisch therapeut te gaan werken
en/of deze optie verder te willen onderzoeken gedurende het 3e jaar
4. bereid en in staat zijn te reflecteren op eigen handelen,
met name in de omgang met anderen
5. bereid en in staat zijn te oefenen met omgangsstrategieen die nog niet eigen zijn:
vergroten van flexibility of behaviour
OM OOK BIJ STIL TE STAAN
 de minor wordt ook gevolgd door mensen met andere studieachtergrond;
gemengde groep, intensief samenwerken
 praktijkstage tijdig zoeken, zelf initiatief nemen, solliciteren!
 keuze van doelgroep:
- ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen
- psychiatrie, TBS, revalidatie, eigen praktijk…
 eigen ervaring met bewegen en begeleiden is een pre:
- sport, bewegen, dans, yoga..
- assistent-trainer, kinderoppas, kamp begeleider et cetera
 praktijkstage uitspreiden over langere tijd heeft soms voorkeur
- evt. verlengen na tussenbeoordeling voor bachelordiploma
 advies om in periode 1 met BOP / Bscr te beginnen
NA MINOR PMT
Diverse opties, zoals:
•
Master HMS richting Health of Sport of researchmaster HMS
•
Als junior therapeut onder supervisie gaan werken
•
Werkervaring opdoen en instromen in part-time master PMT Windesheim
•
Scientist-practitioner: onderzoek doen vanuit de PMT praktijk
•
Overstap naar andere master (psychologie, pedagogiek, gezondheidskunde …)
Claudia Emck
Coordinator minor PMT
[email protected]
GSM 06 13962599