Klik hier om het document te downloaden

F
E
D
C
B
A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
2
LEGENDA
Losloopzone
Uitlaten aangelijnd buiten de bebouwdekom
Verboden voor honden van 1 april tot 1 oktober
Verboden voor honden
Bebouwde kom
Gemeente grens
Honden zijn verboden op kinderspeelplaatsen (art. 2.28 APV)
Kinderspeelplaatsen zijn niet aangegeven op deze kaart
24-02-2014
Zevende uitgave
CWB HR
5
28-01-2014
Zesde uitgave
CWB HR
4
03-12-2013
Vijfde uitgave
CWB HR
3
27-11-2013
Vierde uitgave
CWB HR
2
12-11-2013
Derde uitgave
CWB HR
1
30-10-2013
Tweede uitgave
CWB HR
0
juli 2013
Eerste uitgave
wijziging
datum
omschrijving
tekenaar
projectleider
6
gem. Gouda
1
goedgekeurd
1
projectstatus:
dienst:
project:
schaal:
Ruimtelijke Ontwikkeling
Aanwijzing losloopzones en
1:6500
verbodenzones voor honden
formaat:
afdeling:
Beheer
Openbare Ruimte
A0
onderdeel:
bezoekadres:
Behorende bij en onderdeel uitmakende van het aanwijsbesluit van burgemeester en wethouders van (datum)
Burgermeester Jamesplein 1
Inzake het aanwijzen van plaatsen waar het de eigenaar of houder van een hond verboden dan wel toegestaan is
om de hond te laten verblijven of te laten loslopen (artikel 2.28 eerste lid aanhef, en onder b en c
Algemene Plaatselijk Verordening Gouda 2009).
postadres:
projectnummer:
tekeningnummer:
postbus 1086
2-00-3-4462
2800 BB Gouda
F
E
D
C
B
A
N
bestandsnaam: $FILE$
2803 PG Gouda