Inschrijfformulier: sportavond en pramenrace 2014

Inschrijfformulier: sportavond en pramenrace 2014
Naam van het team
:…………..…………………………………………………………….
Naam van het team vorig jaar:….……….……………………………………………………………
Contactpersoon
:……………..………………………………………………………….
Adres
:.……….……………………………………………………………….
Postcode + Woonplaats
:……...………..……………………………………………………….
Telefoon
:………………..……………………………………………………….
E-mailadres
:…………………..…………………………………………………….
Ik schrijf in voor: *
O
Sportavond O
Pramenrace
O
Beiden
In categorie:
O
Bokken
Dames
O
Recreanten
Materiaal praam / bok:
O
Hout
O
Aluminium
O
Anders, namelijk……………………
Voorstuwing:
O
1 Penta
Meerdere Penta’s
O
Anders, namelijk……………………
O
O
O
Snelheid
Deelnemers (minimaal zes personen):
1.
Captain: ……………………………………………………………………………….
2.
………………………………………………………………………………………….
3.
…………………………………………………………………………………….……
4.
………………………………………………………………………………………….
5.
…………………………………………………………………………………….……
6.
………………………………………………………………………………………….
Reglement en ondertekening
Ik en de overige teamleden zijn op de hoogte van het reglement van de pramenrace en ik
teken hieronder dat ik akkoord ga met de voorwaarden in dit reglement. Mocht u het
reglement nog willen nalezen dan kunt u het downloaden van onze website
www.pramenrace.nl of opvragen bij het secretariaat. Ook zit het reglement in de startzak die
u ontvangt tijdens het Palaver en staat het in de Praambode welke begin september uitkomt.
Handtekening Captain ………………………….………………………………………………
LET OP: DE INSCHRIJFDATA EN –GELDEN
(ZIE DE PAGINA 2 VAN DIT FORMULIER OF ONZE WEBSITE)
* aankruizen wat voor u van toepassing is.
Pagina 1 van 2
Betaling
De inschrijfgelden voor de pramenrace van 2014 zijn als volgt:
· Tot en met 31 maart 2014
€ 50,00
· Tot en met 31 augustus 2014
€ 60,00
· Tot en met 6 september 2014
€ 80,00
· Na 6 september 2014
€100,00
Betaling kan op rekeningnummer 41.59.36.624 (IBAN: NL 18 ABNA 041 59 36 624) t.n.v.
S.P.I.E. te Aalsmeer. onder vermelding van de naam van uw team. Voor contante betaling
kunt u terecht bij de penningmeester of het secretariaat.
Contactgegevens
Stichting Pramenrace In Ere (SPIE)
t.a.v. Secretariaat
p/a Uiterweg 272
1431 AV AALSMEER
Website:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
www.pramenrace.nl
0297 – 32 45 16
0297 – 32 72 36
[email protected]
Deelname aan de Pramenrace geschiedt geheel op eigen risico.
* aankruizen wat voor u van toepassing is.
Pagina 2 van 2