Programma lustrumcongres 15 jaar IAS

15
r
a
5
S
S
a
1
A
j
I
A
S
I
r
5
S
r
A
a
1
I
a
A
I
r
S
ja
a
j
a
r
A
I
a
a
5
j
r
a
1
j
a
5
S
a
1
5
j
A
1
r
S
I
5
a
S
r
A
1
I
a
a
A
j
I
r
a
j
a
r
5
a
a
1
5
j
S
a
1
S
j
A
5
I
A
S
1
5
I
r
1
r
S
IA
a
a
S
a
A
j
I
a
A
j
I
r
5
a
r
5
1
a
a
1
j
S
a
5
S
j
A
5
1
I
A
1
5
I
r
S
1
r
a
A
a
I
S
a
j
a
r
A
j
I
a
5
r
5
a
1
r
j
a
1
a
S
5
S
ja
a
A
j
1
I
A
I
r
5
S
r
a
1
A
a
I
a
j
S
a
r
j
5
A
a
5
I
1
5
1
r
ja
5 jaar
5 jaar
PROGRAMMA
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Nellie Martens
Antwoordnummer 977
2509 VB DEN HAAG
15 jaar IAS:
hoe ziet de toekomst eruit?
Maandag 26 januari 2015
Locatie
postzegel
is niet
nodig
Raadzaal, SER-gebouw
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
www.asbestslachtoffers.nl
www.ias.nl
In de Raadzaal van het SER-gebouw, Den Haag
15
r
a
5
S
S
a
1
A
j
I
A
S
I
r
5
S
r
A
a
1
I
a
A
a
I
r
S
j
a
j
a
r
A
I
a
a
5
j
r
a
1
j
a
5
S
a
1
5
j
A
1
r
S
I
5
a
S
r
A
1
I
a
a
A
j
I
r
a
j
a
r
5
a
a
1
5
j
S
a
1
S
j
A
5
I
A
S
1
5
I
r
1
r
S
IA
a
a
S
a
A
j
I
a
A
j
I
r
5
a
r
5
1
a
a
1
j
S
a
5
S
j
A
5
1
I
A
1
5
I
r
S
1
r
a
A
a
I
S
a
j
a
r
A
j
I
a
5
r
5
a
1
r
j
a
1
a
S
5
S
ja
a
A
j
1
I
A
I
r
5
S
r
a
1
A
a
I
a
j
S
a
r
j
5
A
a
5
I
1
5
a
1
r
j
1
S
a
S
5
A
a
1 5
j a a r
I
A
S
Programma
12.30 Ontvangst met lunch
15.10 Intermezzo
13.15 Machiel van der Woude - Directeur Instituut Asbestslachtoffers
Opening en welkomstwoord
15.20
13.20 Rob van der Heijden - Voorzitter bestuur Instituut
Asbestslachtoffers
15 jaar IAS
13.35 Mariëtte Hamer - Voorzitter Sociaal-Economische Raad
Nieuwe grenswaarden, nieuw beleid
13.50 Nicoly Vermeulen - Voorzitter Raad van Bestuur
Sociale Verzekeringsbank
Connecting the dots
14.05 Dick Heederik - Hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse
Universiteit Utrecht
Epidemiologie anno 2025
14.20 Udo Waltman - Bedrijfsdirecteur Laboratorium, Opleidingsinstituut en Consultancybureau bij Search
Asbest in de praktijk: verleden, heden en toekomst
14.35 Mark Roscam Abbing - plv. Directeur-generaal Participatie en
Inkomenswaarborg ministerie SZW
Asbest en sociale zaken
Sjaak Burgers - Longarts, Coördinator expertgroep
Mesotheliomen van de NVALT en voorzitter Nederlands
Asbestose Panel
Behandeling asbestziekten nu en in de toekomst
Reactie Hugo Schouwink, longarts en bestuurslid IAS
15.45August Van en Berber Laarman - Onderzoekers Vrije Universiteit
Het IAS doorgelicht met een blik op de toekomst
16.00
Siewert Lindenbergh - Hoogleraar Privaatrecht Erasmus
Universiteit Rotterdam
Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening?
Reacties Bob Ruers, advocaat en lid Raad van Toezicht en Advies IAS
en Nienke van Osch, partner BSA Arbeidsrecht
ANTWOORDKAART, graag insturen vóór 14 januari 2015
Ja, ik kom op 26 januari naar het Lustrumcongres
Nee, ik ben verhinderd
Naam en voorletter(s): ...................................................................
Naam organisatie:
...................................................................
e-mailadres*:
...................................................................
16.30 Uitreiking ‘Prof. Job de Ruiterprijs’
Job de Ruiter - Oud-minister van Justitie en van Defensie,
geestelijk vader van het Instituut Asbestslachtoffers
16.40 Arie Woltmeijer - wnd. Voorzitter Raad van Toezicht en
Advies Instituut Asbestslachtoffers
Slotwoord
*uw deelname wordt per e-mail bevestigd.
16.45 Drankje en hapje
14.50 Koffie/theepauze
m a a n d a g
2 6
j a n u a r i
2 0 1 5
1 5
j a a r
I
A
S
h o e
z i e t
d e
to e ko m s t
e r u i t ?
15
r
a
5
S
S
a
1
A
j
I
A
S
I
r
5
S
r
A
a
1
I
a
A
I
r
S
ja
a
j
a
r
A
I
a
a
5
j
r
a
1
j
a
5
S
a
1
5
j
A
1
r
S
I
5
a
S
r
A
1
I
a
a
A
j
I
r
a
j
a
r
5
a
a
1
5
j
S
a
1
S
j
A
5
I
A
S
1
5
I
r
1
r
S
IA
a
a
S
a
A
j
I
a
A
j
I
r
5
a
r
5
1
a
a
1
j
S
a
5
S
j
A
5
1
I
A
1
5
I
r
S
1
r
a
A
a
I
S
a
j
a
r
A
j
I
a
5
r
5
a
1
r
j
a
1
a
S
5
S
ja
a
A
j
1
I
A
I
r
5
S
r
a
1
A
a
I
a
j
S
a
r
j
5
A
a
5
I
1
5
1
r
ja
5 jaar
5 jaar
PROGRAMMA
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Nellie Martens
Antwoordnummer 977
2509 VB DEN HAAG
15 jaar IAS:
hoe ziet de toekomst eruit?
Maandag 26 januari 2015
Locatie
postzegel
is niet
nodig
Raadzaal, SER-gebouw
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
www.asbestslachtoffers.nl
www.ias.nl
In de Raadzaal van het SER-gebouw, Den Haag
15
r
a
5
S
S
a
1
A
j
I
A
S
I
r
5
S
r
A
a
1
I
a
A
a
I
r
S
j
a
j
a
r
A
I
a
a
5
j
r
a
1
j
a
5
S
a
1
5
j
A
1
r
S
I
5
a
S
r
A
1
I
a
a
A
j
I
r
a
j
a
r
5
a
a
1
5
j
S
a
1
S
j
A
5
I
A
S
1
5
I
r
1
r
S
IA
a
a
S
a
A
j
I
a
A
j
I
r
5
a
r
5
1
a
a
1
j
S
a
5
S
j
A
5
1
I
A
1
5
I
r
S
1
r
a
A
a
I
S
a
j
a
r
A
j
I
a
5
r
5
a
1
r
j
a
1
a
S
5
S
ja
a
A
j
1
I
A
I
r
5
S
r
a
1
A
a
I
a
j
S
a
r
j
5
A
a
5
I
1
5
a
1
r
j
1
S
a
S
5
A
a
1 5
j a a r
I
A
S
Programma
12.30 Ontvangst met lunch
15.10 Intermezzo
13.15 Machiel van der Woude - Directeur Instituut Asbestslachtoffers
Opening en welkomstwoord
15.20
13.20 Rob van der Heijden - Voorzitter bestuur Instituut
Asbestslachtoffers
15 jaar IAS
13.35 Mariëtte Hamer - Voorzitter Sociaal-Economische Raad
Nieuwe grenswaarden, nieuw beleid
13.50 Nicoly Vermeulen - Voorzitter Raad van Bestuur
Sociale Verzekeringsbank
Connecting the dots
14.05 Dick Heederik - Hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse
Universiteit Utrecht
Epidemiologie anno 2025
14.20 Udo Waltman - Bedrijfsdirecteur Laboratorium, Opleidingsinstituut en Consultancybureau bij Search
Asbest in de praktijk: verleden, heden en toekomst
14.35 Mark Roscam Abbing - plv. Directeur-generaal Participatie en
Inkomenswaarborg ministerie SZW
Asbest en sociale zaken
Sjaak Burgers - Longarts, Coördinator expertgroep
Mesotheliomen van de NVALT en voorzitter Nederlands
Asbestose Panel
Behandeling asbestziekten nu en in de toekomst
Reactie Hugo Schouwink, longarts en bestuurslid IAS
ANTWOORDKAART, graag insturen vóór 14 januari 2015
Ja, ik kom op 26 januari naar het Lustrumcongres
Nee, ik ben verhinderd
15.45August Van en Berber Laarman - Onderzoekers Vrije Universiteit
Het IAS doorgelicht met een blik op de toekomst
16.00
Siewert Lindenbergh - Hoogleraar Privaatrecht Erasmus
Universiteit Rotterdam
Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening?
Reacties Bob Ruers, advocaat en lid Raad van Toezicht en Advies IAS
en Nienke van Osch, partner BSA Arbeidsrecht
Naam en voorletter(s): ...................................................................
Naam organisatie:
...................................................................
e-mailadres*:
...................................................................
16.30 Uitreiking ‘Prof. Job de Ruiterprijs’
Job de Ruiter - Oud-minister van Justitie en van Defensie,
geestelijk vader van het Instituut Asbestslachtoffers
16.40 Arie Woltmeijer - wnd. Voorzitter Raad van Toezicht en
Advies Instituut Asbestslachtoffers
Slotwoord
*uw deelname wordt per e-mail bevestigd.
16.45 Drankje en hapje
m a a n d a g
2 6
j a n u a r i
2 0 1 5
1 5
j a a r
I
A
S

14.50 Koffie/theepauze
h o e
z i e t
d e
to e ko m s t
e r u i t ?
15
r
a
5
S
S
a
1
A
j
I
A
S
I
r
5
S
r
A
a
1
I
a
A
I
r
S
ja
a
j
a
r
A
I
a
a
5
j
r
a
1
j
a
5
S
a
1
5
j
A
1
r
S
I
5
a
S
r
A
1
I
a
a
A
j
I
r
a
j
a
r
5
a
a
1
5
j
S
a
1
S
j
A
5
I
A
S
1
5
I
r
1
r
S
IA
a
a
S
a
A
j
I
a
A
j
I
r
5
a
r
5
1
a
a
1
j
S
a
5
S
j
A
5
1
I
A
1
5
I
r
S
1
r
a
A
a
I
S
a
j
a
r
A
j
I
a
5
r
5
a
1
r
j
a
1
a
S
5
S
ja
a
A
j
1
I
A
I
r
5
S
r
a
1
A
a
I
a
j
S
a
r
j
5
A
a
5
I
1
5
1
r
ja
5 jaar
5 jaar
PROGRAMMA
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Nellie Martens
Antwoordnummer 977
2509 VB DEN HAAG
15 jaar IAS:
hoe ziet de toekomst eruit?
Maandag 26 januari 2015
Locatie
postzegel
is niet
nodig
Raadzaal, SER-gebouw
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
www.asbestslachtoffers.nl
www.ias.nl
In de Raadzaal van het SER-gebouw, Den Haag