10 punten plan maart 2014 - Bussumse Ondernemers Vereniging

Bussumse ondernemers
(vereniging) :
Gangmakers voor Bussum!
Medio februari stuurden wij u ons document Gangmakers voor Bussums!
In navolging daarvan doen wij u de tien belangrijkste punten voor de ondernemers van Bussum toekomen welke wij u willen meegeven in de onderhandelingen
naar een nieuwe coalitie in onze gemeente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Voor de Bussumse ondernemers en de Bussumse Ondernemers Vereniging
(BOV) is het van groot belang dat de liggende plannen voor het ScapinoNieuwe Brink terrein (snel) worden uitgevoerd.
De Brinklaan moet doorgankelijk blijven voor auto’s.
Het maaiveld parkeren in het centrum moet in stand worden gehouden.
Aantrekkelijke parkeertarieven en gebruiksvriendelijk betaald parkeren (b.v.
via Yellowbrick) voor het centrum gebied.
Behoudt van het Wilhelminaplantsoen als belangrijk parkeergebied voor
centrumbezoekers en de markt.
Uitbreiding van het aantal koopzondagen naar minimaal 15 tot 20 op jaarbasis. *
Versnelde herontwikkeling van de leegstaande panden in het centrum. De
Dorpsmanager heeft reeds diverse stappen gezet en partijen met nieuwe
frisse ideeën bij elkaar gebracht. Wij verwachten van de gemeente een faciliterende houding die snelle procedures en besluiten voor alle partijen mogelijk maakt.
Geen detailhandel op de industrie/bedrijventerreinen, ook niet in de nieuwe
(fusie)gemeente.
In de onderhandelingen naar de nieuwe (fusie)gemeente: behoudt van het
systeem van Reclamebelasting heffen en uitkeren aan de ondernemers in
samenwerking met de Stichting Ondernemersfonds Bussum en Pro Bussum.
Basis houding van de gemeente is “JA, TENZIJ….” in plaat van “nee, mits…”.
Een ondernemende werkcultuur binnen het college en alle diensten (beleid
en uitvoering) van de gemeente. Deze werkhouding hoort volgens de BOV
thuis in het nieuwe coalitie akkoord!
*
Ten aanzien van de koopzondagen wordt op
de korte termijn door de BOV een discussie
en peiling avond gehouden bij de ondernemers. Naast de koopavond zal de wenselijke
invulling van de koopzondagen ter discussie
staan. Daarbij zal zeker een onderscheid gemaakt worden tussen twee sectoren: food (bij
voorkeur iedere zondag open) en de nonfood (met enige regelmaat op zondag
open). Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de uitkomsten.
Postbus 426 - 1400 AK Bussum
035 5394654
www.bovbussum.nl - [email protected]