KLIK HIER - De Zuidvogels

AANMELDINGSFORMULIER
HCAW SOFTBALSCHOOL 2014
Deze inschrijving is voorlopig, een bevesting voor deelname volgt later
Deelnemer
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Speelt softbal v.a.:
Vereniging
Naam
Plaats
Team/posities
Team
Positie 1
Positie 2
Positie 3
Komend seizoen in
Seizoen 2014
Ondergetekende verklaart hierbij zich aan te melden voor de HCAW Softbalschool 2014.
De softbalschool start op zaterdag 25 oktober, bestaat uit 8 lessen en eindigt op 20 december 2014.
De kosten voor deze softbalschool zijn €85,-, wat voldaan moet zijn vóór de 1e training op
Rabobankrekening NL 67 RABO 0111437202 t.n.v. penningmeester HCAW Bussum
o.v.v.: Softbalschool 2014 en naam speelster (NIET CONTANT BIJ DE ZAAL)
Zodra de groepsindeling bekend is volgt nader bericht per mail.
Naam:
Handtekening:
Datum:
Gegevens HCAW Softbalschool 2014
Coördinatoren
Richard Spermon
Marie-José Nijnens
Secretariaat:
Richard Spermon
06-31 766 777
[email protected]
Adres HCAW:
Opmerkingen
Zanderijweg 4-6
1403 XV te Bussum
035-6931430