PRINSJESDAG - ALD Automotive

AL D
PR I NSJE SDAG
DERDE DINSDAG IN SEPTEMBER
PRINSJESDAG
16 SEPTEMBER 2014
Prinsjesdag 2014: fiscale maatregelen voor de
automobilist
De fiscale maatregelen rondom de auto zijn de
laatste jaren een vast onderdeel van de plannen die
op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Dat is ook dit
jaar het geval. Bovendien kijken we niet alleen naar
2015, maar kijken we ook alvast vooruit naar de jaren
2016 tot en met 2019. Hieronder een overzicht van de
wijzigingen die voor u van belang kunnen zijn.
CO2-uitstootnormen bijtelling
Ook per 1 januari 2015 worden de CO2-normen van
de 14%- en 20%-bijtellingscategorieën bijgesteld
op basis van de technische vooruitgang. Bovendien
zijn de afgelopen jaren de verschillen qua CO2uitstootnormen van benzine- en dieselauto’s steeds
verder naar elkaar toegegroeid. Vanaf 2015 wordt er
voor de bijtelling zelfs helemaal geen verschil meer
gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s.
Voor nieuwe situaties (auto’s met een tenaamstelling
in 2015) is de 14%-categorie van toepassing bij een
CO2-uitstoot kleiner dan 83 gram/km. Van 83 tot en
met 110 gram/km is de bijtelling dan 20%. Daarboven
geldt het standaardpercentage van 25%.
Bijtelling elektrische en plug-in hybride auto
Voor de volledig elektrische auto blijft de bijtelling in
2015 op 4% van de cataloguswaarde staan. Plugin hybrides met een CO2-uitstoot van niet meer
dan 50 gram/km houden bij tenaamstelling in 2015
een bijtelling van 7%. Beide categorieën kunnen in
2015 bovendien nog gebruik maken van de MRBvrijstelling.
ALD AUTOMOTIVE
POSTBUS 696
2130 AR HOOFDDORP
BPM
Voor de BPM die verschuldigd is bij de
kentekenregistratie van nieuwe voertuigen, geldt
tot en met 2014 een vrijstelling voor zeer zuinige
auto’s. Dat zijn alle auto’s die qua bijtelling in de
4%-, 7%- of 14%-bijtellingscategorie vallen. Vanaf
2015 wordt die vrijstelling beperkt tot uitsluitend
de volledig elektrische auto’s. Ook op auto’s met
7%- of 14%-bijtelling wordt vanaf 2015 weer BPM
verschuldigd, zij het dat hiervoor een gematigde schijf
(een vast bedrag van € 175 plus een CO2-afhankelijk
bedrag, samen maximaal € 667) wordt ingevoerd.
Werkkostenregeling
Vanaf 2015 wordt het voor werkgevers verplicht om in
de loonbelasting de zogenaamde werkkostenregeling
toe te passen. Binnen die regeling bestaat er de
mogelijkheid om onbelast een bepaald percentage
van de totale loonsom te gebruiken voor secundaire
arbeidsvoorwaarden. Die ruimte kan bijvoorbeeld
gebruikt worden voor een optimalisering van het
mobiliteitsbeleid met de ALD mobility card.
Vanaf 2016…
Het kabinet komt op korte termijn met een plan voor
de autobelastingen voor de jaren 2016 tot en met
2019: de zogenaamde Autobrief 2. Naar verwachting
zal de bijtellingsdifferentiatie dan grotendeels
vervallen. Voor auto’s met een maximale CO2-uitstoot
van 50 gram/km zal vermoedelijk een verlaagd tarief
blijven bestaan, maar daarboven keren we terug
naar één tarief. Zo’n nieuwe regeling zal dan gepaard
moeten gaan met een goede overgangsregeling voor
bestaande contracten. De Autobrief 2 zal ook een
antwoord gaan geven op de vraag wat er met de
BPM en regelingen als de milieu-investeringsaftrek
gaat gebeuren. Wij houden u van deze nieuwe
ontwikkelingen op de hoogte zodra er concrete
voorstellen bekend zijn.
T +31 (0)20 658 70 00
F +31 (0)20 658 70 07
WWW.ALDAUTOMOTIVE.NL
Disclaimer: De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. ALD Automotive is echter niet verantwoordelijk
voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud, of voor de
gevolgen daarvan. Bron: AMD automotive fiscalisten