Van_zelfonderzoek_naar_borgen_bronregistratie_01 - Q

Van zelfonderzoek correct declareren
naar borgen van een goede
bronregistratie & declaratie
Bron: Training “Werken als AO/IC medewerker”
9 oktober 2014
Sandra Dahmen
Maaike Nijbroek
Stappen na zelfonderzoek(1)
Informeer de betreffende medewerkers
o De medisch specialisten, behandelaars en het zorgmanagement informeren
over de punten uit het zelfonderzoek en de gevolgen ervan voor het
ziekenhuis, de medisch specialisten en behandelaars.
Risicoanalyse
o Pas je risicomatrix aan met de punten uit het zelfonderzoek en zoek passende
beheersmaatregelen, zo dicht mogelijk bij de bron.
o Diverse prospectieve risico analyse (PRA) methodieken kan je toepassen zoals:
HFMEA Light en Bow-Tie.
o Risico’s en beheersmaatregelen bepalen doe je niet achter je bureau  dat doe
je samen met de actoren uit het proces.
Controles
o Implementeer nieuwe controles aan de bron n.a.v. de punten uit het
zelfonderzoek. Wat kan bij het afsluiten van de poli al worden gecontroleerd?
o Zorg dat de signaallijsten aangevuld worden met de punten uit het
zelfonderzoek.
Stappen na zelfonderzoek(2)
Structureel verbeteren:
o Bepaal wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
heeft m.b.t. de bronregistratie.
o Pas n.a.v. de punten uit het zelfonderzoek de procesbeschrijvingen en
werkinstructies aan.
o Instrueer of train bronregistratiemedewerkers in de wijzigingen en
herhaal zo nodig de DBC/DOT trainingen.
o Check agenda’s en de daaraan gekoppelde zorgactiviteiten op
actualiteit.
o Ga naast registreerders zitten en leg uit hoe hij/zij veel voorkomende
fouten kan voorkomen.
o Bevorder de bewustwording van iedereen door maandelijkse
terugkoppeling van zaken die goed gaan, maar ook zaken die nog
frequent fout gaan.
Stappen na zelfonderzoek(3)
Interne controle
o Breid je interne controle vanaf 2014 uit met de punten van het
zelfonderzoek, zowel in de dossiercontroles als de data-analyses.
Werken we zoals we hebben afgesproken?
o Houd interne audits op de registratie & facturatieprocessen.
o Zorg dat de pool van interne auditoren een afspiegeling is van de
actoren in het registratie- en facturatieproces. O.a. polimedewerkers,
medisch specialisten, behandelaars en medewerkers van de
zorgadministratie.
Verbetercyclus opzetten voor bronregistratie
o Plan;
risico-inventarisatie & beheersmaatregelen
o Do;
uitzetten beheersmaatregelen en verbeteren
o Check;
werken de beheersmaatregelen?
o Act;
aanpassen beheersmaatregelen
Meer weten?
Meer weten over het verbeteren van uw bronregistratie?
Kijk op www.qconsultzorg.nl voor onze artikelen over het
verbeteren van de bronregistratie en de AO/IC.
Vraag onze AO/IC DOT toolkit of AO/IC GGZ Toolbox aan via
[email protected]
Kijk op www.qacademy.nl voor trainingen omtrent deze
onderwerpen.
In contact blijven?
www.qconsultzorg.nl
[email protected]
Sandra Dahmen
[email protected]
Facebook.com/QConsultBA
06 466 238 74
@QConsult
nl.linkedin.com/pub/sandradahmen/26/b85/1a5
Q-Consult
Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief via
www.qconsultzorg.nl/contact