Zorg en ondersteuning thuis die bij u past

Zorg en ondersteuning thuis die bij u past
Mensen blijven langer thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving.
Daar passen we de zorg en ondersteuning op aan. Want de situatie
thuis is bij iedereen anders. Aan die verschillen willen we recht
doen. De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan
om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke
hulp, dagbesteding, begeleiding en ondersteuning voor
mantelzorgers. Daarbij zal meer dan nu, worden gekeken wat u
zelf nog kunt. De wet die dit regelt is de Wmo 2015. Voor de
medisch noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen
of het geven van medicijnen, is de wijkverpleegkundige er voor u.
Die zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering.
Gemeente en wijkverpleegkundige overleggen met u welke zorg
en ondersteuning passend en nodig zijn. Zo organiseren we uw
zorg en ondersteuning op maat.
Wilt u meer weten, kijk dan op www.dezorgverandertmee.nl. Heeft
u daarna nog vragen? Bel dan met het Informatiepunt langdurige zorg en
jeugd 0800-0126. Houd uw indicatiebesluit van het CIZ bij de hand.