Profielschets bestuurder m/v

Profielschets bestuurder m/v
Organisatie
Zorggroep Tellus biedt een breed palet aan diensten, intramuraal en extramuraal, op het
gebied van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. Het werkgebied van Zorggroep Tellus is
de gemeente Den Helder. Vanuit twee locaties en zorg thuis wordt zorg en ondersteuning
geboden aan ca. 145 cliënten met ca. 155 medewerkers. De jaaromzet bedraagt
ca. € 7.500.000 miljoen en in 2012 werd een positief resultaat behaald van
€ 250.000 euro.
Zorggroep Tellus maakt op dit moment een belangrijke transitie door. In 2013 is de
business case vastgesteld welke in 2014 wordt uitgewerkt in een transitiedocument. In
de besturingsfilosofie ligt de focus op de cliënt. Onze dienstverlening is faciliterend en
staat volledig ten dienste van de cliënt. Belangrijk aandachtspunt is de externe
positionering van Zorggroep Tellus.
Vanuit de visie op ouderenzorg wordt gewerkt om een nieuw en passend aanbod te
creëren. Zorggroep Tellus gelooft in de kracht van het leven. Goed en gezond ouder
worden hoort daarbij. Daarom maakt Zorggroep Tellus zich sterk voor ouder worden met
elkaar. We staan voor een goede ouderenzorg wij zien zorg niet alleen als zorgen voor,
maar ook als zorgen dat en zorgen met. Zorgen doen we samen. Dat is de basis van
onze visie.
Onze missie: leef je eigen leven! Waar het kan of nodig is, ondersteunen we daarbij.
Functieomschrijving
Zorggroep Tellus word aangestuurd door één bestuurder. De bestuurder is
eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee het
opstellen en realiseren van strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit
voortvloeiende resultaten. De bestuurder is het boegbeeld van de organisatie.
De bestuurder is een persoon die gekenschetst wordt als communicatief, visionair en
verbindend naar zowel in- als externe stakeholders. Hij/zij is in staat om de organisatie
mee te krijgen om de beoogde transitie mogelijk te maken.
Profiel bestuurder
Functie-eisen






Academisch werk– en denkniveau
Affiniteit met, kennis van en (toekomst)visie op ontwikkelingen in de ouderenzorg
Ervaring met het ontwikkelen van visie, in staat gebleken in samenwerking een
scherpe koers te bepalen en deze te implementeren en te borgen
Ruime ervaring met ingrijpende veranderingsprocessen van strategische keuzes,
met name in de VVT
Bewezen ‘out of the box’ denker zicht op ontwikkelingen in de markt en deze op
proactieve wijze weten te vertalen naar nieuwe product-marktcombinaties en
samenwerkingsvormen
Beschikken over leiderschapsstijl met kenmerken als wederzijds belang voorop,
denken in netwerken in plaats van hiërarchie, zien van meerdere waarheden,
accent op relaties en transacties in plaats van posities ervaring met cultuur- en
gedragsverandering met oog voor de menselijke ontwikkelvragen die dit met zich
meebrengt. Zichtbaar en toegankelijk tonen van leiderschap op dit nieuwe gedrag.
Arbeidsvoorwaarden
De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de richtlijnen van de
Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) en de Wet Normering Topinkomens
(WNT).
Zorggroep Tellus zoekt een bestuurder voor 20 uur per week. Wel wordt van de
kandidaat verwacht dat hij/zij het 1e jaar ongeveer 28 tot 32 uur per week
beschikbaar is voor de functie. Verder wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij
bereid is tot verhuizen naar de gemeente Den Helder. Aanstelling vindt in eerste
instantie plaats voor 1 jaar en bij gebleken geschiktheid wordt de overeenkomst
omgezet voor onbepaalde tijd.
Uw reactie:
Meer informatie over deze functie kunt u opvragen bij de voorzitter van de Raad van
Toezicht. Uw schriftelijke reactie, voorzien van motivatie en CV, kunt u voor 28 mei
2014 zenden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, IJsselmeerstraat 2, 1784
MA Den Helder of per e-mail aan [email protected]
Een persoonlijkheidstest kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Profiel bestuurder