De Gelderlander Betuwe 20140301

Geen zicht op
nieuwe sporthal
door Joris van Egmond
HUISSEN – Geen enkele politieke
partij kon donderdagavond bij het
Lingewaardse sportdebat de garantie geven dat er een nieuwe binnensportaccommodatie komt. Maar
dat de binnensport is achtergesteld ten opzichte van de buitensport, daar was iedereen het over
eens.
Het debat bij de jeu de boulesbaan in Huissen was georganiseerd door NOC*NSF en Stichting Welzijn Lingewaard naar aanleiding van een onlangs opgestelde sportvisie. Daarin staat dat er
‘volstrekt onvoldoende ruimte’
voor de binnensport is. De bijeenkomst trok zo’n vijftig bezoekers.
Allen wilden van de politici weten: wat gaan jullie doen om de
sport beter te maken?
Tot teleurstelling van enkele bezoekers kon geen van de partijen
een gloednieuwe binnensportaccommodatie beloven. „Dat laten
de financiën gewoon niet toe”,
zei Theo Janssen namens Lingewaard.Nu. D66 pleitte ervoor het
geld dat de gemeente verdient bij
de verkoop van vastgoed, ook in
te zetten voor onderhoud aan binnensportaccommodaties.
Lingewaard heeft drie grote bin-
nensportaccommodaties: De Bongerd, De Brink en Walburgen. De
onderhoudsstaat van die panden
is volgens de politici en sportverenigingen slecht. Ook bieden ze
te weinig capaciteit, waardoor verenigingen kunnen groeien. Johan
Sluiter, van Lokaal Belang Lingewaard: „We moeten in ieder geval
in de raad bekijken wat we wel
voor de sport kunnen realiseren.”
Het gebrek aan binnensportruimte was niet het enige probleem,
bleek tijdens het debat. Meerdere
verenigingen klaagden over het
slechte contact met de gemeente.
De komst van de sportraad, die de
belangen van sporters behartigt,
kan daar verandering in brengen,
denkt de VVD. Nick Hubers van
B06-L2000 merkte wel op dat de
raadsleden gezamenlijk moeten
besluiten wat het belang is van
zo’n raad. Ondanks de losse eindjes in de visie, kon het initiatief
de goedkeuring van de politici
dragen. Hetty Huberts (PvdA):
„De plannen zijn zeer welkom.”
䊳 Een sportraad, die de belangen van sporters behartigt,
moet het contact met de gemeente verbeteren
‘De bierprijs? Ik moet
uit de kosten komen’
vervolg van pagina 25
Jeurissen van de nieuwe Huissense carnavalstent overweegt: „Als
het druk wordt zal het 2 euro zijn,
als het tegenvalt qua publiek 2,10
of 2,20 euro. Ik moet simpelweg
sowieso uit de kosten zien te komen.”
Om die laatste reden heeft hij ook
de entreeprijs voor de zondag- en
maandagavond nog niet vastgesteld. „Misschien wordt het wel
gratis, als het goed gaat.” Voor de
zaterdag- en dinsdagavond moet
stevig in de portemonnee getast
worden om binnen te komen: res-
pectievelijk 18,50 en 16,50 euro
aan de deur, maar dat komt volgens Jeurissen omdat er die avonden ‘een duur programma staat’.
Ook De Hucht in Elst hanteert
verschillende entreeprijzen voor
diverse avonden. In het algemeen
geldt ook: hoe moeilijker een zaal
het heeft om veel volk binnen te
krijgen, hoe lager de lat voor de
entreeprijs wordt gelegd. Dus
wordt op diverse locaties géén entreeprijs geheven.
En nog een nabrander vanuit De
Spil in Lent: een biertje van 2 euro is daar een vaasje of Amsterdammertje, meer dan een fluitje.
COLOFON
Krant niet ontvangen? Onze excuses. Meld het via dg.nl/service. De krant wordt
niet nabezorgd. U ontvangt restitutie en u kunt de krant van vandaag lezen
via E-paper. Vragen? Bel: 088 01 39950.
Editie Betuwe
Mercatorweg 28,
Postbus 9500,
6800 KX Arnhem
Telefoon: 0481-371510
e-mail: [email protected]
en [email protected]
Internet: dg.nl
Redactie sport:
Pouw Jongbloed
teamleider 026-3579762,
Gerard Borgman, Marco Houterman,
Pim Roelofs
Media-advies en verkoop
Tel: 088-0139991
Email:
[email protected]
Redactie: Karin Mulder (teamleider)
0481-371510, Joris van Egmond, Bernardo
van Hal, Job van der Meer , Wilma Reinders,
Rob van der Velden
*
BETUWE 27
DE GELDERLANDER ZATERDAG 1 MAART 2014
26 BETUWE
Op de inhoud en vormgeving van De Gelderlander rust auteursrecht. Voor het
overnemen, opslaan en verspreiden, op welke wijze dan ook, heeft u toestemming nodig.
HETTY DE WIT
Inrichten
Bemmelse
Waard kan
verder
‘Het werkt als een
steen in een vijver’
BEMMEL – Het voorontwerp voor
INTERVIEW Bedrijven die verenigingen helpen. Dat is
het idee van de Oost-Betuwse Uitdaging. Manager
Hetty de Wit legt uit. „Ondernemers kunnen zich
profileren als maatschappelijk betrokken.”
door Wilma Reinders
OOST-BETUWSE UITDAGING
W
oensdag is de stichting Oost-Betuwse
Uitdaging opgericht.
In Droom in Elst waren zo’n honderd
mensen van bedrijven, verenigingen,
welzijnswerk en de burgemeesters van Lingewaard en Overbetuwe bijeen. Manager Hetty de
Wit gaf een presentatie over de werking van de
Uitdaging.
En, hoe werkt het?
„Verenigingen, sportclubs en stichtingen kunnen via onze website een aanvraag doen voor
menskracht, materialen en middelen. Vier keer
per jaar komt een groepje mensen uit het bedrijfsleven bijeen, de matchgroep. Die behandelen alle aanvragen. Centraal uitgangspunt daarbij is: komt het oplossen van de vraag ten goede
aan de leefbaarheid in de directe omgeving?”
Het antwoord is ja. Hoe gaat het dan verder?
„De matchgroep bestaat uit ‘oude rotten’ en
‘jonge honden’. De oude rotten kijken in hun
vaak enorme netwerk welke ondernemer, die
maatschappelijk betrokken is, die klus zou willen doen. Die naam geven ze door aan een jon-
“
Alles gaat met
gesloten beurs. Er
wordt dus niet met
geld heen en weer
geschoven
Hetty de Wit
䢇
䢇
䢇
De Uitdaging is ooit, in 1999, begonnen als de
Arnhemse Uitdaging.
De Oost-Betuwse variant (gemeenten Lingewaard
en Overbetuwe) is de twaalfde Uitdaging. Voor 1
juli beginnen er nog tien en er lopen gesprekken
in dertig andere gemeenten.
Hetty de Wit is manager van de Oost-Betuwse
Uitdaging. De Lochemse is zelfstandig communicatieadviseur en intermediair voor maatschappelijk betrokken ondernemen.
ge hond, die de aanvraag regelt van A tot Z.”
Dat klinkt nogal abstract. Geef eens een voorbeeld?
„De scouting zoekt een nieuw keukenblokje.
Een keukenbedrijf verwijdert geregeld oude
keukens die nog heel goed bruikbaar zijn. Dat
houdt er een apart en levert die aan scouting.
De scouts plaatsen hem zelf, daar leren ze dan
ook weer van. De oude rot vindt het keukenbedrijf in zijn netwerk, de jonge hond begeleidt
het hele proces.”
Wat is uw rol als manager daarin?
„Ik ben de schakel, de aanjager. Ik bekijk alle
aanvragen: zijn ze compleet, begrijpelijk, is er
meer informatie nodig, zit er een vraag áchter
de vraag? Dat zoek ik allemaal uit en speel de
aanvraag dan door naar de matchgroep.”
Kan elke vereniging een aanvraag doen?
„In principe wel. Maar als we het idee hebben
dat een club rijk genoeg is om het zelf te betalen, zullen we de aanvraag niet honoreren.”
De Oost-Betuwse Uitdaging is deze week gestart.
Is er animo voor in Lingewaard en Overbetuwe?
„We hebben op dit moment zo’n twintig bedrijven die meedoen. In de matchgroep zitten nu
drie jonge honden en één oude rot. Die gaan bij
elkaar zitten en kijken in hun netwerk wie nog
䡵 Hetty de Wit foto’s Erik van ’t Hullenaar
meer zou willen meedoen. We willen toe
naar zo’n vier oude rotten en tien jonge
honden. Het is als een steen die je in een
vijver gooit: de kringen worden steeds wijder. Jan kent Piet en maakt hem enthousiast. Piet betrekt Marie er weer bij. Dat
werkt veel beter dan dat ik als manager
‘meneer Jansen’ moet benaderen. Ik kom
waarschijnlijk niet eens voorbij zijn secretaresse. Het liefst hebben we uit alle kernen
van Lingewaard en Overbetuwe iemand in
de matchgroep. Dan kunnen mensen zich
er ook in herkennen.”
niet met geld geschoven.”
U hebt ervaring met de Zutphense en Lochemse Uitdaging. Werkt het?
„Nou en of! In Arnhem bestaat het nu vijftien jaar en daar hebben ze 450 matches
per jaar. Zutphen bestaat sinds 2009, daar
zijn er jaarlijks tussen de 150 en 200. De
matches van de Uitdagingen die vorig jaar
bestonden, hadden in geld een gemiddelde
maatschappelijke waarde van 2,5 ton. En alles gaat met gesloten beurs. Er wordt dus
Wat hebben de ondernemers daaraan?
„Die kunnen zich profileren als maatschappelijk betrokken ondernemers. Zij kunnen
binnen en buiten hun bedrijf laten zien
dat ze betrokken zijn bij hun directe omgeving. Er wordt een steeds groter beroep op
hen gedaan, mede door de komst van de
participatiemaatschappij.”
VVD komt met
eigen stemwijzer
Kloof tussen politiek en wijkplatforms dichten
BEMMEL – De VVD in Lingewaard
heeft een eigen, lokale stemwijzer gelanceerd. Aan de hand van
een twintigtal vragen op de website stemwijzerlingewaard.nl kan
de Lingewaardse kiezer een globaal stemadvies krijgen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van
19 maart. De vragen gaan dan ook
over lokale thema’s. De stemwijzer van de lokale VVD-afdeling is
bedoeld om meer mensen warm
te laten lopen voor de verkiezingen. Volgens de partij is de stemwijzer onafhankelijk ontwikkeld
door internetbedrijf InternetBazen.nl. Het is een globaal hulpmiddel, dat de kiezer aan het eind aanraadt vooral op zoek te gaan naar
de verkiezingsprogramma’s, aldus
de VVD.
ANALYSE
WIJKPLATFORM
door Job van der Meer
BEMMEL – Veel is er van burgerparticipatie niet terechtgekomen in Lingewaard, terwijl die in 2010 hoog
op de politieke agenda stond. De
emotie bij de leden van wijkplatform Bemmel-Centrum donderdagavond, toen ze besloten te stoppen, toont aan dat er voor de politiek nog een wereld te winnen is.
Met dichtgeknepen keel en vochtige ogen somden ze een voor een
hun twijfels op, om uiteindelijk
te besluiten het beu te zijn. Stoppen was het enige signaal nog dat
restte. Geen gehoor vinden bij de
gemeente, terwijl je geacht wordt
ogen en oren voor de wijk te zijn,
er ten volle je schaarse tijd voor
in te zetten en ideeën te leveren
voor leefbaarheid in de wijk. Het
is vrijwillig hard werken en levert
vooral frustratie op.
De leden van wijkplatform Bemmel-Centrum staan niet alleen in
hun teleurstelling. Die wordt gedeeld in andere platforms in Bemmel, Huissen en, naar verluidt,
ook in Doornenburg en Haalde-
䊳 Burgerparticipatie is niet
van de grond gekomen. Dat
wijkplatform ermee stopt,
toont dat nog eens aan
ren. Die hopen op verbetering na
een rapport van de rekenkamercommissie over het functioneren
van de platforms, dat in april of
mei uitkomt. Bemmel-Centrum
wil daar niet op wachten.
De raadsfracties zijn het intussen
eens dat burgerparticipatie in de
laatste vier jaar niet van de grond
is gekomen. Sjoerd Wannet (D66)
erkende dat dapper in het lijsttrekkersdebat donderdag, Frans Schut
(B06-L2000) ook. Hun speerpunt
was het. Zij leverden wethouders
in 2010. Volgens Theo Janssen van
Lingewaard.Nu echter zijn de platforms opgericht voor leefbaarheid
en niet voor burgerparticipatie.
Dat kan zo zijn, maar wie de betrokkenheid van platformleden
ziet, kan niet anders dan conclude-
ren dat daar dé betrokken mensen zitten die burgerparticipatie
vorm kunnen geven. Het is de
poort voor de gemeente om initiatief uit de samenleving tot beleid
te maken of te realiseren. Als burgerparticipatie ergens kansen
heeft, dan is het daar.
Lianne Duiven (GroenLinks) zegt
dat burgerparticipatie prima is in
Lingewaard, maar de initiatieven
doodlopen in ambtelijke en politieke molens. De frustraties van
platformleden beamen dat. Niet
alleen is participatie niet gelukt,
er is een behoorlijke kloof te dichten. Dat Bemmel-Centrum vurig
hoopt op nieuwe wethouders en
een nieuwe raad om na de verkiezingen in maart weer zaken mee
te kunnen doen, zegt genoeg.
de verdere inrichting van de Bemmelse Waard is door de gemeente
Lingewaard vrijgegeven voor inspraak.
Het buitengebied tussen Bemmel
de Waal is de afgelopen jaren al
grotendeels heringericht tot natuur- en recreatiegebied. Een aantal agrarische enclaves, waarvan
de Ambtswaard met ongeveer 40
hectare (circa tachtig voetbalvelden) de grootste is, kon nog niet
betrokken worden bij de uitvoering.
Inmiddels kan dit wel. Daarvoor
heeft zandwinningsbedrijf K3Delta, in samenspraak met de provincie Gelderland, Staatsbosbeheer,
Stichting Lingewaard Natuurlijk
en de gemeente, een aanvullend
inrichtingsplan opgesteld. Door
het aankopen van gronden die nu
nog een agrarische bestemming
hebben kunnen deze worden ingericht als weidevogelgebied.
De grote grazers in het gebied krijgen volgens het plan circa 25 hectare extra leefruimte. Door het
verbinden van bestaande plassen
wordt 12 hectare extra wateroppervlak gecreëerd. De toegankelijkheid van het gebied wordt vergroot door het inrichten van ruim
3 kilometer ruiterpad en bijna 10
kilometer struinpaden. Ook komt
er een binnendijkse parkeerplaats
voor vissers en duikers en wordt
werk gemaakt van het landschappelijk inpassen van het aangrenzende fabrieksterrein.
Als tegemoetkoming aan de bewoners van Groenlanden, aan de
overzijde van de Waal, komt aan
de rivierzijde een groene wal van
400 meter. De mogelijkheid van
een drijvende zandklasseer-installatie in de haven is in het plan geschrapt. De maatregelen dragen
niet direct bij aan verruiming van
het rivierbed, maar staan maatregelen voor bescherming tegen
hoogwater ook niet in de weg.
䊳 Grote grazers in Bemmelse
Waard krijgen circa 25
hectare extra leefruimte
tot hun beschikking
oostbetuwseuitdaging.nl
Sloop of herbouw
Zettense villa De
Til nog ongewis
ZETTEN – Het duurt vermoedelijk
nog tot begin april voordat duidelijk wordt of de drie weken geleden door brand verwoeste villa
De Til in Zetten al dan niet wordt
herbouwd. De verzekeringsmaatschappij zegt die tijd nog nodig te
hebben voor onderzoek en beoordeling van de schadeclaim.
De stichting Fundatie, die namens de Heldringstichting de verkoop van af te stoten panden regelt, heeft aangifte gedaan van
brandstichting in het 92 jaar oude
monument. De politie heeft het
onderzoek echter gestaakt: de
brandschade was te groot om verder te rechercheren.