Journaal 16 Vrijdag 9 mei 2014

Journaal 16
Vrijdag 9 mei 2014
Laatste periode
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. De maand mei is altijd een vreemde maand waarin veel
onderbrekingen zitten door de diverse vrije dagen en vakanties. Ook voor mij als locatiedirecteur is de laatste periode
aangebroken. De komende maand zal voor mijzelf in het teken staan van overdracht en afronding van mijn
werkzaamheden. Inmiddels heb ik voor de vakantie een gesprek gehad met Wim Davelaar die vanaf 1 juni een
tweetal dagen per week als interim-directeur aan de slag zal gaan. In het volgende Journaal zal Wim Davelaar zich
aan u voorstellen. Daarnaast zal een gedeelte van mijn werkzaamheden overgenomen worden door juf Hedi. Zij zal
deze werkzaamheden op de woensdag gaan verrichten.
Op de achtergrond is de school druk bezig om de formatie voor het volgende schooljaar rond te maken. Inmiddels
loopt de mobiliteitsronde binnen de stichting. Binnen deze ronde wordt er geïnventariseerd of er mensen zijn die
binnen de stichting op een andere plek zouden willen werken of dat er mensen zijn die gezien hun expertise iets voor
de andere scholen in de stichting kunnen betekenen. Na deze ronde hebben we binnen de hele stichting een
overzicht van de vacatures die ontstaan en de plekken waar het nodig is om een vacature te gaan plaatsen.
Binnen onze school is er binnen het docententeam geen mobiliteit aangevraagd door de leerkrachten. Wel zal juf
Marlies, onze intern begeleider, na de zomervakantie gaan starten op SBO De Elsenburg. Door de invoering van
passend onderwijs en de veranderingen die dit met zich meebrengt binnen het speciaal basisonderwijs ontstond hier
een vacature. We feliciteren juf Marlies van harte met deze stap in haar carrière en wensen haar alvast alle goeds op
het speciaal basisonderwijs. Door de verschuiving van juf Marlies richting een andere school in de stichting ontstaat er
in het nieuwe schooljaar dus een vacature op de Nicolaas Beets. In de tweede week van mei zullen we de vacature
dan ook extern plaatsen op de diverse vacaturesites om zodoende een geschikte Intern Begeleider te vinden die bij
de school past. In dit proces willen we natuurlijk de nieuw te benoemen locatiedirecteur betrekken. Gelukkig blijft juf
Marlies binnen onze stichting werken en gaat haar expertise dus niet voor ons verloren, bij vragen kunnen we dus altijd
terecht. Op het moment dat de school de formatie zo goed als rond heeft en meer mededelingen kan doen, zullen
wij dit zoals u van ons gewend bent zo snel mogelijk communiceren.
Tenslotte nog even het bericht dat de benoemingsadviescommissie (BAC) druk bezig is met de brievenselectie in de
sollicitatieprocedure voor de locatiedirecteur. In deze commissie zitten een MR-lid namens de ouders, een
personeelslid, de clusterdirecteur, financieel directeur bestuursbureau en een andere locatiedirecteur uit de stichting
Librijn. Na de eerste gesprekken die plaats zullen vinden op 15 mei, zal een keuze gemaakt worden uit een aantal
kandidaten die voor een tweede ronde uitgenodigd worden. Na de 2e ronde gesprekken die gehouden worden op
26 mei hoopt de BAC een keuze gemaakt te hebben en hoopt de BAC een nieuwe locatiedirecteur gekozen te
hebben.
Namens het team wens ik u allen een heel goede laatste periode in het schooljaar!
Michael van Baarle
Locatiedirecteur
Op OBS Nicolaas Beets...
is iedereen welkom, wie je ook bent
werken wij samen en helpen wij elkaar
groeien wij van complimenten
zorgen wij samen voor een prettige en veilige sfeer
handelen wij vanuit vertrouwen
…en staat leren centraal!
@BEETSRIJSWIJK
obs Nicolaas Beets, Beetslaan 97, 2281 TH, Rijswijk, tel. 070-3952609. e-mail: [email protected]
1
In de herhaling… Vakantieregeling 2014-2015
De vakantieregeling voor de komende twee schooljaren is op onze website terug te vinden via de link
http://www.obs-nicolaasbeets.nl/ouders/roosters/vakanties. Onderstaand het vastgestelde
vakantierooster voor het komende schooljaar.
Handige emailadressen:
Is er iets in uw persoonlijke gegevens gewijzigd? Laat het zo spoedig mogelijk weten aan onze administratief medewerkster:
[email protected]
Heeft u opmerkingen/ suggesties of vragen aan de medezeggenschapsraad over bestuurlijke zaken van de Nicolaas Beets? Mail
dan de oudergeleding van de MR: [email protected]
Heeft u opmerkingen/ suggesties of vragen aan de Ouderraad over de diverse activiteiten in de school? Stuurt u dan een mail naar
[email protected]
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. de overblijf (TSO)? Mail dan met onze TSO-coördinator Marijke Holtkamp op:
[email protected] of belt u naar 06-46483556
Heeft u vragen aan onze combinatiefunctionaris (sportlessen na school)? Stuurt u dan een mail naar Bas Riekert op emailadres:
[email protected] Of belt u naar 06-53609971
AGENDA
Heeft u vragen of opmerkingen t.a.v. het Journaal stuurt u dan een mail naar:
[email protected]
Ma
12/05
Di/
MP2: Feest! Festiviteiten en
vieringen
Ma
19/05
13/05
Di
20/05
MP3: Nederland waterland
Werkweek groep 8
Werkweek groep 8
Wo
14/05
Wo
21/05
Werkweek groep 8
Do
15/05
Do
22/05
Vr
16/05
Vr
23/05
Werkweek groep 8
OR-vergadering
Werkweek groep 8
Journaal 17
Ma
26/05
Di/
27/05
Wo
28/05
Do
29/05
Vr
30/05
Alvast voor in de agenda:
Studiedag Librijn
Alle leerlingen vrij!
Hemelvaart
School gesloten
Hemelvaart
School gesloten
Vr 06/06 studiedag, kinderen vrij!
Ma 09/06 t/m vr 13/06i
Pinkstervakantie
Wo 09/07 16.00-19.00 ZOMERFEEST
obs Nicolaas Beets, Beetslaan 97, 2281 TH, Rijswijk, tel. 070-3952609. e-mail: [email protected]
2
De Avondvierdaagse 2014
De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van maandag 2 tot en met donderdag 5 juni.
Dit jaar is het de 60ste keer dat de avondvierdaagse in Rijswijk wordt gehouden, we hopen daarom dat er veel
kinderen van onze school meedoen. Als er voldoende animo is, willen we dit jaar ook voor het eerst de 10
kilometer gaan lopen.
5 kilometer
De 5 kilometer start maandag, dinsdag en woensdag bij het oude stadhuis aan het Raadhuisplein, op de kruising
van de Generaal Spoorlaan / Lindelaan en Burgemeester Elsenlaan. Parkeren kan op het Raadhuisplein en is gratis,
tram 17 (Generaal Spoorlaan) en bus 23 (Hendrik Ravesteijnplein) hebben een halte vlakbij het Raadhuisplein. We
verzamelen tussen 17:50 en 18:00 en zijn daar om ongeveer 19:30 terug.
Donderdag starten we om 18:30 bij het stadhuis op het Bogaardplein. Alle deelnemers verzamelen na afloop op
het Piramideplein en vertrekken daar om 19:50 naar het Bogaardplein voor het defilé. Alle kinderen krijgen dan
een hand van de burgemeester, wethouders en nog een paar notabelen. Dat is tussen 20:15 en 20:45 afgelopen.
Bij het Bogaardplein moet betaald worden voor parkeren. Tram 17 en bus 18 en 23 hebben een halte (In de
Bogaard) bij het Bogaardplein.
10 kilometer
Voor geoefende lopers is het mogelijk om iedere avond 10 kilometer te lopen. De 10 kilometer start alleen op het
Bogaardplein. We verzamelen tussen 17:50 en 18:00 op het Bogaardplein. Kinderen die met de leiding mee willen
fietsen worden om 17:30 op het schoolplein verwacht. We zijn om ongeveer 20:00 terug op het Bogaardplein en
rond 20:30 op het schoolplein.
De deelname aan de avondvierdaagse wordt georganiseerd door een aantal ouders, de school is niet
verantwoordelijk. We verwachten daarom van de ouders of verzorgers dat ze zelf meelopen of zorgen dat er
iemand anders toezicht houdt op hun kind(eren). We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het zeker voor de
kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 belangrijk is dat ze iedere avond gestimuleerd worden door hun ouders of
verzorgers.
Opgeven kan door per gezin onderstaand strookje in te vullen en met het verschuldigde bedrag in een gesloten
envelop bij de leerkracht in te leveren. Inschrijven kan tot en met vrijdag 23 mei.
De kosten zijn 5 euro per deelnemer. De kinderen en betalende ouders krijgen hiervoor een medaille en iedere
avond een pakje drinken. Ouders die alleen meelopen en geen medaille willen hoeven niets te betalen. Geef a.u.b.
een emailadres op zodat we eventuele wijzigingen in tijden makkelijk kunnen doorgeven. Wij zijn te bereiken op
[email protected]
Hartelijke groeten, Liesbeth en Reinier Jansen en Joke Hendriks
===========================================================================
Naam kind of ouder
Groep
5 of 10 km
Hoeveelste medaille
Naam en emailadres ouder/verzorger:
Totaal bedrag:
obs Nicolaas Beets, Beetslaan 97, 2281 TH, Rijswijk, tel. 070-3952609. e-mail: [email protected]
3