Journaal 20 Vrijdag 18 juli 2014

Journaal 20
Vrijdag 18 juli 2014
Bijna de hele week mooi weer. Bijna … want woensdag 9 juli was de temperatuur
prima, maar … het regende. Een neervallend gordijn. Dus het overgrote deel van de
activiteiten werd naar binnen verplaatst. De bakploeg stond buiten onder stevig
vastgebonden party tenten.
Het weer heeft de pret niet mogen drukken. Ook dit jaar was het weer een geslaagd
zomerfeest. De kinderen hebben weer volop genoten van onder andere het
schminken, de stormbaan, de dierendokter, verschillende spelletjes en knutsels.
Alle ouders en ouderraad hartelijk bedankt. Zonder jullie hulp was het niet zo’n leuk
feest geworden!
obs Nicolaas Beets, Beetslaan 97, 2281 TH, Rijswijk, tel. 070-3952609. e-mail: [email protected]
1
Voorstellen: Suzanne van der Vlist
Wat spannend dat ik onderdeel van jullie school uit mag gaan maken! Ik ben Susanne
van der Vlist en woon met mijn man Michel en onze kinderen Jim en Jess in Delfgauw. In
mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig. Zo maak ik bijvoorbeeld graag taarten en
stempels. Sportief probeer ik te zijn op het softbalveld en thuis geniet ik van een lekker
kopje thee met een spannend boek. Komend schooljaar mag ik samen met juf Sascha
een van de kleuterklassen gaan bemannen. Ik ben gek op het werken met kleuters en
heb de afgelopen 10 jaar dan ook alleen in onderbouw groepen gewerkt. Juf Sascha
en ik kennen elkaar al van onze opleiding tot Remedial Teacher dus we vertrouwen er
op dat we een super team gaan vormen. Alvast een fijne vakantie en tot volgend
schooljaar!
En ook nog voorstellen: Ingrid Hoogteijling
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ingrid Hoogteijling ik ben 43 jaar en heb een relatie met Frank. Ik werk al
een tijdje voor Librijn (nu op de Freinetschool lokatie JPT) en heb daarvoor op een
school in Amsterdam en Badhoevedorp gewerkt. Ik reis graag (dit jaar een mooie reis
naar Indonesië in de zomervakantie) en ik dans salsa. Vanaf 1 november sta ik voor
groep 5 en daar heb ik nu al heel veel zin in.
Helaas lukte het niet voor de zomervakantie nog naar school te komen, maar na de
vakantie kom ik zeker eens langs om kennis te maken. Ik wens iedereen een hele fijne
vakantie.
Groetjes Ingrid Hoogteijling
En voorstellen:
Even voorstellen…
Vanaf 1 augustus zal ik als intern begeleider op de OBS Nicolaas Beets
aan de slag gaan. Mijn naam is Christine Grift en ik ben 28 jaar. Samen
met mijn vriend Maurice en zoon Daan (1,5 jaar) woon ik in
Leidschenveen.
Als leerkracht heb ik gewerkt in verschillende groepen, waaronder ook
op een speciale basisschool (SBO). Hier heb ik ervaring op gedaan in
het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In het SBO is mijn droom
ontstaan om ooit orthopedagogiek te gaan studeren. In 2008 ben ik mijn droom waar
gaan maken en ben ik begonnen aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen.
Tijdens mijn studie heb ik gewerkt in een semi-residentiële instelling voor kinderen die
uithuisgeplaatst waren en een medische kinderdagverblijf. In 2010 ben ik afgestudeerd
als orthopedagoog. Mijn hart ligt in het onderwijs en na mijn afstuderen heb ik dan ook
bewust gekozen voor de functie van intern begeleider. In de afgelopen vier jaar heb ik
als IB’er ervaring mogen op doen op verschillende vlakken, o.a. in het opzetten van
een zorgstructuur, in het begeleiden van leerlingen met specifieke
obs Nicolaas Beets, Beetslaan 97, 2281 TH, Rijswijk, tel. 070-3952609. e-mail: [email protected]
2
ondersteuningsbehoeften (gedragsmatig of cognitief) en in het begeleiden van
leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie in de plusklas. Daarnaast ben ik
betrokken geweest bij het voorbereiden van de overgang naar Passend Onderwijs.
Op dit moment ben ik nog werkzaam op de Kardinaal Alfrinkschool te Maassluis. Na
twee jaar met plezier gewerkt te hebben op deze basisschool is het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Ik heb veel zin om op de OBS Nicolaas Beets aan de slag te gaan. Ik
heb al kennis mogen maken met de hardwerkende en enthousiaste leerkrachten.
Samen met de leerkrachten wil ik ernaar streven dat alle kinderen elke dag met een
grote glimlach de school in en uit lopen, zich ontwikkelen en indien nodig de extra
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Een goede samenwerking met ouders vind
ik hierbij zeer belangrijk.
Ik kijk dan ook uit naar een fijne samenwerking met u. Mijn werkdagen worden volgend
schooljaar dinsdag, woensdag en donderdag. Mocht u vragen hebben, maak gerust
een afspraak. Mijn deur staat altijd open!
Voor nu alvast een hele fijne zomervakantie gewenst en tot in september!
Hartelijke groet,
Christine Grift
En ook afscheid:
Juf Marlies gaat na de zomervakantie op een andere school van Librijn haar kennis en
vaardigheden als intern begeleider inzetten. De afgelopen tijd heeft ze werk gemaakt
van het zorgsysteem op onze school. Juf Marlies: bedankt voor de inzet.
En nog een afscheid:
Ik heb als tijdelijke directeur kort kunnen genieten van de Nicolaas Beets. Ik gebruik het
woord genieten. Als interim-directeur heb ik op een redelijk aantal scholen gewerkt.
Meestal, goedbeschouwd altijd, was er wat aan de hand; écht wat aan de hand. Op
de Nicolaas Beets niet. Natuurlijk, een enkele plooi, maar er werken enthousiaste, zeer
sterk op de leerlingen betrokken mensen. Om een oud voetbalcommentator te citeren:
Het is een goed stel.
Een bloeiende school met een goed programma, meedenkende en meewerkende
ouders en wat is het een mooi nostalgisch gebouw.
Dank dat ik gedoogd ben.
Wim Davelaar
Nieuws van Peuterspeelzaal Bij Ons
Bijna zomervakantie. We hebben veel peuters zien komen, maar ook zien gaan. Dat is
altijd even slikken, maar gelukkig zien wij de meesten nog op het schoolplein.
De laatste week stond bij ons dan ook in teken van de vakantie en deden we veel
leuke dingen met de peuters. De laatste ochtend hebben we er een feest van
gemaakt met spelletjes en veel lekkers. Tot slot: iedereen een hele fijne zonnige
vakantie.
Vriendelijke vakantiegroetjes van Jennifer en Marcia van peuterspeelzaal Bij Ons.
obs Nicolaas Beets, Beetslaan 97, 2281 TH, Rijswijk, tel. 070-3952609. e-mail: [email protected]
3
De verborgen vallei: de afscheidsmuscial.
Wat een geslaagde musical.
Natuurlijk een beetje plankenkoorts, maar het oefenen
heeft opgeleverd dat iedereen rolvast was.
Eerst alleen de liedjes voor de groepen 1 tot en met 3.
’s Middags en ’s avonds het echte theaterwerk. Een
echt groot podium met coulissen, decor, geluid, licht;
echter hoe goed de randvoorwaarden ook zijn, het
ging natuurlijk om de optredende artiesten. Ze hebben
er een spetterende musical van gemaakt. Iedereen
heeft genoten: lachen en momenten van ontroering.
Na het slotapplaus hebben de juffen en meesters en
passend lied ten gehore gebracht waarbij alle
leerlingen de revue passeerden.
En nu.. op naar de zomervakantie en starten op een
nieuwe school.
Alle goeds.
Red de Wereld! Regenwouden
Groep 5 en 6
Afgelopen weken hebben de groepen vijf en zes gewerkt over het regenwoud. Zo
hebben we geleerd waar we de regenwouden in de wereld kunnen vinden, welke
mensen in het regenwoud wonen, welke producten wij uit het regenwoud krijgen, maar
ook wat voor soort kunst er in het regenwoud is en hoe je het regenwoud kunt laten
horen en zien met muziek en dans.
Tijdens dit thema zijn we met de twee groepen naar het Omniversum geweest om de
film ‘Born to be Wild’ te bezoeken. Deze film ging onder andere over apen die als wees
in het regenwoud wonen. Zij worden opgevangen en grootgebracht in speciale
weeshuizen voor apen. In de middag kwam iemand van het Wereld Natuurfonds bij ons
langs om te vertellen wat zij als organisatie allemaal doen om het regenwoud te
behouden. Wij als klassen zijn in actie gekomen om hierbij te helpen. Alle leerlingen zijn
statiegeldflessen gaan verzamelen om zo geld op te halen voor het goede doel. De
super goede inzet hiervoor heeft ervoor gezorgd dat we in totaal bijna 100 euro kunnen
overmaken naar het wereldnatuurfonds. Wij zijn trots!!
obs Nicolaas Beets, Beetslaan 97, 2281 TH, Rijswijk, tel. 070-3952609. e-mail: [email protected]
4
De afsluiting van het schooljaar 2013-2014
Handige emailadressen:
Is er iets in uw persoonlijke gegevens gewijzigd? Laat het zo spoedig mogelijk weten aan onze administratief medewerkster:
[email protected]
Heeft u opmerkingen/ suggesties of vragen aan de medezeggenschapsraad over bestuurlijke zaken van de Nicolaas Beets? Mail
dan de oudergeleding van de MR: [email protected]
Heeft u opmerkingen/ suggesties of vragen aan de Ouderraad over de diverse activiteiten in de school? Stuurt u dan een mail naar
[email protected]
Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. de overblijf (TSO)? Mail dan met onze TSO-coördinator Marijke Holtkamp op:
[email protected] of belt u naar 06-46483556
Heeft u vragen aan onze combinatiefunctionaris (sportlessen na school)? Stuurt u dan een mail naar Bas Riekert op emailadres:
[email protected] Of belt u naar 06-53609971
AGENDA
Heeft u vragen of opmerkingen t.a.v. het Journaal stuurt u dan een mail naar:
[email protected]
In dit journaal maar één datum:
Maandag 1 september starten we weer
obs Nicolaas Beets, Beetslaan 97, 2281 TH, Rijswijk, tel. 070-3952609. e-mail: [email protected]
5
Op OBS Nicolaas Beets...
is iedereen welkom, wie je ook bent
werken wij samen en helpen wij elkaar
groeien wij van complimenten
zorgen wij samen voor een prettige en veilige sfeer
handelen wij vanuit vertrouwen
…en staat leren centraal!
obs Nicolaas Beets, Beetslaan 97, 2281 TH, Rijswijk, tel. 070-3952609. e-mail: [email protected]
6