BIG / BIG EXTRA / ZEUG

TWILACID
BIG / BIG EXTRA / ZEUG
Complete zurenmengsels
voor varkensvoeders
Gebruik
TWILACID is geschikt voor
diverse varkensvoeders. Bij
voorkeur in combinatie met
etherische olien voor een
optimaal synergistisch effect.
Organische zuren zijn een veelgebruikt product als alternatief voor
anti microbiële groeibevorderaars. De diverse werkingsmechanismen
berusten op het onschadelijk maken van pathogene microben
en het verbeteren van de nutriëntverteerbaarheid. In combinatie
met etherische oliën kan het dier nog beter de strijd aangaan met
schadelijke bacteriën die in het maagdarmkanaal leven.
Toepassing
TWILACID Big 7,5 – 12,5 kg
per ton eindvoer. TWILACID
Big Extra 7 – 12,5 kg per ton
eindvoer. Speenvoeders 12,5
kg; babybiggenvoeders 10 kg;
vleesvarkens startvoeders 5 kg
per ton eindvoer. TWILACID
Zeug 5 – 10 kg per ton eindvoer
voor lacterende zeugen.
Organische zuren hebben een conserverende werking in het voer
en leveren ook voederwaarde. Daarnaast hebben Ca-zouten een
positief effect op het verlagen van de buffercapaciteit en werken
positief op de melkproductie. De verlaging van de pH op maagniveau
is naast een barrière voor ziekte verwekkers een pré voor goede
eiwitvertering. Op darmniveau hebben de restgroepen van de
organische zuren hun anti bacteriële werking.
Het meest ideale zuur bestaat niet! Gebruikmakend van de
verschillen in eigenschappen en structuur kan een mengsel toch
voldoen. De TWILACID-reeks bestaat uit zurenmengsels voor diverse
biggen-, zeugen- en vleesvarkensvoeders.
Verpakking
TWILACID is verkrijgbaar in
zakgoed, big bags en bulk.
Houdbaarheid
TWILACID is in gesloten
verpakking, mits koel en droog
opgeslagen, tot 6 maanden na
productiedatum houdbaar.
KENMERKEN
Code
03T0009 TWILACID Big Extra
03T0010 TWILACID Big
03T0011 TWILACID Zeug
•
Referenties
TWILNOT09.004
TWM_Organische zuren.ppt
•
•
TWILACID Big
o
Citroen- (20%) en fumaarzuur (25%) en Ca-formiaat (45%) en
Ca-propionaat (2,5%);
o
Prima basiszurenmengsel voor diverse biggen- en
vleesvarkensvoeders;
TWILACID Big Extra
o
Benzoë- (20%), Citroen- (20%) en fumaarzuur (7,5%) en Caformiaat (42,5%) en Ca-propionaat (5%)
o
Te gebruiken in extra veilige voerconcepten;
TWILACID Zeug
o
Benzoë- (20%) en fumaarzuur (20%) en Ca-formiaat (45%);
o
Sturen microflora en beperken bacteriële contaminatie van
biggen via de mest.
Tw i l m i j B .V. - H o u t b e e k we g 4 - 3 7 7 6 L Z STRO E - T + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 4 4 1 7 8 1 - E [email protected]