European Commission

EUROPESE COMMISSIE
PERSBERICHT
Brussel, 13 oktober 2014
Europese Commissie en datasector geven startschot
voor "big data"-partnerschap ter waarde van 2,5 miljard
euro
De Europese Commissie en de datasector van Europa hebben afgesproken 2,5 miljard
euro te investeren in een publiek-privaat partnerschap (PPP) met als doel deze sector te
versterken en ervoor te zorgen dat Europa koploper in de wereldwijde datawedloop wordt.
Door optimaal gebruik van "big data" kunnen:
• Europese bedrijven een marktaandeel verwerven van 30 % van de wereldwijde
datamarkt;
• tegen 2020 in Europa 100 000 nieuwe datagerelateerde banen ontstaan;
• het energieverbruik 10 % lager uitvallen, de resultaten in de gezondheidszorg
worden verbeterd en het industriële machinepark productiever worden.
Vandaag zal het memorandum van overeenstemming ter oprichting van het PPP inzake
"big data" worden getekend door Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie,
en Jan Sundelin, voorzitter van de Big Data Value Association, die optreedt als
vertegenwoordiger van een aantal bedrijven, waaronder ATOS, Nokia Solutions and
Networks, Orange, SAP, SIEMENS, en van onderzoeksinstellingen als Fraunhofer en het
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). De EU heeft voor de
periode 2016-2020 in het kader van Horizon 2020 een bedrag van 500 miljoen euro voor
het PPP uitgetrokken. Van de particuliere partners wordt verwacht dat zij minstens het
viervoudige van dit bedrag beschikbaar stellen (2 miljard euro).
@NeelieKroesEU zei hierover: "Big data is de motor en het fundament van de toekomstige
economie. Binnen elke soort organisatie, van boerderij tot fabriek, en op elk niveau, van
laboratorium tot werkvloer, zijn deze bouwstenen nodig om beter te presteren."
Het PPP zal de particuliere sector, de overheid en de academische wereld helpen om hun
onderzoeks- en innovatie-inspanningen te concentreren op revolutionaire ideeën over "big
data" op gebieden als energie, fabricage en gezondheidszorg. Hieruit kunnen bijvoorbeeld
diensten als gepersonaliseerde geneeskunde, logistiek in de levensmiddelenbranche en
voorspellende analyse voortvloeien. Door de strategische agenda voor onderzoek en
ontwikkeling uit te voeren en de steun in het kader van Horizon 2020 te concentreren op
gemeenschappelijke prioriteiten, zal het PPP ervoor zorgen dat de Europese "big data"gemeenschap sterker wordt en dat er een fundament wordt gelegd voor een bloeiende
data-economie. Met het PPP worden verder “innovatieruimten” ondersteund die een
beveiligde omgeving bieden waarin met zowel particuliere als open data kan worden
geëxperimenteerd. Deze dienen ook als starterscentra waar vaardigheden en optimale
werkwijzen kunnen worden ontwikkeld.
IP/14/1129
Het PPP, dat op 1 januari 2015 van start zou gaan, is een van de eerste resultaten van het
recente beleids- en actieplan van de Europese Commissie dat tot doel heeft de dataeconomie van Europa sneller tot ontwikkeling te brengen (zie IP/14/769 en
MEMO/14/455).
Achtergrond
Elke minuut worden er op de wereld 1,7 biljard bytes data gegenereerd. Dat komt overeen
met 360 000 dvd's of zes megabyte data per persoon per dag. Die gegevens zijn
afkomstig uit veel verschillende bronnen, zoals mensen, machines of sensoren. Het
kunnen bijvoorbeeld klimaatgegevens, satellietbeelden, digitale foto's en video's,
transactiegegevens of gps-signalen zijn.
Daardoor groeit de datasector met 40 % per jaar, dat is zeven keer sneller dan de ICTmarkt als geheel. Als bedrijven bij de besluitvorming gebruikmaken van kennis die
voortvloeit uit data, stijgt hun productiviteit met 5 tot 6 %. "Big data" is nu al uiterst
nuttig bij het diagnosticeren van hersenletsel en het voorspellen van de opbrengst van
gewassen in ontwikkelingslanden. "Big data"-technologie en -diensten zullen de komende
jaren op wereldschaal honderdduizenden nieuwe banen opleveren.
"Big data" biedt veel kansen, maar stel ons ook voor uitdagingen: datasets zijn
tegenwoordig zo groot en moeilijk te verwerken dat nieuwe ideeën, instrumenten en
infrastructuur nodig zijn. Bovendien moet er voor privacy en beveiliging worden gezorgd
door middel van het juiste juridische kader en geschikte systemen en technologie.
Het PPP inzake "big data" vormt een aanvulling op acht bestaande publiek-private
partnerschappen in het kader van Horizon 2020, bijvoorbeeld op het gebied van fotonica,
robotica, krachtige computersystemen, geavanceerde 5G-netwerken voor het internet van
de toekomst en fabrieken van de toekomst. Deze zijn gericht op strategische
technologieën die de basis vormen voor de groei en werkgelegenheid in de belangrijkste
sectoren van de Europese kenniseconomie, waarbij ook significante maatschappelijke
problemen worden aangepakt.
Deelnemers aan het PPP
Het PPP inzake "big data" is een partnerschap van de Europese Commissie met de Big
Data Value Association, een brancheorganisatie op non-profitbasis. Tot de leden behoren
onder meer ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, de Universiteit van Bologna (CINI), de
Polytechnische Universiteit van Madrid, NOKIA Solutions and Networks, THALES, de
Universiteit Duisburg-Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kinetix, ANSWARE, Software
AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI en de Technische Universiteit van
Berlijn. Het partnerschap staat open voor andere bedrijven en onderzoeksinstellingen die
zich bij het samenwerkingsverband willen aansluiten.
Meer informatie
MEMO/14/583
Making Big Data work for Europe
Mededeling: Naar een bloeiende data-economie
Volgen op Twitter: @EUDataEcosystem
Neelie Kroes
Volg Neelie op Twitter
2
Contact:
E-mail: [email protected] Tel.: +32.229.57361, Twitter: @NeelieKroesEU
Voor het publiek: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 of per email
3