Verslag ICT Kring Sierteelt

Verslag ICT Kring Sierteelt
30 september 2014: Groeien en bloeien met Big Data
Zo’n 80 deelnemers vanuit kwekers, handelaren, logistiek- en ICT dienstverleners en diverse andere
organisaties kwamen op 30 september jl. samen in de ICT Kring Sierteelt.
Onderwerp van deze 2e bijeenkomst was Big Data.
Openingswoord - JanPaul Landman (FloraHolland)
JanPaul heette iedereen welkom en gaf aan blij te zijn met de hoge opkomst. Er zijn deelnemers
voor de 2e keer aanwezig, maar ook veel nieuwe geïnteresseerden. Door twee sprekers en een quiz
worden we vandaag inhoudelijk geïnspireerd over het thema Big Data. Tijdens de netwerkborrel
kunnen we werken aan de doelstelling om onderlinge contacten en samenwerking te bevorderen.
Reboot 2012 – Sander Duivestein (Sogeti)
Sander liet met talloze foto’s en voorbeelden uit het hedendaagse leven zien hoe de technologische
veranderingen in onze wereld elkaar steeds sneller opvolgen en eigenlijk de enige constante zijn.
Het is Digitaal Darwinisme: je moet er in mee gaan om te overleven.
Data speelt in deze veranderingen een grote rol, want het is overal (‘internet of things’) en neemt
exponentieel toe. Data is het nieuwe olie: we kunnen er nieuwe producten en diensten mee creëren
en gaan van voorspellen naar controleren van dingen.
Big data gaat over datasets die te groot en complex zijn om te hanteren of te bevragen met
standaard methoden of tools. Drie factoren spelen een rol: de hoeveelheid data, de snelheid
waarmee de data binnenkomen en opgevraagd worden en de diversiteit van data. Een belangrijk
aspect van aandacht is privacy.
Maar Bottom line is de informatierevolutie zonder handleiding gekomen. Dus ook Big Data is net als
tienersex: iedereen heeft het er over, niemand weet echt hoe het moet, iedereen denkt dat alle
anderen het doen, dus claimt iedereen dat hij het doet.
Dé tip voor een organisatie om te starten met Big Data is dan ook om gewoon te beginnen: bekijk
welke databronnen je binnen je eigen organisatie al hebt en hoe je die kunt combineren.
Experimenteer hiermee. Zoek vervolgens samenwerking met andere partijen en databronnen (zoals
social media en ‘open data’ van de overheid) en zet de volgende stappen!
Big Data Quiz
Als ludiek programmaonderdeel werden er volgens het concept ‘Petje op, Petje af’ 10 vragen aan
de deelnemers in de zaal gesteld om hun kennis over het onderwerp Big Data te testen.
Winnaar van de Big Data quiz was Sjoerd Hobo van QNH Consulting.
1
Floridata – Bert Buis (Floridata en Buis Consultancy)
Als sierteeltcase rond Big Data vertelde Bert over Floridata. Door het verdwijnen van het
Productschap Tuinbouw en HBAG en het strikte informatiebeleid van FloraHolland ontstond er een
leegte in debiteuren- en exportinformatie voor handelaren. Het idee van Bert om dit gat in te vullen
vanuit de handelaren zelf, sloeg aan. Daaruit is het Floridata platform ontstaan.
Inmiddels zijn er ruim 120 deelnemers die data delen en informatie opvragen. Waar Floridata begon
met bestaande databronnen, is zij steeds meer richting Big Data toepassing aan het groeien door
het toevoegen van nieuwe externe databronnen, zoals van de veilingen en het BTW register van de
Europese Unie. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om van monitoren naar voorspellen van
debiteurenrisico’s te gaan.
Floridata is vanuit de publiek-private samenwerking Big Data een doorbraakproject. Op de website
www.doorbraakmetbigdata.nl staat een kennisbank met veel praktische informatie. Tip van Bert
was om klein te beginnen en stap voor stap te verbeteren. Gevaar is dat er zoveel data is en
mogelijkheden hiermee zijn dat je het niet meer bevat en vastloopt.
Netwerkborrel en vervolg
Veel mensen bleven een drankje drinken en gingen enthousiast met elkaar in gesprek tijdens de
netwerkborrel. Uit de evaluatie blijkt dat ook deze 2e bijeenkomst van de ICT Kring Sierteelt zeer
goed is gewaardeerd. Met de input vanuit de evaluatieformulieren voor nieuwe thema’s en
verbeterpunten gaan wij aan de slag om een volgende bijeenkomst te organiseren. Meer informatie
hierover volgt binnenkort.
2