Relevante spelregelwijzigingen 2014-2015 Speler op twee

Aan:
Competitiespelende leden van Vollido
Onderwerp:
Relevante spelregelwijzigingen 2014-2015
Speler op twee formulieren (vervallen regel bij regel 4.1.3):
Sanitaire stop voor deze speler is niet meer toegestaan.
Bekendheid van de libero (aanvullingen op regel 5.1.2):
• Als de aanvoerder in het veld steeds vervangen wordt door de Libero dan dient op het
eerste moment dat dat plaatsvindt de nieuwe aanvoerder in het veld zijn hand op te
steken (eenmaal per set)als bevestiging naar scheidrechters en overige spelers.
• Wordt de aanvoerder in het veld gewisseld en wordt een nieuwe aanvoerder in het veld
aangewezen dan dient hij zijn hand op te steken als bevestiging naar scheidrechters en
overige spelers.
Tijdig aanwezig (aanvulling op regel 6.4.2)
‘onvolledig zijn’ betekent het hebben van onvoldoende spelers om te kunnen beginnen.
Terughalen van de bal (aanvulling op regel 10.1.1.2)
Tot de zijruimte behoort ook het gedeelte tussen het net en de paal.
ls een bal volgens de regel 10.1.2 e.v. door deze ruimte naar de vrije zone wordt gespeeld
en bal raakt daarbij niets (geen touwtjes o.i.d.) mag deze bal ook binnen de regel
van 10.1.2 weer worden teruggespeeld.
Raken van de bal bij de blokkering (aanvulling op regel 14.2)
de bal mag niet gevangen en / of worden gegooid.
Aantal reguliere spelonderbrekingen (wijziging op regel 15.1)
Een coach heeft het recht aan de ‘teller’ het aantal verbruikte spelerswissels c.q. het aantal time-outs
te vragen. etc. Hier stond ‘2de scheidsrechter’.
Kleding van de libero (wijziging op regel 19.2)
Het Libero shirt moet als hoofdkleur een kleur hebben die niet voorkomt in de shirts van de rest
van het team.
Tekens 2de scheidsrechter (wijziging op regel 22.2.3.1)
De 2de scheidsrechter volgt de 1e scheidsrechter niet in het aangeven van het team dat het recht
van service krijgt.
Wedstrijdprotocol (aanvulling)
3 minuten voor de start van de wedstrijd fluit de 1ste scheidsrechter geven alle spelers van de beide
teams elkaar bij het net de hand en lopen daarna naar hun eigen spelersbank
Opgemaakt door Mirjam Geurts – van Well, september 2014
(bron: Veranderingen spelregels 2013–2017, veranderingen t.o.v. publicatie januari 2014, Nevobo,
http://www.volleybal.nl/data/bestanden/competitie/naslag/reglementen-enregelgeving/aanpassingen-spelregels-tov-2013-2017.pdf)