Notities n.a.v. Stadsdorp Elsrijk bijeenkomst 21-5

24-5-2014 [v1]
Notities n.a.v. Stadsdorp Elsrijk bijeenkomst 21-5-2014
Bewoners reageren op en leveren commentaar op onze introductie van
onze plannen met Openluchttheater Elsrijk:
-
Algemeen
De bewoners zijn middels een huis aan huis bezorgde flyer expliciet hebben uitgenodigd. Ongeveer
20 bewoners hebben zijn aanwezig.
-
Verkeer
Eén bewoner stelt een vraag over de effecten op het parkeren in de buurt bij gebruik van het theater.
-
Financiering
Een aantal bewoners stelt de vraag of het plan afhankelijk is van gemeentelijke subsidie. Hierop
wordt geantwoord dat wij op zoek zijn naar sponsors
-
Gemeente
Een aantal bewoners liet duidelijk kritische geluiden richting de gemeente horen. Met name de
betrouwbaarheid wordt in twijfel getrokken. De kinderopvang in het park werd als voorbeeld
aangehaald om te illustreren dat wanneer de gemeente iets graag wil zaken als inspraak,
bestemmingsplan e.d. van minder belang lijken te zijn. Een enkele bewoner zegt het gevoel te
hebben dat bewonersinitiatieven worden gedwarsboomd en getraineerd en dat dit gedrag van de
gemeente dus ook voor ons initiatief een potentieel risico vormt.
-
Gebruik en programma theater
Uit de reacties maken wij op:
- dat de meerderheid instemt met kleinschalig en onversterkte producties voor maximaal enige
honderden bezoekers.
- dat de meerderheid het belangrijk vindt dat het Openlucht theater Elsrijk een plek wordt waar
bewoners, maar ook instelling als muziekscholen en andere kleinschalige culturele initiatieven
kunnen worden ontplooit. Bewoners geven aan dat scholen van harte welkom zijn om de leerlingvoorstellingen uit te voeren in het openluchttheater.
- dat de meerderheid het idee onderschrijft dat het Openlucht theater Elsrijk een belangrijke
ontmoetingsplek kan worden voor Elsrijkers van alle leeftijden.
-
Kruiskerk
Een belangwekkende opmerking van een bewoner betrof de aan de Kruiskerk aangebouwde
vergaderzalen. De (bouw)vergunning voor deze ruimtes schijnt naar verluidt destijds verstrekt te zijn
onder de voorwaarde dat deze ruimte beschikbaar zijn voor de wijkbewoners om activiteiten te
ontplooien en bijeenkomsten te organiseren.
Dit is ook voor Stadsdorp Elsrijk van belang omdat wij uit gesprekken met de het Kerkbestuur de
indruk hebben dat men (de kerk) deze ruimtes beschouwt als eigendom van de kerk en dat gebruik
slechts plaats kan vinden met haar instemming en op haar voorwaarden.
-
Amsterdam-Noord
In Amsterdam Noord speelt een vergelijkbaar initiatief. Ons wordt geadviseerd daarmee contact te
leggen en te leren van de ervaringen daar.
1