Ludgernieuws juli 2014

Juli 2014
Jaargang 15 – Nummer 19
Ludgernieuws
s
1
[Geef de titel van het document op]
Nieuwsbrief van de Ludgerschool
EEN HEERLIJKE EN ONTSPANNEN VAKANTIE TOEGEWENST!
Vakantietip: ‘Het Pluspark’. Ontworpen en gemaakt door
kinderen van de plusklas.
De kinderen van groep 8
wensen wij
HEEL VEEL SUCCES OP
DE NIEUWE SCHOOL!
Namens alles collega’s van de Ludgerschool,
Marian Boumans
Schoolleider
Heeft u suggesties voor het Ludgernieuws, laat het weten! Mail naar:
[email protected]
Mocht uw e-mail adres of telefoonnummer veranderen, wilt u dit dan door
geven op bovenstaand e-mailadres van de school.
Inhoud van deze nieuwsbrief
Andere schooltijden……………………………………….
Groepsverdeling ….………………………………………..
Leerkrachten-nieuws.……………………………………
Twee baby’s geboren…………………………………….
Van de oudervereniging…………………………………
Gevonden voorwerpen……………………………………
Laatste schooldag…………………………………………..
Get the picture……………………………………………….
2
2
2
3
3
3
3
3
Voor in uw agenda
Laatste schooldag eindtijden
Zomervakantie
Eerste schooldag
Vrijdag 18 juli onderb. 11.30 bovenb. 12.00 uur
Maandag 21 juli t/m 31 augustus 2014
Maandag 1 september
Ludgernieuws juli 2014
Onderwijs
Pagina 2
Andere schooltijden
In het nieuwe
schooljaar wordt er
gewerkt met de
nieuwe
schooltijden.
Op 1 september starten we met de nieuwe schooltijden. De ouders die zich
opgegeven hebben als pleinwacht krijgen het overzicht toegestuurd. Het was een hele
klus om iedereen in te delen, maar het is gelukt.
Dank aan alle ouders, die inmiddels de vrijwillige bijdrage al betaald hebben.
Ma,di,do,vrij.
Onderbouw:
8.30 – 14.30 uur
Bovenbouw:
8.30 – 14.45 uur
Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5/7
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7
Groep 8a
Groep 8b
Op woensdag:
Onderbouw:
8.30 – 11.45 uur
Bovenbouw:
8.30 – 12.00 uur
Leerkrachten
- nieuws
Groepsverdeling volgend schooljaar
a
b
c
d
e
Celine v Leeuwen/ Liesbeth vd Veer
Miriam Steigerwald/Gerda Groeneweg
Heleen Donkersloot/Rini van Helten
Aliki Beeren Inge Deijns
Lia Vaneman/Liesbeth vd Veer
Chantal Verhoeven
Betty v Hensbergen/ Eefje Zumbrink
Lies vd Voort
Bea v Amerongen/Marcel Bos
Els Brakkee/Mieke Kindt
Ellet Versluis
Maayke Zoethout
Frances v Meeteren
Rianne v Mourik
Sandrina de Kramer
Henk Schols
Juf Aliki
Juf Hilde Verheijdt start op 1 september met de groep. Juf Aliki is nog met
zwangerschapsverlof tot half oktober. Daarna nemen Aliki en Inge de groep over.
Juf Betty
Juf Eefje en juf Inge starten de groep op. Juf Betty is ook nog met
zwangerschapsverlof tot half oktober. Na het verlof komt Betty in groep 3 werken,
samen met Eefje.
Tot half oktober is er een extra leerkracht ter ondersteuning in de beide groepen 3.
Hiervoor hebben we een nieuwe leerkracht gevonden, juf Sanne Karsten.
Juf Bea
Juf Bea van Amerongen is de nieuwe juf in groep 4. Zij werkt op maandag en vrijdag
naast meester Marcel.
Zij stelt zich voor:
Mijn naam is Bea van Amerongen. Ik ben 22 jaar en kom uit Zegveld. Mijn hobby's zijn
voetballen en gezellige dingen doen met vrienden. Komend schooljaar kom ik bij uw
kind op school werken in groep 4 op maandag en vrijdag. Afgelopen week heb ik op
donderdag en vrijdag al meegekeken op school en ik heb heel veel zin om te beginnen
komend schooljaar! De afgelopen periode heb ik op 2 verschillende scholen gewerkt.
In Aalsmeer in groep 7 en in groep 4 in Vleuten. Ik heb dus al de nodige ervaring met
het werken in groep 4! Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, loopt u dan
gerust even langs! Voor nu wens ik u allemaal vast een hele fijne vakantie en tot
volgend schooljaar!
Meester Marcel was wegens vermoeidheidsklachten de laatste weken wel op school
om werkzaamheden te doen, maar stond niet voor de klas. Bea draait volgend
schooljaar de groep indien Marcel in het begin nog niet helemaal hersteld is. Bij deze
wensen we meester Marcel beterschap.
Meester Johan
Meester Johan gaat nog niet starten in het nieuwe schooljaar. Hij is wel herstellende
van zijn klachten, maar is nog niet goed genoeg hersteld om voor de klas te staan. Wij
wensen hem beterschap.
Ludgernieuws juli 2014
Pagina 3
Joep! en Elise!
Op woensdag 9 juli is juf Betty bevallen van een zoon,
Joep.
Op donderdag 10 juli is juf Aliki bevallen van een dochter,
Elise.
Beide baby’s en hun kersverse ouders maken het goed.
Wij feliciteren hen en hopen na de vakantie de baby’s te
kunnen bewonderen.
Van de
Oudervereniging
Laatste vergadering dit schooljaar
Met het doornemen en evalueren van de activiteiten kan de OV tevreden terugkijken
op het afgelopen jaar. De schoolreis was geslaagd en daarmee is de laatste activiteit
van de OV dit jaar met succes afgerond.
De OV bedankt alle ouders die een extra handje hebben geholpen als dat nodig was.
Ook de sponsoren worden hartelijk bedankt.
Gevonden voorwerpen
In beide gebouwen liggen nog gevonden voorwerpen. Graag voor de zomervakantie
uitzoeken of er iets van uw kind bijzit. Na de laatste schooldag brengen we het naar
een goed doel.
Laatste schooldag
Dit jaar is er geen uitglijden op de onderbouw. Door de hoeveelheid kinderen op het
plein werd het te onoverzichtelijk.
We hebben een ander plan bedacht. U zult ons ‘slingerend’ naar buiten zien komen.
En zo maken we er een vrolijk begin van de vakantie van.
Willen de ouders achter de linten blijven staan?
De onderbouw is uit om 11.30 uur
De bovenbouw is uit om 12.00 uur (op de van Hoornekade).
Get the picture!
Er zijn weer leuke foto’s te bekijken op de speciale fotowebsite van de Ludgerschool
https://picasaweb.google.com/Ludgerschool
Plusklaswerk - Bezoek imker groep 8 – Goede doelen markt – Avondvierdaagse Koningsspelen