nieuwsbrief oktober - Openbare Basisschool Oetkomst

Obs Oetkomst
Hoofdweg 42
9615 AE Kolham
tel.: 0598-397037
E-mail: [email protected]
17e jaargang nr. 31-10-2014
Teamberichten:
Filmen
Het team is zich aan het nascholen over begrijpend lezen. Onze laatste studiedag stond in het
teken van ( begrijpend) lezen en het hanteren van verschillende werkvormen. Daarnaast
willen we de werkvormen zodanig inzetten dat tegemoet gekomen wordt aan de centreringen
van de kinderen.
Om ons steeds beter te ontwikkelen gaan we in alle klassen filmen. Juf Laura zal dit gaan
doen. Tijdens de dag dat juf Laura filmt wordt haar klas door juf Marian Vermue gedaan.
Voor de herfstvakantie gaat het om dinsdag 7 oktober en vrijdag 10 oktober.
Kinderboekenweek : Kolham leest.
Het project Kolham leest draait volop. Op donderdag 9 oktober wordt de leeslounge en de
schoolbibliotheek officieel geopend door de wethoudster van onderwijs, mevr. Goeree.
Tijdens deze opening laten de kinderen zien en horen wat ze de
afgelopen weken hebben gedaan. Ook de schrijver Hans Hagen zal een
korte voordracht houden.
We nodigen iedereen uit om bij deze officiële opening te zijn. De
opening is van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. U krijgt de uitnodiging
via uw kind.
Op vrijdag 10 oktober van 14.00-16.00 uur houden we een
boekenmarkt. Er worden boeken verkocht en kinderen kunnen ook
boeken voor school verkopen. Dit alles onder het genot van een hapje
en een drankje.
Welke ouders willen helpen om boeken uit te lenen voor de
schoolbibliotheek? Indien een aantal ouders beschikbaar is, zal
het ongeveer 1x per maand zijn dat u aan de beurt bent. De
uitleen is op dinsdagmiddag om 13.00 uur en duurt
waarschijnlijk 3 kwartier tot een uur.
U kunt zich per mail aanmelden bij [email protected]
of per telefoon.
Welke ouders hebben nog wat tijd om mee te helpen met het “koppelen” van de boeken voor
de schoolbibliotheek. Alle boeken moeten in het systeem worden geplaatst op de computer.
Dit is veel werk. Een aantal ouders is ermee bezig maar wat extra hulp is welkom. Ook
hiervoor kunt u zich per mail of per telefoon aanmelden.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober. Op maandag 20 oktober zien we
alle kinderen weer op school.
Lotteam
Na iedere vakantie wordt er gekeken of de kinderen luis-en netenvrij zijn. Op woensdag 22
oktober is er dan weer de luizencontrole.
Inloop met koffie
Op dinsdag 28 oktober van 8.30-9.00 uur is er weer een inloopochtend onder het genot van
een kopje koffie of thee. Tijdens de inloopochtend kunt u even bijkletsen.
Margemiddag
Op dinsdag 28 oktober is er een margemiddag voor de groepen 1 t/m 8. Alle kinderen zijn die
middag vrij. Het team heeft een studiemiddag in het kader van begrijpend lezen onder
begeleiding van Rob Huizing van Bureau Meesterschap.
Coachcursus Human Dynamics
Juf Jeannette en juf Niesje gaan de coachcursus Human Dynamics volgen. Zij moeten
hiervoor naar Doorn en zullen een aantal dagen afwezig zijn. Er zullen invallers worden
ingezet. De eerste dag is woensdag 29 oktober. Op woensdag 5 en donderdag 6 november is
er een eerste tweedaagse. Daarna volgen er nog 2 tweedaagsen: eind november en in januari.
Bericht van de ouderraad
De ouderraad organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, Pasen,
laatste schooldag.om dit te kunnen bekostigen wordt er een bijdrage aan u gevraagd: het zgn.
schoolfonds. Deze bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar we verzoeken met klem om dit
bedrag te betalen. Het gaat om €25,-. Het rekeningnummer is 13.67.66.803 t.b.v. Stichting
Ouderraad obs Oetkomst. Veel ouders hebben een automatische incasso. Het bedrag zal op 8
oktober van uw rekening worden afgeschreven. Ouders die geen automatische incasso hebben
verzoeken wij om voor 10 oktober het schoolfonds over te maken.
Verjaardagskalender:
De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:
2 okt Yasper Bos 11 jaar
8 okt Rianne Bosgraaf 12 jaar
10 okt Roos de Boer 7 jaar
10 okt Teun de Boer 7 jaar
19 okt Elvi Koster 9 jaar
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag.
Welkom
In september is Esmee van der molen bij ons in groep 1 gekomen. In oktober komen Lois Koning en Bashirou Bojang bij ons in groep 1. Wij wensen hen allemaal een hele fijne en gezellige tijd toe op de Oetkomst. Groep 1/2
Wat hebben we deze maand veel gedaan en geleerd! We zijn begonnen met het ankerverhaal
„Een nieuw schooljaar” van Schatkist.
De verjaardagskalender is klaar en hangt in de klas.
We hebben een verzameling van 3 dingen gemaakt en het
cijfer 3 leren schrijven. Ook kunnen we nu doortellen ( vanaf
een bepaald getal ) en erbij en eraf gebruiken en hebben we
een telboekje met 1 t/m 10 gemaakt.
De Kinderboekenweek, met als thema dit jaar „Feest”, zijn
we gestart met het voorlezen van „Het boekenfeest”. Mats en
Guusje uit dit boek zijn gemaakt van keukenrollen. De letter
„f” hebben we in scheerschuim, in ons schriftje en op een
werkblad geschreven. Nu lezen we elke dag een gedichtje voor uit „Jij bent de liefste” van
Hans Hagen.
Ons weerbord is nieuw en helemaal op maat gemaakt door de vader van Ilse en Vera. Heel
erg bedankt Arian!
Het informatieboekje 2014-2015 voor groep 1/2 is bijna klaar en geven we volgende week
mee.
Groetjes van groep1 en 2, juf Bieneke en juf Jeannette.
Groep 3/4/5
Hallo allemaal,
Weer een kleine update vanuit groep 3-4-5. We zijn gestart met het leesproject Kolham Leest!
We hebben bezoek gehad van een rapper genaamd Ronald Jonker. We hebben de kneepjes
van het vak rapper onder de knie gekregen (niet alleen de kinderen maar ook onze rappende
vaders!) Samen met de vaders hebben we een rap ingestudeerd en zelfs al opgenomen.
Vandaag kreeg ik een mail met daarin onze rap! Hij is af! En wat is hij mooi geworden.
Nieuwsgierig?? Kom dan allemaal langs op donderdag 9 oktober om 14:00 uur. De kinderen
mogen op die dag als een rapper op school komen. Leuke pet, bling bling etc..
Daarnaast zijn we bezig met de inrichting voor de leeslounge. Handige vaders zijn aan de slag
gegaan en er ligt al een erg mooi plan!
Woensdag starten we met de Kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek is
Feest. Het lied van Kinderen voor Kinderen hebben we al beluisterd en wat is hij weer leuk!
Lezen staat natuurlijk centraal. In de bibliotheek zijn ook weer leuke activiteiten tijdens
kinderboekenweek. Kijk op de site van de bibliotheek voor de verschillende activiteiten.
Graag zien we jullie op 9 oktober!!
“Vette chill” groet uit groep 3-4-5
Groep 6
Afgelopen maandag en dinsdag zijn we samen met groep 7 en 8 aan de slag geweest met de Ipad. Alle leerlingen hebben in groepjes een interview afgenomen en dit vervolgens
gemonteerd. De resultaten mogen er zijn!
Overal in de klas zijn aardappels verstopt. We onderzoeken of de aardappel gaat ontkiemen en
welke factoren daarbij van invloed zijn. We houden hiervan een logboekje bij.
Naast negeren letten we de komende weken ook op het "sportief"spelen.
Deze week hebben we alweer de tweede toets van rekenen. We hebben geleerd te
vermenigvuldigen met behulp van een verhoudingstabel. Ook analoge en digitale klokken zijn
aan de orde geweest. We kunnen uitrekenen hoe veel tijd er tussen twee tijden zit. De getallen
tot 10.000 blijven we oefenen evenals de tafels. We hebben de tafel van 6, 7 en 8 intensief
geoefend. Misschien kunnen deze thuis ook af en toe herhaald worden. Voor spelling hebben
we de i-ie, ou-ouw, au-auw en -ng opnieuw behandeld. Naast de persoonsvorm hebben we
ook het onderwerp in de zin gehad. We hebben met begrijpend lezen en taal geoefend hoe we
een samenvatting en verslag maken en welke verschillende soorten teksten er zijn
Groep 7/8
We zijn inmiddels alweer 6 weken naar school geweest. Voordat ik verder type wil ik wat
over mijzelf vertellen. Ik ben Janneke Speelman en heb de afgelopen tien jaar lesgegeven op
obs de Springplank te Siddeburen. Ik stond met name in de bovenbouw. Ik had zin aan een
nieuwe uitdaging en heb daarom overplaatsing aangevraagd. Dit is gelukt en het bevalt mij tot
nu toe erg goed.
Ik woon in Zandeweer samen met Nico op een akkerbouwbedrijf. We hebben 3 kinderen,
Roelof ( 5 jaar), Willemijn (3 jaar) en Garmt ( 2 jaar).
Wat heeft groep 7 /8 de afgelopen weken gedaan. Nou heel veel. We zijn op
monumententocht geweest. We hebben de molen, kerk en Woldjerspoor in Kolham bezocht.
Met rekenen hebben we het in groep 8 over procenten en in groep 7 heeft kennisgemaakt met
schaalverdeling. Met aardrijkskunde hebben we het over Duitsland en Belgie.
Ook zijn we begonnen met het project Kolham leest. Groep 6/7 en 8 gaan dorpsgenoten
interviewen met een I-pad. Tijdens de creatieve lessen hebben we het over Hans Hagen
gehad. Hans Hagen is een schrijver / dichter en komt ons tijdens de opening van de
leeslounge bezoeken. We hebben gedichtenposters gemaakt.
Ook gaan we het volgende week hebben over de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
feest.
Na de herfstvakantie wil ik op vrijdagmiddag starten met het maken van de lampionnen.
Welke ouder( s) van groep 5 t/m 8 wil mij daar op vrijdagmiddag( van half 2 tot kwart voor 3)
mee helpen? Ik zoek hulp voor vrijdagmiddag 24 oktober, 31 oktober en 7 november. Je kunt
je aanmelden via [email protected] of natuurlijk even langskomen.
Volgende nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief komt op 5 november.