Nieuwsbrief 3 – 03-10-2014

Jaargang 5
Buitendorpstraat 1
2471 AW Zwammerdam
Nieuwsbrief 03
T
0172 - 61 38 03
03 - 10 - 2014
[email protected]
www.oranjenassau.scopescholen.nl
Agenda
Maandag
6 – 10 oktober
Studiedag team: leerlingen
groep 1-8 vrij
13 – 17 oktober
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag
Juf Leonie, Patricia, MarieLouise, Lisette en Annette ’s
middags naar NeMo
Studiedag meester Ingmar
en juf Anita
Studiemiddag juf Leonie
School-kerk dienst
Einde verdiepingsenquête
20 – 24 oktober
Herfstvakantie
Raketklas verschuift naar
donderdag 16 okt
12.15 uur jurering Peace
posters in groep 8
Herfstvakantie
Raketklas i.p.v. 14 okt
Herfstvakantie
NB 4
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Studiedag
In de digitale kalender stond het na de vakantie al, in
nieuwsbrief 1 en 2 meldden we het ook nog een keer: Op
maandag 6 oktober zijn de kinderen van de groepen 1-8 vrij.
 Studiedag
Dit heeft te maken met een intensieve studiedag. Tijdens
 Kerk en schooldienst
deze eerste dag gaan we een vervolg geven aan het traject
 Startgesprekken
Handelingsgericht Werken (HGW) waarbij eigenaarschap en
 Infoavond
betrokkenheid van leerlingen centraal staat. We starten met
 Ouderenquête
het visualiseren van onze doelen voor rekenen, waarbij we de
 Kinderboekenweek
leerlijnen/methodes vertalen naar toegankelijke doelen voor
 Kind op maandag
leerlingen op grond van een aantal ontwerpprincipes. Deze
doelen worden vervolgens opgehangen in de klas, zodat
 Nieuws van de TSO
iedereen kan zien wat we aan het leren zijn en kinderen en
 Weekend van de wetenschap
leerkracht ook kunnen volgen
 Week van de opvoeding
hoe ver ze daar mee zijn.
Leerkracht en leerling (en
uiteraard waar nodig de
ouders) zijn op deze manier
SAMEN aan het werk om passend onderwijs voor elke leerling te realiseren.
In deze nieuwsbrief:
Kerk en schooldienst
Bij deze nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de kerk- en schooldienst op zondag 12 oktober a.s.
We vieren de dienst in de dorpskerk, aanvang 10.00 uur. De voorganger is ds. P. Wilschut. Het thema is:
God helpt en het gaat over de verhalen van Mozes.
Startgesprekken
De startgesprekken afgelopen week zijn goed bezocht door ouders en kind. Op een enkele na hebben we
alle ouders en kinderen gesproken. De gesprekken waren heel waardevol en kindgericht. Een kind kan
namelijk heel goed zelf benoemen wat hij/zij de komende tijd wil leren en op welke manier dit het beste
1
Oranje Nassau School – Nieuwsbrief – jaargang 5, nr.03 – schooljaar 2014/2015
gaat. Wij zijn erg tevreden met deze start van het nieuwe schooljaar. Dank u wel daarvoor.
Info avond voor groep ½, 3,4,5 en 8(VO)
Dinsdag 28 oktober:
Info avond groep ½
19.30 – 20.15 uur
Info avond groep 4 en 5
20.15 – 21.00 uur
Donderdag 30 oktober: Info avond groep 3
19.30 – 20.15 uur
Info avond VO groep 8
20.15 – 21.00 uur
U krijgt van de betreffende leerkracht een aparte uitnodiging via de mail
Ouderenquête - verdiepingsvragen
Afgelopen week is de uitnodiging voor de verdieping enquête met uw
oudste kind mee naar huis gegaan. Op deze uitnodiging staat een
inlogadres, een gebruikersnaam en een wachtwoord genoemd. U kunt
deze enquête thuis invullen (t/m 12 oktober a.s.) of op school in de
teamkamer op dinsdagochtend 7 of donderdag 9 oktober. (denk er aan om
dan de brief met gebruikersnaam en wachtwoord mee te nemen!).
Het invullen is nog geen 10 minuten werk, dus doe allemaal mee!
Nadat alle resultaten zijn geanalyseerd, laten we u natuurlijk weten hoe
de uitslag is.
Kinderboekenweek
HOERA! Het is weer Kinderboekenweek!
Een mooie aanleiding om uw kind te belonen met een boek. Dit jaar bestaat de
Kinderboekenweek 60 jaar en dat wordt gevierd met het thema ‘Feest’. De komende
dagen zal er in de groepen aandacht geschonken worden aan de Kinderboekenweek! Houd
u de Facebook pagina maar in de gaten voor een impressie!
Vrijdag 10 oktober wordt de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten op school. Op die
dag mag uw kind in feestelijke kleding naar school toe komen. Aan het eind van de
ochtend worden de kinderen uit de lagere groepen voorgelezen door de kinderen uit de
hogere groepen!
Kind op maandag
6-12 oktober: God kan het
Exodus 14:9-31 en 15:22-25
Bij de rode zee weet niemand hoe het verder moet. Maar God weet
het wel. Hij maakt een pad door het water, zodat het hele volk veilig
naar de overkant kan. Als de reis verder gaat, blijkt dat God het
verschil maakt tussen dood en leven, tussen bitter en zoet.
13– 19 oktober: Tot hier
Exodus 16:11-24 en 20:1-17
God geeft de Israëlieten brood voor onderweg. En hij geeft hen tien
regels, die laten zien hoe het beloofde land dichterbij komt.
Nieuws van de TSO
Beste ouders en verzorgers,
September 2014
LET OP !! LET OP !! LET OP !! LET OP !! LET OP !!
Aanmelden per mail voor de TSO:
U kunt uw kind vanaf nu aan- of afmelden per mail.
U kunt uw kind de betreffende dag aan of afmelden tot 8.00 uur zodat wij de
gegevens voor 8.30 uur kunnen verwerken. Wilt u uw kind voor meerdere dagen van
de lopende week aanmelden dan kan u dat in eenzelfde mail noemen zodat u niet
meerdere keren die week hoeft te mailen.
2
Oranje Nassau School – Nieuwsbrief – jaargang 5, nr.03 – schooljaar 2014/2015
U kunt een mail sturen naar [email protected] o.v.v naam / groep / datum van
overblijven.
Zijn er nog vragen dan hoor ik dat graag.
TSO-coördinator,
Petra van Hevelingen
Weekend van de wetenschap 4 en 5 oktober 2014
Tijdens het Weekend van de Wetenschap op 4 en 5 oktober ontdek je dat wetenschap leuk is voor
iedereen, ook voor kinderen!(en onze kinderen van de ONS weten dat wel). Op internet zijn heel veel
leuke uitstapjes te vinden met uw kind. Wat dacht u van een gratis bezoek aan NeMo. Aanstaande
woensdagmiddag gaan juf Leonie, juf Patricia, juf Lisette, juf Marie-Louise en juf Annette in NeMo
inspiratie op doen voor lessen “ruimtevaart in de klas”. Wij hebben daar in ieder geval heel veel zin in!!
Week van de opvoeding
In de week van 6 oktober is het de Week van de Opvoeding. In de
gemeente Alphen aan den Rijn zijn weer leuke activiteiten georganiseerd.
Zo kun je als ouder weer Happy worden in 10 stappen, is er een lezing over leerproblemen en een avond
over EHBO bij kinderen. Net na de Week van de Opvoeding is er een verwenochtend voor moeders die
borstvoeding geven.
Wil je meer weten over de activiteiten in deze week? Kijk dan op www.cjgalphenaandenrijn.nl of
www.weekvandeopvoeding.nl.
3
Oranje Nassau School – Nieuwsbrief – jaargang 5, nr.03 – schooljaar 2014/2015