3-10-2014 - De Zevensprong

Schooljaar 2014-2015
In dit nummer:
* Van de directietafel
* Jarig
* Nieuws uit groep 3A
* Nieuws uit groep 6/7 A
* Het feest kan beginnen
* Schoolfoto’s
Week: 40, nummer 7
Bijbelverhalen deze week: 41
God kan het
Exodus 14:9-31
Exodus 15:22-25
Vaste
rubrieken
Jarig
Van de directietafel
Hallo allemaal,
Jarig de komende week:
4-10
6-10
7-10
8-10
9-10
10-10
Jochem B. 5B
Tygo W. 5B
Jarno v/d P. 8B
Jip N. 7C
Janick R. 3B
Robin R. 6C
Mareijn v Z. 3A
Ben B. Oranje
Graham B. 5A
Mila v R. 6B
Allemaal van harte gefeliciteerd
Regel van de maand
Kinderen van groep 4 t/m. 8 nemen
afscheid van hun ouders op het plein
en gaan zelf naar binnen.
Jas aan de kapstok, tas met eten
neerzetten waar die hoort , en in de
klas gaan.
Ik zit hier achter mijn computer en kijk zo af en toe naar buiten. De zon
schijnt en de bomen krijgen al de prachtige herfstkleuren. Dit is een ideaal
moment om eens rustig te mijmeren over de Zevensprong en waar ik aan
ben begonnen. Ik merk dat ik tijdens deze overpeinzing met een glimlach zit
te typen. Er lopen kinderen langs die mij al een beetje beginnen te kennen
en de collega’s lopen naar binnen met vragen. Ik denk ook nog terug aan de
mooie en goede ouderavond die wij gisteren hebben gehad. Het onderwerp
“hoe praat je tegen je kind” is voor elke ouder van belang. Communiceren
met een ander is soms vanzelf versprekend maar minstens net zo vaak ook
lastig. Ik heb zelf de neiging om hierbij thuis ook (NIVEA-GEDRAG) te
vertonen. De definitie van “nivea” is het Niet Invullen Voor Een Ander. Vaak
vul ik gesprekken al in vanuit een eigen denkkader in plaats van het stellen
van vragen. Maar goed ik begin nu af te dwalen. Wat ik nog aan wil geven is
dat het team druk bezig is met de Kinderboekenweek, de voorbereiding op
de daltonvisitatie en niet te vergeten het dagelijks lesgeven aan uw kind.
De leerkrachten in heel Nederland hebben net als vaders en moeders een
dag in het jaar ( dag van de leraar) waarin ze in het middelpunt staan.
Maandag 6 oktober is deze dag.
Ik wens u allen een goed weekend.
[email protected]
Zevensprong, Mannagras 30, 8043 KD Zwolle, 038-4201840
Zijsprong, Muurmeesterstraat 1, 8043 EA Zwolle, 038-4200384
[email protected]
www.7sprong.nl
De 7sprong is een Viventeschool.
www.vivente.nu
Agenda
6 okt.
8 okt.
13-17 okt.
20 okt.
Week 43
14 nov.
17 nov.
Dag van de leraar
Meester en juffen dag
Herfstvakantie
Viventedag (alle leerLingen vrij)
Spreekuur (dinsdag avond
vaste avond)
Studiedag (alle leerlingen
Vrij)
Koffie ochtend
Het feest kan beginnen!
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek feestelijk gestart met een
"Voorleesrace". In iedere klas werd er 5 minuten voorgelezen door een
leerkracht, waarna er een bel of toeter ging. De voorleesmeesters en juffen
gingen hierna snel door naar de volgende groep om voor te lezen. De race
werd in iedere groep door de eigen juf of meester afgesloten.
Mededelingen
Juf Els leest voor in groep Geel.
Juf Mirjam leest voor in groep 3A.
Juf Loes leest voor in groep 5B
Juf Caroline leest voor in groep 8B
Schoolfoto’s
Vandaag hebben de kinderen de schoolfoto’s meegekregen. De foto’s zijn mooi
geworden. Per setje kost het 12.00 euro. Wilt u de juiste gegeven invullen. Het bedrag
zal eenmalig van de opgegeven IBAN nummer worden afgeschreven.
Machtingsformulier (Formulier 1) Dient uiterlijk op 10 oktober 2014 ingeleverd te
worden bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Voor meer informatie kunt u mailen
naar:
[email protected] of [email protected]
Bericht uit groep 3A
In onze groep leren we lezen en dat kunnen we al steeds meer en beter. Een paar
weken geleden begonnen we met het woord ik en inmiddels lezen we ook al maan,
roos, vis, sok, pen, aan, en, buik, oog, teen, neus en een. We kennen de letters i, m, r,
s, v, p, t, oo, ee, b, aa en n. Met deze letters maken we met ons Klik Klak boekje weer
nieuwe woorden van 2 of 3 letters. Knap he!
Bij een nieuwe letter krijgt iemand uit de klas de letterkoffer mee van Zoem en Zara
(2 bijtjes die ons helpen bij het leren lezen). Thuis mag je dan op zoek naar dingen
die me die letter beginnen of waar je die letter in hoort. Dat vinden we erg leuk om
te doen. De volgende dag laten we dan trots zien wat we allemaal gevonden hebben.
Met rekenen zijn veel aan het (handig) tellen, we leren welk cijfersymbool bij welke
hoeveelheid hoort, op welke plek een getal hoort in de getallenlijn tot 20. We
werken met de volle 5 (verder tellen vanaf 5). Ook hebben we sommen gemaakt met
taarten, lekker he? Helaas konden we die taarten niet echt eten, maar moesten we
opschrijven hoeveel kaarsen er op een taart staan en hoeveel er dan aan en uit zijn.
Iedere week is een kind uit de klas het zonnetje van de week. We noemen dan
allemaal iets wat we knap, goed of mooi vinden van dit klasgenootje. Juf schrijft dat
dan op. Het zonnetje van de week mag iedere dag iets van thuis meenemen om te
laten zien aan de klas en er over te vertellen. Zo leren we elkaar goed kennen.
Dalton in de groep 3A
In de klas hangen op het whiteboard naast het digibord allemaal foto’s van ons
waarop we een “klusje” doen, zoals ramen sluiten, boeken opruimen, spelletjeskast
netjes maken, spullen uitdelen, planten water geven en nog veel meer. Samen met
een maatje hebben we 2 weken een taak. Aan het einde van de dag krijgen we even
tijd om onze taak uit te voeren. Zo houden we met elkaar de klas netjes en leren we
dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor onze spullen en voor een opgeruimd
lokaal.
Nieuws uit groep 6/7A
In groep 6/7A is het erg gezellig en wordt er hard gewerkt. Een aantal kinderen
vertelt hierover:
Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is feest. Omdat het 60 jaar bestaat. Er is
een voorleeswedstrijd in de groepen 6/7. Er was ook een voorleesronde met alle
meesters en juffen die in verschillende klassen gingen voorlezen, steeds uit het
boek van die klas. Er zijn ook heel veel activiteiten in de bibliotheek te doen en
als je in een boekwinkel 10 euro of meer uitgeeft krijg je het
Boekenweekgeschenk. Dat boek heet 60 spiegels.
Van Annique
Tablets
Wij werken met rekenen met Snappet. Dan werk je op tablets. Dat is erg leuk! Als
het stoplicht op rood staat moet je alleen werken. Op oranje mag je elkaar helpen
en mag je de juf niet storen, bij groen mag dat wel.
Van Nitish
De kieskast
Als je met taakwerk met de kieskast werkt, moet je je kaartje hangen bij de
knappen op het prikbord. Je hebt muziekknap, beeldknap, samenknap en nog
meer. In de kast op de gang kan je de opdracht van de week maken. Er mogen 4
kinderen bij een knap.
Van Pascal
Boekbespreking
Als je een boekbespreking doet, maak je een spiekbriefje, want als je het dan
even niet weet, kun je even kijken. Want je moet wel voor de klas staan en je
moet natuurlijk ook veel informatie vertellen en zeggen waar het over gaat en als
je dat goed doet en goed weet komt het helemaal goed.
Van Fabiënne
Daarnaast hebben we nog babynieuws, want Joëlle heeft een broertje gekregen:
Luc!! En we hebben veel zin in volgende week woensdag, want dan sluiten we de
Kinderboekenweek af met het meester en juffen Feest!!
Groetjes van groep 6/7A