Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief obs DE OPSLACH
24 september 2014
Boeken mee naar school
Van 1 oktober tot 10 oktober is de Kinderboekenweek en natuurlijk vieren wij dat op
de Opslach.
Het thema is dit jaar Feest.
Vanaf deze week mogen alle kinderen boeken over dit thema meenemen naar school.
In de onderbouw is het thema ‘Feest’ heel
geschikt om samen over te praten, te ( voor)
lezen en te werken.
In de middenbouw en bovenbouw zullen de
kinderen in groepjes onderzoek gaan doen
naar het thema.
In Nederland kennen we heel wat feesten.
Wat wordt er in andere landen gevierd?
Hoe wordt Divali gevierd en wat is eigenlijk
het Suikerfeest? Rondom dit thema kunnen
heel wat vragen bij kinderen ontstaan. Leuk
om thuis ook met elkaar over te praten.
Heeft u geschikte informatieve boeken over
dit thema, dan zouden wij het fijn vinden
wanneer uw kind die mee naar school
neemt.
In de klas kunnen de kinderen zich dan al
vast wat oriënteren op het onderwerp. Al
lezend en snuffelend in boeken ontstaan vast
vragen en ideeën…
Op 10 oktober wordt de Kinderboekenweek
afgesloten met een feestelijk Boekenbal.
Walperterwei 14C
8731CD Wommels
Tel: 0515-331844
AGENDA
 1 okt.: Start Kinderboekenweek
 2 okt.:inloop informatieavond (18.30-20.00 uur)
 10 okt.: Boekenbal
 10 okt.:Juf Annke viert
haar verjaardag
 13-17 okt.: herfstvak.
 21 okt.: spreekuur
 22 okt.: koffie-ochtend
(8.45-9.45 uur)
 24 okt.: luizencontrole
Groep 1,2 en 3.
We werken over het thema: Mijn Lijf”. Nieuwe woorden die we
bij dit thema leren zijn: teen-een-neus-buik-oog. Groep 3 gaat deze woorden al schrijven,groep 2 gaat deze woorden stempelen en
groep 1 gaat deze woorden van “mijn lijf” benoemen. We gaan het
uitbreiden met wenkbrauw, wimpers,elleboog, enkel enz. Dit is allemaal uitbreiding van de woordenschat en iedereen op zijn eigen
niveau. Met rekenen leren we om dingen na te bouwen. De kinderen moeten goed kijken hoe een gebouw eruit ziet en ze gaan het
nabouwen met grote en kleine blokken (ruimtelijk inzicht) Verder
besteden we veel aandacht aan de Kinderboekenweek (1 t/m 12
oktober) Het thema is dit jaar ‘Feest’.
Juf Paula en juf Klaasje
Groep 4-5-6
In onze groep is op donderdag een stagiaire aanwezig.
Juf Riemke zit in PABO 2 en zij zal haar opdrachten
o.a. in onze groep uitvoeren.
Ook zal zij oefenen in het lesgeven uit de methode.
We wensen haar veel succes toe op onze school.
In groep 4 worden de tafels aangeleerd. De kinderen
krijgen een tafelbriefje mee naar huis,
zodat u weet welke tafel er op school wordt geoefend.
Op de computer staan ook leuke oefeningen die u
thuis met de kinderen kunt gaan doen.
Zoekt u op tafels online oefenen, dan komt u verschillende sites tegen.
Op vrijdag middag gaat onze groep naar de bibliotheek. ( 1x per 14 dagen )
We zoeken een hulpouder die de kinderen deze middag in kleine groepjes in de bieb wil begeleiden.
( vanaf 13.30, het kan evt ook op maandag )
Als u zich hiervoor op wilt geven kan dat middels een
mailtje naar school.
Juf Anneke en juf Janke
Groep 7 en 8
Kinderen uit groep 7 en 8 zijn zo nu dan chef
“fietsen”. De kinderen zijn te herkennen aan de
gele reflecterende hesjes. Zij zorgen ervoor dat
iedereen zijn/haar fiets netjes in de fietsenrekken
plaatsen.
Zowel kinderen als ouders kunnen deze “cheffen”
helpen door de fiets zelf al goed in het fietsenrek
te plaatsen.
Ook dit jaar maken de kinderen natuurlijk weer
werkstukken. 28 november is de inlever datum
voor het eerste werkstuk.
Sites waarop de kinderen extra kunnen oefenen
zijn:
www.bloon.nl, www.nieuwsbegripxl.nl,
www.obs-opslach-wommels.yurls.net.
Voor Bloon en Nieuwsbegrip hebben de kinderen
een eigen wachtwoord.
Op dinsdag loopt Adinda de Beauvesier Watson
stage in groep 7/8. Zij is een eerste jaars Pabo stagiaire.
Juf Anneke en juf Fenna
Hoog bezoek op de Opslach
De Opslach is zeer verheugd u te kunnen vertellen dat de alom bekende Lady Bookenworm uit Londen op
1 oktober de school komt bezoeken.
Al jaren was het haar grote wens om de Nederlandse Kinderboekenweek eens van nabij mee te maken en ze
heeft via haar secretaresse laten weten dat de Opslach haar ideaal lijkt. Ze wil eens kijken of er op de Opslach
genoeg gelezen wordt en welke boeken de kinderen mooi vinden. De Lady leert nu al vast wat Friese en Nederlandse woorden, maar vindt dat best moeilijk. Ze heeft gehoord dat de kinderen uit Wommels al wat Engels
kunnen en daarover was ze ‘very pleased’!
Haar hele personeelsbestand zal trouwens deze dag meekomen. Zonder haar personeel kan de Lady niet, want
als ze op reis gaat neemt ze een hele voorraad boeken mee en...die boeken worden niet door de Lady zelf gedragen…
Wij vragen de kinderen van De Opslach op woensdag, 1 oktober, in feestkleding op school te
komen om de Lady een hartelijk welkom te bezorgen!
Leeshulpen gevraagd
Voor groep 3 t/m 5 kunnen we nog wel wat ouders/pakes/beppes gebruiken, die kinderen willen begeleiden met het lezen. Wekelijks samen
lezen en praten over een gelezen tekst.
Voelt u hiervoor?
Tussenschoolse opvang
Of weet u een aardige buurvrouw, die dit ook
wel leuk lijkt?
Vanaf 1 oktober is Ingrid de Vries de nieuwe contact persoon voor de TSO. Ze is ma.,
di en do bereikbaar van 8.00-9.30.
Laat het ons weten! Wij kunnen hiervoor wel
wat extra hulp gebruiken!
E mail: [email protected]
tel: 06-20007394
Informatie voor ouders d.d. september 2014
GGD Fryslân plant preventieve gezondheidsonderzoeken op andere wijze
Alle 5-jarigen en de leerlingen uit groep 7 komen in aanmerking voor een preventief gezondheidsonderzoek
door de jeugdarts/-verpleegkundige van GGD Fryslân.
Vanaf half oktober gaat de GGD afdeling jeugdgezondheidszorg werken met een digitaal plansysteem voor de
gezondheidsonderzoeken. De assistente van de Jeugdgezondheidszorg spreekt met school een datum af voor
de onderzoeken. Indien uw kind of kinderen daarvoor in aanmerking komt of komen, ontvangt u als ouder(s)
of verzorger(s) thuis een uitnodiging voor dit onderzoek, met vermelding van datum, tijdstip en locatie.
De nieuwe werkwijze wordt als eerste bij de onderzoeken van groep 7 ingevoerd. U ontvangt als ouder/
verzorger de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek niet meer via school, maar rechtstreeks van de GGD
op uw huisadres. Houdt u er rekening mee dat onderzoeken voor leerlingen van groep 7 verspreid over het jaar
gepland kunnen worden. Mocht u op het aangegeven tijdstip verhinderd zijn, dan kunt u op school de oproeplijst raadplegen om te ruilen met een andere ouder. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de
JGZ-assistente om de afspraak te verplaatsen.
In de loop van het schooljaar worden ook de uitnodigingen voor de onderzoeken 5-jarigen op deze wijze verstuurd.
Daarnaast worden er ook kinderen uitgenodigd voor een controle-onderzoek. Dit controle-onderzoek vindt
plaats bij de jeugdarts of bij de doktersassistente. Om deze afspraak eventueel te verplaatsen, dient u contact
op te nemen met de JGZ-assistente. Ruilen op school is daarbij niet mogelijk.
Meer informatie treft u te zijner tijd aan in de uitnodigingsbrief. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact
opnemen met de JGZ-doktersassistente van uw school.